Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2016

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raad 30 jan 2017 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Kaderbrief begroting 2018, nr 491461-120567, 20161222 1 document

Raad 19 dec 2016 - Ingekomen stuk, Politie, SMON, De Spiegel, De Polhaar, De Uitleg en De Bonte Stegge, Ontbreken JOP Dalfsen, nr 7740-15986, 20161130 1 document

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, A Massier, Westeinde 37 Nieuwleusen, nr 3892-14498, 20161114 1 document

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, J en G B, Bestrijdingsmiddelen lelieteelt, nr 6847-13904, 20161025 1 document

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, VR IJsselland, Tweede bestuursrapportage, nr 6728-13580, 20161017 1 document

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Voorgenomen begrotingswijziging 2016, nr 6640-13372, 20161013 1 document

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, Natuur en Milieu Overijssel, Nacht van de Nacht, nr 6342-12660, 20161004 1 document

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, Omwonenden Gerner Es, Koekoeksteeg, Slingerlaantje, Vragen opvanglocatie statushouders, nr 6449-12901, 20161004 1 document

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, E en A van M, Lokaties huisvesting statushouders, nr 4690-12549, 20160929 1 document

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, A en H S, kunst Kroonplein Lemelerveld, nr 6221-12429, 20160929 1 document

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, Bewoners Koele en Esakkers Hoonhorst, locatie tijdelijke woonunits statushouders, nr 5988-11917, 20160915 1 document

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Begrotingswijziging, nr 5535-10741, 20160829 1 document

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, J.M., Huisvesting statushouders Vechtvliet, nr 4690-9298, 20160802 1 document

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, Bestuur St Kulturhus de Mozaïek, Handhaving servicepunt in kulturhus, nr 4930-9397, 20160728 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, 1e Bestuursrapportage 2016, nr 3993-7102, 20160615 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Vereniging Openbare Bibliotheken, Kindermanifest, nr 3632-6223, 20160606 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, A.H.H., Afsluiten Eshuisstr voor gemotoriseerd verkeer, nr 3674-6355, 20160602 1 document

Raad 27 juni 2016, Ingekomen stuk, Deloitte, Statusupdate jaarrekeningcontrole, nr 3607-39891, 20160602 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, A. Wevers, Waterkwaliteit van de Overijsselse Vecht, nr 3355-5661, 20160524 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, C.O. en M.K., intrekken zienswijze 2e verzamelplan Buitengebied, nr 2554-5405, 20160519 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, Ageviewers, Herziening afspraken alcoholbeleid, nr 3002-4965, 20160512 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, KNMvD, Dierenklinieken in detailhandel, 2974-4902, 20160510 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, BVO Jeugdzorg IJsselland, Voorlopige jaarrekening 2015 en concept begroting 2017, nr 2954-4860, 20160509 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Zitting 7e herz bp Buitengebied, Westerveldweg-Schoolweg 10, nr 31373-30213, 20160428 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarstukken 2015, nr 2633-4256, 20160421 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Jaarverslag 2015, nr 2594-4180, 20160414 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, A.J.M., Snippergroen, nr 1603-3808, 20160407 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, concept programmabegroting-meerjarenraming-kerngegevens, nr 2244-3567, 20160407 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Begroting 2017, nr 2246-3568, 20160407 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, GBLT, Jaarstukken 2015 en Kadernotitie 2017, nr 2386-3776, 20160407 1 document

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Welzijnskoepel, reactie op inspraaknotitie toekomstgericht welzijnsbeleid, nr 1698-2577, 20160309 1 document

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Kulturhus De Mozaïek, Reactie nota Toekomstgericht Welzijnsbeleid, nr 1191-1673, 20160218 1 document

Raad 22 febr 2016 - Ingekomen stuk, RvS, 7e herz BP Buitengebied, Westerveldweg-Schoolweg 10, nr 31373-29944, 20160208 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Ministerie van VWS, Afschrift uitspraken Centrale Raad van Beroep over WMO, nr 3779-6620, 20160607 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, W en J B, Zienswijze 8e herz BP Nieuwleusen 2007, middengebied - WOC Campus, nr 2281-5760, 20160526 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, A.v.S., Zienswijze 2e verzamelplan Buitengebied, nr 2553-4106, 20160512 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, C.O. en M.K., zienswijze ontwerp 2e verzamelplan BP Buitengebied, nr 2554-4107, 20160414 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, J.W.H.S., Zienswijze 2e verzamelplan BP Buitengebied, nr 2484-3993, 20160411 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Informatie over uw begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020, nr 2011-3142, 20160324 1 document

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, H. en D. B., Zienswijze BP Muldersweg, nr 1094-1530, 20160215 1 document

Raad 30 jan 2017 - Ingekomen stuk, Raadslid.Nu, Herfstbrief 2016, nr 491079-119793, 20161215 1 document

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, R Schuring, Beëindiging raadslidmaatschap, nr 6639-13371, 20161013 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Prodemos, Dag van de Democratie 2016, nr 3843-6787, 20160609 1 document

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Commissaris vd Koning, Herbenoemingsprocedure burgemeester, nr 1273-1830, 20160309 1 document

