Ingekomen stuk

Brf FNV, Cao regelen voor werknemers met een arbeidsbeperking, zaaknr 605752, 20190819

Brf RSJ IJsselland, Afschrift brf aan GS Overijssel begroting 2020 en jaarrekening 2018, zaaknr 604833, 20190718

Brf indiener, Bezwaar Off the Grid-huisje Oude Vechtsteeg Dalfsen, zaaknr 611775, 20191210

Brf J.B., Zonnepanelen op erf, zaaknr 611635, 20191209

Lbr VNG 19-103, Actualisering Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen, zaaknr 611477, 20191205

Lbr VNG 19-101, Totaalpakket moties, preadviezen en brieven Buitegewone ALV 29 nov 2019, zaaknr 611289, 20191128

Lbr VNG 19-099, Wijziging Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke, zaaknr 610899, 20191121

Brf VR IJsselland, Tweede bestuursrapportage 2019, zaaknr 609350, 20191017

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging 2019-1, zaaknr 608875, 20191010

Brf Ministerie BZK, Circulaire verhoging toelage voor volksvertegenwoordigers per 1 juli 2019 en 1 januari 2020, zaaknr 608444, 20191003

Brf RSJ IJsselland, Gewijzigde begroting RSJ IJsselland 2020, zaaknr 608213, 20191003

Lbr VNG 19-071, Toetsing Klimaatakkoord en uitnodiging voor bijeenkomsten in het land, zaaknr 607841, 20190926

Lbr VNG 19-064, Archiefwet, selectielijst en -beperking- van openbaarheid, zaaknr 606708, 20190822

Brf VNG, Financiële impact invoering Omgevingswet, zaaknr 606702, 20190822

Lbr VNG 19-054, Geactualiseerd VNG model Inkoop- en aanbestedingsbeleid, zaaknr 605464, 20190815

Lbr VNG 19-059, Indexering-wijziging subsidies-bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020, zaaknr 605393, 20190815

Brf WvdV, Gevaren 5G netwerk, zaaknr 605353, 20190813

Brf B.B., Vragen over uitrol 5G netwerk, zaaknr 605999, 20190813

Brf EN, Schadelijke effecten 5G straling, zaaknr 605349, 20190813

Lbr VNG 19-055, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, zaaknr 605129, 20190718

Lbr VNG 19-053, Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars, zaaknr 604879, 20190718

Brf Min BZK, Toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening, zaaknr 604641, 20190718

Lbr VNG 19-052, Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019, zaaknr 604684, 20190711

Lbr VNG, 19-048, Aangepaste modelverordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht, zaaknr 603922, 20190627

Brf VR IJsselland, 1e bestuursrapportage, zaaknr 603496, 20190620

Brf Continentie Stichting NL, vragenlijst toilettenbeleid, zaaknr 603345, 20190613

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2018, zaaknr 602479, 20190603

Lbr VNG, 19-042, Resultaat gesprekken VNG en kabinet tekorten sociaal domein, zaaknr 602663, 20190529

Brf, UN Women, Deelname Orange the World, zaaknr 602588, 20190527

Lbr VNG 19-019, Model Verordening sociaal domein en herz Model Verordeningen jeugdhulp en Wmo 2015, zaaknr 600743, 20190425

Brf RSJ IJsselland, Proces aanlevering jaarrekening 2018, zaaknr 600764, 20190423

Brf RSJ IJsselland, Kadernota en ontwerpbegroting 2020, zaaknr 600764, 20190423

Brf L.S., inzichten in de gevaren die 5G met zich meebrengt, zaaknr 600682, 20190418

Brf Omgevingsdienst IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 600396, 20190415

Lbr VNG 19-016, Lokale inclusie agenda, publicaties en manifest, zaaknr 600326, 20190411

Brf Inwoner, Meer wilde bloemen in de gemeente, zaaknr 599805, 20190404

Brf VR IJsselland, Concept programmabegroting 2020, zaaknr 599812, 20190402

Brf GGD IJsselland, Conceptbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, zaaknr 599739, 20190402

Brf GBLT, Jaarstukken 2018, Kadernotitie en ontwerpbegroting 2020, zaaknr 599587, 20190401

Lbr VNG 19-015, Consultatie ivm aanpassing van de selectielijst archiefbescheiden, zaaknr 599584, 20190401

Brf FvR, verbod op oplaten ballonnen, zaaknr 596674, 20190204

Lbr VNG, 19-006, Actualiteiten hulpmiddelen Wmo, zaaknr 596277, 20190128

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2020, zaaknr 596206, 20190124

Brf, Protestantse Kerk Classis Overijssel-Flevoland, Kerkenvisie, nr 598754, 20190314

Brf Union SV, Hybride sportveld, zaaknr 598022, 20190228

Brf Right to Challenge, Routeplanner, zaaknr 595670, 20190114

Brf OD IJsselland, Ontwerpbesluit deelname in werkgeversvereniging, zaaknr 609032, 20191015

Lbr VNG 19-078, Handleiding uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen, zaaknr 608795, 20191010

Lbr VNG 19-065, Wijziging eigen bijdrage PGB BW en maatregelen ivm stapelfacturen eigen bijdrage, zaaknr 606787, 20190826

Lbr VNG 19-063, Wijziging model-APV zomer 2019, zaaknr 606559, 20190819

Lbr VNG 19-062, Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen, zaaknr 605969, 20190822

Brf initiatiefnemers, Voortgang principeverzoek maatschappelijke invulling locatie Oudleusen, zaaknr 596545, 20190620

Lbr VNG 19-047, Wijziging Model Algemene subsidieverordening 2013, 20190617

Lbr VNG 19-045, Implementatie abonnementstarief Wmo, zaaknr 603358, 20190613

Brf Rombou, Zienswijze ontwerp 5e verzamelplan buitengebied, zaaknr 599521, 20190408

Brf omwonenden, Zienswijze op ontwerp BP 5e verzamelplan Buitengebied gem Dalfsen, zaaknr 600136, 20190408

Brf Omgevingsrecht Zuidema, Zienswijze ontwerp 6e herz BP Kernen gem Dalfsen, Koesteeg, zaaknr 598745

Brf Craeft Advies, Zienswijze ontwerp BP 5e verzamelplan Buitengebied Dalfsen, nr 598963, 20190318

Brf initiatiefnemers, Principeverzoek maatschappelijke invulling locatie Oudleusen, zaaknr 596545, 20190131

Brf Zienswijze ontwerp 6e herz BP Kernen gem Dalfsen Koesteeg, zaaknr 598094, 20190228

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninksrijksrel, Aanvulling op circulaire invoering nieuwe rechtspositiebesluit - Overgangsrecht ICT, zaaknr 597494, 20190221

Lbr VNG, 19-004, Modelregelingen rechtspositie college en raad, zaaknr 595970, 20190121

Lbr VNG 19-018, Modelverordeningen Ambt bijstand, fractieondersteuning en instructies, zaaknr 600741, 20190423

Brf, J.S. Rodenboog, Verzoek tot ontslag als commissielid, 20190122

Brf H.J. van der Woude, ontslag als plv griffier, 20190107

Lbr VNG 19-105, Nieuwe VNG Model Referendumverordening, zaaknr 611944, 20191212

Lbr VNG 19-104, Stand van zaken Omgevingswet, zaaknr 611528, 20191212

Lbr VNG 19-102, VNG Publicatie Handhaving door en voor gemeenten, zaaknr 611406, 20191202

Lbr VNG 19-097, Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten vacatures VNG bestuur en commissies, zaaknr 610637, 20191121

Lbr VNG, 19-096, Samenwerking gemeenten-zorgverzekeraars, zaaknr 610625, 20191114

Brf een verstoten vader, Reactie van het Samenwerkingsverband van Ouders met Jeugdzorg, zaaknr 610394, 20191107

Lbr VNG 19-085, Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organsaties in oprichting, zaaknr 610279, 20191107

Brf S. Spek fractievoorzitter DURF gem Katwijk, Klimaatakkoord, zaaknr 610167, 20191105

Brf Ministerie BZK, Kennisgeving over de aanbieding van de handreiking integriteitstoetsing, zaaknr 609982, 20191104

Brf Stichting Oogstfonds, Opdracht aan Oogstfonds, zaaknr 609943, 20191031

Lbr VNG 19-082, Aanpak stikstofproblematiek, zaaknr 609876, 20191031

Lbr VNG 19-081, Bekendmaking kandidaten voor vacatures VNG bestuur en commissies, zaaknr 609726 20191031

Lbr VNG 19-079, LOGA FLO-overgangsrecht versneld sparen naar 225% van het nette inkomen, zaaknr 609326, 20191017

Brf Nationale Ombudsman, Problematiek Wmo-hulpmiddelen, zaaknr 609339, 20191017

Brf VNG Overijssel, Maatschappelijke gevolgen vd financiële situatie Overijsselse gemeenten en oplossingsrichting, zaaknr 609312, 20191017

Brf van 7 bouw- en infraorganisaties, Vergunningverlening en stikstofproblematiek, zaaknr 609280, 20191017

Lbr VNG 19-077, Stand van zaken herziening gemeentefonds, zaaknr 608715, 20191010

Lbr VNG 19-076, Wijziging in verstrekking hulpmiddelen, zaaknr 608558, 20191010

Brf Sint en Pietengilde, Zwarte Piet in uw gemeente, zaaknr 608674, 20191007

Brf Ministerie BZK, Openbaarmaking nevenfuncties en inkomsten collegeleden, zaaknr 608335, 20191003

Brf Vrouwenplatform Carree Overijssel, Uitstraling van uw gemeente tegen geweld tegen vrouwen, zaaknr 608275, 20191001

Lbr VNG 19-073, LOGA FLO-overgangsrecht, nadere aanpassing levensloopregeling, zaaknr 608226, 20191001

Lbr VNG 19-074, Voortgang implementatie nieuw pgb-systeem, zaaknr 608225, 20190930

Bijzondere Lbr VNG, Reactie op de rijksbegroting 2020, zaaknr 608100, 20190926

Brf Let's Talk About Tech, Internetconsultatie Telecomcode, zaaknr 608018, 20190926

Brf Milieudefensie, Publicatie lokale zaken in het geding door CETA-verdrag, zaaknr 607884, 20190926

Brf raadslid Zwolle, Pensioenzorgen, zaaknr 607909, 20190926

Lbr VNG 19-068, Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies, zaaknr 607672, 20190916

Brf L.D., Stop de uitrol van het 5G netwerk, zaaknr 607605, 20190916

Lbr VNG 19-066, Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, zaaknr 607437, 20190909

Brf Ministerie BZK, Verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat, zaaknr 607044, 20190902

Lbr VNG 19-060, Correctie op LOGA-brief Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken, zaaknr 605608, 20190819

Lbr VNG 19-058, Klimaatakkoord, zaaknr 605201, 20190815

Lbr VNG 19-057, Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel MO, BW en BG, zaaknr 605120, 20190718

Lbr VNG 19-056, Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten, zaaknr 605071, 20190718

Brf RSJ IJsselland, Vastgestelde begroting 2020, zaaknr 604833, 20190718

Lbr VNG 19-051, Uitkomst ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan CvA, zaaknr 604717, 20190711

Lbr VNG 19-050, Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020, zaaknr 604509, 20190708

Lbr VNG 19-049, LOGA Nadere uitwerking akkoord reparatie FLO-overgangsrecht-voor-brandweerpersoneel, zaaknr 603981, 20190627

Brf PCOB afd Nieuwleusen, Inzameling oud papier, zaaknr 603843, 20190625

Brf Min BZK, Verwerping wetsvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders, zaaknr 603536, 20190620

Brf Drents Overijsselse Delta, portefeuilleverdeling DB en coalitieakkoord, zaaknr 602791, 20190606

Lbr VNG, 19-040, Ontbreken tegenkandidaten VNG bestuur en commissies, zaaknr 602457, 20190529

Lbr VNG, 19-039, Oprichting werkgeversvereniging gemeenschappelijke regelingen, zaaknr 602398, 20190529

Lbr VNG, 19-038, Voortgang samenwerken aan water, zaaknr 602133, 20190520

Brf St NL Haarden- en kachelbranche, Rapport basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit, zaaknr 602023, 20190516

Brf Sociale Alliantie, Energietransitie, zaaknr 601669, 20190507

Brf Indiener, Aanvullend info betr zienswijze 11e herz BP Buitengebied Dalfsen, Westeinde 37, zaaknr 600513, 20190507

Lbr VNG 19-028, LOGA Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdst 3 CAR-UWO, zaaknr 601455, 20190506

Lbr VNG 19-027, LOGA Vervallen functie manschap B in vergoedingentabel CAR-UWO, zaaknr 601378, 20190506

Lbr VNG, 19-024, Bekendmaking invulling vacatures VNG-bestuur en -commissies, zaaknr 601411, 20190502

Lbr VNG 19-020, Herziening Gemeentefonds, zaaknr 601063, 20190429

Brf RKC, Onderzoeksprogramma rekenkamercommissie, zaaknr 600956, 20190425

Brf H.D., Verbod op paasvuren, zaaknr 600197, 20191104

Brf H.D., Oproep voor actie tegen houtstook, zaaknr 599590, 20190401

Lbr VNG 19-014, Ledenraadpleging over beleidsplan College voor Arbeidszaken, zaaknr 599477, 20190328

Lbr VNG 19-013, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 599407, 20190328

Lbr VNG, 19-012, Bekendmaking invulling vacatures VNG bestuur en commissies en openstelling nwe vacatures, zaaknr 598902, 20190319

Brf Overijsselse Ombudscommissie, Jaarverslag 2018, nr 596515, 20190131

Lbr VNG, 19-007, Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspr water, zaaknr 596399, 20190131

Lbr VNG, 19-011, Wijzigingswet Open Overheid, zaaknr 598829, 20190314

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders, zaaknr 598654, 20190311

Lbr VNG, 19-010, Totaalrapp Informatiebeveiliging GeVS 2017, zaaknr 598519, 20190307

Lbr VNG, 19-008, Afspraken Wnra en ledenraadpleging, zaaknr 598385, 20190307

Brf T. Derks BillyBird, Recreatieparken, Waterstof en energietransitie, zaaknr 598010, 20190304

Lbr VNG 19-005, Bepalen kiesgerechtigden per waterschap, zaaknr 595802, 20190117

Lbr VNG 19-003, Openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies, zaaknr 595572, 20190110

Lbr VNG 19-002, Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging Overheid, zaaknr 595447, 20190110

Lbr VNG 19-001, Voortgang afspraken raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022, zaaknr 595446, 20190110

Lbr VNG, 18-082, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 594979, 20190108

Brf H.D., Houtstook Schone lucht akkoord 2019, zaaknr 594843, 20190107

Brf Min v Binnenlandse Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire aanpassing pensioenen en inhoudingen Appa, zaaknr 595066, 20190107

Brf Prov Overijssel, vorm van toezicht op begroting 2019, zaaknr 595066, 20190107

Lbr VNG 19-067, LOGA Cao Ontslagcommissie, zaaknr 607671, 20190916 (in handen van de werkgeverscommissie stellen)

Lbr VNG, 19-046, LOGA Aanpassing voorbeeldregeling melden vermoeden misstand, zaaknr 603418, 20190617 (in handen van de werkgeverscommissie stellen)

Lbr VNG, 19-009, Geschillenregeling Cao gemeenten, zaaknr 598409, 20190307 (in handen van de werkgeverscommissie gesteld)