Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2017

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Ledenbrief VNG, Lbr 17-076, Regresrecht-wmo-overeenkomst-2018, nr 573333-226602, 20171212 1 document

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Ledenbrief VNG, Lbr 17-075, Effecten-wijziging-wet-minimumloon-op-het-pgb, nr 573169-225768, 20171212 1 document

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, Berlimont CMC Consulting, Convenant WMO Regresrecht, nr 571102-218995, 20171026 1 document

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, VR IJsselland, 2e Bestuursrapportage, nr 570924-218315, 20171019 1 document

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, begrotingswijziging 2017-2, nr 570475-216920, 20171010 1 document

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, Detailhandel Nederland, feestmaanden, nr 569915-216061, 20171003 1 document

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, A.J.S., Aanvraag lantaarnpaal T-splitsing Kreuleweg-Jachthuisweg door buurtbewoners, nr 569477-215087, 20170925 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, J. en G. B., Lelieteelt, nr 6847-214246, 20170919 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, TW, Verkeerssituatie Handelsweg, BP Stappenbelt, nr 567289-209069, 20170731 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, G en FH, Verkeerssituatie Handelsweg, BP Stappenbelt, nr 567279-209029, 20170731 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, J en JK, Verkeerssituatie Handelsweg, BP Stappenbelt, nr 567284-209061, 20170731 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, JVKB, Verkeerssituatie Handelsweg, BP Stappenbelt, nr 567123-208397, 20170731 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, J en HR, Verkeerssituatie Handelsweg, BP Stappenbelt, nr 567084-208272, 20170731 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, H.J.H., Herhaling klacht functioneren GBLT mbt WOZ, nr 494481-207095, 20170718 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Eerste bestuursrapportage 2017, 20170615 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, M.M.B., Gay pride Lemelerveld, nr 499712-133964, 20170601 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, 60-plussers, gewijzigde openingstijden zwembad De Meule, nr 499717-133983, 20170601 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Historische Ver Ni jluusn van vrogger, Jagtlusterallee, nr 499751-134034, 20170601 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Actiecomite Behoud Bomen Jagtlusterallee, Herstructurering Jagtlusterallee, nr 499617-133701, 20170601 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, KdW, Groenbeleid gemeente dalfsen, nr 499464-133212, 20170530 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Actiecomite Behoud Bomen Jagtlusterallee, Reconstructie Jagtlusterallee, nr 499054-131853, 20170509 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, VR IJsselland, Jaarverslag en jaarrekening 2016, nr 495255-130318, 20170420 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, BVO Jeugdzorg IJsselland, Concept begroting 2018 Jeugdzorg IJsseland, nr 495245-130272, 20170420 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Omgevingsdienst IJsselland, Kaderbrief 2018, nr 495106-129927, 20170420 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Jaarstukken 2016, nr 495107-129928, 20170420 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Begrotingsbrief begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021, nr 494417-128072, 20170404 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, VR IJsselland, Begroting 2018-2021, nr 494351-127872, 20170403 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, concept-programmabegroting 2018 en meerjarenraming, nr 494616-128671, 20170403 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, H.H., Klacht functioneren GBLT mbt WOZ, nr 494481-128222, 20170328 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Locatie IJssalon De Zeven Deugden, nr 494346-127856, 20170323 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Dutch Child Center, Vragen van kinderen na 2 jr Jeugdwet, nr 494097-127215, 20170320 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, H, Bezwaarschrift inzake het voornemen bijenteelt te verbieden aan Evenboersweg, nr 3351-126610, 20170309 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, St Nationale Boomfeestdag, Intentieverklaring bomenverdrag, nr 493365-125256, 20170227 1 document

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Stichting OOZ, Statutenwijziging, nr 572602-223978, 20171127 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Werkgr Typisch Dalfsen, Zienswijze ontwerp structuurvisie Centrumvisie Dorp aan de Vecht, nr 568139-211592, 20170824 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, OOZ, besluit tot opheffing OBS De Carrousel, nr 566794-207240, 20170718 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Plas Bossinade advocaten, Zienswijze Chw bestemmingsplan Kernen, nr 494435-130362, 20170502 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, J.F.B., Zienswijze Chw bp Kernen gemeente Dalfsen, nr 494435-130271, 20170501 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Benthem en Gratama advocaten, zienswijze Chw bp Kernen, nr 494435-130361, 20170501 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Benthem en Gratama advocaten, zienswijze Chw bp Kernen, nr 494435-130363, 20170501 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, TenneT, Zienswijze Chw BP kernen gem Dalfsen, nr 494435-129961, 20170501 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, HvR, Zienswijze 3e verzamelplan Buitengebied, nr 495287-130354, 20170424 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Van Westreenen BV, Zienswijze 3e verzamelplan Buitengebied, nr 495293-130360, 20170424 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Rombou, Zienswijze ontwerp bp 3e verzamelpl buitengebied, 495157-130094, 20170420 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, T.H., Zienswijze Chw BP Kernen gem Dalfsen 2016, nr 494435-128115, 20170411 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, R en E A, Zienswijze Chw BP Kernen gemeente Dalfsen 2016, nr 495008-129633, 20170411 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Countus, Zienswijze BP verzamelpl buitengebied Oosterveen 56-De Stouwe 27, nr 494559-128515, 20170330 1 document

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, N.L. Agricola, ontslagbrief, nr 571941-221255, 20171109 1 document

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, Min v Binnenl zkn en Koninkrijksrel, Circulaire benoeming, klankbordgespr en herbenoeming burgemeester, nr 570383-216832, 20171010 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, M.R.H.M. von Martels, ontslag als wethouder, nr 494469 - 128202, 20170330 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Marja van den Berg, ontslag als raadscommissielid, nr 494445-128135, 20170327 1 document

Brf, LTO Salland, Traject Wijthmen - Nijverdal, 20171221 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Kwaliteit van het openbaar bestuur, nr 572905-225037, 20171207 1 document

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming A. Westerman, 20171204 1 document

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming A. Schuurman, 20171204 1 document

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Inspectie van het Onderwijs, Aanbieding rapport Toezicht en Handhaving Kinderopvang, landelijke rapportage 2016, nr 572835-224792, 20171130 1 document

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, GBLT, Vastgestelde Begroting 2018, nr 569205-214536, 20171127 1 document

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., Terugplaatsen oorspronkelijke staat, nr 571715-223903, 20171123 1 document

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, RaadslidNu, Eindrapport onderzoek werkgeversfunctie, nr 572423-223212, 20171121 1 document

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, Zorgbelang Overijssel, Kan iedereen echt meedoen in uw gemeente, nr 571810-220873, 20171109 1 document

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, Min Binnenlandse Zkn en Koninkrijksrelaties, circulaire geindexeerde bedragen onkostenvergoeding, nr 571913-221169, 20171109 1 document

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., Schoonmaken beukenhaag, nr 571715-220501, 20171106 1 document

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, Brief fractievoorzitters aan Tweede Kamer over Lelystad Airport, nr 571568-219944, 20171031 1 document

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, Jeugdbescherming Overijssel, Positie en functioneren CR, nr 568896-217916, 20171017 1 document

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, BVO Jeugdzorg, Jaarrekening 2016, nr 569679-215429, 20170928 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, H.W.M.S., Problemen met en bij Jeugdbescherming Overijssel, nr 568896-213877, 20170914 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, RKC, Onderzoek 2017-2018, nr 568381-212313, 20170831 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, RB, Afgewezen subsidie project waardig afscheid abortuskinderen, nr 567267-208983, 20170803 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Omgevingsdienst IJsselland, Reactie op zienswijzen concept begroting 2018, nr 567184-208711 , 20170731 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Reactie op zienswijze Dalfsen concept begroting 2018, nr 566780-208723, 20170731 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Vrouwenplatform Carree Overijssel, Onderzoek naar levensbestendigheid huurwoningen Overijssel, nr 566919-207711, 20170720 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Schakelteam personen met verward gedrag, Monitoring aanpak verward gedrag, nr 566803-207257, 20170718 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, PB Oudleusen, Herinrichting N340, nr 566799-207250, 20170718 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Dr David en drs Sarah Blom, Oud worden met zorg, nr 565952-204901, 20170629 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., Antwoord op vragen, nr 495501-204078, 20170629 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Rob, advies Zorg voor samenhangende zorg, nr 565772-204257, 20170626 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Min VWS, Kwartaalbrief actuele ontwikkelingen Sociaal Domein, nr 550395-198836, 20170615 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Wecycle, Benchmark 2016, nr 500941-136413, 20170612 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Trefkoele+, Financieel en sociaal jaarverslag 2016, nr 499364-132902, 20170524 1 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, NOC NSF, aandacht bij de VJN voor participatie van kinderen in armoede, nr 499363-132900, 20170518 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Vrijstaat de Stellingen, Erkenning, nr 498829-131235, 20170502 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., Antwoord op vragen, nr 495501-130938, 20170501 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Detailhandel Nederland, Gemeenteraadsverkiezingen 2018, nr 495362-130487, 20170424 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, J.W. Uitslag, Aanneming benoeming wethouder, 20170419 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Kerngegevens 2016, nr 494805-129047, 20170406 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, RDA, Hondenbeten aan de kaak gesteld, nr 494633-128711, 20170403 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, RDA, Zienswijze paardenmarkten in Nederland, nr 494923-129390, 20170411 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag 2016, nr 493438-125465, 20170330 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., antwoord op vragen, nr 491467-126863, 20170313 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, FNV Taxi, Witboek Taxi, nr 493973-126800, 20170309 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, T.M.B., Burgerparticipatie Jagtlusterallee, nr 493840-126509, 20170309 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, Campagne allemaal roze harten, nr 493733-126222, 20170309 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, T.M.B., Verzoek volksraadpleging, nr 493519-125652, 20170307 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., Geen antwoord op vragen, nr 491467-125112, 20170227 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2016, nr 493408-125386, 20170227 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, Actiegroep Tegenwindvoorst.nl, Zwolse Windturbine Catalogus, nr 493515-125637, 20170227 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag 2016, nr 493438-125465, 20170227 1 document

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, de Sociale Alliantie, extra geld voor armoedebestrijding onder kinderen, nr 493166-124710, 20170216 1 document

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, Natuurmonumenten, Aanvalsplan voor het Nederlandse Landschap, nr 493049-124383, 20170209 1 document