Raad 30 jan 2017 - Ingekomen stuk, VNG Overijssel, gemeenten centraal Interbestuurlijk toezicht, nr 491396-120459, 20161222 1 document

Raad 19 dec 2016 - Ingekomen stuk, L.W. Verhoef registeraccountant, jaarrekening 2015, nr 7724-15960, 20161208 1 document

Raad 19 dec 2016 - Ingekomen stuk, DGBW, Circulaire geïndexeerde bedragen voor politieke ambstdragers, nr 7856-16423, 20161208 1 document

Raad 19 dec 2016 - Ingekomen stuk, Presidium, afhandeling klacht, nr 2207-30504, 20161206 1 document

Raad 19 dec 2016 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Databank gemeentefinanciën, nr 7610-15636, 20161128 1 document

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, Nederlandse Vakbond Varkenshouders, aanbieding uitkomsten geuronderzoek, nr 7444-15233, 20161121 1 document

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, Fairtrade Gemeenten, Faitrade, nr 7375-15113, 20161117 1 document

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, B.B., Jagersweg Nieuwleusen ernstige overlast van houtkachels, nr 7374-15112, 20161117 1 document

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, Locoo, Versterken lokale economie, nr 7154-14567, 20161114 1 document

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, Inspectie van het Onderwijs, Landelijk rapport toezicht en handhaving kinderopvang, nr 6475-12962, 20161006 1 document

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Uitspraak 7e herz BP Buitengeb Dalfsen, Westerveldweg-Schoolweg 10, nr 31373-30389, 20160920 1 document

Ingekomen stuk, Oud worden met zorg, muziektheatervoorstelling met lezing en workshop omgaan met dementie, nr 5684-11138, 20160830 1 document

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Verlenging termijn uitspraak 7e herz BP Buitengebied Westerveldweg-Schoolweg, 20160810 1 document

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag Stadsbouwmeester 2015, nr 4998-9433, 20160728 1 document

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, RUD IJsselland, Jaarverslag 2015 RUD IJsselland, nr 4697-8824, 20160714 1 document

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, VVN, Wijzigingen in samenwerking, nr 4530-8409, 20160711 1 document

Raad 11 jul 2016 - Ingekomen stuk, Zorgbelang Overijssel, Samenwerking Sociaal Domein, nr 4088-7337, 20160621 1 document

Raad 11 jul 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Beroep 7e herz BP Buitengebied Westerveldweg-Schoolweg 10, nr 31373-30295, 20160621 1 document

Raad 11 jul 2016 - Ingekomen stuk, VR IJsseland, Terugkoppeling zienswijzen op begroting 2017, nr 2246-7864, 20160630 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Greenpeace, Gemeentelijk stroomcontract, nr 3801-6673, 20160609 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Wecycle, Benchmark 2015 e-waste, nr 3636-6230, 20160602 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, CVAH, Manifest warenmarkt, nr 3354-5660, 20160524 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Sociale Alliantie, Lokale bijdragen aan de strijd tegen armoede, nr 3146-5256, 20160523 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, LSA bewoners, Kompas Right to Challenge, nr 2913-4873, 20160512 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire Wettelijke regeling inzake geheimhouding, nr 2984-4918, 20160509 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, E.V. , Hulp gevraagd voor burgers, ziek door de straling van draadloze communicatie, nr 2832-4743, 20160502 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, Milieudefensie, TTIP en CETA, nr 2605-4211, 20160421 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, Raadslid.Nu, Zelfstandig raadsbudget, nr 2709-4409, 20160421 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, Vrijwillige thuiszorg, Jaarverslag 2015, nr 2592-4178, 20160414 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, VHG, Laten we samen Nederland groener maken, nr 2353-3730, 20160407 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, VANG huishoudelijk afval, Resultaten vermindering huishoudelijk restafval, nr 2166-3434, 20160331 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, Samenwerkende particuliere bungalowparken, Forensenbelasting recreatiewoningen gemeente Ommen, nr 19-45-3019, 20160331 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, Actuele Moderne Devotie Beweging, Immaterieel erfgoed, nr 1918-2973, 20160324 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, H en D. B., intrekken zienswijze, nr 1094-2936, 20160317 1 document

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Detailhandel Nederland, Actie voor goed detailhandelsklimaat, nr 1509-2226, 20160302 1 document

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Ministerie van BZK, Circulaire huisvestingsvoorzieningen Burgemeester en Wethouders, nr 1389-2039, 20160229 1 document

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, NBA, Afronden jaarrekening 2015 Sociaal Domein, nr 1324-1927, 20160225 1 document

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2015, nr 1349-1955, 20160225 1 document

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Zorgbelang Overijssel, Cliëntenparticipatie, nr 1049-1461, 20160215 1 document

Raad 22 febr 2016 - Ingekomen stuk, PB Oudleusen, inspraaktekst GS N340 3 febr jl, nr 30172-26962, 20160208 1 document

Raad 22 febr 2016 - Ingekomen stuk, Ministerie van BZK, Handreiking verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden, nr 884-1146, 20160204 1 document

Raad 22 febr 2016 - Ingekomen stuk, dhr. Scherpenkate inzake N340, nr 716-869, 20160128 1 document

Raad 22 febr 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Beroep ingetrokken BP N348 Lemelerveld, nr 30402-29831, 20160125 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Ingetrokken verzoek om voorlopige voorz BP 7e herz Buitengebied, Westerveldweg-Schoolweg 10-10a, 20160111 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Beroep R.J.J.H en A.M.B. 7e herz BP Buitengebied Westerveldweg - Schoolweg 10-10a, nr 31373-29626, 20160118 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Aanleveren stukken 7e herz BP Buitengebied, Westerveldweg-Schoolweg 10-10a, nr 28304-29557, 20160118 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Beroep BP N348 Lemelerveld, nr 24916-29072, 20160118 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Aanleveren stukken BP N348 Lemelerveld, nr 24916-29073, 20160118 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Beroep 7e herz BP Buitengebied Westerveldweg - Schoolweg 10-10a, nr 31373-29558, 20160118 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Intrekking beroep 1e herz BP Kern Dalfsen, De Dalfsenaar, nr 23057-27691, 20160118 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Actuele Moderne Devotie, Stvzkn regio Vechtdal, Z-16-194-000238, 20160107 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, K en dJ, Kwestie bp Buitengebied en last onder dwangsom, nr 130-2913, 20160331 1 document

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, K en dJ, Kwestie bp buitengebied en last onder dwangsom, nr 130-2396, 20160307 1 document

Raad 30 jan 2017 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Kaderbrief begroting 2018, nr 491461-120567, 20161222.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-jan-2017-Ingekomen-stuk-GGD-IJsselland-Kaderbrief-begroting-2018-nr-491461-120567-20161222.pdf PDF, 365 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 19 dec 2016 - Ingekomen stuk, Politie, SMON, De Spiegel, De Polhaar, De Uitleg en De Bonte Stegge, Ontbreken JOP Dalfsen, nr 7740-15986, 20161130.pdf

Ingekomen stuk
Raad-19-dec-2016-Ingekomen-stuk-Politie-SMON-De-Spiegel-De-Polhaar-De-Uitleg-en-De-Bonte-Stegge-Ontbreken-JOP-Dalfsen-nr-7740-15986-20161130.pdf PDF, 539 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, A Massier, Westeinde 37 Nieuwleusen, nr 3892-14498, 20161114.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-nov-2016-Ingekomen-stuk-A-Massier-Westeinde-37-Nieuwleusen-nr-3892-14498-20161114.pdf PDF, 203 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, J en G B, Bestrijdingsmiddelen lelieteelt, nr 6847-13904, 20161025.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-nov-2016-Ingekomen-stuk-J-en-G-B-Bestrijdingsmiddelen-lelieteelt-nr-6847-13904-20161025.pdf PDF, 87 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, VR IJsselland, Tweede bestuursrapportage, nr 6728-13580, 20161017.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-nov-2016-Ingekomen-stuk-VR-IJsselland-Tweede-bestuursrapportage-nr-6728-13580-20161017.pdf PDF, 797 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Voorgenomen begrotingswijziging 2016, nr 6640-13372, 20161013.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-okt-2016-Ingekomen-stuk-GGD-IJsselland-Voorgenomen-begrotingswijziging-2016-nr-6640-13372-20161013.pdf PDF, 1.68 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, Natuur en Milieu Overijssel, Nacht van de Nacht, nr 6342-12660, 20161004.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-okt-2016-Ingekomen-stuk-Natuur-en-Milieu-Overijssel-Nacht-van-de-Nacht-nr-6342-12660-20161004.pdf PDF, 84 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, Omwonenden Gerner Es, Koekoeksteeg, Slingerlaantje, Vragen opvanglocatie statushouders, nr 6449-12901, 20161004.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-okt-2016-Ingekomen-stuk-Omwonenden-Gerner-Es-Koekoeksteeg-Slingerlaantje-Vragen-opvanglocatie-statushouders-nr-6449-12901-20161004.pdf PDF, 79 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, E en A van M, Lokaties huisvesting statushouders, nr 4690-12549, 20160929.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-okt-2016-Ingekomen-stuk-E-en-A-van-M-Lokaties-huisvesting-statushouders-nr-4690-12549-20160929.pdf PDF, 37 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, A en H S, kunst Kroonplein Lemelerveld, nr 6221-12429, 20160929.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-okt-2016-Ingekomen-stuk-A-en-H-S-kunst-Kroonplein-Lemelerveld-nr-6221-12429-20160929.pdf PDF, 2.13 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, Bewoners Koele en Esakkers Hoonhorst, locatie tijdelijke woonunits statushouders, nr 5988-11917, 20160915.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-sep-2016-Ingekomen-stuk-Bewoners-Koele-en-Esakkers-Hoonhorst-locatie-tijdelijke-woonunits-statushouders-nr-5988-11917-20160915.pdf PDF, 1.22 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Begrotingswijziging, nr 5535-10741, 20160829.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-sep-2016-Ingekomen-stuk-GGD-IJsselland-Begrotingswijziging-nr-5535-10741-20160829.pdf PDF, 1.87 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, J.M., Huisvesting statushouders Vechtvliet, nr 4690-9298, 20160802.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-sep-2016-Ingekomen-stuk-J-M-Huisvesting-statushouders-Vechtvliet-nr-4690-9298-20160802.pdf PDF, 1.08 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, Bestuur St Kulturhus de Mozaïek, Handhaving servicepunt in kulturhus, nr 4930-9397, 20160728.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-sep-2016-Ingekomen-stuk-Bestuur-St-Kulturhus-de-Mozaiek-Handhaving-servicepunt-in-kulturhus-nr-4930-9397-20160728.pdf PDF, 639 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, 1e Bestuursrapportage 2016, nr 3993-7102, 20160615.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-jun-2016-Ingekomen-stuk-Veiligheidsregio-IJsselland-1e-Bestuursrapportage-2016-nr-3993-7102-20160615.pdf PDF, 1.23 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Vereniging Openbare Bibliotheken, Kindermanifest, nr 3632-6223, 20160606.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-jun-2016-Ingekomen-stuk-Vereniging-Openbare-Bibliotheken-Kindermanifest-nr-3632-6223-20160606.pdf PDF, 1.26 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, A.H.H., Afsluiten Eshuisstr voor gemotoriseerd verkeer, nr 3674-6355, 20160602.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-jun-2016-Ingekomen-stuk-A-H-H-Afsluiten-Eshuisstr-voor-gemotoriseerd-verkeer-nr-3674-6355-20160602.pdf PDF, 71 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 juni 2016, Ingekomen stuk, Deloitte, Statusupdate jaarrekeningcontrole, nr 3607-39891, 20160602.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-juni-2016-Ingekomen-stuk-Deloitte-Statusupdate-jaarrekeningcontrole-nr-3607-39891-20160602.pdf PDF, 144 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, A. Wevers, Waterkwaliteit van de Overijsselse Vecht, nr 3355-5661, 20160524.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-jun-2016-Ingekomen-stuk-A-Wevers-Waterkwaliteit-van-de-Overijsselse-Vecht-nr-3355-5661-20160524.pdf PDF, 39 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, C.O. en M.K., intrekken zienswijze 2e verzamelplan Buitengebied, nr 2554-5405, 20160519.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-mei-2016-Ingekomen-stuk-C-O-en-M-K-intrekken-zienswijze-2e-verzamelplan-Buitengebied-nr-2554-5405-20160519.pdf PDF, 61 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, Ageviewers, Herziening afspraken alcoholbeleid, nr 3002-4965, 20160512.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-mei-2016-Ingekomen-stuk-Ageviewers-Herziening-afspraken-alcoholbeleid-nr-3002-4965-20160512.pdf PDF, 219 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, KNMvD, Dierenklinieken in detailhandel, 2974-4902, 20160510.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-mei-2016-Ingekomen-stuk-KNMvD-Dierenklinieken-in-detailhandel-2974-4902-20160510.pdf PDF, 35 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, BVO Jeugdzorg IJsselland, Voorlopige jaarrekening 2015 en concept begroting 2017, nr 2954-4860, 20160509.pdf

Ingekomen stuk

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Zitting 7e herz bp Buitengebied, Westerveldweg-Schoolweg 10, nr 31373-30213, 20160428.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-mei-2016-Ingekomen-stuk-RvS-Zitting-7e-herz-bp-Buitengebied-Westerveldweg-Schoolweg-10-nr-31373-30213-20160428.pdf PDF, 270 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarstukken 2015, nr 2633-4256, 20160421.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-mei-2016-Ingekomen-stuk-Veiligheidsregio-IJsselland-Jaarstukken-2015-nr-2633-4256-20160421.pdf PDF, 1.03 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Jaarverslag 2015, nr 2594-4180, 20160414.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-apr-2016-Ingekomen-stuk-GGD-IJsselland-Jaarverslag-2015-nr-2594-4180-20160414.pdf PDF, 4.17 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, A.J.M., Snippergroen, nr 1603-3808, 20160407.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-apr-2016-Ingekomen-stuk-A-J-M-Snippergroen-nr-1603-3808-20160407.pdf PDF, 101 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, concept programmabegroting-meerjarenraming-kerngegevens, nr 2244-3567, 20160407.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-apr-2016-Ingekomen-stuk-GGD-IJsselland-concept-programmabegroting-meerjarenraming-kerngegevens-nr-2244-3567-20160407.pdf PDF, 3.92 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Begroting 2017, nr 2246-3568, 20160407.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-apr-2016-Ingekomen-stuk-Veiligheidsregio-IJsselland-Begroting-2017-nr-2246-3568-20160407.pdf PDF, 1.06 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, GBLT, Jaarstukken 2015 en Kadernotitie 2017, nr 2386-3776, 20160407.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-apr-2016-Ingekomen-stuk-GBLT-Jaarstukken-2015-en-Kadernotitie-2017-nr-2386-3776-20160407.pdf PDF, 1.09 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Welzijnskoepel, reactie op inspraaknotitie toekomstgericht welzijnsbeleid, nr 1698-2577, 20160309.pdf

Ingekomen stuk
Raad-21-mrt-2016-Ingekomen-stuk-Welzijnskoepel-reactie-op-inspraaknotitie-toekomstgericht-welzijnsbeleid-nr-1698-2577-20160309.pdf PDF, 136 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Kulturhus De Mozaïek, Reactie nota Toekomstgericht Welzijnsbeleid, nr 1191-1673, 20160218.pdf

Ingekomen stuk
Raad-21-mrt-2016-Ingekomen-stuk-Kulturhus-De-Mozaiek-Reactie-nota-Toekomstgericht-Welzijnsbeleid-nr-1191-1673-20160218.pdf PDF, 3.36 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 febr 2016 - Ingekomen stuk, RvS, 7e herz BP Buitengebied, Westerveldweg-Schoolweg 10, nr 31373-29944, 20160208.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-febr-2016-Ingekomen-stuk-RvS-7e-herz-BP-Buitengebied-Westerveldweg-Schoolweg-10-nr-31373-29944-20160208.pdf PDF, 69 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Ministerie van VWS, Afschrift uitspraken Centrale Raad van Beroep over WMO, nr 3779-6620, 20160607.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-jun-2016-Ingekomen-stuk-Ministerie-van-VWS-Afschrift-uitspraken-Centrale-Raad-van-Beroep-over-WMO-nr-3779-6620-20160607.pdf PDF, 125 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, W en J B, Zienswijze 8e herz BP Nieuwleusen 2007, middengebied - WOC Campus, nr 2281-5760, 20160526.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-jun-2016-Ingekomen-stuk-W-en-J-B-Zienswijze-8e-herz-BP-Nieuwleusen-2007-middengebied-WOC-Campus-nr-2281-5760-20160526.pdf PDF, 222 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, A.v.S., Zienswijze 2e verzamelplan Buitengebied, nr 2553-4106, 20160512.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-mei-2016-Ingekomen-stuk-A-v-S-Zienswijze-2e-verzamelplan-Buitengebied-nr-2553-4106-20160512.pdf PDF, 93 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, C.O. en M.K., zienswijze ontwerp 2e verzamelplan BP Buitengebied, nr 2554-4107, 20160414.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-apr-2016-Ingekomen-stuk-C-O-en-M-K-zienswijze-ontwerp-2e-verzamelplan-BP-Buitengebied-nr-2554-4107-20160414.pdf PDF, 310 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, J.W.H.S., Zienswijze 2e verzamelplan BP Buitengebied, nr 2484-3993, 20160411.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-apr-2016-Ingekomen-stuk-J-W-H-S-Zienswijze-2e-verzamelplan-BP-Buitengebied-nr-2484-3993-20160411.pdf PDF, 85 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Informatie over uw begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020, nr 2011-3142, 20160324.pdf

Ingekomen stuk

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, H. en D. B., Zienswijze BP Muldersweg, nr 1094-1530, 20160215.pdf

Ingekomen stuk
Raad-21-mrt-2016-Ingekomen-stuk-H-en-D-B-Zienswijze-BP-Muldersweg-nr-1094-1530-20160215.pdf PDF, 50 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 jan 2017 - Ingekomen stuk, Raadslid.Nu, Herfstbrief 2016, nr 491079-119793, 20161215.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-jan-2017-Ingekomen-stuk-Raadslid-Nu-Herfstbrief-2016-nr-491079-119793-20161215.pdf PDF, 436 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, R Schuring, Beëindiging raadslidmaatschap, nr 6639-13371, 20161013.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-okt-2016-Ingekomen-stuk-R-Schuring-Beeindiging-raadslidmaatschap-nr-6639-13371-20161013.pdf PDF, 48 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Prodemos, Dag van de Democratie 2016, nr 3843-6787, 20160609.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-jun-2016-Ingekomen-stuk-Prodemos-Dag-van-de-Democratie-2016-nr-3843-6787-20160609.pdf PDF, 217 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Commissaris vd Koning, Herbenoemingsprocedure burgemeester, nr 1273-1830, 20160309.pdf

Ingekomen stuk
Raad-21-mrt-2016-Ingekomen-stuk-Commissaris-vd-Koning-Herbenoemingsprocedure-burgemeester-nr-1273-1830-20160309.pdf PDF, 168 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 jan 2017 - Ingekomen stuk, VNG Overijssel, gemeenten centraal Interbestuurlijk toezicht, nr 491396-120459, 20161222.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-jan-2017-Ingekomen-stuk-VNG-Overijssel-gemeenten-centraal-Interbestuurlijk-toezicht-nr-491396-120459-20161222.pdf PDF, 1.72 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 19 dec 2016 - Ingekomen stuk, L.W. Verhoef registeraccountant, jaarrekening 2015, nr 7724-15960, 20161208.pdf

Ingekomen stuk
Raad-19-dec-2016-Ingekomen-stuk-L-W-Verhoef-registeraccountant-jaarrekening-2015-nr-7724-15960-20161208.pdf PDF, 374 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 19 dec 2016 - Ingekomen stuk, DGBW, Circulaire geïndexeerde bedragen voor politieke ambstdragers, nr 7856-16423, 20161208.pdf

Ingekomen stuk
Raad-19-dec-2016-Ingekomen-stuk-DGBW-Circulaire-geindexeerde-bedragen-voor-politieke-ambstdragers-nr-7856-16423-20161208.pdf PDF, 626 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 19 dec 2016 - Ingekomen stuk, Presidium, afhandeling klacht, nr 2207-30504, 20161206.pdf

Ingekomen stuk
Raad-19-dec-2016-Ingekomen-stuk-Presidium-afhandeling-klacht-nr-2207-30504-20161206.pdf PDF, 158 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 19 dec 2016 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Databank gemeentefinanciën, nr 7610-15636, 20161128.pdf

Ingekomen stuk
Raad-19-dec-2016-Ingekomen-stuk-Provincie-Overijssel-Databank-gemeentefinancien-nr-7610-15636-20161128.pdf PDF, 616 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, Nederlandse Vakbond Varkenshouders, aanbieding uitkomsten geuronderzoek, nr 7444-15233, 20161121.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-nov-2016-Ingekomen-stuk-Nederlandse-Vakbond-Varkenshouders-aanbieding-uitkomsten-geuronderzoek-nr-7444-15233-20161121.pdf PDF, 987 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, Fairtrade Gemeenten, Faitrade, nr 7375-15113, 20161117.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-nov-2016-Ingekomen-stuk-Fairtrade-Gemeenten-Faitrade-nr-7375-15113-20161117.pdf PDF, 107 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, B.B., Jagersweg Nieuwleusen ernstige overlast van houtkachels, nr 7374-15112, 20161117.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-nov-2016-Ingekomen-stuk-B-B-Jagersweg-Nieuwleusen-ernstige-overlast-van-houtkachels-nr-7374-15112-20161117.pdf PDF, 5.78 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, Locoo, Versterken lokale economie, nr 7154-14567, 20161114.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-nov-2016-Ingekomen-stuk-Locoo-Versterken-lokale-economie-nr-7154-14567-20161114.pdf PDF, 970 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, Inspectie van het Onderwijs, Landelijk rapport toezicht en handhaving kinderopvang, nr 6475-12962, 20161006.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-okt-2016-Ingekomen-stuk-Inspectie-van-het-Onderwijs-Landelijk-rapport-toezicht-en-handhaving-kinderopvang-nr-6475-12962-20161006.pdf PDF, 3.37 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Uitspraak 7e herz BP Buitengeb Dalfsen, Westerveldweg-Schoolweg 10, nr 31373-30389, 20160920.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-okt-2016-Ingekomen-stuk-RvS-Uitspraak-7e-herz-BP-Buitengeb-Dalfsen-Westerveldweg-Schoolweg-10-nr-31373-30389-20160920.pdf PDF, 863 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Ingekomen stuk, Oud worden met zorg, muziektheatervoorstelling met lezing en workshop omgaan met dementie, nr 5684-11138, 20160830.pdf

Ingekomen stuk
Ingekomen-stuk-Oud-worden-met-zorg-muziektheatervoorstelling-met-lezing-en-workshop-omgaan-met-dementie-nr-5684-11138-20160830.pdf PDF, 287 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Verlenging termijn uitspraak 7e herz BP Buitengebied Westerveldweg-Schoolweg, 20160810.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-sep-2016-Ingekomen-stuk-RvS-Verlenging-termijn-uitspraak-7e-herz-BP-Buitengebied-Westerveldweg-Schoolweg-20160810.pdf PDF, 63 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag Stadsbouwmeester 2015, nr 4998-9433, 20160728.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-sep-2016-Ingekomen-stuk-Het-Oversticht-Jaarverslag-Stadsbouwmeester-2015-nr-4998-9433-20160728.pdf PDF, 302 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, RUD IJsselland, Jaarverslag 2015 RUD IJsselland, nr 4697-8824, 20160714.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-sep-2016-Ingekomen-stuk-RUD-IJsselland-Jaarverslag-2015-RUD-IJsselland-nr-4697-8824-20160714.pdf PDF, 781 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, VVN, Wijzigingen in samenwerking, nr 4530-8409, 20160711.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-sep-2016-Ingekomen-stuk-VVN-Wijzigingen-in-samenwerking-nr-4530-8409-20160711.pdf PDF, 173 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 11 jul 2016 - Ingekomen stuk, Zorgbelang Overijssel, Samenwerking Sociaal Domein, nr 4088-7337, 20160621.pdf

Ingekomen stuk
Raad-11-jul-2016-Ingekomen-stuk-Zorgbelang-Overijssel-Samenwerking-Sociaal-Domein-nr-4088-7337-20160621.pdf PDF, 347 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 11 jul 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Beroep 7e herz BP Buitengebied Westerveldweg-Schoolweg 10, nr 31373-30295, 20160621.pdf

Ingekomen stuk
Raad-11-jul-2016-Ingekomen-stuk-RvS-Beroep-7e-herz-BP-Buitengebied-Westerveldweg-Schoolweg-10-nr-31373-30295-20160621.pdf PDF, 50 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 11 jul 2016 - Ingekomen stuk, VR IJsseland, Terugkoppeling zienswijzen op begroting 2017, nr 2246-7864, 20160630.pdf

Ingekomen stuk
Raad-11-jul-2016-Ingekomen-stuk-VR-IJsseland-Terugkoppeling-zienswijzen-op-begroting-2017-nr-2246-7864-20160630.pdf PDF, 1.92 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Greenpeace, Gemeentelijk stroomcontract, nr 3801-6673, 20160609.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-jun-2016-Ingekomen-stuk-Greenpeace-Gemeentelijk-stroomcontract-nr-3801-6673-20160609.pdf PDF, 18 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Wecycle, Benchmark 2015 e-waste, nr 3636-6230, 20160602.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-jun-2016-Ingekomen-stuk-Wecycle-Benchmark-2015-e-waste-nr-3636-6230-20160602.pdf PDF, 507 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, CVAH, Manifest warenmarkt, nr 3354-5660, 20160524.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-jun-2016-Ingekomen-stuk-CVAH-Manifest-warenmarkt-nr-3354-5660-20160524.pdf PDF, 62 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Sociale Alliantie, Lokale bijdragen aan de strijd tegen armoede, nr 3146-5256, 20160523.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-jun-2016-Ingekomen-stuk-Sociale-Alliantie-Lokale-bijdragen-aan-de-strijd-tegen-armoede-nr-3146-5256-20160523.pdf PDF, 236 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, LSA bewoners, Kompas Right to Challenge, nr 2913-4873, 20160512.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-mei-2016-Ingekomen-stuk-LSA-bewoners-Kompas-Right-to-Challenge-nr-2913-4873-20160512.pdf PDF, 202 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 mei 2016 - Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire Wettelijke regeling inzake geheimhouding, nr 2984-4918, 20160509.pdf

Ingekomen stuk

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, E.V. , Hulp gevraagd voor burgers, ziek door de straling van draadloze communicatie, nr 2832-4743, 20160502.pdf

Ingekomen stuk

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, Milieudefensie, TTIP en CETA, nr 2605-4211, 20160421.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-mei-2016-Ingekomen-stuk-Milieudefensie-TTIP-en-CETA-nr-2605-4211-20160421.pdf PDF, 245 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, Raadslid.Nu, Zelfstandig raadsbudget, nr 2709-4409, 20160421.pdf

Ingekomen stuk
Raad-30-mei-2016-Ingekomen-stuk-Raadslid-Nu-Zelfstandig-raadsbudget-nr-2709-4409-20160421.pdf PDF, 1.03 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, Vrijwillige thuiszorg, Jaarverslag 2015, nr 2592-4178, 20160414.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-apr-2016-Ingekomen-stuk-Vrijwillige-thuiszorg-Jaarverslag-2015-nr-2592-4178-20160414.pdf PDF, 16.21 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, VHG, Laten we samen Nederland groener maken, nr 2353-3730, 20160407.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-apr-2016-Ingekomen-stuk-VHG-Laten-we-samen-Nederland-groener-maken-nr-2353-3730-20160407.pdf PDF, 218 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, VANG huishoudelijk afval, Resultaten vermindering huishoudelijk restafval, nr 2166-3434, 20160331.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-apr-2016-Ingekomen-stuk-VANG-huishoudelijk-afval-Resultaten-vermindering-huishoudelijk-restafval-nr-2166-3434-20160331.pdf PDF, 6.6 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, Samenwerkende particuliere bungalowparken, Forensenbelasting recreatiewoningen gemeente Ommen, nr 19-45-3019, 20160331.pdf

Ingekomen stuk

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, Actuele Moderne Devotie Beweging, Immaterieel erfgoed, nr 1918-2973, 20160324.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-apr-2016-Ingekomen-stuk-Actuele-Moderne-Devotie-Beweging-Immaterieel-erfgoed-nr-1918-2973-20160324.pdf PDF, 233 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, H en D. B., intrekken zienswijze, nr 1094-2936, 20160317.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-apr-2016-Ingekomen-stuk-H-en-D-B-intrekken-zienswijze-nr-1094-2936-20160317.pdf PDF, 34 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Detailhandel Nederland, Actie voor goed detailhandelsklimaat, nr 1509-2226, 20160302.pdf

Ingekomen stuk
Raad-21-mrt-2016-Ingekomen-stuk-Detailhandel-Nederland-Actie-voor-goed-detailhandelsklimaat-nr-1509-2226-20160302.pdf PDF, 212 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Ministerie van BZK, Circulaire huisvestingsvoorzieningen Burgemeester en Wethouders, nr 1389-2039, 20160229.pdf

Ingekomen stuk
Raad-21-mrt-2016-Ingekomen-stuk-Ministerie-van-BZK-Circulaire-huisvestingsvoorzieningen-Burgemeester-en-Wethouders-nr-1389-2039-20160229.pdf PDF, 2.36 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, NBA, Afronden jaarrekening 2015 Sociaal Domein, nr 1324-1927, 20160225.pdf

Ingekomen stuk
Raad-21-mrt-2016-Ingekomen-stuk-NBA-Afronden-jaarrekening-2015-Sociaal-Domein-nr-1324-1927-20160225.pdf PDF, 551 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2015, nr 1349-1955, 20160225.pdf

Ingekomen stuk
Raad-21-mrt-2016-Ingekomen-stuk-Overijsselse-Ombudsman-Jaarverslag-2015-nr-1349-1955-20160225.pdf PDF, 490 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Zorgbelang Overijssel, Cliëntenparticipatie, nr 1049-1461, 20160215.pdf

Ingekomen stuk
Raad-21-mrt-2016-Ingekomen-stuk-Zorgbelang-Overijssel-Clientenparticipatie-nr-1049-1461-20160215.pdf PDF, 304 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 febr 2016 - Ingekomen stuk, PB Oudleusen, inspraaktekst GS N340 3 febr jl, nr 30172-26962, 20160208.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-febr-2016-Ingekomen-stuk-PB-Oudleusen-inspraaktekst-GS-N340-3-febr-jl-nr-30172-26962-20160208.pdf PDF, 275 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 febr 2016 - Ingekomen stuk, Ministerie van BZK, Handreiking verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden, nr 884-1146, 20160204.pdf

Ingekomen stuk

Raad 22 febr 2016 - Ingekomen stuk, dhr. Scherpenkate inzake N340, nr 716-869, 20160128.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-febr-2016-Ingekomen-stuk-dhr-Scherpenkate-inzake-N340-nr-716-869-20160128.pdf PDF, 1.35 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 febr 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Beroep ingetrokken BP N348 Lemelerveld, nr 30402-29831, 20160125.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-febr-2016-Ingekomen-stuk-RvS-Beroep-ingetrokken-BP-N348-Lemelerveld-nr-30402-29831-20160125.pdf PDF, 105 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Ingetrokken verzoek om voorlopige voorz BP 7e herz Buitengebied, Westerveldweg-Schoolweg 10-10a, 20160111.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-jan-2016-Ingekomen-stuk-RvS-Ingetrokken-verzoek-om-voorlopige-voorz-BP-7e-herz-Buitengebied-Westerveldweg-Schoolweg-10-10a-20160111.pdf PDF, 138 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Beroep R.J.J.H en A.M.B. 7e herz BP Buitengebied Westerveldweg - Schoolweg 10-10a, nr 31373-29626, 20160118.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-jan-2016-Ingekomen-stuk-RvS-Beroep-R-J-J-H-en-A-M-B-7e-herz-BP-Buitengebied-Westerveldweg-Schoolweg-10-10a-nr-31373-29626-20160118.pdf PDF, 56 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Aanleveren stukken 7e herz BP Buitengebied, Westerveldweg-Schoolweg 10-10a, nr 28304-29557, 20160118.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-jan-2016-Ingekomen-stuk-RvS-Aanleveren-stukken-7e-herz-BP-Buitengebied-Westerveldweg-Schoolweg-10-10a-nr-28304-29557-20160118.pdf PDF, 88 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Beroep BP N348 Lemelerveld, nr 24916-29072, 20160118.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-jan-2016-Ingekomen-stuk-RvS-Beroep-BP-N348-Lemelerveld-nr-24916-29072-20160118.pdf PDF, 61 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Aanleveren stukken BP N348 Lemelerveld, nr 24916-29073, 20160118.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-jan-2016-Ingekomen-stuk-RvS-Aanleveren-stukken-BP-N348-Lemelerveld-nr-24916-29073-20160118.pdf PDF, 84 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Beroep 7e herz BP Buitengebied Westerveldweg - Schoolweg 10-10a, nr 31373-29558, 20160118.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-jan-2016-Ingekomen-stuk-RvS-Beroep-7e-herz-BP-Buitengebied-Westerveldweg-Schoolweg-10-10a-nr-31373-29558-20160118.pdf PDF, 101 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Intrekking beroep 1e herz BP Kern Dalfsen, De Dalfsenaar, nr 23057-27691, 20160118.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-jan-2016-Ingekomen-stuk-RvS-Intrekking-beroep-1e-herz-BP-Kern-Dalfsen-De-Dalfsenaar-nr-23057-27691-20160118.pdf PDF, 52 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Actuele Moderne Devotie, Stvzkn regio Vechtdal, Z-16-194-000238, 20160107.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-jan-2016-Ingekomen-stuk-Actuele-Moderne-Devotie-Stvzkn-regio-Vechtdal-Z-16-194-000238-20160107.pdf PDF, 20 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, K en dJ, Kwestie bp Buitengebied en last onder dwangsom, nr 130-2913, 20160331.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-apr-2016-Ingekomen-stuk-K-en-dJ-Kwestie-bp-Buitengebied-en-last-onder-dwangsom-nr-130-2913-20160331.pdf PDF, 366 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, K en dJ, Kwestie bp buitengebied en last onder dwangsom, nr 130-2396, 20160307.pdf

Ingekomen stuk
Raad-21-mrt-2016-Ingekomen-stuk-K-en-dJ-Kwestie-bp-buitengebied-en-last-onder-dwangsom-nr-130-2396-20160307.pdf PDF, 833 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar