Ingekomen stuk

Brf, Protestantse Kerk Classis Overijssel-Flevoland, Kerkenvisie, nr 598754, 20190314

Brf Union SV, Hybride sportveld, zaaknr 598022, 20190228

Brf FvR, verbod op oplaten ballonnen, zaaknr 596674, 20190204

Lbr VNG, 19-006, Actualiteiten hulpmiddelen Wmo, zaaknr 596277, 20190128

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2020, zaaknr 596206, 20190124

Brf Craeft Advies, Zienswijze ontwerp BP 5e verzamelplan Buitengebied Dalfsen, nr 598963, 20190318

Brf Zienswijze ontwerp 6e herz BP Kernen gem Dalfsen Koesteeg, zaaknr 598094, 20190228

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninksrijksrel, Aanvulling op circulaire invoering nieuwe rechtspositiebesluit - Overgangsrecht ICT, zaaknr 597494, 20190221

Brf initiatiefnemers, Principeverzoek maatschappelijke invulling locatie Oudleusen, zaaknr 596545, 20190131

Brf, J.S. Rodenboog, Verzoek tot ontslag als commissielid, 20190122

Lbr VNG, 19-012, Bekendmaking invulling vacatures VNG bestuur en commissies en openstelling nwe vacatures, zaaknr 598902, 20190319

Lbr VNG, 19-011, Wijzigingswet Open Overheid, zaaknr 598829, 20190314

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders, zaaknr 598654, 20190311

Lbr VNG, 19-010, Totaalrapp Informatiebeveiliging GeVS 2017, zaaknr 598519, 20190307

Lbr VNG, 19-009, Geschillenregeling Cao gemeenten, zaaknr 598409, 20190307

Lbr VNG, 19-008, Afspraken Wnra en ledenraadpleging, zaaknr 598385, 20190307

Brf T. Derks BillyBird, Recreatieparken, Waterstof en energietransitie, zaaknr 598010, 20190304

Brf Overijsselse Ombudscommissie, Jaarverslag 2018, nr 596515, 20190131

Lbr VNG, 19-007, Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspr water, zaaknr 596399, 20190131

Brf Right to Challenge, Routeplanner, zaaknr 595670, 20190114

Lbr VNG, 19-004, Modelregelingen rechtspositie college en raad, zaaknr 595970, 20190121

Brf H.J. van der Woude, ontslag als plv griffier, 20190107

Lbr VNG 19-005, Bepalen kiesgerechtigden per waterschap, zaaknr 595802, 20190117

Lbr VNG 19-003, Openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies, zaaknr 595572, 20190110

Lbr VNG 19-002, Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging Overheid, zaaknr 595447, 20190110

Lbr VNG 19-001, Voortgang afspraken raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022, zaaknr 595446, 20190110

Lbr VNG, 18-082, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 594979, 20190108

Brf IdH, Vuurwerkafval, zaaknr 595226, 20190108

Brf H.D., Houtstook Schone lucht akkoord 2019, zaaknr 594843, 20190107

Brf Min v Binnenlandse Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire aanpassing pensioenen en inhoudingen Appa, zaaknr 595066, 20190107

Brf Prov Overijssel, vorm van toezicht op begroting 2019, zaaknr 595066, 20190107