Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2018

download

Exporteren naar

PDF Excel

Lbr VNG 18-081, Uitvoeringsregeling Wmo ministeriele regeling voor hulp uit het sociaal netwerk, zaaknr 594619, 20181217 1 document

Brf Ministerie v Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire geïndexeerde bedragen vd vergoeding politieke ambtsdragers, zaaknr 594626, 20181217 1 document

Lbr VNG, 18-080, 75 jaar vrijheid, zaaknr 594136, 20181206 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf NBPB, Beschermingsbewindvoering, zaaknr 593782, 20181203 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf, W., Zonnepanelenveld Lemelerveld, zaaknr 591351, 20181009 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf, Actiegroep Ons Zeker Belazeren, Oneens met verhoging OZB, zaaknr 593105, 20181115 1 document

Brf Berlimont Consulting, Nietigheid WMO Afkoop, zaaknr 592836, 20181113 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf Burgercomite Nederland, Volksreferendum buiten de Kieswet, zaaknr 592254, 20181029 1 document

Brf A.J.S., aanvraag lantaarnpaal T-splitsing, zaaknr 591980, 20181025 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf RvS, Dalfsen, BP 4e verzamelplan buitengebied, zaaknr 589047, 20181022 1 document

Brf VR IJsselland, Tweede Bestuursrapportage 2018, zaaknr 591835, 20181022 1 document

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging GGD 2018 nr 1 en berap, zaaknr 591487, 20181011 1 document

Brf, H., Reactie op voorkeursrecht perceel, zaaknr 589502, 20180910 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf, Ned Ver tot bevordering vd Zondagsrust en Zondagsheiliging, Geen koopzondagen, zaaknr 589180, 20180828 1 document

Brf Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire wijziging bezoldigingsbedragen en tegemoetkoming ziektekst, zaaknr 589049, 20180823 1 document

Brf RvS, Procedure BP 4e verzamelpl buitengebied, zaaknr 589047, 20180823 1 document

Brf, AS, Aanbevelingspunten duurzame energie, zaaknr 588504, 20180807 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG, 18-043, Implementatie besluit digitale toegankelijkheid, zaaknr 588085, 20180730 1 document

Lbr VNG, 18-039, Model subsidieregeling gecertificeerde instellingen jeugdbescherming, zaaknr 587522, 20180730 1 document

Brf, W.N.J.B., Bevrijdingsdag, zaaknr 586694, 20180716 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf, statushouders, kindregeling, zaaknr 586680, 20180712 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Tips voor een bewuster insectenbeheer (meerdere afzenders) 9 documenten

Brf, Continentie Stichting NL, Vragen openbare toiletvoorziening, 15 juni 2018, zaaknr. 585360, 20180619 1 document

Brf, Waarkaniknaardewc, Meer openbare en opengestelde toiletten, dat lucht op!, 4 mei 2018, zaaknr. 583002, 20180507 1 document

Brf, Raad van State, Procedure BP Buitengebied, Windpark Synergie en omgevingsvergunning, 22 mei 2018, zaaknr. 581836, 20180524 1 document

Lbr VNG, 18-031, Invoering abonnementstarief in de Wmo, Transformatiefonds en verlengde pleegzorg, 13 juni 2018, zaaknr. 585141, 20180614 1 document

Brf, Stichting kulturhus De Mozaïek, Voor en Vroegschoolse educatie (vve), voorheen peuterspeelzaal, 7 juni 2018, zaaknr. 584871, 20180611 1 document

Brf, Stichting Leven met de Aarde, Wereldmilieudag en een goede start voor de burgerschapslessen, 6 juni 2018, zaaknr. 584756, 20180607 1 document

Brf, Raad van State, Procedure BP 1e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Baarsmastraat 25 (CHW), 4 juni 2018, zaaknr. 584697, 20180607 1 document

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Eerste bestuursrapportage 2018, 4 juni 2018, zaaknr. 584700, 20180607 1 document

Brf, GBLT, Ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 2018, 24 mei 2018, zaaknr. 583954, 20180528 1 document

Brf, Werkgroep Typisch Dalfsen, Centrumvisie kern Dalfsen en Typisch Dalfsen, 3 mei 2018, zaaknr. 583026, 20180507 1 document

Brf, Raad van State, Procedure BP Buitengebied, Windpark Synergie en omgevingsvergunning, 2 mei 2018, zaaknr. 581836, 20180507 1 document

Lbr VNG, 18-016, Spelregels voor de digitale stad, 2 mei 2018, zaaknr. 582865, 20180503 1 document

Brf, Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland, Voorlopige jaarrekening BVO 2017 en Kadernota 2019, 17 april 2018, zaaknr. 581959, 20180419 1 document

Brf, Milieudefensie, Routekaart Eerlijk om naar gasloos wonen, 24 april 2018, zaaknr. 582365, 20180426 1 document

Brf, Comité 21 maart, Oproep aan gemeenten in Nederland om gezamenlijk doeltreffend op te treden, 4 mei 2018, zaaknr. 582969, 20180507 1 document

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Concept programmabegroting 2019, zaaknr. 580685, 20180329 1 document

Brf, Raad van State, Procedure BP Buitengebied, Windpark Synergie en omgevingsvergunning, 13 april 2018, zaaknr. 581836, 20180417 1 document

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019, 12 april 2018, zaaknr. 581615, 20180416 1 document

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarverslag en Jaarrekening 2017, 10 april 2018, zaaknr. 575522, 20180416 1 document

Brf, GGD IJsselland, Jaarstukken 2017, 13 april 2018, zaaknr. 581717, 20180416 1 document

Brf, Buro Jansen & Janssen, Invoering van de WIV 2017, 18 maart 2018, zaaknr. 580189, 20180319 1 document

Brf, H. Olthof, Mogelijkheden Energiepark Overijssel, 14 april 2018, zaaknr. 581716, 20180416 1 document

Brf, GGD IJsselland, Concept programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022, 6 april 2018, zaaknr. 581225, 20180412 1 document

Lbr VNG, 18-012, GT Connect, 5 april 2017, zaaknr. 581126, 20180405 1 document

Lbr, VNG, 18-011, Geactualiseerde toelichting VNG Model AIv, 5 april 2018, zaaknr. 581110, 20180405 1 document

Brf, GBLT, Kadernotitie 2019, 30 maart 2018, zaaknr. 580889, 20180403 1 document

Brf, Veilig Verkeer Nederland, Manifest 'Verkeersveiligheid een nationale prioriteit', samenwerken met gemeenten, 27 maart 2018, zaaknr. 580771, 20180329 1 document

Lbr VNG, 18-006, Bewerkersovereenkomsten Wmo en Jeugdwet met Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO excl bijlagen, zaaknr. 576505, 20180221 1 document

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Kaderbrief 2019 Omgevingsdienst IJsselland, zaaknr. 576076, 180215 1 document

Lbr VNG, 18-003, Privacyregels AVG, 8 februari 2018, 20180208 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG, 18-002, Evenementen en vrijwillige verkeersregelaars, 29 januari 2018, 20180213 1 document

Lbr VNG, 17-079, Continuiteit jeugdbescherming en jeugdreclassering, 15 december 2017, 20180108 1 document

Lbr VNG, 17-078, Model subsidieregeling kinderopvang, 13 december 2017, 20180108 1 document

Brf Ned Ver voor Raadsleden, Nieuwe rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, zaaknr 594264, 20181210 1 document

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninksrijksrel, Circulaire Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, zaaknr 594339, 20181210 1 document

Brf G.J.H. M., Zienswijze 1e verzamelplan kernen, zaaknr 592836, 20181113 1 document

Brf VR IJsselland, Risicoprofiel en Strategische Beleidsagenda 2019-2023, zaaknr 591613, 20181018 1 document

Lbr VNG, 18-056, Aanpassing vng model verordening wmo, zaaknr 591069, 20181008 1 document

Brf Commissariaat voor de Media, Advies St Lokale omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen, zaaknr 588977, 20180827 1 document

Lbr VNG, 18-047, Wijziging model-APV zomer 2018, zaaknr 588639, 20180813 1 document

Brf, Ondernemersvereniging Nieuwleusen, Verzoek zondagsopenstelling detailhandel, zaaknr 588501, 20180807 1 document

Lbr VNG, 18-044, Aanpassing model archiefverordening 2017, zaaknr 588086, 20180730 1 document

Lbr VNG, 18-040, Wijzigingen modelverordeningen belastingen, zaaknr 587554, 20180730 1 document

Lbr VNG, 18-034, Wijziging VNG model verordening naamgeving en nummering adressen, zaaknr 587199, 20180716 1 document

Brf, Coop Lemelerveld BV, Uitbreiding aantal koopzondagen in Lemelerveld, 24 mei 2018, zaaknr. 584117, 20180607 1 document

Lbr VNG, 18-014, Wijziging Bouwverordening per 1 juli 2018, 17 april 2018, zaaknr. 581973, 20180419 1 document

Lbr VNG, 18-001, Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen, 19 januari 2018, 20180122 1 document

Lbr VNG, 17-077, Inwerkingtreding Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening, 13 december 2017, 20180108 1 document

Zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Windpark Nieuwleusen 11 documenten

Brf Commissaris van de Koning, Benoeming burgemeester, zaaknr 594630, 20181217 1 document

Brf, W. Dankelman, ontslag raadslidmaatschap, zaaknr 589063, 20180820 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf, ProDemos, Dag van de Democratie 2018, zaaknr 586663, 20180709 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf, Commissaris van de Koning, Ontslag burgemeester, 31 mei 2018, zaaknr. 584796, 20180607 1 document

Brf, Burgemeester Noten, Aankondiging afscheid, 12 maart 2018, zaaknr. 579790, 20180314 1 document

Lbr VNG, 18-007, Actualisering van drie VNG modellen i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen 2018, 27 februari 2018, zaaknr. 578998, 20180301 1 document

Brf, Stichting Burger, Uitnodiging organiseren debat referendum, 20180122 1 document

Brf Daadkracht, Belastingverordeningen 2018, zaaknr 594592, 20181220 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG, 18-079, Samenwerkingsafspraken landelijke vreemdelingen voorzieningen, zaaknr 593894, 20181206 1 document

Brf RSJ IJsselland, Vastgestelde jaarrekening 2017 RSJ IJsselland, zaaknr 593918, 20181204 1 document

Brf RvS, Uitspraak BP Kernen gem Dalfsen 2016, Baarsmastraat 25, zaaknr 584697, 20181204 1 document

Lbr VNG, 18-078, Moties buitengewone ALV 30 nov 2018, Overeenstemming met SZW over opvolging ROB advies BUIG, zaaknr 593845, 20181203 1 document

Lbr VNG, 18-077, Ontwikkelingen onderwijshuisvesting, zaaknr 593735, 20181129 1 document

Lbr VNG, 18-076, Motie Utrechtse Heuvelrug over plastic afval, zaaknr 593603, 20181127 1 document

Lbr VNG, 18-075, Flo overgangsrecht compensatieregeling AOW, zaaknr 593442, 20181126 1 document

Lbr VNG, 18-073, FLO-overgangsrecht, zaaknr 593440, 20181126 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf Ned Ver voor Raadsleden, Herfstbrief 2018, zaaknr 593506, 20181126 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf, J. en G.B., Illegale boomkap, zaaknr 590193, 20181126 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf, IZI Solutions en Nationale Jeugdraad, Breng het stembureau naar jongeren, zaaknr 593322, 20181122 1 document

Lbr VNG, 18-070, Bekendmaking kandidaten VNG bestuur en commissies, zaaknr 593118, 20181119 1 document

Lbr VNG, 18-069, Ontwikkelingen inzake de overeenkomst afkoop regresrecht wmo, zaaknr 592830, 20181119 1 document

Lbr VNG, 18-068, Uitvoering vier samenhangende moties sociaal domein, zaaknr 592713, 20181113 1 document

Brf, St Letstelschade en gerechtigheid, Dwaling WMO regres convenant, zaaknr 592716, 20181108 1 document

Brf Berlimont Consulting, Verzoek nietigverklaring van 3 Wmo overeenkomsten, zaaknr 592626, 20181105 1 document

Brf RvS, Uitspraak BP Buitengebied Dalfsen Windpark Synergie en omgevingsverg, zaaknr 581836, 20181105 1 document

Lbr VNG, 18-059, Bekendmaking kandidaten en opening mogelijkheid tegenkandidaatstelling, 20181029 1 document

Brf, Sint en Pietengilde, Sinterklaasfeest, zaaknr 592246, 20181029 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG, 18-058, Pinbeleid bij gemeenten, zaaknr 591920, 20181022 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG, 18-057, Verlengen overgangsrecht AWBZ beschermd wonen, zaaknr 591848, 20181022 1 document

Brf Democratie energie alternatief, Manifest energiebeleid, zaaknr 591492, 20181011 1 document

Lbr VNG, 18-054, Openstelling vacatures en bekendmaking invulling vacatures, zaaknr 590955, 20181004 1 document

Lbr VNG, 18-053, Vng-reactie op de rijksbegroting 2019, zaaknr 590598, 20181001 1 document

Lbr VNG, 18-052, Ledenraadpleging CAO Gemeenten 2019, zaaknr 590303, 20181001 1 document

Brf Unicef, Oproep aan te sluiten als kinderpardongemeente, zaaknr 590227, 20180920 1 document

Brf, J.G.B., Illegale boomkap, zaaknr 590193, 20180918 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf HvdS, Reactie op consultatieronde WVG 3 sep, zaaknr 589665, 20180911 1 document

Lbr VNG, 18-051, Tussenstand van het wetsvoorstel uniform experiment gesloten coffeeshopketen, zaaknr 589744, 20180911 1 document

Lbr VNG, 18-050, Wnra en volgers Cao Gemeenten, zaaknr 589659, 20180910 1 document

Brf RSJ IJsselland, Vastgestelde begroting 2018 en 2019, zaaknr 583640, 20180823 1 document

Lbr VNG, 18-048, Openstellling vacatures in College voor Arbeidszkn en Cie Europa en Internationaal, zaaknr 589081, 20180823 1 document

Brf, BZ, Bestuursmodel voor nieuwe burgemeester, zaaknr 588605, 20180813 1 document

Brf, Raad van State, Zittingsdatum beroep BP Windpark synergie, zaaknr 581836, 20180802 1 document

Brf, Missing Chapter Foundation, Rapport armoede door de ogen van kinderen, zaaknr 588309, 20180801 1 document

Lbr VNG-CvA, 18-046, Stand van zaken invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, zaaknr 588210, 20180730 1 document

LOGA, 18-045, Aanpassing factoren FLO overgangsrecht, zaaknr 588122, 20180730 1 document

Lbr VNG, 18-036, Handelingsperspectief zorg en veiligheid, zaaknr 587736, 20180730 1 document

Lbr VNG, 18-041, Stand van zaken woonbeleid, zaaknr 587737, 20180730 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf, CvdK, Sollicitanten burgemeestersvacature, zaaknr 587973, 20180730 1 document

Lbr VNG, 18-038, Indexering-wijziging subsidies-bekostiging welzijn en cultuur 2016-2019, zaaknr 587520, 20190719 1 document

Lbr VNG, 18-037, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 587513, 20180719 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG, 18-035, Bekendmaking waarnemers bestuur en commissies, zaaknr 587277, 20180717 1 document

Brf, Het Oversticht, Jaarverslag Stadsbouwmeester 2017, zaaknr 587180, 20180716 1 document

Brf, ROB, Signalement over referenda en andere vormen van burgerparticipatie, zaaknr 587092, 20180716 1 document

Lbr VNG, 18-033, Sanering asbestdaken, 28 juni 2018, zaaknr 585945, 20180709 1 document

Lbr VNG, 18-032, Publicatie moties ALV 27 juni 2018, 21 juni 2018, zaaknr. 585510, 20180625 1 document

Brf, Provincie Overijssel, De Tweede Kansen Kamer, 20 juni 2018, zaaknr. 585451, 20180625 1 document

Lbr VNG, 18-030, Hoofdpunten meicirculaire 2018, 8 juni 2018, zaaknr. 584886, 20180611 1 document

Brf, Aanneming benoeming J.W. Uitslag, 29 mei 2018, zaaknr. 584203, 20180531 1 document

Brf, Aanneming benoeming A. Schuurman, 29 mei 2018, 584202, 20180531 1 document

Brf, Aanneming benoeming R.W.J. van Leeuwen, 29 mei 2018, 584204, 20180531 1 document

Lbr VNG, 18-023, Voortgang Samenwerken aan Water, 24 mei 2018, zaaknr. 584061, 20180528 1 document

Lbr VNG, 18-019, Interbestuurlijke samenwerking en financiële ruimte in de nieuwe raadsperiode, 16 mei 2018, zaaknr. 583482, 20180517 1 document

Brf, Het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie, Open brief, 11 mei 2018, zaaknr. 583238, 20180514 1 document

Brf, Stichting DierenLot, Cijfers m.b.t. toekenning van vergoedingen voor lokale dierenhulpverleners, 2 mei 2018, zaaknr. 582827, 20180503 1 document

Brf, ECFA, Ondersteuningsaanbod in de relaties met China, 25 april 2018, zaaknr. 583029, 20180507 1 document

Brf, H.J. Scherpenkate, Afschrift brief aan minister inzake infrastructuur provincie Overijssel, 24 april 2018, zaaknr. 582720 , 20180501 1 document

Brf, PB Nieuwleusen, Rapportage Leefbaarheidsonderzoek 2017-2018, 23 april 2018, zaaknr. 582304, 20180424 1 document

Brf, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Afschrift brief aan Tweede Kamer inzake voortgang sportakkoord, 3 mei 2018, zaaknr. 582931, 20180507 1 document

Lbr VNG, 18-015, Openstelling vacatures in VNG-bestuur en -commissies, 23 april 2018, zaaknr. 582286, 20180423 1 document

Brf, Provincie Overijssel, Uw begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022, 20 maart 2018, zaaknr. 580280, 20180320 1 document

Brf, Ministerie van BZK, Screening kandidaat-wethouders, 19 maart 2018, zaaknr. 580531, 20180326 1 document

Lbr VNG, 18-009, Samenwerken aan de grote maatschappelijke opgaven (IBP), 16 maart 2018, zaaknr. 580167, 20180319 1 document

Brf, Raad voor het Openbaar Bestuur, Advies Voor de publieke zaak, 20 maart 2018, zaaknr. 580305, 20180320 1 document

Lbr VNG, 18-008, Tussenevaluatie Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, 13 maart 2018, zaaknr. 579819, 20180314 1 document

Brf, VluchtelingenWerk Oost Nederland, Brandbrief Afghaanse vluchtelingen, 8 maart 2018, zaaknr. 579602, 20180312 1 document

Brf, Stichting JOGG, Raadsledenbrief JOGG maart 2018, 27 februari 2018, 20180301 1 document

Brf, Natuur & Milieu, Quickscan Duurzaamheid Nederlandse gemeenten Energie, mobiliteit en afval in de G4 en G32, 27 februari 2018, zaaknr. 578970, 20180301 1 document

Brf, Patiëntenfederatie Nederland, KBO-PCOB, Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving, november 2017, zaaknr. 578964, 20180301 1 document

Brf, Stichting Barbarugo, Stop de verwoestijning, zaaknr. 576061, 20180222 1 document

Brf, Ministerie van BZK, Bewustzijn digitale informatiebeveiliging, zaaknr. 576138, 20180222 1 document

Brf, zienswijze aangenomen motie voorkeursrecht, zaaknr. 576412, 20180221 1 document

Verslag 2017 en jaarwerkplan 2018 Agri&Food Innovatiecluster, zaaknr. 576437, 20180221 1 document

Lbr VNG, 18-005, Verkeersveiligheid, 16 februari 2018, zaaknr. 576203, 20180219 1 document

Lbr VNG, 18-004, Stand van zaken Interbestuurlijk Programma, 15 februari 2018, zaaknr. 576112, 180215 1 document

Jaarverslag Veiligheidsregio IJsselland 2017 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf, Overijsselse Ombudsman, jaarverslag 2017, 20180201 2 documenten

Brf, Raad van State, ChW BP 3e verzamelplan Buitengebied, 20180208 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf, Achmea Rechtsbijstand, Handhaving Poppenallee, Brief en bijlagen, 20180209 1 document

Brf, Bewoner Prins Bernhardlaan, Reactie verkoop snippergroen, 20180118 1 document

Brf, Controle Alt Delete, Nieuw beleid tegen etnisch profileren, 20180115 1 document

Brf, Provincie Overijssel, Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2017-2020, 20180108 1 document

Brf, Berlimont CMC Consulting, Aanvullende info convenant regresrecht, 20180108 1 document

Brf, Provincie Overijssel, Toezichtsvorm begroting 2018, 20180108 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Lelystad Airport, 20180108 1 document

Lbr VNG, 17-083, Bodem en ondergrond, 21 december 2017, 20180108 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG, 17-082, VNG Agenda 2018, 19 december 2017, 20180108 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf, M Wagemans, De robotisering van raadsleden, 20180108 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf, Stichting DierenLot, Factsheets over dierenwelzijn, 20180118 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG, 18-074, Afspraken Wnra bij gemeenten, zaaknr 593457, 20181126 1 document

LOGA, 18-042, Aanpassing CAR gelijke beloning payroll, zaaknr 588051, 20180730 1 document

Bezwaarschriften voorkeursrecht Dalfsen - juni 2018 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG, 18-024, LOGA 18-03, Wijziging artikelen 1:2 lid 1 sub c, 10d:26 leden 2 en 3, 10c:31 lid 1 CAR, 29 mei 2018, zaaknr. 584324, 20180604 1 document

Brf, omwonenden Het Kleine Veer, Beroep Raad van State BP locatie Het Kleine Veer, 28 mei 2018, zaaknr. 584326, 20180531 1 document

Bezwaarschriften voorkeursrecht Dalfsen - mei 2018 2 documenten

Lbr VNG, 18-018, FLO-overgangsrecht: nieuwe ronde aanleveren gegevens levensloopstorting, 15 mei 2018, zaaknr. 583395, 20180517 1 document

Lbr VNG, 18-010, CvA LOGA 18-01, Collectief alternatief voor vervallen Anw-compensatie, 16 maart 2018, zaaknr. 580156, 20180319 1 document

Zienswijzen en bezwaarschriften voorkeursrecht Dalfsen - april 2018 8 documenten

LOGA, 18-013, Compensatieregeling AOW op grond van reparatie FLO-overgangsrecht, 9 april 2018, zaaknr. 581250, 20180416 1 document

Zienswijzen en bezwaarschriften voorkeursrecht Dalfsen - maart 2018 3 documenten

Zienswijzen en bezwaarschriften voorkeursrecht Dalfsen 22 documenten

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(22)

LOGA, 17-081, Reparatie 3e jaar WW, 18 december 2017, 20180108 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

LOGA, 17-080, Reparatie FLO Brandweerpersoneel, 18 december 2017, 20180108 1 document

Lbr VNG 18-081, Uitvoeringsregeling Wmo ministeriele regeling voor hulp uit het sociaal netwerk, zaaknr 594619, 20181217.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-081-Uitvoeringsregeling-Wmo-ministeriele-regeling-voor-hulp-uit-het-sociaal-netwerk-zaaknr-594619-20181217.pdf PDF, 420 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Ministerie v Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire geïndexeerde bedragen vd vergoeding politieke ambtsdragers, zaaknr 594626, 20181217.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Ministerie-v-Binnenl-Zkn-en-Koninkrijksrel-Circulaire-geindexeerde-bedragen-vd-vergoeding-politieke-ambtsdragers-zaaknr-594626-20181217.pdf PDF, 1.49 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-080, 75 jaar vrijheid, zaaknr 594136, 20181206.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-080-75-jaar-vrijheid-zaaknr-594136-20181206.pdf PDF, 194 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf NBPB, Beschermingsbewindvoering, zaaknr 593782, 20181203.pdf

Ingekomen stuk
Brf-NBPB-Beschermingsbewindvoering-zaaknr-593782-20181203.pdf PDF, 290 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, W., Zonnepanelenveld Lemelerveld, zaaknr 591351, 20181009.pdf

Ingekomen stuk
Brf-W-Zonnepanelenveld-Lemelerveld-zaaknr-591351-20181009.pdf PDF, 37 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Actiegroep Ons Zeker Belazeren, Oneens met verhoging OZB, zaaknr 593105, 20181115.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Actiegroep-Ons-Zeker-Belazeren-Oneens-met-verhoging-OZB-zaaknr-593105-20181115.pdf PDF, 62 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Berlimont Consulting, Nietigheid WMO Afkoop, zaaknr 592836, 20181113.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Berlimont-Consulting-Nietigheid-WMO-Afkoop-zaaknr-592836-20181113.pdf PDF, 46 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Burgercomite Nederland, Volksreferendum buiten de Kieswet, zaaknr 592254, 20181029.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Burgercomite-Nederland-Volksreferendum-buiten-de-Kieswet-zaaknr-592254-20181029.pdf PDF, 37 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf A.J.S., aanvraag lantaarnpaal T-splitsing, zaaknr 591980, 20181025.pdf

Ingekomen stuk
Brf-A-J-S-aanvraag-lantaarnpaal-T-splitsing-zaaknr-591980-20181025.pdf PDF, 51 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf RvS, Dalfsen, BP 4e verzamelplan buitengebied, zaaknr 589047, 20181022.pdf

Ingekomen stuk
Brf-RvS-Dalfsen-BP-4e-verzamelplan-buitengebied-zaaknr-589047-20181022.pdf PDF, 51 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf VR IJsselland, Tweede Bestuursrapportage 2018, zaaknr 591835, 20181022.pdf

Ingekomen stuk
Brf-VR-IJsselland-Tweede-Bestuursrapportage-2018-zaaknr-591835-20181022.pdf PDF, 679 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging GGD 2018 nr 1 en berap, zaaknr 591487, 20181011.pdf

Ingekomen stuk
Brf-GGD-IJsselland-Begrotingswijziging-GGD-2018-nr-1-en-berap-zaaknr-591487-20181011.pdf PDF, 1.8 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, H., Reactie op voorkeursrecht perceel, zaaknr 589502, 20180910.pdf

Ingekomen stuk
Brf-H-Reactie-op-voorkeursrecht-perceel-zaaknr-589502-20180910.pdf PDF, 55 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Ned Ver tot bevordering vd Zondagsrust en Zondagsheiliging, Geen koopzondagen, zaaknr 589180, 20180828.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Ned-Ver-tot-bevordering-vd-Zondagsrust-en-Zondagsheiliging-Geen-koopzondagen-zaaknr-589180-20180828.pdf PDF, 109 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire wijziging bezoldigingsbedragen en tegemoetkoming ziektekst, zaaknr 589049, 20180823.pdf

Ingekomen stuk

Brf RvS, Procedure BP 4e verzamelpl buitengebied, zaaknr 589047, 20180823.pdf

Ingekomen stuk
Brf-RvS-Procedure-BP-4e-verzamelpl-buitengebied-zaaknr-589047-20180823.pdf PDF, 66 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, AS, Aanbevelingspunten duurzame energie, zaaknr 588504, 20180807.pdf

Ingekomen stuk
Brf-AS-Aanbevelingspunten-duurzame-energie-zaaknr-588504-20180807.pdf PDF, 91 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-043, Implementatie besluit digitale toegankelijkheid, zaaknr 588085, 20180730.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-043-Implementatie-besluit-digitale-toegankelijkheid-zaaknr-588085-20180730.pdf PDF, 319 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-039, Model subsidieregeling gecertificeerde instellingen jeugdbescherming, zaaknr 587522, 20180730.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-039-Model-subsidieregeling-gecertificeerde-instellingen-jeugdbescherming-zaaknr-587522-20180730.pdf PDF, 391 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, W.N.J.B., Bevrijdingsdag, zaaknr 586694, 20180716.pdf

Ingekomen stuk
Brf-W-N-J-B-Bevrijdingsdag-zaaknr-586694-20180716.pdf PDF, 79 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, statushouders, kindregeling, zaaknr 586680, 20180712.pdf

Ingekomen stuk
Brf-statushouders-kindregeling-zaaknr-586680-20180712.pdf PDF, 63 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, afzender 1, Tips voor een bewuster insectenbeheer, zaaknr. 585395, 20180619.pdf

Ingekomen stuk
Brf-afzender-1-Tips-voor-een-bewuster-insectenbeheer-zaaknr-585395-20180619.pdf PDF, 469 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, afzender 2, Tips voor een bewuster insectenbeheer, zaaknr. 585395, 20180619.pdf

Ingekomen stuk
Brf-afzender-2-Tips-voor-een-bewuster-insectenbeheer-zaaknr-585395-20180619.pdf PDF, 419 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, afzender 3, Tips voor een bewuster insectenbeheer, zaaknr. 585395, 20180619.pdf

Ingekomen stuk
Brf-afzender-3-Tips-voor-een-bewuster-insectenbeheer-zaaknr-585395-20180619.pdf PDF, 460 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, afzender 4, Tips voor een bewuster insectenbeheer, zaaknr. 585395, 20180628.pdf

Ingekomen stuk
Brf-afzender-4-Tips-voor-een-bewuster-insectenbeheer-zaaknr-585395-20180628.pdf PDF, 417 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, afzender 5, Tips voor een bewuster insectenbeheer, zaaknr. 585395, 20180628.pdf

Ingekomen stuk
Brf-afzender-5-Tips-voor-een-bewuster-insectenbeheer-zaaknr-585395-20180628.pdf PDF, 532 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, afzender 6, Tips voor een bewuster insectenbeheer, zaaknr. 585395, 20180628.pdf

Ingekomen stuk
Brf-afzender-6-Tips-voor-een-bewuster-insectenbeheer-zaaknr-585395-20180628.pdf PDF, 403 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, afzender 7, Tips voor een bewuster insectenbeheer, zaaknr 585395, 20180705.pdf

Ingekomen stuk
Brf-afzender-7-Tips-voor-een-bewuster-insectenbeheer-zaaknr-585395-20180705.pdf PDF, 404 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, afzender 8, Tips voor een bewuster insectenbeheer, zaaknr 585395, 20180709.pdf

Ingekomen stuk
Brf-afzender-8-Tips-voor-een-bewuster-insectenbeheer-zaaknr-585395-20180709.pdf PDF, 681 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, afzender 9, Tips voor een bewuster insectenbeheer, zaaknr 585395, 20180802.pdf

Ingekomen stuk
Brf-afzender-9-Tips-voor-een-bewuster-insectenbeheer-zaaknr-585395-20180802.pdf PDF, 169 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Continentie Stichting NL, Vragen openbare toiletvoorziening, 15 juni 2018, zaaknr. 585360, 20180619.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Continentie-Stichting-NL-Vragen-openbare-toiletvoorziening-15-juni-2018-zaaknr-585360-20180619.pdf PDF, 77 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Waarkaniknaardewc, Meer openbare en opengestelde toiletten, dat lucht op!, 4 mei 2018, zaaknr. 583002, 20180507.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Waarkaniknaardewc-Meer-openbare-en-opengestelde-toiletten-dat-lucht-op-4-mei-2018-zaaknr-583002-20180507.pdf PDF, 7.73 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Raad van State, Procedure BP Buitengebied, Windpark Synergie en omgevingsvergunning, 22 mei 2018, zaaknr. 581836, 20180524.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Raad-van-State-Procedure-BP-Buitengebied-Windpark-Synergie-en-omgevingsvergunning-22-mei-2018-zaaknr-581836-20180524.pdf PDF, 180 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-031, Invoering abonnementstarief in de Wmo, Transformatiefonds en verlengde pleegzorg, 13 juni 2018, zaaknr. 585141, 20180614.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-031-Invoering-abonnementstarief-in-de-Wmo-Transformatiefonds-en-verlengde-pleegzorg-13-juni-2018-zaaknr-585141-20180614.pdf PDF, 332 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Stichting kulturhus De Mozaïek, Voor en Vroegschoolse educatie (vve), voorheen peuterspeelzaal, 7 juni 2018, zaaknr. 584871, 20180611.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-kulturhus-De-Mozaiek-Voor-en-Vroegschoolse-educatie-vve-voorheen-peuterspeelzaal-7-juni-2018-zaaknr-584871-20180611.pdf PDF, 80 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Stichting Leven met de Aarde, Wereldmilieudag en een goede start voor de burgerschapslessen, 6 juni 2018, zaaknr. 584756, 20180607.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-Leven-met-de-Aarde-Wereldmilieudag-en-een-goede-start-voor-de-burgerschapslessen-6-juni-2018-zaaknr-584756-20180607.pdf PDF, 271 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Raad van State, Procedure BP 1e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Baarsmastraat 25 (CHW), 4 juni 2018, zaaknr. 584697, 20180607.pdf

Ingekomen stuk

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Eerste bestuursrapportage 2018, 4 juni 2018, zaaknr. 584700, 20180607.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Veiligheidsregio-IJsselland-Eerste-bestuursrapportage-2018-4-juni-2018-zaaknr-584700-20180607.pdf PDF, 1.94 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, GBLT, Ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 2018, 24 mei 2018, zaaknr. 583954, 20180528.pdf

Ingekomen stuk
Brf-GBLT-Ontwerpbegroting-2019-en-begrotingswijziging-2018-24-mei-2018-zaaknr-583954-20180528.pdf PDF, 1.73 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Werkgroep Typisch Dalfsen, Centrumvisie kern Dalfsen en Typisch Dalfsen, 3 mei 2018, zaaknr. 583026, 20180507.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Werkgroep-Typisch-Dalfsen-Centrumvisie-kern-Dalfsen-en-Typisch-Dalfsen-3-mei-2018-zaaknr-583026-20180507.pdf PDF, 437 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Raad van State, Procedure BP Buitengebied, Windpark Synergie en omgevingsvergunning, 2 mei 2018, zaaknr. 581836, 20180507.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Raad-van-State-Procedure-BP-Buitengebied-Windpark-Synergie-en-omgevingsvergunning-2-mei-2018-zaaknr-581836-20180507.pdf PDF, 105 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-016, Spelregels voor de digitale stad, 2 mei 2018, zaaknr. 582865, 20180503.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-016-Spelregels-voor-de-digitale-stad-2-mei-2018-zaaknr-582865-20180503.pdf PDF, 388 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland, Voorlopige jaarrekening BVO 2017 en Kadernota 2019, 17 april 2018, zaaknr. 581959, 20180419.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Regionaal-Serviceteam-Jeugd-IJsselland-Voorlopige-jaarrekening-BVO-2017-en-Kadernota-2019-17-april-2018-zaaknr-581959-20180419.pdf PDF, 395 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Milieudefensie, Routekaart Eerlijk om naar gasloos wonen, 24 april 2018, zaaknr. 582365, 20180426.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Milieudefensie-Routekaart-Eerlijk-om-naar-gasloos-wonen-24-april-2018-zaaknr-582365-20180426.pdf PDF, 5.65 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Comité 21 maart, Oproep aan gemeenten in Nederland om gezamenlijk doeltreffend op te treden, 4 mei 2018, zaaknr. 582969, 20180507.pdf

Ingekomen stuk

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Concept programmabegroting 2019, zaaknr. 580685, 20180329.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Veiligheidsregio-IJsselland-Concept-programmabegroting-2019-zaaknr-580685-20180329.pdf PDF, 3.36 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Raad van State, Procedure BP Buitengebied, Windpark Synergie en omgevingsvergunning, 13 april 2018, zaaknr. 581836, 20180417.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Raad-van-State-Procedure-BP-Buitengebied-Windpark-Synergie-en-omgevingsvergunning-13-april-2018-zaaknr-581836-20180417.pdf PDF, 203 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019, 12 april 2018, zaaknr. 581615, 20180416.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Omgevingsdienst-IJsselland-Begroting-2018-en-ontwerpbegroting-2019-12-april-2018-zaaknr-581615-20180416.pdf PDF, 1.08 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarverslag en Jaarrekening 2017, 10 april 2018, zaaknr. 575522, 20180416.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Veiligheidsregio-IJsselland-Jaarverslag-en-Jaarrekening-2017-10-april-2018-zaaknr-575522-20180416.pdf PDF, 4.29 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, GGD IJsselland, Jaarstukken 2017, 13 april 2018, zaaknr. 581717, 20180416.pdf

Ingekomen stuk
Brf-GGD-IJsselland-Jaarstukken-2017-13-april-2018-zaaknr-581717-20180416.pdf PDF, 2.64 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Buro Jansen & Janssen, Invoering van de WIV 2017, 18 maart 2018, zaaknr. 580189, 20180319.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Buro-Jansen-Janssen-Invoering-van-de-WIV-2017-18-maart-2018-zaaknr-580189-20180319.pdf PDF, 424 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, H. Olthof, Mogelijkheden Energiepark Overijssel, 14 april 2018, zaaknr. 581716, 20180416.pdf

Ingekomen stuk
Brf-H-Olthof-Mogelijkheden-Energiepark-Overijssel-14-april-2018-zaaknr-581716-20180416.pdf PDF, 696 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, GGD IJsselland, Concept programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022, 6 april 2018, zaaknr. 581225, 20180412.pdf

Ingekomen stuk
Brf-GGD-IJsselland-Concept-programmabegroting-2019-en-meerjarenraming-2020-2022-6-april-2018-zaaknr-581225-20180412.pdf PDF, 386 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-012, GT Connect, 5 april 2017, zaaknr. 581126, 20180405.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-012-GT-Connect-5-april-2017-zaaknr-581126-20180405.pdf PDF, 244 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-011, Geactualiseerde toelichting VNG Model AIv, 5 april 2018, zaaknr. 581110, 20180405.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-011-Geactualiseerde-toelichting-VNG-Model-AIv-5-april-2018-zaaknr-581110-20180405.pdf PDF, 511 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, GBLT, Kadernotitie 2019, 30 maart 2018, zaaknr. 580889, 20180403.pdf

Ingekomen stuk
Brf-GBLT-Kadernotitie-2019-30-maart-2018-zaaknr-580889-20180403.pdf PDF, 713 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Veilig Verkeer Nederland, Manifest 'Verkeersveiligheid een nationale prioriteit', samenwerken met gemeenten, 27 maart 2018, zaaknr. 580771, 20180329.pdf

Ingekomen stuk

Lbr VNG, 18-006, Bewerkersovereenkomsten Wmo en Jeugdwet met Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO excl bijlagen, zaaknr. 576505, 20180221.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-006-Bewerkersovereenkomsten-Wmo-en-Jeugdwet-met-Stichting-Inlichtingenbureau-en-VECOZO-excl-bijlagen-zaaknr-576505-20180221.pdf PDF, 390 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Kaderbrief 2019 Omgevingsdienst IJsselland, zaaknr. 576076, 180215.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Omgevingsdienst-IJsselland-Kaderbrief-2019-Omgevingsdienst-IJsselland-zaaknr-576076-180215.pdf PDF, 824 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-003, Privacyregels AVG, 8 februari 2018, 20180208.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-003-Privacyregels-AVG-8-februari-2018-20180208.pdf PDF, 259 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-002, Evenementen en vrijwillige verkeersregelaars, 29 januari 2018, 20180213.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-002-Evenementen-en-vrijwillige-verkeersregelaars-29-januari-2018-20180213.pdf PDF, 276 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 17-079, Continuiteit jeugdbescherming en jeugdreclassering, 15 december 2017, 20180108.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-17-079-Continuiteit-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering-15-december-2017-20180108.pdf PDF, 3.07 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 17-078, Model subsidieregeling kinderopvang (excl bijlagen), 13 december 2017, 20180108.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-17-078-Model-subsidieregeling-kinderopvang-excl-bijlagen-13-december-2017-20180108.pdf PDF, 513 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Ned Ver voor Raadsleden, Nieuwe rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, zaaknr 594264, 20181210.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Ned-Ver-voor-Raadsleden-Nieuwe-rechtspositiebesluit-decentrale-politieke-ambtsdragers-zaaknr-594264-20181210.pdf PDF, 356 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninksrijksrel, Circulaire Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, zaaknr 594339, 20181210.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Min-v-Binnenl-Zkn-en-Koninksrijksrel-Circulaire-Rechtspositiebesluit-decentrale-politieke-ambtsdragers-zaaknr-594339-20181210.pdf PDF, 3.54 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf G.J.H. M., Zienswijze 1e verzamelplan kernen, zaaknr 592836, 20181113.pdf

Ingekomen stuk
Brf-G-J-H-M-Zienswijze-1e-verzamelplan-kernen-zaaknr-592836-20181113.pdf PDF, 59 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf VR IJsselland, Risicoprofiel en Strategische Beleidsagenda 2019-2023, zaaknr 591613, 20181018.pdf

Ingekomen stuk
Brf-VR-IJsselland-Risicoprofiel-en-Strategische-Beleidsagenda-2019-2023-zaaknr-591613-20181018.pdf PDF, 6.44 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-056, Aanpassing vng model verordening wmo, zaaknr 591069, 20181008.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-056-Aanpassing-vng-model-verordening-wmo-zaaknr-591069-20181008.pdf PDF, 777 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Commissariaat voor de Media, Advies St Lokale omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen, zaaknr 588977, 20180827.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Commissariaat-voor-de-Media-Advies-St-Lokale-omroep-Dalfsen-Ommen-Nieuwleusen-zaaknr-588977-20180827.pdf PDF, 226 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-047, Wijziging model-APV zomer 2018, zaaknr 588639, 20180813.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-047-Wijziging-model-APV-zomer-2018-zaaknr-588639-20180813.pdf PDF, 500 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Ondernemersvereniging Nieuwleusen, Verzoek zondagsopenstelling detailhandel, zaaknr 588501, 20180807.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Ondernemersvereniging-Nieuwleusen-Verzoek-zondagsopenstelling-detailhandel-zaaknr-588501-20180807.pdf PDF, 54 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-044, Aanpassing model archiefverordening 2017, zaaknr 588086, 20180730.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-044-Aanpassing-model-archiefverordening-2017-zaaknr-588086-20180730.pdf PDF, 319 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-040, Wijzigingen modelverordeningen belastingen, zaaknr 587554, 20180730.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-040-Wijzigingen-modelverordeningen-belastingen-zaaknr-587554-20180730.pdf PDF, 167 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-034, Wijziging VNG model verordening naamgeving en nummering adressen, zaaknr 587199, 20180716.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-034-Wijziging-VNG-model-verordening-naamgeving-en-nummering-adressen-zaaknr-587199-20180716.pdf PDF, 581 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Coop Lemelerveld BV, Uitbreiding aantal koopzondagen in Lemelerveld, 24 mei 2018, zaaknr. 584117, 20180607.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Coop-Lemelerveld-BV-Uitbreiding-aantal-koopzondagen-in-Lemelerveld-24-mei-2018-zaaknr-584117-20180607.pdf PDF, 70 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-014, Wijziging Bouwverordening per 1 juli 2018, 17 april 2018, zaaknr. 581973, 20180419.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-014-Wijziging-Bouwverordening-per-1-juli-2018-17-april-2018-zaaknr-581973-20180419.pdf PDF, 1.49 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-001, Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen, 19 januari 2018, 20180122.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-001-Wijzigingen-modelverordeningen-gemeentelijke-belastingen-19-januari-2018-20180122.pdf PDF, 181 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 17-077, Inwerkingtreding Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening (excl bijlagen), 13 december 2017, 20180108.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-17-077-Inwerkingtreding-Besluit-brandveilig-gebruik-en-basishulpverlening-excl-bijlagen-13-december-2017-20180108.pdf PDF, 388 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, JS, Zienswijze ontwerp-BP Windturbines Nieuwleusen, 20180108.pdf

Ingekomen stuk
Brf-JS-Zienswijze-ontwerp-BP-Windturbines-Nieuwleusen-20180108.pdf PDF, 176 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, RC, Zienswijze ontwerp-BP Windturbines Nieuwleusen, 20180108.pdf

Ingekomen stuk
Brf-RC-Zienswijze-ontwerp-BP-Windturbines-Nieuwleusen-20180108.pdf PDF, 112 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, JO, Zienswijze ontwerp-BP Windturbines Nieuwleusen, 20180108.pdf

Ingekomen stuk
Brf-JO-Zienswijze-ontwerp-BP-Windturbines-Nieuwleusen-20180108.pdf PDF, 132 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, AS, Zienswijze ontwerp-BP Windturbines Nieuwleusen, 20180108.pdf

Ingekomen stuk
Brf-AS-Zienswijze-ontwerp-BP-Windturbines-Nieuwleusen-20180108.pdf PDF, 58 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, HS, Zienswijze ontwerp-BP Windturbines Nieuwleusen, 20180108.pdf

Ingekomen stuk
Brf-HS-Zienswijze-ontwerp-BP-Windturbines-Nieuwleusen-20180108.pdf PDF, 103 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, JD, Zienswijze ontwerp-BP Windturbines Nieuwleusen, 20180108.pdf

Ingekomen stuk
Brf-JD-Zienswijze-ontwerp-BP-Windturbines-Nieuwleusen-20180108.pdf PDF, 175 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, HB, Zienswijze ontwerp-BP Windturbines Nieuwleusen, 20180108.pdf

Ingekomen stuk
Brf-HB-Zienswijze-ontwerp-BP-Windturbines-Nieuwleusen-20180108.pdf PDF, 194 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, PR, Zienswijze ontwerp-BP Windturbines Nieuwleusen, 20180108.pdf

Ingekomen stuk
Brf-PR-Zienswijze-ontwerp-BP-Windturbines-Nieuwleusen-20180108.pdf PDF, 312 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, ML, Zienswijze ontwerp-BP Windturbines Nieuwleusen, 20180108.pdf

Ingekomen stuk
Brf-ML-Zienswijze-ontwerp-BP-Windturbines-Nieuwleusen-20180108.pdf PDF, 124 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, AS, Aanvulling op zienswijze ontwerp-BP Windturbines Nieuwleusens, 20180118.pdf

Ingekomen stuk
Brf-AS-Aanvulling-op-zienswijze-ontwerp-BP-Windturbines-Nieuwleusens-20180118.pdf PDF, 143 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Tabel - Zienswijzen BP Windpark, zaaknummers en links naar RIS, 20180125.pdf

Ingekomen stuk
Tabel-Zienswijzen-BP-Windpark-zaaknummers-en-links-naar-RIS-20180125.pdf PDF, 89 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Commissaris van de Koning, Benoeming burgemeester, zaaknr 594630, 20181217.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Commissaris-van-de-Koning-Benoeming-burgemeester-zaaknr-594630-20181217.pdf PDF, 52 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, W. Dankelman, ontslag raadslidmaatschap, 20180820.pdf

Ingekomen stuk
Brf-W-Dankelman-ontslag-raadslidmaatschap-20180820.pdf PDF, 44 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, ProDemos, Dag van de Democratie 2018, zaaknr 586663, 20180709.pdf

Ingekomen stuk
Brf-ProDemos-Dag-van-de-Democratie-2018-zaaknr-586663-20180709.pdf PDF, 238 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Commissaris van de Koning, Ontslag burgemeester, 31 mei 2018, zaaknr. 584796, 20180607.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Commissaris-van-de-Koning-Ontslag-burgemeester-31-mei-2018-zaaknr-584796-20180607.pdf PDF, 60 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Burgemeester Noten, Aankondiging afscheid, 12 maart 2018, zaaknr. 579790, 20180314.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Burgemeester-Noten-Aankondiging-afscheid-12-maart-2018-zaaknr-579790-20180314.pdf PDF, 110 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-007, Actualisering van drie VNG modellen i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen 2018, 27 februari 2018, zaaknr. 578998, 20180301.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-007-Actualisering-van-drie-VNG-modellen-i-v-m-de-gemeenteraadsverkiezingen-2018-27-februari-2018-zaaknr-578998-20180301.pdf PDF, 413 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Stichting Burger, Uitnodiging organiseren debat referendum, 20180122.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-Burger-Uitnodiging-organiseren-debat-referendum-20180122.pdf PDF, 226 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Daadkracht, Belastingverordeningen 2018, zaaknr 594592, 20181220.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Daadkracht-Belastingverordeningen-2018-zaaknr-594592-20181220.pdf PDF, 71 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-079, Samenwerkingsafspraken landelijke vreemdelingen voorzieningen, zaaknr 593894, 20181206.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-079-Samenwerkingsafspraken-landelijke-vreemdelingen-voorzieningen-zaaknr-593894-20181206.pdf PDF, 570 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf RSJ IJsselland, Vastgestelde jaarrekening 2017 RSJ IJsselland, zaaknr 593918, 20181204.pdf

Ingekomen stuk
Brf-RSJ-IJsselland-Vastgestelde-jaarrekening-2017-RSJ-IJsselland-zaaknr-593918-20181204.pdf PDF, 1.59 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf RvS, Uitspraak BP Kernen gem Dalfsen 2016, Baarsmastraat 25, zaaknr 584697, 20181204.pdf

Ingekomen stuk
Brf-RvS-Uitspraak-BP-Kernen-gem-Dalfsen-2016-Baarsmastraat-25-zaaknr-584697-20181204.pdf PDF, 510 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-078, Moties buitengewone ALV 30 nov 2018, Overeenstemming met SZW over opvolging ROB advies BUIG, zaaknr 593845, 20181203.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-078-Moties-buitengewone-ALV-30-nov-2018-Overeenstemming-met-SZW-over-opvolging-ROB-advies-BUIG-zaaknr-593845-20181203.pdf PDF, 1.18 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-077, Ontwikkelingen onderwijshuisvesting, zaaknr 593735, 20181129.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-077-Ontwikkelingen-onderwijshuisvesting-zaaknr-593735-20181129.pdf PDF, 276 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-076, Motie Utrechtse Heuvelrug over plastic afval, zaaknr 593603, 20181127.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-076-Motie-Utrechtse-Heuvelrug-over-plastic-afval-zaaknr-593603-20181127.pdf PDF, 861 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-075, Flo overgangsrecht compensatieregeling AOW, zaaknr 593442, 20181126.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-075-Flo-overgangsrecht-compensatieregeling-AOW-zaaknr-593442-20181126.pdf PDF, 154 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-073, FLO-overgangsrecht, zaaknr 593440, 20181126.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-073-FLO-overgangsrecht-zaaknr-593440-20181126.pdf PDF, 301 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Ned Ver voor Raadsleden, Herfstbrief 2018, zaaknr 593506, 20181126.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Ned-Ver-voor-Raadsleden-Herfstbrief-2018-zaaknr-593506-20181126.pdf PDF, 564 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, J. en G.B., Illegale boomkap, zaaknr 590193, 20181126.pdf

Ingekomen stuk
Brf-J-en-G-B-Illegale-boomkap-zaaknr-590193-20181126.pdf PDF, 53 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, IZI Solutions en NJR, Breng het stembureau naar jongeren, zaaknr 593322, 20181122.pdf

Ingekomen stuk
Brf-IZI-Solutions-en-NJR-Breng-het-stembureau-naar-jongeren-zaaknr-593322-20181122.pdf PDF, 105 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-070, Bekendmaking kandidaten VNG bestuur en commissies, zaaknr 593118, 20181119.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-070-Bekendmaking-kandidaten-VNG-bestuur-en-commissies-zaaknr-593118-20181119.pdf PDF, 648 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-069, Ontwikkelingen inzake de overeenkomst afkoop regresrecht wmo, zaaknr 592830, 20181119.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-069-Ontwikkelingen-inzake-de-overeenkomst-afkoop-regresrecht-wmo-zaaknr-592830-20181119.pdf PDF, 523 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-068, Uitvoering vier samenhangende moties sociaal domein, zaaknr 592713, 20181113.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-068-Uitvoering-vier-samenhangende-moties-sociaal-domein-zaaknr-592713-20181113.pdf PDF, 954 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, St Letstelschade en gerechtigheid, Dwaling WMO regres convenant, zaaknr 592716, 20181108.pdf

Ingekomen stuk
Brf-St-Letstelschade-en-gerechtigheid-Dwaling-WMO-regres-convenant-zaaknr-592716-20181108.pdf PDF, 95 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Berlimont Consulting, Verzoek nietigverklaring van 3 Wmo overeenkomsten, zaaknr 592626, 20181105.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Berlimont-Consulting-Verzoek-nietigverklaring-van-3-Wmo-overeenkomsten-zaaknr-592626-20181105.pdf PDF, 155 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf RvS, Uitspraak BP Buitengebied Dalfsen Windpark Synergie en omgevingsverg, zaaknr 581836, 20181105.pdf

Ingekomen stuk
Brf-RvS-Uitspraak-BP-Buitengebied-Dalfsen-Windpark-Synergie-en-omgevingsverg-zaaknr-581836-20181105.pdf PDF, 537 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-059, Bekendmaking kandidaten en opening mogelijkheid tegenkandidaatstelling, 20181029.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-059-Bekendmaking-kandidaten-en-opening-mogelijkheid-tegenkandidaatstelling-20181029.pdf PDF, 936 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Sint en Pietengilde, Sinterklaasfeest, zaaknr 592246, 20181029.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Sint-en-Pietengilde-Sinterklaasfeest-zaaknr-592246-20181029.pdf PDF, 28 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-058, Pinbeleid bij gemeenten, zaaknr 591920, 20181022.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-058-Pinbeleid-bij-gemeenten-zaaknr-591920-20181022.pdf PDF, 250 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-057, Verlengen overgangsrecht AWBZ beschermd wonen, zaaknr 591848, 20181022.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-057-Verlengen-overgangsrecht-AWBZ-beschermd-wonen-zaaknr-591848-20181022.pdf PDF, 357 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Democratie energie alternatief, Manifest energiebeleid, zaaknr 591492, 20181011.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Democratie-energie-alternatief-Manifest-energiebeleid-zaaknr-591492-20181011.pdf PDF, 1.11 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-054, Openstelling vacatures en bekendmaking invulling vacatures, zaaknr 590955, 20181004.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-054-Openstelling-vacatures-en-bekendmaking-invulling-vacatures-zaaknr-590955-20181004.pdf PDF, 637 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-053, Vng-reactie op de rijksbegroting 2019, zaaknr 590598, 20181001.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-053-Vng-reactie-op-de-rijksbegroting-2019-zaaknr-590598-20181001.pdf PDF, 926 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-052, Ledenraadpleging CAO Gemeenten 2019, zaaknr 590303, 20181001.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-052-Ledenraadpleging-CAO-Gemeenten-2019-zaaknr-590303-20181001.pdf PDF, 779 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Unicef, Oproep aan te sluiten als kinderpardongemeente, zaaknr 590227, 20180920.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Unicef-Oproep-aan-te-sluiten-als-kinderpardongemeente-zaaknr-590227-20180920.pdf PDF, 44 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, J.G.B., Illegale boomkap, zaaknr 590193, 20180918.pdf

Ingekomen stuk
Brf-J-G-B-Illegale-boomkap-zaaknr-590193-20180918.pdf PDF, 51 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf HvdS, Reactie op consultatieronde WVG 3 sep, zaaknr 589665, 20180911.pdf

Ingekomen stuk
Brf-HvdS-Reactie-op-consultatieronde-WVG-3-sep-zaaknr-589665-20180911.pdf PDF, 18 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-051, Tussenstand van het wetsvoorstel uniform experiment gesloten coffeeshopketen, zaaknr 589744, 20180911.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-051-Tussenstand-van-het-wetsvoorstel-uniform-experiment-gesloten-coffeeshopketen-zaaknr-589744-20180911.pdf PDF, 252 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-050, Wnra en volgers Cao Gemeenten, zaaknr 589659, 20180910.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-050-Wnra-en-volgers-Cao-Gemeenten-zaaknr-589659-20180910.pdf PDF, 1.56 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf RSJ IJsselland, Vastgestelde begroting 2018 en 2019, zaaknr 583640, 20180823.pdf

Ingekomen stuk
Brf-RSJ-IJsselland-Vastgestelde-begroting-2018-en-2019-zaaknr-583640-20180823.pdf PDF, 254 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-048, Openstellling vacatures in College voor Arbeidszkn en Cie Europa en Internationaal, zaaknr 589081, 20180823.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-048-Openstellling-vacatures-in-College-voor-Arbeidszkn-en-Cie-Europa-en-Internationaal-zaaknr-589081-20180823.pdf PDF, 369 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, BZ, Bestuursmodel voor nieuwe burgemeester, zaaknr 588605, 20180813.pdf

Ingekomen stuk
Brf-BZ-Bestuursmodel-voor-nieuwe-burgemeester-zaaknr-588605-20180813.pdf PDF, 942 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Raad van State, Zittingsdatum beroep BP Windpark synergie, zaaknr 581836, 20180802.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Raad-van-State-Zittingsdatum-beroep-BP-Windpark-synergie-zaaknr-581836-20180802.pdf PDF, 196 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Missing Chapter Foundation, Rapport armoede door de ogen van kinderen, zaaknr 588309, 20180801.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Missing-Chapter-Foundation-Rapport-armoede-door-de-ogen-van-kinderen-zaaknr-588309-20180801.pdf PDF, 7.88 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG-CvA, 18-046, Stand van zaken invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, zaaknr 588210, 20180730.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-CvA-18-046-Stand-van-zaken-invoering-Wet-normalisering-rechtspositie-ambtenaren-zaaknr-588210-20180730.pdf PDF, 167 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

LOGA, 18-045, Aanpassing factoren FLO overgangsrecht, zaaknr 588122, 20180730.pdf

Ingekomen stuk
LOGA-18-045-Aanpassing-factoren-FLO-overgangsrecht-zaaknr-588122-20180730.pdf PDF, 297 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-036, Handelingsperspectief zorg en veiligheid, zaaknr 587736, 20180730.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-036-Handelingsperspectief-zorg-en-veiligheid-zaaknr-587736-20180730.pdf PDF, 845 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-041, Stand van zaken woonbeleid, zaaknr 587737, 20180730.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-041-Stand-van-zaken-woonbeleid-zaaknr-587737-20180730.pdf PDF, 301 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, CvdK, Sollicitanten burgemeestersvacature, zaaknr 587973, 20180730.pdf

Ingekomen stuk
Brf-CvdK-Sollicitanten-burgemeestersvacature-zaaknr-587973-20180730.pdf PDF, 55 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-038, Indexering-wijziging subsidies-bekostiging welzijn en cultuur 2016-2019, zaaknr 587520, 20190719.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-038-Indexering-wijziging-subsidies-bekostiging-welzijn-en-cultuur-2016-2019-zaaknr-587520-20190719.pdf PDF, 445 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-037, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 587513, 20180719.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-037-Voortgang-klimaatakkoord-zaaknr-587513-20180719.pdf PDF, 527 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-035, Bekendmaking waarnemers bestuur en commissies, zaaknr 587277, 20180717.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-035-Bekendmaking-waarnemers-bestuur-en-commissies-zaaknr-587277-20180717.pdf PDF, 592 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Het Oversticht, Jaarverslag Stadsbouwmeester 2017, zaaknr 587180, 20180716.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Het-Oversticht-Jaarverslag-Stadsbouwmeester-2017-zaaknr-587180-20180716.pdf PDF, 4.23 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, ROB, Signalement over referenda en andere vormen van burgerparticipatie, zaaknr 587092, 20180716.pdf

Ingekomen stuk
Brf-ROB-Signalement-over-referenda-en-andere-vormen-van-burgerparticipatie-zaaknr-587092-20180716.pdf PDF, 327 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-033, Sanering asbestdaken, 28 juni 2018, zaaknr 585945, 20180709.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-033-Sanering-asbestdaken-28-juni-2018-zaaknr-585945-20180709.pdf PDF, 268 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-032, Publicatie moties ALV 27 juni 2018, 21 juni 2018, zaaknr. 585510, 20180625.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-032-Publicatie-moties-ALV-27-juni-2018-21-juni-2018-zaaknr-585510-20180625.pdf PDF, 246 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Provincie Overijssel, De Tweede Kansen Kamer, 20 juni 2018, zaaknr. 585451, 20180625.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Provincie-Overijssel-De-Tweede-Kansen-Kamer-20-juni-2018-zaaknr-585451-20180625.pdf PDF, 242 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-030, Hoofdpunten meicirculaire 2018, 8 juni 2018, zaaknr. 584886, 20180611.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-030-Hoofdpunten-meicirculaire-2018-8-juni-2018-zaaknr-584886-20180611.pdf PDF, 408 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Aanneming benoeming J.W. Uitslag, 29 mei 2018, zaaknr. 584203, 20180531.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Aanneming-benoeming-J-W-Uitslag-29-mei-2018-zaaknr-584203-20180531.pdf PDF, 42 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Aanneming benoeming A. Schuurman, 29 mei 2018, 584202, 20180531.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Aanneming-benoeming-A-Schuurman-29-mei-2018-584202-20180531.pdf PDF, 39 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Aanneming benoeming R.W.J. van Leeuwen, 29 mei 2018, 584204, 20180531.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Aanneming-benoeming-R-W-J-van-Leeuwen-29-mei-2018-584204-20180531.pdf PDF, 41 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-023, Voortgang Samenwerken aan Water, 24 mei 2018, zaaknr. 584061, 20180528.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-023-Voortgang-Samenwerken-aan-Water-24-mei-2018-zaaknr-584061-20180528.pdf PDF, 1.47 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, 18-019, Interbestuurlijke samenwerking en financiële ruimte in de nieuwe raadsperiode, 16 mei 2018, zaaknr. 583482, 20180517.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-18-019-Interbestuurlijke-samenwerking-en-financiele-ruimte-in-de-nieuwe-raadsperiode-16-mei-2018-zaaknr-583482-20180517.pdf PDF, 1.76 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie, Open brief, 11 mei 2018, zaaknr. 583238, 20180514.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Het-Collectief-Tegen-Islamofobie-en-Discriminatie-Open-brief-11-mei-2018-zaaknr-583238-20180514.pdf PDF, 62 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, Stichting DierenLot, Cijfers m.b.t. toekenning van vergoedingen voor lokale dierenhulpverleners, 2 mei 2018, zaaknr. 582827, 20180503.pdf

Ingekomen stuk