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, ORSW, Manifest ondernemingsraden sw bedrijven, nr 492699-123447, 20170202 1 document

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, Voorgenomen fusie, nr 492475-122829, 20170126 1 document

Raad 30 jan 2017 - Ingekomen stuk, FNV Zorg en Welzijn, WMO checklist, nr 492138-121999, 20170112 1 document

Raad 30 jan 2017 - Provincie Overijssel, Toezichtsvorm begroting 2017, nr 491552-120755, 20170112 1 document

Raad 30 jan 2017 - Commissaris vd Koning, Herbenoeming burgemeester, nr 492105-121942, 20170112 1 document

Raad 25 sep 2017 - Burgerinitiatief, V Oosterveen, Realiseren coffeeshop, nr 567496-209763, 20170808 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, IKN, Jagtlusterallee, nr 550307-198505, 20170615 (betrekken bij raadsvergadering 26 juni 2017) 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Rombou, 3e Verzamelplan buitengebied aanvullende reactie op zienswijze, nr 495157-134186, 20170608 (Betrekken bij Raadscommissie 12 juni 2017) 1 document

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, Rechtspraktijk BAWA, Rekest WOB, nr 492870-124036, 20170207 (gedelegeerd aan het college van BenW) 1 document

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, VvG, Functieprofielen griffie, nr 492793-123728, 20170202 (in handen van de werkgeverscommissie stellen) 1 document

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Ledenbrief VNG, Lbr 17-076, Regresrecht-wmo-overeenkomst-2018, nr 573333-226602, 20171212.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-dec-2017-Ingekomen-stuk-Ledenbrief-VNG-Lbr-17-076-Regresrecht-wmo-overeenkomst-2018-nr-573333-226602-20171212.pdf PDF, 209 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Ledenbrief VNG, Lbr 17-075, Effecten-wijziging-wet-minimumloon-op-het-pgb, nr 573169-225768, 20171212.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-dec-2017-Ingekomen-stuk-Ledenbrief-VNG-Lbr-17-075-Effecten-wijziging-wet-minimumloon-op-het-pgb-nr-573169-225768-20171212.pdf PDF, 1004 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, Berlimont CMC Consulting, Convenant WMO Regresrecht, nr 571102-218995, 20171026.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-nov-2017-Ingekomen-stuk-Berlimont-CMC-Consulting-Convenant-WMO-Regresrecht-nr-571102-218995-20171026.pdf PDF, 102 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, VR IJsselland, 2e Bestuursrapportage, nr 570924-218315, 20171019.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-okt-2017-Ingekomen-stuk-VR-IJsselland-2e-Bestuursrapportage-nr-570924-218315-20171019.pdf PDF, 1.97 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, begrotingswijziging 2017-2, nr 570475-216920, 20171010.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-okt-2017-Ingekomen-stuk-GGD-IJsselland-begrotingswijziging-2017-2-nr-570475-216920-20171010.pdf PDF, 468 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, Detailhandel Nederland, feestmaanden, nr 569915-216061, 20171003.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-okt-2017-Ingekomen-stuk-Detailhandel-Nederland-feestmaanden-nr-569915-216061-20171003.pdf PDF, 79 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, A.J.S., Aanvraag lantaarnpaal T-splitsing Kreuleweg-Jachthuisweg door buurtbewoners, nr 569477-215087, 20170925.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-okt-2017-Ingekomen-stuk-A-J-S-Aanvraag-lantaarnpaal-T-splitsing-Kreuleweg-Jachthuisweg-door-buurtbewoners-nr-569477-215087-20170925.pdf PDF, 61 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, J. en G. B., Lelieteelt, nr 6847-214246, 20170919.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-sep-2017-Ingekomen-stuk-J-en-G-B-Lelieteelt-nr-6847-214246-20170919.pdf PDF, 60 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, TW, Verkeerssituatie Handelsweg, BP Stappenbelt, nr 567289-209069, 20170731.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-sep-2017-Ingekomen-stuk-TW-Verkeerssituatie-Handelsweg-BP-Stappenbelt-nr-567289-209069-20170731.pdf PDF, 69 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, G en FH, Verkeerssituatie Handelsweg, BP Stappenbelt, nr 567279-209029, 20170731.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-sep-2017-Ingekomen-stuk-G-en-FH-Verkeerssituatie-Handelsweg-BP-Stappenbelt-nr-567279-209029-20170731.pdf PDF, 67 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, J en JK, Verkeerssituatie Handelsweg, BP Stappenbelt, nr 567284-209061, 20170731.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-sep-2017-Ingekomen-stuk-J-en-JK-Verkeerssituatie-Handelsweg-BP-Stappenbelt-nr-567284-209061-20170731.pdf PDF, 74 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, JVKB, Verkeerssituatie Handelsweg, BP Stappenbelt, nr 567123-208397, 20170731.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-sep-2017-Ingekomen-stuk-JVKB-Verkeerssituatie-Handelsweg-BP-Stappenbelt-nr-567123-208397-20170731.pdf PDF, 63 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, J en HR, Verkeerssituatie Handelsweg, BP Stappenbeld, nr 567084-208272, 20170731.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-sep-2017-Ingekomen-stuk-J-en-HR-Verkeerssituatie-Handelsweg-BP-Stappenbeld-nr-567084-208272-20170731.pdf PDF, 71 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, H.J.H., Herhaling klacht functioneren GBLT mbt WOZ, nr 494481-207095, 20170718.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-sep-2017-Ingekomen-stuk-H-J-H-Herhaling-klacht-functioneren-GBLT-mbt-WOZ-nr-494481-207095-20170718.pdf PDF, 356 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Eerste bestuursrapportage 2017, 20170615.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jun-2017-Ingekomen-stuk-Veiligheidsregio-IJsselland-Eerste-bestuursrapportage-2017-20170615.pdf PDF, 1.57 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, M.M.B., Gay pride Lemelerveld, nr 499712-133964, 20170601.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jun-2017-Ingekomen-stuk-M-M-B-Gay-pride-Lemelerveld-nr-499712-133964-20170601.pdf PDF, 233 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, 60-plussers, gewijzigde openingstijden zwembad De Meule, nr 499717-133983, 20170601.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jun-2017-Ingekomen-stuk-60-plussers-gewijzigde-openingstijden-zwembad-De-Meule-nr-499717-133983-20170601.pdf PDF, 59 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Historische Ver Ni jluusn van vrogger, Jagtlusterallee, nr 499751-134034, 20170601.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jun-2017-Ingekomen-stuk-Historische-Ver-Ni-jluusn-van-vrogger-Jagtlusterallee-nr-499751-134034-20170601.pdf PDF, 275 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Actiecomite Behoud Bomen Jagtlusterallee, Herstructurering Jagtlusterallee, nr 499617-133701, 20170601.pdf

Ingekomen stuk

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, KdW, Groenbeleid gemeente dalfsen, nr 499464-133212, 20170530.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jun-2017-Ingekomen-stuk-KdW-Groenbeleid-gemeente-dalfsen-nr-499464-133212-20170530.pdf PDF, 27 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Actiecomite Behoud Bomen Jagtlusterallee, Reconstructie Jagtlusterallee, nr 499054-131853, 20170509.pdf

Ingekomen stuk

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, VR IJsselland, Jaarverslag en jaarrekening 2016, nr 495255-130318, 20170420.pdf

Ingekomen stuk
Raad-29-mei-2017-Ingekomen-stuk-VR-IJsselland-Jaarverslag-en-jaarrekening-2016-nr-495255-130318-20170420.pdf PDF, 1.49 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, BVO Jeugdzorg IJsselland, Concept begroting 2018 Jeugdzorg IJsseland, nr 495245-130272, 20170420.pdf

Ingekomen stuk
Raad-29-mei-2017-Ingekomen-stuk-BVO-Jeugdzorg-IJsselland-Concept-begroting-2018-Jeugdzorg-IJsseland-nr-495245-130272-20170420.pdf PDF, 584 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Omgevingsdienst IJsselland, Kaderbrief 2018, nr 495106-129927, 20170420.pdf

Ingekomen stuk
Raad-29-mei-2017-Ingekomen-stuk-Omgevingsdienst-IJsselland-Kaderbrief-2018-nr-495106-129927-20170420.pdf PDF, 1.61 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Jaarstukken 2016, nr 495107-129928, 20170420.pdf

Ingekomen stuk
Raad-29-mei-2017-Ingekomen-stuk-GGD-IJsselland-Jaarstukken-2016-nr-495107-129928-20170420.pdf PDF, 3.5 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Begrotingsbrief begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021, nr 494417-128072, 20170404.pdf

Ingekomen stuk

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, VR IJsselland, Begroting 2018-2021, nr 494351-127872, 20170403.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-apr-2017-Ingekomen-stuk-VR-IJsselland-Begroting-2018-2021-nr-494351-127872-20170403.pdf PDF, 1.07 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, concept-programmabegroting 2018 en meerjarenraming, nr 494616-128671, 20170403.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-apr-2017-Ingekomen-stuk-GGD-IJsselland-concept-programmabegroting-2018-en-meerjarenraming-nr-494616-128671-20170403.pdf PDF, 3.43 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, H.H., Klacht functioneren GBLT mbt WOZ, nr 494481-128222, 20170328.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-apr-2017-Ingekomen-stuk-H-H-Klacht-functioneren-GBLT-mbt-WOZ-nr-494481-128222-20170328.pdf PDF, 65 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Locatie IJssalon De Zeven Deugden, nr 494346-127856, 20170323.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-apr-2017-Ingekomen-stuk-Locatie-IJssalon-De-Zeven-Deugden-nr-494346-127856-20170323.pdf PDF, 109 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Dutch Child Center, Vragen van kinderen na 2 jr Jeugdwet, nr 494097-127215, 20170320.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-apr-2017-Ingekomen-stuk-Dutch-Child-Center-Vragen-van-kinderen-na-2-jr-Jeugdwet-nr-494097-127215-20170320.pdf PDF, 44 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, H, Bezwaarschrift inzake het voornemen bijenteelt te verbieden aan Evenboersweg, nr 3351-126610, 20170309.pdf

Ingekomen stuk

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, St Nationale Boomfeestdag, Intentieverklaring bomenverdrag, nr 493365-125256, 20170227.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mrt-2017-Ingekomen-stuk-St-Nationale-Boomfeestdag-Intentieverklaring-bomenverdrag-nr-493365-125256-20170227.pdf PDF, 1.13 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Stichting OOZ, Statutenwijziging, nr 572602-223978, 20171127.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-dec-2017-Ingekomen-stuk-Stichting-OOZ-Statutenwijziging-nr-572602-223978-20171127.pdf PDF, 3.43 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Werkgr Typisch Dalfsen, Zienswijze ontwerp structuurvisie Centrumvisie Dorp aan de Vecht, nr 568139-211592, 20170824.pdf

Ingekomen stuk

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, OOZ, besluit tot opheffing OBS De Carrousel, nr 566794-207240, 20170718.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-sep-2017-Ingekomen-stuk-OOZ-besluit-tot-opheffing-OBS-De-Carrousel-nr-566794-207240-20170718.pdf PDF, 118 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Plas Bossinade advocaten, Zienswijze Chw bestemmingsplan Kernen, nr 494435-130362, 20170502.pdf

Ingekomen stuk
Raad-29-mei-2017-Ingekomen-stuk-Plas-Bossinade-advocaten-Zienswijze-Chw-bestemmingsplan-Kernen-nr-494435-130362-20170502.pdf PDF, 94 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, J.F.B., Zienswijze Chw bp Kernen gemeente Dalfsen, nr 494435-130271, 20170501.pdf

Ingekomen stuk
Raad-29-mei-2017-Ingekomen-stuk-J-F-B-Zienswijze-Chw-bp-Kernen-gemeente-Dalfsen-nr-494435-130271-20170501.pdf PDF, 58 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Benthem en Gratama advocaten, zienswijze Chw bp Kernen, nr 494435-130361, 20170501.pdf

Ingekomen stuk
Raad-29-mei-2017-Ingekomen-stuk-Benthem-en-Gratama-advocaten-zienswijze-Chw-bp-Kernen-nr-494435-130361-20170501.pdf PDF, 108 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Benthem en Gratama advocaten, zienswijze Chw bp Kernen, nr 494435-130363, 20170501.pdf

Ingekomen stuk
Raad-29-mei-2017-Ingekomen-stuk-Benthem-en-Gratama-advocaten-zienswijze-Chw-bp-Kernen-nr-494435-130363-20170501.pdf PDF, 107 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, TenneT, Zienswijze Chw BP kernen gem Dalfsen, nr 494435-129961, 20170501.pdf

Ingekomen stuk
Raad-29-mei-2017-Ingekomen-stuk-TenneT-Zienswijze-Chw-BP-kernen-gem-Dalfsen-nr-494435-129961-20170501.pdf PDF, 202 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, HvR, Zienswijze 3e verzamelplan Buitengebied, nr 495287-130354, 20170424.pdf

Ingekomen stuk
Raad-29-mei-2017-Ingekomen-stuk-HvR-Zienswijze-3e-verzamelplan-Buitengebied-nr-495287-130354-20170424.pdf PDF, 69 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Van Westreenen BV, Zienswijze 3e verzamelplan Buitengebied, nr 495293-130360, 20170424.pdf

Ingekomen stuk
Raad-29-mei-2017-Ingekomen-stuk-Van-Westreenen-BV-Zienswijze-3e-verzamelplan-Buitengebied-nr-495293-130360-20170424.pdf PDF, 409 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Rombou, Zienswijze ontwerp bp 3e verzamelpl buitengebied, 495157-130094, 20170420.pdf

Ingekomen stuk
Raad-29-mei-2017-Ingekomen-stuk-Rombou-Zienswijze-ontwerp-bp-3e-verzamelpl-buitengebied-495157-130094-20170420.pdf PDF, 125 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, T.H., Zienswijze Chw BP Kernen gem Dalfsen 2016, nr 494435-128115, 20170411.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-apr-2017-Ingekomen-stuk-T-H-Zienswijze-Chw-BP-Kernen-gem-Dalfsen-2016-nr-494435-128115-20170411.pdf PDF, 49 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, R en E A, Zienswijze Chw BP Kernen gemeente Dalfsen 2016, nr 495008-129633, 20170411.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-apr-2017-Ingekomen-stuk-R-en-E-A-Zienswijze-Chw-BP-Kernen-gemeente-Dalfsen-2016-nr-495008-129633-20170411.pdf PDF, 150 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Countus, Zienswijze BP verzamelpl buitengebied Oosterveen 56-De Stouwe 27, nr 494559-128515, 20170330.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-apr-2017-Ingekomen-stuk-Countus-Zienswijze-BP-verzamelpl-buitengebied-Oosterveen-56-De-Stouwe-27-nr-494559-128515-20170330.pdf PDF, 268 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, N.L. Agricola, ontslagbrief, nr 571941-221255, 20171109.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-nov-2017-Ingekomen-stuk-N-L-Agricola-ontslagbrief-nr-571941-221255-20171109.pdf PDF, 22 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, Min v Binnenl zkn en Koninkrijksrel, Circulaire benoeming, klankbordgespr en herbenoeming burgemeester, nr 570383-216832, 20171010.pdf

Ingekomen stuk

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, M.R.H.M. von Martels, ontslag als wethouder, nr 494469 - 128202, 20170330.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-apr-2017-Ingekomen-stuk-M-R-H-M-von-Martels-ontslag-als-wethouder-nr-494469-128202-20170330.pdf PDF, 99 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Marja van den Berg, ontslag als raadscommissielid, nr 494445-128135, 20170327.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-apr-2017-Ingekomen-stuk-Marja-van-den-Berg-ontslag-als-raadscommissielid-nr-494445-128135-20170327.pdf PDF, 45 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf, LTO Salland, Traject Wijthmen - Nijverdal, 20171221.pdf

Ingekomen stuk
Brf-LTO-Salland-Traject-Wijthmen-Nijverdal-20171221.pdf PDF, 38 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Kwaliteit van het openbaar bestuur, nr 572905-225037, 20171207.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-dec-2017-Ingekomen-stuk-Provincie-Overijssel-Kwaliteit-van-het-openbaar-bestuur-nr-572905-225037-20171207.pdf PDF, 4.15 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming A. Westerman, 20171204.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-dec-2017-Ingekomen-stuk-Aanneming-benoeming-A-Westerman-20171204.pdf PDF, 50 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming A. Schuurman, 20171204.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-dec-2017-Ingekomen-stuk-Aanneming-benoeming-A-Schuurman-20171204.pdf PDF, 32 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Inspectie van het Onderwijs, Aanbieding rapport Toezicht en Handhaving Kinderopvang, landelijke rapportage 2016, nr 572835-224792, 20171130.pdf

Ingekomen stuk

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, GBLT, Vastgestelde Begroting 2018, nr 569205-214536, 20171127.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-dec-2017-Ingekomen-stuk-GBLT-Vastgestelde-Begroting-2018-nr-569205-214536-20171127.pdf PDF, 5.24 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., Terugplaatsen oorspronkelijke staat, nr 571715-223903, 20171123.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-dec-2017-Ingekomen-stuk-J-W-B-Terugplaatsen-oorspronkelijke-staat-nr-571715-223903-20171123.pdf PDF, 5 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, RaadslidNu, Eindrapport onderzoek werkgeversfunctie, nr 572423-223212, 20171121.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-nov-2017-Ingekomen-stuk-RaadslidNu-Eindrapport-onderzoek-werkgeversfunctie-nr-572423-223212-20171121.pdf PDF, 2.03 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, Zorgbelang Overijssel, Kan iedereen echt meedoen in uw gemeente, nr 571810-220873, 20171109.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-nov-2017-Ingekomen-stuk-Zorgbelang-Overijssel-Kan-iedereen-echt-meedoen-in-uw-gemeente-nr-571810-220873-20171109.pdf PDF, 1.1 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, Min Binnenlandse Zkn en Koninkrijksrelaties, circulaire geindexeerde bedragen onkostenvergoeding, nr 571913-221169, 20171109.pdf

Ingekomen stuk

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., Schoonmaken beukenhaag, nr 571715-220501, 20171106.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-nov-2017-Ingekomen-stuk-J-W-B-Schoonmaken-beukenhaag-nr-571715-220501-20171106.pdf PDF, 12 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, Brief fractievoorzitters aan Tweede Kamer over Lelystad Airport, nr 571568-219944, 20171031.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-nov-2017-Ingekomen-stuk-Brief-fractievoorzitters-aan-Tweede-Kamer-over-Lelystad-Airport-nr-571568-219944-20171031.pdf PDF, 217 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, Jeugdbescherming Overijssel, Positie en functioneren CR, nr 568896-217916, 20171017.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-okt-2017-Ingekomen-stuk-Jeugdbescherming-Overijssel-Positie-en-functioneren-CR-nr-568896-217916-20171017.pdf PDF, 159 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, BVO Jeugdzorg, Jaarrekening 2016, nr 569679-215429, 20170928.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-okt-2017-Ingekomen-stuk-BVO-Jeugdzorg-Jaarrekening-2016-nr-569679-215429-20170928.pdf PDF, 1.86 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, H.W.M.S., Problemen met en bij Jeugdbescherming Overijssel, nr 568896-213877, 20170914.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-sep-2017-Ingekomen-stuk-H-W-M-S-Problemen-met-en-bij-Jeugdbescherming-Overijssel-nr-568896-213877-20170914.pdf PDF, 271 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, RKC, Onderzoek 2017-2018, nr 568381-212313, 20170831.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-sep-2017-Ingekomen-stuk-RKC-Onderzoek-2017-2018-nr-568381-212313-20170831.pdf PDF, 132 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, RB, Afgewezen subsidie project waardig afscheid abortuskinderen, nr 567267-208983, 20170803.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-sep-2017-Ingekomen-stuk-RB-Afgewezen-subsidie-project-waardig-afscheid-abortuskinderen-nr-567267-208983-20170803.pdf PDF, 452 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Omgevingsdienst IJsselland, Reactie op zienswijzen concept begroting 2018, nr 567184-208711 , 20170731.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-sep-2017-Ingekomen-stuk-Omgevingsdienst-IJsselland-Reactie-op-zienswijzen-concept-begroting-2018-nr-567184-208711-20170731.pdf PDF, 331 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Reactie op zienswijze Dalfsen concept begroting 2018, nr 566780-208723, 20170731.PDF

Ingekomen stuk
Raad-25-sep-2017-Ingekomen-stuk-Veiligheidsregio-IJsselland-Reactie-op-zienswijze-Dalfsen-concept-begroting-2018-nr-566780-208723-20170731.PDF PDF, 784 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Vrouwenplatform Carree Overijssel, Onderzoek naar levensbestendigheid huurwoningen Overijssel, nr 566919-207711, 20170720.pdf

Ingekomen stuk

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Schakelteam personen met verward gedrag, Monitoring aanpak verward gedrag, nr 566803-207257, 20170718.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-sep-2017-Ingekomen-stuk-Schakelteam-personen-met-verward-gedrag-Monitoring-aanpak-verward-gedrag-nr-566803-207257-20170718.pdf PDF, 64 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, PB Oudleusen, Herinrichting N340, nr 566799-207250, 20170718.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-sep-2017-Ingekomen-stuk-PB-Oudleusen-Herinrichting-N340-nr-566799-207250-20170718.pdf PDF, 127 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Dr David en drs Sarah Blom, Oud worden met zorg, nr 565952-204901, 20170629.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-sep-2017-Ingekomen-stuk-Dr-David-en-drs-Sarah-Blom-Oud-worden-met-zorg-nr-565952-204901-20170629.pdf PDF, 114 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., Antwoord op vragen, nr 495501-204078, 20170629.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-sep-2017-Ingekomen-stuk-J-W-B-Antwoord-op-vragen-nr-495501-204078-20170629.pdf PDF, 10 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Rob, advies Zorg voor samenhangende zorg, nr 565772-204257, 20170626.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-sep-2017-Ingekomen-stuk-Rob-advies-Zorg-voor-samenhangende-zorg-nr-565772-204257-20170626.pdf PDF, 422 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Min VWS, Kwartaalbrief actuele ontwikkelingen Sociaal Domein, nr 550395-198836, 20170615.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jun-2017-Ingekomen-stuk-Min-VWS-Kwartaalbrief-actuele-ontwikkelingen-Sociaal-Domein-nr-550395-198836-20170615.pdf PDF, 317 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Wecycle, Benchmark 2016, nr 500941-136413, 20170612.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jun-2017-Ingekomen-stuk-Wecycle-Benchmark-2016-nr-500941-136413-20170612.pdf PDF, 2.75 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Trefkoele+, Financieel en sociaal jaarverslag 2016, nr 499364-132902, 20170524 1.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jun-2017-Ingekomen-stuk-Trefkoele-Financieel-en-sociaal-jaarverslag-2016-nr-499364-132902-20170524-1.pdf PDF, 3.94 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, NOC NSF, aandacht bij de VJN voor participatie van kinderen in armoede, nr 499363-132900, 20170518.pdf

Ingekomen stuk

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Vrijstaat de Stellingen, Erkenning, nr 498829-131235, 20170502.pdf

Ingekomen stuk
Raad-29-mei-2017-Ingekomen-stuk-Vrijstaat-de-Stellingen-Erkenning-nr-498829-131235-20170502.pdf PDF, 39 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., Antwoord op vragen, nr 495501-130938, 20170501.pdf

Ingekomen stuk
Raad-29-mei-2017-Ingekomen-stuk-J-W-B-Antwoord-op-vragen-nr-495501-130938-20170501.pdf PDF, 37 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Detailhandel Nederland, Gemeenteraadsverkiezingen 2018, nr 495362-130487, 20170424.pdf

Ingekomen stuk
Raad-29-mei-2017-Ingekomen-stuk-Detailhandel-Nederland-Gemeenteraadsverkiezingen-2018-nr-495362-130487-20170424.pdf PDF, 1.83 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, J.W. Uitslag, Aanneming benoeming wethouder, 20170419.pdf

Ingekomen stuk
Raad-29-mei-2017-Ingekomen-stuk-J-W-Uitslag-Aanneming-benoeming-wethouder-20170419.pdf PDF, 33 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Kerngegevens 2016, nr 494805-129047, 20170406.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-apr-2017-Ingekomen-stuk-GGD-IJsselland-Kerngegevens-2016-nr-494805-129047-20170406.pdf PDF, 3.58 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, RDA, Hondenbeten aan de kaak gesteld, nr 494633-128711, 20170403.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-apr-2017-Ingekomen-stuk-RDA-Hondenbeten-aan-de-kaak-gesteld-nr-494633-128711-20170403.pdf PDF, 2.5 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, RDA, Zienswijze paardenmarkten in Nederland, nr 494923-129390, 20170411.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-apr-2017-Ingekomen-stuk-RDA-Zienswijze-paardenmarkten-in-Nederland-nr-494923-129390-20170411.pdf PDF, 2.85 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag 2016, nr 493438-125465, 20170330.pdf

Ingekomen stuk
Raad-18-apr-2017-Ingekomen-stuk-Het-Oversticht-Jaarverslag-2016-nr-493438-125465-20170330.pdf PDF, 203 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., antwoord op vragen, nr 491467-126863, 20170313.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mrt-2017-Ingekomen-stuk-J-W-B-antwoord-op-vragen-nr-491467-126863-20170313.pdf PDF, 11 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, FNV Taxi, Witboek Taxi, nr 493973-126800, 20170309.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mrt-2017-Ingekomen-stuk-FNV-Taxi-Witboek-Taxi-nr-493973-126800-20170309.pdf PDF, 1.85 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, T.M.B., Burgerparticipatie Jagtlusterallee, nr 493840-126509, 20170309.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mrt-2017-Ingekomen-stuk-T-M-B-Burgerparticipatie-Jagtlusterallee-nr-493840-126509-20170309.pdf PDF, 174 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, Campagne allemaal roze harten, nr 493733-126222, 20170309.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mrt-2017-Ingekomen-stuk-Campagne-allemaal-roze-harten-nr-493733-126222-20170309.pdf PDF, 44 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, T.M.B., Verzoek volksraadpleging, nr 493519-125652, 20170307.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mrt-2017-Ingekomen-stuk-T-M-B-Verzoek-volksraadpleging-nr-493519-125652-20170307.pdf PDF, 215 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., Geen antwoord op vragen, nr 491467-125112, 20170227.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mrt-2017-Ingekomen-stuk-J-W-B-Geen-antwoord-op-vragen-nr-491467-125112-20170227.pdf PDF, 9 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2016, nr 493408-125386, 20170227.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mrt-2017-Ingekomen-stuk-Overijsselse-Ombudsman-Jaarverslag-2016-nr-493408-125386-20170227.pdf PDF, 624 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, Actiegroep Tegenwindvoorst.nl, Zwolse Windturbine Catalogus, nr 493515-125637, 20170227.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mrt-2017-Ingekomen-stuk-Actiegroep-Tegenwindvoorst-nl-Zwolse-Windturbine-Catalogus-nr-493515-125637-20170227.pdf PDF, 3.38 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag 2016, nr 493438-125465, 20170227.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mrt-2017-Ingekomen-stuk-Het-Oversticht-Jaarverslag-2016-nr-493438-125465-20170227.pdf PDF, 289 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, de Sociale Alliantie, extra geld voor armoedebestrijding onder kinderen, nr 493166-124710, 20170216.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-feb-2017-Ingekomen-stuk-de-Sociale-Alliantie-extra-geld-voor-armoedebestrijding-onder-kinderen-nr-493166-124710-20170216.pdf PDF, 353 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, Natuurmonumenten, Aanvalsplan voor het Nederlandse Landschap, nr 493049-124383, 20170209.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-feb-2017-Ingekomen-stuk-Natuurmonumenten-Aanvalsplan-voor-het-Nederlandse-Landschap-nr-493049-124383-20170209.pdf PDF, 3.76 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, ORSW, Manifest ondernemingsraden sw bedrijven, nr 492699-123447, 20170202.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-feb-2017-Ingekomen-stuk-ORSW-Manifest-ondernemingsraden-sw-bedrijven-nr-492699-123447-20170202.pdf PDF, 193 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, Voorgenomen fusie, nr 492475-122829, 20170126.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-feb-2017-Ingekomen-stuk-Bibliotheek-Dalfsen-Nieuwleusen-Voorgenomen-fusie-nr-492475-122829-20170126.pdf PDF, 43 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 jan 2017 - Ingekomen stuk, FNV Zorg en Welzijn, WMO checklist, nr 492138-121999, 20170112.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-jan-2017-Ingekomen-stuk-FNV-Zorg-en-Welzijn-WMO-checklist-nr-492138-121999-20170112.pdf PDF, 1.34 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 jan 2017 - Provincie Overijssel, Toezichtsvorm begroting 2017, nr 491552-120755, 20170112.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-jan-2017-Provincie-Overijssel-Toezichtsvorm-begroting-2017-nr-491552-120755-20170112.pdf PDF, 120 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 jan 2017 - Commissaris vd Koning, Herbenoeming burgemeester, nr 492105-121942, 20170112.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-jan-2017-Commissaris-vd-Koning-Herbenoeming-burgemeester-nr-492105-121942-20170112.pdf PDF, 67 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 sep 2017 - Burgerinitiatief, V Oosterveen, Realiseren coffeeshop, nr 567496-209763, 20170808.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-sep-2017-Burgerinitiatief-V-Oosterveen-Realiseren-coffeeshop-nr-567496-209763-20170808.pdf PDF, 432 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, IKN, Jagtlusterallee, nr 550307-198505, 20170615.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jun-2017-Ingekomen-stuk-IKN-Jagtlusterallee-nr-550307-198505-20170615.pdf PDF, 74 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Rombou, 3e Verzamelplan buitengebied aanvullende reactie op zienswijze, nr 495157-134186, 20170608.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jun-2017-Ingekomen-stuk-Rombou-3e-Verzamelplan-buitengebied-aanvullende-reactie-op-zienswijze-nr-495157-134186-20170608.pdf PDF, 251 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, Rechtspraktijk BAWA, Rekest WOB, nr 492870-124036, 20170207 (gedelegeerd aan het college van BenW).pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-feb-2017-Ingekomen-stuk-Rechtspraktijk-BAWA-Rekest-WOB-nr-492870-124036-20170207-gedelegeerd-aan-het-college-van-BenW.pdf PDF, 85 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, VvG, Functieprofielen griffie, nr 492793-123728, 20170202.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-feb-2017-Ingekomen-stuk-VvG-Functieprofielen-griffie-nr-492793-123728-20170202.pdf PDF, 2.49 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar