Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

download

Exporteren naar

PDF Excel

Brf FNV, Cao regelen voor werknemers met een arbeidsbeperking, zaaknr 605752, 20190819 1 document

Brf RSJ IJsselland, Afschrift brf aan GS Overijssel begroting 2020 en jaarrekening 2018, zaaknr 604833, 20190718 1 document

Brf indiener, Bezwaar Off the Grid-huisje Oude Vechtsteeg Dalfsen, zaaknr 611775, 20191210 1 document

Brf J.B., Zonnepanelen op erf, zaaknr 611635, 20191209 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 19-103, Actualisering Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen, zaaknr 611477, 20191205 1 document

Lbr VNG 19-101, Totaalpakket moties, preadviezen en brieven Buitegewone ALV 29 nov 2019, zaaknr 611289, 20191128 1 document

Lbr VNG 19-099, Wijziging Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke, zaaknr 610899, 20191121 1 document

Bedenkingen Toepassing Sloop voor Kansen regeling 11 documenten

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(11)

Brf VR IJsselland, Tweede bestuursrapportage 2019, zaaknr 609350, 20191017 1 document

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging 2019-1, zaaknr 608875, 20191010 1 document

Brf Ministerie BZK, Circulaire verhoging toelage voor volksvertegenwoordigers per 1 juli 2019 en 1 januari 2020, zaaknr 608444, 20191003 1 document

Brf RSJ IJsselland, Gewijzigde begroting RSJ IJsselland 2020, zaaknr 608213, 20191003 1 document

Lbr VNG 19-071, Toetsing Klimaatakkoord en uitnodiging voor bijeenkomsten in het land, zaaknr 607841, 20190926 1 document

Lbr VNG 19-064, Archiefwet, selectielijst en -beperking- van openbaarheid, zaaknr 606708, 20190822 1 document

Brf VNG, Financiële impact invoering Omgevingswet, zaaknr 606702, 20190822 1 document

Lbr VNG 19-061, GT Print, zaaknr 605758, 20190819 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 19-054, Geactualiseerd VNG model Inkoop- en aanbestedingsbeleid, zaaknr 605464, 20190815 1 document

Lbr VNG 19-059, Indexering-wijziging subsidies-bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020, zaaknr 605393, 20190815 1 document

Brf WvdV, Gevaren 5G netwerk, zaaknr 605353, 20190813 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf B.B., Vragen over uitrol 5G netwerk, zaaknr 605999, 20190813 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf EN, Schadelijke effecten 5G straling, zaaknr 605349, 20190813 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 19-055, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, zaaknr 605129, 20190718 1 document

Lbr VNG 19-053, Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars, zaaknr 604879, 20190718 1 document

Brf Min BZK, Toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening, zaaknr 604641, 20190718 1 document

Lbr VNG 19-052, Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019, zaaknr 604684, 20190711 1 document

Lbr VNG, 19-048, Aangepaste modelverordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht, zaaknr 603922, 20190627 1 document

Brf VR IJsselland, 1e bestuursrapportage, zaaknr 603496, 20190620 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf Continentie Stichting NL, vragenlijst toilettenbeleid, zaaknr 603345, 20190613 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2018, zaaknr 602479, 20190603 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG, 19-042, Resultaat gesprekken VNG en kabinet tekorten sociaal domein, zaaknr 602663, 20190529 1 document

Lbr VNG, Moties ALV VNG Congres 3 documenten

Brf, Omwonenden, Bezorgdheid vleeskuikenbedrijf Westerveldweg, zaaknr 602487, 20190527 2 documenten

Brf, UN Women, Deelname Orange the World, zaaknr 602588, 20190527 1 document

Lbr VNG 19-019, Model Verordening sociaal domein en herz Model Verordeningen jeugdhulp en Wmo 2015, zaaknr 600743, 20190425 1 document

Brf RSJ IJsselland, Proces aanlevering jaarrekening 2018, zaaknr 600764, 20190423 1 document

Brf RSJ IJsselland, Kadernota en ontwerpbegroting 2020, zaaknr 600764, 20190423 1 document

Brf VR IJsselland, Jaarstukken 2018, zaaknr 600529, 20190423 3 documenten

Brf L.S., inzichten in de gevaren die 5G met zich meebrengt, zaaknr 600682, 20190418 1 document

Brf Omgevingsdienst IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 600396, 20190415 1 document

Lbr VNG 19-016, Lokale inclusie agenda, publicaties en manifest, zaaknr 600326, 20190411 1 document

Brf Inwoner, Meer wilde bloemen in de gemeente, zaaknr 599805, 20190404 1 document

Brf VR IJsselland, Concept programmabegroting 2020, zaaknr 599812, 20190402 1 document

Brf GGD IJsselland, Conceptbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, zaaknr 599739, 20190402 1 document

Brf GBLT, Jaarstukken 2018, Kadernotitie en ontwerpbegroting 2020, zaaknr 599587, 20190401 1 document

Lbr VNG 19-015, Consultatie ivm aanpassing van de selectielijst archiefbescheiden, zaaknr 599584, 20190401 1 document

Brf FvR, verbod op oplaten ballonnen, zaaknr 596674, 20190204 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG, 19-006, Actualiteiten hulpmiddelen Wmo, zaaknr 596277, 20190128 1 document

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2020, zaaknr 596206, 20190124 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf, Protestantse Kerk Classis Overijssel-Flevoland, Kerkenvisie, nr 598754, 20190314 1 document

Brf Union SV, Hybride sportveld, zaaknr 598022, 20190228 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf Right to Challenge, Routeplanner, zaaknr 595670, 20190114 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf OD IJsselland, Ontwerpbesluit deelname in werkgeversvereniging, zaaknr 609032, 20191015 1 document

Lbr VNG 19-078, Handleiding uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen, zaaknr 608795, 20191010 1 document

Lbr VNG 19-065, Wijziging eigen bijdrage PGB BW en maatregelen ivm stapelfacturen eigen bijdrage, zaaknr 606787, 20190826 1 document

Lbr VNG 19-063, Wijziging model-APV zomer 2019, zaaknr 606559, 20190819 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 19-062, Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen, zaaknr 605969, 20190822 1 document

Brf initiatiefnemers, Voortgang principeverzoek maatschappelijke invulling locatie Oudleusen, zaaknr 596545, 20190620 1 document

Lbr VNG 19-047, Wijziging Model Algemene subsidieverordening 2013, 20190617 1 document

Lbr VNG 19-045, Implementatie abonnementstarief Wmo, zaaknr 603358, 20190613 1 document

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 't Febriek-Zuid 2 documenten

Diverse zienswijzen ontwerp 11e herziening BP Buitengebied Dalfsen, Westeinde 37 4 documenten

Diverse zienswijzen 5e verzamelplan Buitengebied 3 documenten

Brf Rombou, Zienswijze ontwerp 5e verzamelplan buitengebied, zaaknr 599521, 20190408 1 document

Brf omwonenden, Zienswijze op ontwerp BP 5e verzamelplan Buitengebied gem Dalfsen, zaaknr 600136, 20190408 1 document

Brf Omgevingsrecht Zuidema, Zienswijze ontwerp 6e herz BP Kernen gem Dalfsen, Koesteeg, zaaknr 598745 1 document

Brf Craeft Advies, Zienswijze ontwerp BP 5e verzamelplan Buitengebied Dalfsen, nr 598963, 20190318 1 document

Brf initiatiefnemers, Principeverzoek maatschappelijke invulling locatie Oudleusen, zaaknr 596545, 20190131 1 document

Brf Zienswijze ontwerp 6e herz BP Kernen gem Dalfsen Koesteeg, zaaknr 598094, 20190228 1 document

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninksrijksrel, Aanvulling op circulaire invoering nieuwe rechtspositiebesluit - Overgangsrecht ICT, zaaknr 597494, 20190221 1 document

Lbr VNG, 19-004, Modelregelingen rechtspositie college en raad, zaaknr 595970, 20190121 1 document

Lbr VNG 19-018, Modelverordeningen Ambt bijstand, fractieondersteuning en instructies, zaaknr 600741, 20190423 1 document

Brf, J.S. Rodenboog, Verzoek tot ontslag als commissielid, 20190122 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf H.J. van der Woude, ontslag als plv griffier, 20190107 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 19-105, Nieuwe VNG Model Referendumverordening, zaaknr 611944, 20191212 1 document

Lbr VNG 19-104, Stand van zaken Omgevingswet, zaaknr 611528, 20191212 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 19-102, VNG Publicatie Handhaving door en voor gemeenten, zaaknr 611406, 20191202 1 document

Lbr VNG 19-098, Mobiliteit, zaaknr 610635, 20191121 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 19-097, Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten vacatures VNG bestuur en commissies, zaaknr 610637, 20191121 1 document

Lbr VNG, 19-096, Samenwerking gemeenten-zorgverzekeraars, zaaknr 610625, 20191114 1 document

Brf een verstoten vader, Reactie van het Samenwerkingsverband van Ouders met Jeugdzorg, zaaknr 610394, 20191107 1 document

Lbr VNG 19-085, Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organsaties in oprichting, zaaknr 610279, 20191107 1 document

Brf S. Spek fractievoorzitter DURF gem Katwijk, Klimaatakkoord, zaaknr 610167, 20191105 1 document

Brf Ministerie BZK, Kennisgeving over de aanbieding van de handreiking integriteitstoetsing, zaaknr 609982, 20191104 1 document

Brf Stichting Oogstfonds, Opdracht aan Oogstfonds, zaaknr 609943, 20191031 1 document

Lbr VNG 19-082, Aanpak stikstofproblematiek, zaaknr 609876, 20191031 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 19-081, Bekendmaking kandidaten voor vacatures VNG bestuur en commissies, zaaknr 609726 20191031 1 document

Lbr VNG 19-079, LOGA FLO-overgangsrecht versneld sparen naar 225% van het nette inkomen, zaaknr 609326, 20191017 1 document

Brf Nationale Ombudsman, Problematiek Wmo-hulpmiddelen, zaaknr 609339, 20191017 1 document

Brf VNG Overijssel, Maatschappelijke gevolgen vd financiële situatie Overijsselse gemeenten en oplossingsrichting, zaaknr 609312, 20191017 1 document

Brf van 7 bouw- en infraorganisaties, Vergunningverlening en stikstofproblematiek, zaaknr 609280, 20191017 1 document

Lbr VNG 19-077, Stand van zaken herziening gemeentefonds, zaaknr 608715, 20191010 1 document

Lbr VNG 19-076, Wijziging in verstrekking hulpmiddelen, zaaknr 608558, 20191010 1 document

Brf Sint en Pietengilde, Zwarte Piet in uw gemeente, zaaknr 608674, 20191007 1 document

Brf Ministerie BZK, Openbaarmaking nevenfuncties en inkomsten collegeleden, zaaknr 608335, 20191003 1 document

Brf inwoner, Hondenbelasting, zaaknr 608535, 20191003 2 documenten

Brf Vrouwenplatform Carree Overijssel, Uitstraling van uw gemeente tegen geweld tegen vrouwen, zaaknr 608275, 20191001 1 document

Lbr VNG 19-073, LOGA FLO-overgangsrecht, nadere aanpassing levensloopregeling, zaaknr 608226, 20191001 1 document

Lbr VNG 19-074, Voortgang implementatie nieuw pgb-systeem, zaaknr 608225, 20190930 1 document

Bijzondere Lbr VNG, Reactie op de rijksbegroting 2020, zaaknr 608100, 20190926 1 document

Brf Let's Talk About Tech, Internetconsultatie Telecomcode, zaaknr 608018, 20190926 1 document

Brf Milieudefensie, Publicatie lokale zaken in het geding door CETA-verdrag, zaaknr 607884, 20190926 1 document

Brf raadslid Zwolle, Pensioenzorgen, zaaknr 607909, 20190926 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 19-068, Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies, zaaknr 607672, 20190916 1 document

Brf L.D., Stop de uitrol van het 5G netwerk, zaaknr 607605, 20190916 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Zorgen gezondheidsrisico's invoering 5G (meerdere indieners) 7 documenten

Lbr VNG 19-066, Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, zaaknr 607437, 20190909 1 document

Open brief Beginselen van een deugdelijk bestuur (meerdere delen) 3 documenten

Brf Ministerie BZK, Verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat, zaaknr 607044, 20190902 1 document

Lbr VNG 19-060, Correctie op LOGA-brief Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken, zaaknr 605608, 20190819 1 document

Lbr VNG 19-058, Klimaatakkoord, zaaknr 605201, 20190815 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 19-057, Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel MO, BW en BG, zaaknr 605120, 20190718 1 document

Lbr VNG 19-056, Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten, zaaknr 605071, 20190718 1 document

Brf RSJ IJsselland, Vastgestelde begroting 2020, zaaknr 604833, 20190718 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 19-051, Uitkomst ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan CvA, zaaknr 604717, 20190711 1 document

Lbr VNG 19-050, Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020, zaaknr 604509, 20190708 1 document

Lbr VNG 19-049, LOGA Nadere uitwerking akkoord reparatie FLO-overgangsrecht-voor-brandweerpersoneel, zaaknr 603981, 20190627 1 document

Brf PCOB afd Nieuwleusen, Inzameling oud papier, zaaknr 603843, 20190625 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf Min BZK, Verwerping wetsvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders, zaaknr 603536, 20190620 1 document

Brf Drents Overijsselse Delta, portefeuilleverdeling DB en coalitieakkoord, zaaknr 602791, 20190606 1 document

Lbr VNG, 19-040, Ontbreken tegenkandidaten VNG bestuur en commissies, zaaknr 602457, 20190529 1 document

Lbr VNG, 19-039, Oprichting werkgeversvereniging gemeenschappelijke regelingen, zaaknr 602398, 20190529 1 document

Lbr VNG, 19-038, Voortgang samenwerken aan water, zaaknr 602133, 20190520 1 document

Brf St NL Haarden- en kachelbranche, Rapport basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit, zaaknr 602023, 20190516 1 document

Brf Sociale Alliantie, Energietransitie, zaaknr 601669, 20190507 1 document

Brf Indiener, Aanvullend info betr zienswijze 11e herz BP Buitengebied Dalfsen, Westeinde 37, zaaknr 600513, 20190507 1 document

Lbr VNG 19-028, LOGA Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdst 3 CAR-UWO, zaaknr 601455, 20190506 1 document

Lbr VNG 19-027, LOGA Vervallen functie manschap B in vergoedingentabel CAR-UWO, zaaknr 601378, 20190506 1 document

Lbr VNG, 19-024, Bekendmaking invulling vacatures VNG-bestuur en -commissies, zaaknr 601411, 20190502 1 document

Lbr VNG 19-020, Herziening Gemeentefonds, zaaknr 601063, 20190429 1 document

Brf RKC, Onderzoeksprogramma rekenkamercommissie, zaaknr 600956, 20190425 1 document

Brf H.D., Verbod op paasvuren, zaaknr 600197, 20191104 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf H.D., Oproep voor actie tegen houtstook, zaaknr 599590, 20190401 1 document

Lbr VNG 19-014, Ledenraadpleging over beleidsplan College voor Arbeidszaken, zaaknr 599477, 20190328 1 document

Lbr VNG 19-013, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 599407, 20190328 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG, 19-012, Bekendmaking invulling vacatures VNG bestuur en commissies en openstelling nwe vacatures, zaaknr 598902, 20190319 1 document

Brf Overijsselse Ombudscommissie, Jaarverslag 2018, nr 596515, 20190131 1 document

Lbr VNG, 19-007, Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspr water, zaaknr 596399, 20190131 1 document

Lbr VNG, 19-011, Wijzigingswet Open Overheid, zaaknr 598829, 20190314 1 document

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders, zaaknr 598654, 20190311 1 document

Lbr VNG, 19-010, Totaalrapp Informatiebeveiliging GeVS 2017, zaaknr 598519, 20190307 1 document

Lbr VNG, 19-008, Afspraken Wnra en ledenraadpleging, zaaknr 598385, 20190307 1 document

Brf T. Derks BillyBird, Recreatieparken, Waterstof en energietransitie, zaaknr 598010, 20190304 1 document

Lbr VNG 19-005, Bepalen kiesgerechtigden per waterschap, zaaknr 595802, 20190117 1 document

Lbr VNG 19-003, Openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies, zaaknr 595572, 20190110 1 document

Lbr VNG 19-002, Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging Overheid, zaaknr 595447, 20190110 1 document

Lbr VNG 19-001, Voortgang afspraken raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022, zaaknr 595446, 20190110 1 document

Lbr VNG, 18-082, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 594979, 20190108 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf IdH, Vuurwerkafval, zaaknr 595226, 20190108 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf H.D., Houtstook Schone lucht akkoord 2019, zaaknr 594843, 20190107 1 document

Brf Min v Binnenlandse Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire aanpassing pensioenen en inhoudingen Appa, zaaknr 595066, 20190107 1 document

Brf Prov Overijssel, vorm van toezicht op begroting 2019, zaaknr 595066, 20190107 1 document

Lbr VNG 19-069 en 19-070, Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019-2020 (in handen van de werkgeverscommissie stellen) 2 documenten

Lbr VNG 19-067, LOGA Cao Ontslagcommissie, zaaknr 607671, 20190916 (in handen van de werkgeverscommissie stellen) 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG, 19-046, LOGA Aanpassing voorbeeldregeling melden vermoeden misstand, zaaknr 603418, 20190617 (in handen van de werkgeverscommissie stellen) 1 document

Lbr VNG, 19-009, Geschillenregeling Cao gemeenten, zaaknr 598409, 20190307 (in handen van de werkgeverscommissie gesteld) 1 document

Brf FNV, Cao regelen voor werknemers met een arbeidsbeperking, zaaknr 605752, 20190819.pdf

Ingekomen stuk
Brf-FNV-Cao-regelen-voor-werknemers-met-een-arbeidsbeperking-zaaknr-605752-20190819.pdf PDF, 118 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf RSJ IJsselland, Afschrift brf aan GS Overijssel begroting 2020 en jaarrekening 2018, zaaknr 604833, 20190718.pdf

Ingekomen stuk
Brf-RSJ-IJsselland-Afschrift-brf-aan-GS-Overijssel-begroting-2020-en-jaarrekening-2018-zaaknr-604833-20190718.pdf PDF, 477 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf indiener, Bezwaar Off the Grid-huisje Oude Vechtsteeg Dalfsen, zaaknr 611775, 20191210.pdf

Ingekomen stuk
Brf-indiener-Bezwaar-Off-the-Grid-huisje-Oude-Vechtsteeg-Dalfsen-zaaknr-611775-20191210.pdf PDF, 19 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf J.B., Zonnepanelen op erf, zaaknr 611635, 20191209.pdf

Ingekomen stuk
Brf-J-B-Zonnepanelen-op-erf-zaaknr-611635-20191209.pdf PDF, 20 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-103, Actualisering Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen, zaaknr 611477, 20191205.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-103-Actualisering-Model-Archiefverordening-2017-en-aanhangende-modellen-zaaknr-611477-20191205.pdf PDF, 355 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-101, Totaalpakket moties, preadviezen en brieven Buitegewone ALV 29 nov 2019, zaaknr 611289, 20191128.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-101-Totaalpakket-moties-preadviezen-en-brieven-Buitegewone-ALV-29-nov-2019-zaaknr-611289-20191128.pdf PDF, 276 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-099, Wijziging Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke, zaaknr 610899, 20191121.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-099-Wijziging-Wet-Kenbaarheid-Publiekrechtelijke-zaaknr-610899-20191121.pdf PDF, 243 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Indiener 9, Bedenkingen toepassing Sloop voor Kansen regeling, zaaknr 610023, 20191104.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Indiener-9-Bedenkingen-toepassing-Sloop-voor-Kansen-regeling-zaaknr-610023-20191104.pdf PDF, 87 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Indiener 10, Bedenkingen toepassing Sloop voor Kansen regeling, zaaknr 610038, 20191104.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Indiener-10-Bedenkingen-toepassing-Sloop-voor-Kansen-regeling-zaaknr-610038-20191104.pdf PDF, 79 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Indiener 11, Bedenkingen toepassing Sloop voor Kansen regeling, zaaknr 610123, 20191104.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Indiener-11-Bedenkingen-toepassing-Sloop-voor-Kansen-regeling-zaaknr-610123-20191104.pdf PDF, 94 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf indiener 7, Bedenkingen toepassing Sloop voor Kansen regeling, zaaknr 609704, 20191031.pdf

Ingekomen stuk
Brf-indiener-7-Bedenkingen-toepassing-Sloop-voor-Kansen-regeling-zaaknr-609704-20191031.pdf PDF, 91 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf indiener 8, Bedenkingen toepassing Sloop voor Kansen regeling, zaaknr 609705, 20191031.pdf

Ingekomen stuk
Brf-indiener-8-Bedenkingen-toepassing-Sloop-voor-Kansen-regeling-zaaknr-609705-20191031.pdf PDF, 113 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf indiener 1, Bedenkingen toepassing Sloop voor Kansen regeling, zaaknr 609381, 20191024.pdf

Ingekomen stuk
Brf-indiener-1-Bedenkingen-toepassing-Sloop-voor-Kansen-regeling-zaaknr-609381-20191024.pdf PDF, 78 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf indiener 2, Bedenkingen toepassing Sloop voor Kansen regeling, zaaknr 609447, 20191024.pdf

Ingekomen stuk
Brf-indiener-2-Bedenkingen-toepassing-Sloop-voor-Kansen-regeling-zaaknr-609447-20191024.pdf PDF, 82 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf indiener 3, Bedenkingen toepassing Sloop voor Kansen regeling, zaaknr 609448, 20191024.pdf

Ingekomen stuk
Brf-indiener-3-Bedenkingen-toepassing-Sloop-voor-Kansen-regeling-zaaknr-609448-20191024.pdf PDF, 85 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf indiener 4, Bedenkingen toepassing Sloop voor Kansen regeling, zaaknr 609477, 20191024.pdf

Ingekomen stuk
Brf-indiener-4-Bedenkingen-toepassing-Sloop-voor-Kansen-regeling-zaaknr-609477-20191024.pdf PDF, 73 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf indiener 5, Bedenkingen toepassing Sloop voor Kansen regeling, zaaknr 609658, 20191024.pdf

Ingekomen stuk
Brf-indiener-5-Bedenkingen-toepassing-Sloop-voor-Kansen-regeling-zaaknr-609658-20191024.pdf PDF, 82 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf indiener 6, Bedenkingen toepassing Sloop voor Kansen regeling, zaaknr 609669, 20191024.pdf

Ingekomen stuk
Brf-indiener-6-Bedenkingen-toepassing-Sloop-voor-Kansen-regeling-zaaknr-609669-20191024.pdf PDF, 81 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf VR IJsselland, Tweede bestuursrapportage 2019, zaaknr 609350, 20191017.pdf

Ingekomen stuk
Brf-VR-IJsselland-Tweede-bestuursrapportage-2019-zaaknr-609350-20191017.pdf PDF, 1.6 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging 2019-1, zaaknr 608875, 20191010.pdf

Ingekomen stuk
Brf-GGD-IJsselland-Begrotingswijziging-2019-1-zaaknr-608875-20191010.pdf PDF, 1.06 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Ministerie BZK, Circulaire verhoging toelage voor volksvertegenwoordigers per 1 juli 2019 en 1 januari 2020, zaaknr 608444, 20191003.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Ministerie-BZK-Circulaire-verhoging-toelage-voor-volksvertegenwoordigers-per-1-juli-2019-en-1-januari-2020-zaaknr-608444-20191003.pdf PDF, 168 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf RSJ IJsselland, Gewijzigde begroting RSJ IJsselland 2020, zaaknr 608213, 20191003.pdf

Ingekomen stuk
Brf-RSJ-IJsselland-Gewijzigde-begroting-RSJ-IJsselland-2020-zaaknr-608213-20191003.pdf PDF, 516 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-071, Toetsing Klimaatakkoord en uitnodiging voor bijeenkomsten in het land, zaaknr 607841, 20190926.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-071-Toetsing-Klimaatakkoord-en-uitnodiging-voor-bijeenkomsten-in-het-land-zaaknr-607841-20190926.pdf PDF, 767 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-064, Archiefwet, selectielijst en -beperking- van openbaarheid, zaaknr 606708, 20190822.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-064-Archiefwet-selectielijst-en-beperking-van-openbaarheid-zaaknr-606708-20190822.pdf PDF, 1.09 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf VNG, Financiële impact invoering Omgevingswet, zaaknr 606702, 20190822.pdf

Ingekomen stuk
Brf-VNG-Financiele-impact-invoering-Omgevingswet-zaaknr-606702-20190822.pdf PDF, 375 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-061, GT Print, zaaknr 605758, 20190819.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-061-GT-Print-zaaknr-605758-20190819.pdf PDF, 122 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-054, Geactualiseerd VNG model Inkoop- en aanbestedingsbeleid, zaaknr 605464, 20190815.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-054-Geactualiseerd-VNG-model-Inkoop-en-aanbestedingsbeleid-zaaknr-605464-20190815.pdf PDF, 1.25 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-059, Indexering-wijziging subsidies-bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020, zaaknr 605393, 20190815.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-059-Indexering-wijziging-subsidies-bekostiging-welzijn-en-cultuur-2017-2020-zaaknr-605393-20190815.pdf PDF, 1.09 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf WvdV, Gevaren 5G netwerk, zaaknr 605353, 20190813.pdf

Ingekomen stuk
Brf-WvdV-Gevaren-5G-netwerk-zaaknr-605353-20190813.pdf PDF, 33 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf B.B., Vragen over uitrol 5G netwerk, zaaknr 605999, 20190813 1.pdf

Ingekomen stuk
Brf-B-B-Vragen-over-uitrol-5G-netwerk-zaaknr-605999-20190813-1.pdf PDF, 95 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf EN, Schadelijke effecten 5G straling, zaaknr 605349, 20190813.pdf

Ingekomen stuk
Brf-EN-Schadelijke-effecten-5G-straling-zaaknr-605349-20190813.pdf PDF, 45 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-055, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, zaaknr 605129, 20190718.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-055-Wet-verplichte-geestelijke-gezondheidszorg-zaaknr-605129-20190718.pdf PDF, 298 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-053, Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars, zaaknr 604879, 20190718.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-053-Regionale-samenwerking-gemeenten-en-zorgverzekeraars-zaaknr-604879-20190718.pdf PDF, 472 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Min BZK, Toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening, zaaknr 604641, 20190718.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Min-BZK-Toegankelijkheid-van-digitale-informatie-en-dienstverlening-zaaknr-604641-20190718.pdf PDF, 317 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-052, Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019, zaaknr 604684, 20190711.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-052-Ledenraadpleging-onderhandelaarsakkoord-Cao-SW-2019-zaaknr-604684-20190711.pdf PDF, 421 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 19-048, Aangepaste modelverordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht, zaaknr 603922, 20190627.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-048-Aangepaste-modelverordening-kwaliteit-VTH-Omgevingsrecht-zaaknr-603922-20190627.pdf PDF, 248 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf VR IJsselland, 1e bestuursrapportage, zaaknr 603496, 20190620.pdf

Ingekomen stuk
Brf-VR-IJsselland-1e-bestuursrapportage-zaaknr-603496-20190620.pdf PDF, 1.69 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Continentie Stichting NL, vragenlijst toilettenbeleid, zaaknr 603345, 20190613.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Continentie-Stichting-NL-vragenlijst-toilettenbeleid-zaaknr-603345-20190613.pdf PDF, 317 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2018, zaaknr 602479, 20190603.pdf

Ingekomen stuk
Brf-GGD-IJsselland-Jaarstukken-2018-zaaknr-602479-20190603.pdf PDF, 2.82 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 19-042, Resultaat gesprekken VNG en kabinet tekorten sociaal domein, zaaknr 602663, 20190529.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-042-Resultaat-gesprekken-VNG-en-kabinet-tekorten-sociaal-domein-zaaknr-602663-20190529.pdf PDF, 240 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-043, Bekendmaking nieuwe moties en amendement, zaaknr 602802, 20190606 v2.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-043-Bekendmaking-nieuwe-moties-en-amendement-zaaknr-602802-20190606-v2.pdf PDF, 369 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-044, Moties, amendement en preadviezen bestuur ALV 5 juni 2019, zaaknr 602967, 20190606.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-044-Moties-amendement-en-preadviezen-bestuur-ALV-5-juni-2019-zaaknr-602967-20190606.pdf PDF, 2.73 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 19-041, Moties ALV VNG Congres, zaaknr 602579, 20190529.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-041-Moties-ALV-VNG-Congres-zaaknr-602579-20190529.pdf PDF, 525 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Aanvulling op brf omwonenden, bezorgdheid vleeskuikenbedrijf Westerveldweg, zaaknr 602487, 20190603.pdf

Ingekomen stuk
Aanvulling-op-brf-omwonenden-bezorgdheid-vleeskuikenbedrijf-Westerveldweg-zaaknr-602487-20190603.pdf PDF, 23 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Omwonenden, Bezorgdheid vleeskuikenbedrijf Westerveldweg, zaaknr 602487, 20190527.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Omwonenden-Bezorgdheid-vleeskuikenbedrijf-Westerveldweg-zaaknr-602487-20190527.pdf PDF, 236 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, UN Women, Deelname Orange the World, zaaknr 602588, 20190527.pdf

Ingekomen stuk
Brf-UN-Women-Deelname-Orange-the-World-zaaknr-602588-20190527.pdf PDF, 1.77 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-019, Model Verordening sociaal domein en herz Model Verordeningen jeugdhulp en Wmo 2015, zaaknr 600743, 20190425.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-019-Model-Verordening-sociaal-domein-en-herz-Model-Verordeningen-jeugdhulp-en-Wmo-2015-zaaknr-600743-20190425.pdf PDF, 393 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf RSJ IJsselland, Proces aanlevering jaarrekening 2018, zaaknr 600764, 20190423.pdf

Ingekomen stuk
Brf-RSJ-IJsselland-Proces-aanlevering-jaarrekening-2018-zaaknr-600764-20190423.pdf PDF, 111 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf RSJ IJsselland, Kadernota en ontwerpbegroting 2020, zaaknr 600764, 20190423.pdf

Ingekomen stuk
Brf-RSJ-IJsselland-Kadernota-en-ontwerpbegroting-2020-zaaknr-600764-20190423.pdf PDF, 516 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Controleverklaring Veiligheidsregio IJsselland 2018.pdf

Ingekomen stuk
Controleverklaring-Veiligheidsregio-IJsselland-2018.pdf PDF, 868 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Jaarstukken 2018 - definitief.pdf

Ingekomen stuk
Jaarstukken-2018-definitief.pdf PDF, 947 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf VR IJsselland, Jaarstukken 2018, zaaknr 600529, 20190423.pdf

Ingekomen stuk
Brf-VR-IJsselland-Jaarstukken-2018-zaaknr-600529-20190423.pdf PDF, 1.05 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf L.S., inzichten in de gevaren die 5G met zich meebrengt, zaaknr 600682, 20190418.pdf

Ingekomen stuk
Brf-L-S-inzichten-in-de-gevaren-die-5G-met-zich-meebrengt-zaaknr-600682-20190418.pdf PDF, 37 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Omgevingsdienst IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 600396, 20190415.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Omgevingsdienst-IJsselland-Jaarstukken-zaaknr-600396-20190415.pdf PDF, 2.31 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-016, Lokale inclusie agenda, publicaties en manifest, zaaknr 600326, 20190411.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-016-Lokale-inclusie-agenda-publicaties-en-manifest-zaaknr-600326-20190411.pdf PDF, 154 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Inwoner, Meer wilde bloemen in de gemeente, zaaknr 599805, 20190404.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Inwoner-Meer-wilde-bloemen-in-de-gemeente-zaaknr-599805-20190404.pdf PDF, 75 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf VR IJsselland, Concept programmabegroting 2020, zaaknr 599812, 20190402.pdf

Ingekomen stuk
Brf-VR-IJsselland-Concept-programmabegroting-2020-zaaknr-599812-20190402.pdf PDF, 1.71 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf GGD IJsselland, Conceptbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, zaaknr 599739, 20190402.pdf

Ingekomen stuk
Brf-GGD-IJsselland-Conceptbegroting-2020-en-meerjarenraming-2021-2023-zaaknr-599739-20190402.pdf PDF, 1020 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf GBLT, Jaarstukken 2018, Kadernotitie en ontwerpbegroting 2020, zaaknr 599587, 20190401.pdf

Ingekomen stuk
Brf-GBLT-Jaarstukken-2018-Kadernotitie-en-ontwerpbegroting-2020-zaaknr-599587-20190401.pdf PDF, 1.94 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-015, Consultatie ivm aanpassing van de selectielijst archiefbescheiden, zaaknr 599584, 20190401.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-015-Consultatie-ivm-aanpassing-van-de-selectielijst-archiefbescheiden-zaaknr-599584-20190401.pdf PDF, 431 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf FvR, verbod op oplaten ballonnen, zaaknr 596674, 20190204.pdf

Ingekomen stuk
Brf-FvR-verbod-op-oplaten-ballonnen-zaaknr-596674-20190204.pdf PDF, 19 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 19-006, Actualiteiten hulpmiddelen Wmo, zaaknr 596277, 20190128.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-006-Actualiteiten-hulpmiddelen-Wmo-zaaknr-596277-20190128.pdf PDF, 261 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2020, zaaknr 596206, 20190124.pdf

Ingekomen stuk
Brf-OD-IJsselland-Kaderbrief-2020-zaaknr-596206-20190124.pdf PDF, 634 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Protestantse Kerk Classis Overijssel-Flevoland, Kerkenvisie, nr 598754, 20190314.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Protestantse-Kerk-Classis-Overijssel-Flevoland-Kerkenvisie-nr-598754-20190314.pdf PDF, 24 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Union SV, Hybride sportveld, zaaknr 598022, 20190228.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Union-SV-Hybride-sportveld-zaaknr-598022-20190228-1.pdf PDF, 86 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Right to Challenge, Routeplanner, zaaknr 595670, 20190114.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Right-to-Challenge-Routeplanner-zaaknr-595670-20190114.pdf PDF, 465 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf OD IJsselland, Ontwerpbesluit deelname in werkgeversvereniging, zaaknr 609032, 20191015.pdf

Ingekomen stuk
Brf-OD-IJsselland-Ontwerpbesluit-deelname-in-werkgeversvereniging-zaaknr-609032-20191015.pdf PDF, 695 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-078, Handleiding uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen, zaaknr 608795, 20191010.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-078-Handleiding-uniformering-objectafbakening-gemeentelijke-belastingen-zaaknr-608795-20191010.pdf PDF, 1.81 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-065, Wijziging eigen bijdrage PGB BW en maatregelen ivm stapelfacturen eigen bijdrage, zaaknr 606787, 20190826.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-065-Wijziging-eigen-bijdrage-PGB-BW-en-maatregelen-ivm-stapelfacturen-eigen-bijdrage-zaaknr-606787-20190826.pdf PDF, 437 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-063, Wijziging model-APV zomer 2019, zaaknr 606559, 20190819.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-063-Wijziging-model-APV-zomer-2019-zaaknr-606559-20190819.pdf PDF, 2.34 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-062, Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen, zaaknr 605969, 20190822.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-062-Wijzigingen-modelverordeningen-gemeentelijke-belastingen-zaaknr-605969-20190822.pdf PDF, 591 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf initiatiefnemers, Voortgang principeverzoek maatschappelijke invulling locatie Oudleusen, zaaknr 596545, 20190620.pdf

Ingekomen stuk
Brf-initiatiefnemers-Voortgang-principeverzoek-maatschappelijke-invulling-locatie-Oudleusen-zaaknr-596545-20190620.pdf PDF, 100 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-047, Wijziging Model Algemene subsidieverordening 2013, 20190617.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-047-Wijziging-Model-Algemene-subsidieverordening-2013-20190617.pdf PDF, 673 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-045, Implementatie abonnementstarief Wmo, zaaknr 603358, 20190613.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-045-Implementatie-abonnementstarief-Wmo-zaaknr-603358-20190613.pdf PDF, 1.92 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Legal Office namens familie 1, Zienswijze ontwerp-BP 't Febriek, 20190527.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Legal-Office-namens-familie-1-Zienswijze-ontwerp-BP-t-Febriek-20190527.pdf PDF, 380 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Legal Office namens familie 2, Zienswijze ontwerp-BP 't Febriek, 20190527.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Legal-Office-namens-familie-2-Zienswijze-ontwerp-BP-t-Febriek-20190527.pdf PDF, 376 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stichting Molen Massier, Zienswijze 11e herz BP Buitengebied Westeinde 37 Nieuwleusen, zaaknr 600565, 20190425.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-Molen-Massier-Zienswijze-11e-herz-BP-Buitengebied-Westeinde-37-Nieuwleusen-zaaknr-600565-20190425.pdf PDF, 66 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Indiener 1, Zienswijze ontwerp 11e herz BP Buitengebied Dalfsen, Westeinde 37, zaaknr 600349, 20190411.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Indiener-1-Zienswijze-ontwerp-11e-herz-BP-Buitengebied-Dalfsen-Westeinde-37-zaaknr-600349-20190411.pdf PDF, 131 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Indiener 2, Zienswijze 11e herz BP Buitengebied Dalfsen, Westeinde 37, zaaknr 600512, 20190415.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Indiener-2-Zienswijze-11e-herz-BP-Buitengebied-Dalfsen-Westeinde-37-zaaknr-600512-20190415.pdf PDF, 225 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Indiener 3, Zienswijze ontwerp 11e herz BP Buitengebied gemeente Dalfsen, Westeinde 37, zaaknr 600513, 20190418.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Indiener-3-Zienswijze-ontwerp-11e-herz-BP-Buitengebied-gemeente-Dalfsen-Westeinde-37-zaaknr-600513-20190418.pdf PDF, 524 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Rombou, Zienswijze ontwerp 5e verzamelplan Buitengebied, zaaknr 599520, 20190411.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Rombou-Zienswijze-ontwerp-5e-verzamelplan-Buitengebied-zaaknr-599520-20190411-1.pdf PDF, 112 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Indiener, Zienswijze 5e verzamelplan BP Buitengebied Dalfsen, zaaknr 600328, 20190415.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Indiener-Zienswijze-5e-verzamelplan-BP-Buitengebied-Dalfsen-zaaknr-600328-20190415-1.pdf PDF, 50 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Gasunie, Zienswijze 5e verzamelplan Buitengebied, zaaknr 600257, 20190411.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Gasunie-Zienswijze-5e-verzamelplan-Buitengebied-zaaknr-600257-20190411.pdf PDF, 84 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Rombou, Zienswijze ontwerp 5e verzamelplan buitengebied, zaaknr 599521, 20190408.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Rombou-Zienswijze-ontwerp-5e-verzamelplan-buitengebied-zaaknr-599521-20190408.pdf PDF, 108 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf omwonenden, Zienswijze op ontwerp BP 5e verzamelplan Buitengebied gem Dalfsen, zaaknr 600136, 20190408.pdf

Ingekomen stuk
Brf-omwonenden-Zienswijze-op-ontwerp-BP-5e-verzamelplan-Buitengebied-gem-Dalfsen-zaaknr-600136-20190408.pdf PDF, 466 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Omgevingsrecht Zuidema, Zienswijze ontwerp 6e herz BP Kernen gem Dalfsen, Koesteeg, zaaknr 598745.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Omgevingsrecht-Zuidema-Zienswijze-ontwerp-6e-herz-BP-Kernen-gem-Dalfsen-Koesteeg-zaaknr-598745.pdf PDF, 874 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Craeft Advies, Zienswijze ontwerp BP 5e verzamelplan Buitengebied Dalfsen, nr 598963, 20190318.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Craeft-Advies-Zienswijze-ontwerp-BP-5e-verzamelplan-Buitengebied-Dalfsen-nr-598963-20190318.pdf PDF, 356 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf initiatiefnemers, Principeverzoek maatschappelijke invulling locatie Oudleusen, zaaknr 596545, 20190131.pdf

Ingekomen stuk
Brf-initiatiefnemers-Principeverzoek-maatschappelijke-invulling-locatie-Oudleusen-zaaknr-596545-20190131.pdf PDF, 191 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Zienswijze ontwerp 6e herz BP Kernen gem Dalfsen Koesteeg, zaaknr 598094, 20190228.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Zienswijze-ontwerp-6e-herz-BP-Kernen-gem-Dalfsen-Koesteeg-zaaknr-598094-20190228.pdf PDF, 98 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninksrijksrel, Aanvulling op circulaire Invoering nieuwe rechtspositiebesluit - Overgangsrecht ICT, zaaknr 597494, 20190221.pdf

Ingekomen stuk

Lbr VNG, 19-004, Modelregelingen rechtspositie college en raad, zaaknr 595970, 20190121.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-004-Modelregelingen-rechtspositie-college-en-raad-zaaknr-595970-20190121.pdf PDF, 510 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-018, Modelverordeningen Ambt bijstand, fractieondersteuning en instructies, zaaknr 600741, 20190423.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-018-Modelverordeningen-Ambt-bijstand-fractieondersteuning-en-instructies-zaaknr-600741-20190423.pdf PDF, 1.78 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, J.S. Rodenboog, Verzoek tot ontslag als commissielid, 20190122.pdf

Ingekomen stuk
Brf-J-S-Rodenboog-Verzoek-tot-ontslag-als-commissielid-20190122.pdf PDF, 45 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf H.J. van der Woude, ontslag als plv griffier, 20190107.pdf

Ingekomen stuk
Brf-H-J-van-der-Woude-ontslag-als-plv-griffier-20190107.pdf PDF, 44 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-105, Nieuwe VNG Model Referendumverordening, zaaknr 611944, 20191212.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-105-Nieuwe-VNG-Model-Referendumverordening-zaaknr-611944-20191212.pdf PDF, 602 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-104, Stand van zaken Omgevingswet, zaaknr 611528, 20191212.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-104-Stand-van-zaken-Omgevingswet-zaaknr-611528-20191212.pdf PDF, 694 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-102, VNG Publicatie Handhaving door en voor gemeenten, zaaknr 611406, 20191202.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-102-VNG-Publicatie-Handhaving-door-en-voor-gemeenten-zaaknr-611406-20191202.pdf PDF, 7.5 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-098, Mobiliteit, zaaknr 610635, 20191121.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-098-Mobiliteit-zaaknr-610635-20191121.pdf PDF, 3.17 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-097, Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten vacatures VNG bestuur en commissies, zaaknr 610637, 20191121.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-097-Bekendmaking-ontbreken-tegenkandidaten-vacatures-VNG-bestuur-en-commissies-zaaknr-610637-20191121.pdf PDF, 120 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 19-096, Samenwerking gemeenten-zorgverzekeraars, zaaknr 610625, 20191114.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-096-Samenwerking-gemeenten-zorgverzekeraars-zaaknr-610625-20191114.pdf PDF, 267 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf een verstoten vader, Reactie van het Samenwerkingsverband van Ouders met Jeugdzorg, zaaknr 610394, 20191107.pdf

Ingekomen stuk
Brf-een-verstoten-vader-Reactie-van-het-Samenwerkingsverband-van-Ouders-met-Jeugdzorg-zaaknr-610394-20191107.pdf PDF, 141 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-085, Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organsaties in oprichting, zaaknr 610279, 20191107.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-085-Werkgeversvereniging-Samenwerkende-Gemeentelijke-Organsaties-in-oprichting-zaaknr-610279-20191107.pdf PDF, 440 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf S. Spek fractievoorzitter DURF gem Katwijk, Klimaatakkoord, zaaknr 610167, 20191105.pdf

Ingekomen stuk
Brf-S-Spek-fractievoorzitter-DURF-gem-Katwijk-Klimaatakkoord-zaaknr-610167-20191105.pdf PDF, 37 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Ministerie BZK, Kennisgeving over de aanbieding van de handreiking integriteitstoetsing, zaaknr 609982, 20191104.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Ministerie-BZK-Kennisgeving-over-de-aanbieding-van-de-handreiking-integriteitstoetsing-zaaknr-609982-20191104.pdf PDF, 232 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stichting Oogstfonds, Opdracht aan Oogstfonds, zaaknr 609943, 20191031.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-Oogstfonds-Opdracht-aan-Oogstfonds-zaaknr-609943-20191031.pdf PDF, 154 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-082, Aanpak stikstofproblematiek, zaaknr 609876, 20191031.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-082-Aanpak-stikstofproblematiek-zaaknr-609876-20191031.pdf PDF, 508 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-081, Bekendmaking kandidaten voor vacatures VNG bestuur en commissies, zaaknr 609726 20191031.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-081-Bekendmaking-kandidaten-voor-vacatures-VNG-bestuur-en-commissies-zaaknr-609726-20191031.pdf PDF, 180 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-079, LOGA FLO-overgangsrecht versneld sparen naar 225% van het nette inkomen, zaaknr 609326, 20191017.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-079-LOGA-FLO-overgangsrecht-versneld-sparen-naar-225-van-het-nette-inkomen-zaaknr-609326-20191017.pdf PDF, 217 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Nationale Ombudsman, Problematiek Wmo-hulpmiddelen, zaaknr 609339, 20191017.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Nationale-Ombudsman-Problematiek-Wmo-hulpmiddelen-zaaknr-609339-20191017.pdf PDF, 130 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf VNG Overijssel, Maatschappelijke gevolgen vd financiële situatie Overijsselse gemeenten en oplossingsrichting, zaaknr 609312, 20191017.pdf

Ingekomen stuk
Brf-VNG-Overijssel-Maatschappelijke-gevolgen-vd-financiele-situatie-Overijsselse-gemeenten-en-oplossingsrichting-zaaknr-609312-20191017.pdf PDF, 405 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf van 7 bouw- en infraorganisaties, Vergunningverlening en stikstofproblematiek, zaaknr 609280, 20191017.pdf

Ingekomen stuk
Brf-van-7-bouw-en-infraorganisaties-Vergunningverlening-en-stikstofproblematiek-zaaknr-609280-20191017.pdf PDF, 3.48 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-077, Stand van zaken herziening gemeentefonds, zaaknr 608715, 20191010.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-077-Stand-van-zaken-herziening-gemeentefonds-zaaknr-608715-20191010.pdf PDF, 483 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-076, Wijziging in verstrekking hulpmiddelen, zaaknr 608558, 20191010.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-076-Wijziging-in-verstrekking-hulpmiddelen-zaaknr-608558-20191010.pdf PDF, 466 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Sint en Pietengilde, Zwarte Piet in uw gemeente, zaaknr 608674, 20191007.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Sint-en-Pietengilde-Zwarte-Piet-in-uw-gemeente-zaaknr-608674-20191007.pdf PDF, 35 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Ministerie BZK, Openbaarmaking nevenfuncties en inkomsten collegeleden, zaaknr 608335, 20191003.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Ministerie-BZK-Openbaarmaking-nevenfuncties-en-inkomsten-collegeleden-zaaknr-608335-20191003.pdf PDF, 88 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf inwoner, Aanvullende bijlage - Hondenpoepzakjes, 20191024.pdf

Ingekomen stuk
Brf-inwoner-Aanvullende-bijlage-Hondenpoepzakjes-20191024.pdf PDF, 28 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf inwoner, Hondenbelasting, zaaknr 608535, 20191003.pdf

Ingekomen stuk
Brf-inwoner-Hondenbelasting-zaaknr-608535-20191003.pdf PDF, 25 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Vrouwenplatform Carree Overijssel, Uitstraling van uw gemeente tegen geweld tegen vrouwen, zaaknr 608275, 20191001.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Vrouwenplatform-Carree-Overijssel-Uitstraling-van-uw-gemeente-tegen-geweld-tegen-vrouwen-zaaknr-608275-20191001.pdf PDF, 75 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-073, LOGA FLO-overgangsrecht, nadere aanpassing levensloopregeling, zaaknr 608226, 20191001.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-073-LOGA-FLO-overgangsrecht-nadere-aanpassing-levensloopregeling-zaaknr-608226-20191001.pdf PDF, 488 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-074, Voortgang implementatie nieuw pgb-systeem, zaaknr 608225, 20190930.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-074-Voortgang-implementatie-nieuw-pgb-systeem-zaaknr-608225-20190930.pdf PDF, 285 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijzondere Lbr VNG, Reactie op de rijksbegroting 2020, zaaknr 608100, 20190926.pdf

Ingekomen stuk
Bijzondere-Lbr-VNG-Reactie-op-de-rijksbegroting-2020-zaaknr-608100-20190926.pdf PDF, 1.18 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Let's Talk About Tech, Internetconsultatie Telecomcode, zaaknr 608018, 20190926.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Let-s-Talk-About-Tech-Internetconsultatie-Telecomcode-zaaknr-608018-20190926.pdf PDF, 1.39 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Milieudefensie, Publicatie lokale zaken in het geding door CETA-verdrag, zaaknr 607884, 20190926.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Milieudefensie-Publicatie-lokale-zaken-in-het-geding-door-CETA-verdrag-zaaknr-607884-20190926.pdf PDF, 2.3 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf raadslid Zwolle, Pensioenzorgen, zaaknr 607909, 20190926.pdf

Ingekomen stuk
Brf-raadslid-Zwolle-Pensioenzorgen-zaaknr-607909-20190926.pdf PDF, 113 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-068, Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies, zaaknr 607672, 20190916.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-068-Openstelling-vacatures-VNG-bestuur-en-commissies-zaaknr-607672-20190916.pdf PDF, 319 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf L.D., Stop de uitrol van het 5G netwerk, zaaknr 607605, 20190916.pdf

Ingekomen stuk
Brf-L-D-Stop-de-uitrol-van-het-5G-netwerk-zaaknr-607605-20190916.pdf PDF, 51 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf I.J., Bezwaar tegen 5G netwerk, zaaknr 607410, 20190910.pdf

Ingekomen stuk
Brf-I-J-Bezwaar-tegen-5G-netwerk-zaaknr-607410-20190910.pdf PDF, 580 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf E.M., Zorg over gezondheidsrisico's invoering 5G, zaaknr 607422, 20190912.pdf

Ingekomen stuk
Brf-E-M-Zorg-over-gezondheidsrisico-s-invoering-5G-zaaknr-607422-20190912.pdf PDF, 607 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf M.v.H., Zorgen over gezondheidsrisico's invoering 5G, zaaknr 607467, 20190912.pdf

Ingekomen stuk
Brf-M-v-H-Zorgen-over-gezondheidsrisico-s-invoering-5G-zaaknr-607467-20190912.pdf PDF, 40 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf J.H., Zorgen over gezondheidsrisico's invoering 5G, zaaknr 607504, 20190912.pdf

Ingekomen stuk
Brf-J-H-Zorgen-over-gezondheidsrisico-s-invoering-5G-zaaknr-607504-20190912.pdf PDF, 22 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf G.F.H., Zorgen risico's invoering 5G, zaaknr 607413, 20190910.pdf

Ingekomen stuk
Brf-G-F-H-Zorgen-risico-s-invoering-5G-zaaknr-607413-20190910.pdf PDF, 1.73 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf fam L, Zorgen over gezondheid bij invoering 5G, zaaknr 607345, 20190909.pdf

Ingekomen stuk
Brf-fam-L-Zorgen-over-gezondheid-bij-invoering-5G-zaaknr-607345-20190909.pdf PDF, 28 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf S.W.S., Zorgen over gezondheidsrisico's invoering 5G, zaaknr 607406, 20190909.pdf

Ingekomen stuk
Brf-S-W-S-Zorgen-over-gezondheidsrisico-s-invoering-5G-zaaknr-607406-20190909.pdf PDF, 1.51 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-066, Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, zaaknr 607437, 20190909.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-066-Nieuwe-afspraken-Raamovereenkomst-Verpakkingen-2013-2022-zaaknr-607437-20190909.pdf PDF, 629 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf R.S., Open brief Beginselen van deugdelijk bestuur, deel 1, zaaknr 607149, 20190905.pdf

Ingekomen stuk
Brf-R-S-Open-brief-Beginselen-van-deugdelijk-bestuur-deel-1-zaaknr-607149-20190905.pdf PDF, 881 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf R.S., Open brief Durf te kiezen, deel 2, zaaknr 607149, 20190905.pdf

Ingekomen stuk
Brf-R-S-Open-brief-Durf-te-kiezen-deel-2-zaaknr-607149-20190905.pdf PDF, 629 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf R.S., Open brief Durf te kiezen of kijkt u weg, deel 3, zaaknr 607149, 20190905.pdf

Ingekomen stuk
Brf-R-S-Open-brief-Durf-te-kiezen-of-kijkt-u-weg-deel-3-zaaknr-607149-20190905.pdf PDF, 1.74 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Ministerie BZK, Verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat, zaaknr 607044, 20190902.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Ministerie-BZK-Verhouding-ambtsgebed-en-beginsel-scheiding-kerk-en-staat-zaaknr-607044-20190902.pdf PDF, 168 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-060, Correctie op LOGA-brief Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken, zaaknr 605608, 20190819.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-060-Correctie-op-LOGA-brief-Actualisering-begrippen-brandweerhoofdstukken-zaaknr-605608-20190819.pdf PDF, 171 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-058, Klimaatakkoord, zaaknr 605201, 20190815.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-058-Klimaatakkoord-zaaknr-605201-20190815.pdf PDF, 429 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-057, Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel MO, BW en BG, zaaknr 605120, 20190718.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-057-Doordecentralisatie-en-nieuw-verdeelmodel-MO-BW-en-BG-zaaknr-605120-20190718.pdf PDF, 1.07 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-056, Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten, zaaknr 605071, 20190718.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-056-Stikstof-problematiek-en-inventarisatie-gevolgen-voor-gemeenten-zaaknr-605071-20190718.pdf PDF, 324 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf RSJ IJsselland, Vastgestelde begroting 2020, zaaknr 604833, 20190718.pdf

Ingekomen stuk
Brf-RSJ-IJsselland-Vastgestelde-begroting-2020-zaaknr-604833-20190718.pdf PDF, 566 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-051, Uitkomst ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan CvA, zaaknr 604717, 20190711.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-051-Uitkomst-ledenraadpleging-meerjarenbeleidsplan-CvA-zaaknr-604717-20190711.pdf PDF, 723 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-050, Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020, zaaknr 604509, 20190708.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-050-Ledenraadpleging-Cao-Gemeenten-2019-2020-zaaknr-604509-20190708.pdf PDF, 734 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-049, LOGA Nadere uitwerking akkoord reparatie FLO-overgangsrecht-voor-brandweerpersoneel, zaaknr 603981, 20190627.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-049-LOGA-Nadere-uitwerking-akkoord-reparatie-FLO-overgangsrecht-voor-brandweerpersoneel-zaaknr-603981-20190627.pdf PDF, 178 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf PCOB afd Nieuwleusen, Inzameling oud papier, zaaknr 603843, 20190625.pdf

Ingekomen stuk
Brf-PCOB-afd-Nieuwleusen-Inzameling-oud-papier-zaaknr-603843-20190625.pdf PDF, 67 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Min BZK, Verwerping wetsvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders, zaaknr 603536, 20190620.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Min-BZK-Verwerping-wetsvoorstel-verruiming-ontheffing-woonplaatsvereiste-wethouders-zaaknr-603536-20190620.pdf PDF, 95 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Drents Overijsselse Delta, portefeuilleverdeling DB en coalitieakkoord, zaaknr 602791, 20190606.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Drents-Overijsselse-Delta-portefeuilleverdeling-DB-en-coalitieakkoord-zaaknr-602791-20190606.pdf PDF, 4.49 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 19-040, Ontbreken tegenkandidaten VNG bestuur en commissies, zaaknr 602457, 20190529.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-040-Ontbreken-tegenkandidaten-VNG-bestuur-en-commissies-zaaknr-602457-20190529.pdf PDF, 176 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 19-039, Oprichting werkgeversvereniging gemeenschappelijke regelingen, zaaknr 602398, 20190529.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-039-Oprichting-werkgeversvereniging-gemeenschappelijke-regelingen-zaaknr-602398-20190529.pdf PDF, 386 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 19-038, Voortgang samenwerken aan water, zaaknr 602133, 20190520.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-038-Voortgang-samenwerken-aan-water-zaaknr-602133-20190520.pdf PDF, 1.24 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf St NL Haarden- en kachelbranche, Rapport basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit, zaaknr 602023, 20190516.pdf

Ingekomen stuk
Brf-St-NL-Haarden-en-kachelbranche-Rapport-basis-voor-beleid-houtrookoverlast-en-luchtkwaliteit-zaaknr-602023-20190516.pdf PDF, 1.41 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Sociale Alliantie, Energietransitie, zaaknr 601669, 20190507.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Sociale-Alliantie-Energietransitie-zaaknr-601669-20190507.pdf PDF, 398 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Indiener, Aanvullend info betr zienswijze 11e herz BP Buitengebied Dalfsen, Westeinde 37, zaaknr 600513, 20190507.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Indiener-Aanvullend-info-betr-zienswijze-11e-herz-BP-Buitengebied-Dalfsen-Westeinde-37-zaaknr-600513-20190507.pdf PDF, 58 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-028, LOGA Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdst 3 CAR-UWO, zaaknr 601455, 20190506.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-028-LOGA-Actualisering-begrippen-brandweerhoofdstukken-aan-hoofdst-3-CAR-UWO-zaaknr-601455-20190506.pdf PDF, 180 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-027, LOGA Vervallen functie manschap B in vergoedingentabel CAR-UWO, zaaknr 601378, 20190506 1.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-027-LOGA-Vervallen-functie-manschap-B-in-vergoedingentabel-CAR-UWO-zaaknr-601378-20190506-1.pdf PDF, 162 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 19-024, Bekendmaking invulling vacatures VNG-bestuur en -commissies, zaaknr 601411, 20190502.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-024-Bekendmaking-invulling-vacatures-VNG-bestuur-en-commissies-zaaknr-601411-20190502.pdf PDF, 322 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-020, Herziening Gemeentefonds, zaaknr 601063, 20190429.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-020-Herziening-Gemeentefonds-zaaknr-601063-20190429.pdf PDF, 1.49 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf RKC, Onderzoeksprogramma rekenkamercommissie, zaaknr 600956, 20190425.pdf

Ingekomen stuk
Brf-RKC-Onderzoeksprogramma-rekenkamercommissie-zaaknr-600956-20190425.pdf PDF, 392 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf H.D., Verbod op paasvuren, zaaknr 600197, 20191104.pdf

Ingekomen stuk
Brf-H-D-Verbod-op-paasvuren-zaaknr-600197-20191104.pdf PDF, 824 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf H.D., Oproep voor actie tegen houtstook, zaaknr 599590, 20190401.pdf

Ingekomen stuk
Brf-H-D-Oproep-voor-actie-tegen-houtstook-zaaknr-599590-20190401.pdf PDF, 1003 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-014, Ledenraadpleging over beleidsplan College voor Arbeidszaken, zaaknr 599477, 20190328.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-014-Ledenraadpleging-over-beleidsplan-College-voor-Arbeidszaken-zaaknr-599477-20190328.pdf PDF, 715 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-013, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 599407, 20190328.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-013-Voortgang-klimaatakkoord-zaaknr-599407-20190328.pdf PDF, 171 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 19-012, Bekendmaking invulling vacatures VNG bestuur en commissies en openstelling nwe vacatures, zaaknr 598902, 20190319.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-012-Bekendmaking-invulling-vacatures-VNG-bestuur-en-commissies-en-openstelling-nwe-vacatures-zaaknr-598902-20190319.pdf PDF, 633 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Overijsselse Ombudscommissie, Jaarverslag 2018, nr 596515, 20190131.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Overijsselse-Ombudscommissie-Jaarverslag-2018-nr-596515-20190131.pdf PDF, 702 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 19-007, Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspr water, zaaknr 596399, 20190131.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-007-Bestuursakkoord-klimaatadaptatie-en-aanvullende-bestuurlijke-afspr-water-zaaknr-596399-20190131.pdf PDF, 22.89 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 19-011, Wijzigingswet Open Overheid, zaaknr 598829, 20190314.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-011-Wijzigingswet-Open-Overheid-zaaknr-598829-20190314.pdf PDF, 824 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders, zaaknr 598654, 20190311.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Min-v-Binnenl-Zkn-en-Koninkrijksrel-Handleiding-basisscan-integriteit-kandidaat-bestuurders-zaaknr-598654-20190311.pdf PDF, 230 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 19-010, Totaalrapp Informatiebeveiliging GeVS 2017, zaaknr 598519, 20190307.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-010-Totaalrapp-Informatiebeveiliging-GeVS-2017-zaaknr-598519-20190307.pdf PDF, 233 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 19-008, Afspraken Wnra en ledenraadpleging, zaaknr 598385, 20190307.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-008-Afspraken-Wnra-en-ledenraadpleging-zaaknr-598385-20190307.pdf PDF, 508 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf T. Derks BillyBird, Recreatieparken, Waterstof en energietransitie, zaaknr 598010, 20190304.pdf

Ingekomen stuk
Brf-T-Derks-BillyBird-Recreatieparken-Waterstof-en-energietransitie-zaaknr-598010-20190304.pdf PDF, 102 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-005, Bepalen kiesgerechtigden per waterschap, zaaknr 595802, 20190117.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-005-Bepalen-kiesgerechtigden-per-waterschap-zaaknr-595802-20190117.pdf PDF, 412 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-003, Openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies, zaaknr 595572, 20190110.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-003-Openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies-zaaknr-595572-20190110.pdf PDF, 732 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-002, Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging Overheid, zaaknr 595447, 20190110.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-002-Standaardverklaring-Baseline-Informatiebeveiliging-Overheid-zaaknr-595447-20190110.pdf PDF, 1.92 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-001, Voortgang afspraken raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022, zaaknr 595446, 20190110.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-001-Voortgang-afspraken-raamovereenkomst-verpakkingen-2013-2022-zaaknr-595446-20190110.pdf PDF, 305 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-082, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 594979, 20190108.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-082-Voortgang-klimaatakkoord-zaaknr-594979-20190108.pdf PDF, 138 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf IdH, Vuurwerkafval, zaaknr 595226, 20190108.pdf

Ingekomen stuk
Brf-IdH-Vuurwerkafval-zaaknr-595226-20190108.pdf PDF, 21 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf H.D., Houtstook Schone lucht akkoord 2019, zaaknr 594843, 20190107.pdf

Ingekomen stuk
Brf-H-D-Houtstook-Schone-lucht-akkoord-2019-zaaknr-594843-20190107.pdf PDF, 678 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Min v Binnenlandse Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire aanpassing pensioenen en inhoudingen Appa, zaaknr 595066, 20190107.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Min-v-Binnenlandse-Zkn-en-Koninkrijksrel-Circulaire-aanpassing-pensioenen-en-inhoudingen-Appa-zaaknr-595066-20190107.pdf PDF, 323 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Prov Overijssel, vorm van toezicht op begroting 2019, zaaknr 595066, 20190107.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Prov-Overijssel-vorm-van-toezicht-op-begroting-2019-zaaknr-595066-20190107.pdf PDF, 107 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-069, LOGA Uitwerking akkoord Cao Gemeenten 2019-2020, CAR-UWO 2019-2020, zaaknr 607752, 20190917.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-069-LOGA-Uitwerking-akkoord-Cao-Gemeenten-2019-2020-CAR-UWO-2019-2020-zaaknr-607752-20190917.pdf PDF, 1.72 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-070, LOGA Uitwerking akkoord Cao Gemeenten 2019-2020, Cao gemeenten vanaf 1 jan 2020, zaaknr 607752, 20190917.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-070-LOGA-Uitwerking-akkoord-Cao-Gemeenten-2019-2020-Cao-gemeenten-vanaf-1-jan-2020-zaaknr-607752-20190917.pdf PDF, 586 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-067, LOGA Cao Ontslagcommissie, zaaknr 607671, 20190916.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-067-LOGA-Cao-Ontslagcommissie-zaaknr-607671-20190916.pdf PDF, 673 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 19-046, LOGA Aanpassing voorbeeldregeling melden vermoeden misstand, zaaknr 603418, 20190617.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-046-LOGA-Aanpassing-voorbeeldregeling-melden-vermoeden-misstand-zaaknr-603418-20190617.pdf PDF, 153 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 19-009, Geschillenregeling Cao gemeenten, zaaknr 598409, 20190307.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-009-Geschillenregeling-Cao-gemeenten-zaaknr-598409-20190307.pdf PDF, 143 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar