Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2015

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Toezichtsvorm programmabegroting 2016, nr 31285-29485, 20151221 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Diaconie Brugkerk Lemelerveld, huishoudelijke hulp, nr 30811-35006, 20151208 1 document

Raad 14 dec 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire - per 1 jan 2016 geïndexeerde bedragen vor politieke ambtsdragers van gemeenten, nr 30719-29247, 20151203 1 document

Raad 14 dec 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van SoZa en Werkgelegenheid, Veilig gebruik van Suwinet, nr 27503-29080, 20151123 1 document

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, E. Busscher, Heroverwegen besluit Molendijk, nr 28905- 34041, 20151112 1 document

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, Flynth Adviseurs, Verzoek afwijking BP tbv Vennenbergweg 5, a, nr 14338-29018, 20151116 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl zkn en Koninkrijksrel, Circulaire, nr 29258-28482, 20151012 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Deloitte, Plan van aanpak 3D s, nr 29232-28459, 20151005 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Transitiecommissie Sociaal Domein, TSD en code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning, nr 28832-32240, 20150921 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, SWOL, reactie beleidsnota 2016-2012, 20150921 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Dutch Child Center, Meer keuze voor ouders en gemeente, nr 28642-31849, 20150917 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Participatieraad Dalfsen, Advies vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, nr 28395-31455, 20150901 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Carinova, Reactie Nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, nr 28285-31300, 20150831 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Groen Platform Vecht, bevaarbaarheid vd Overijsselse Vecht, nr 28275-31283, 20150901 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, B.J., reactie op nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, 28376-31428, 20150831 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, M.A.vdK., Concept vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, nr 27997-27898, 20150813 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - A.W., Mantelzorgbeleid in de gemeente Dalfsen 2016-2020, nr 27775-30453, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - HSV De Voorn, beperking visrecht Hulserplas 1, nr 27414-27584, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, dhr-mevr D, verzoek informatie over rooklucht klachten, nr 26789-28734, 20150622 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, St. Leven met de Aarde, klimaat en herstellende landbouw, nr 03527-28018, 20150604 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, Stichting Vechtgenoten, Visie inloophuizen, nr 25984-26801, 20150601 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, mevr. K.v.D.R., Handhaving ivm stankoverlast en fijnstof, nr 25679-27471, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, S.V., bouwvoorschriften Oosterdalfsen, nr 25686-27483, 20150518 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, BIP, Beleidsvoorstel regelvrije bijstand, nr 24782-26315, 20150409 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, W.D., Controle bouwtoezicht - meting onjuist uitgevoerd, nr 24033-26087, 20150409 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Fam Koobs-Fam Jansen, verzoek plaatsen woonunit, nr 24442-25750, 20150326 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, A. Wevers, compensatieregeling chronisch zieken en of gehandicapten, nr 24124-25334, 20150316 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, JW Brinkman, Vraag gemaakte afspraken, nr 23542 - 24793, 20150305 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, PB Dalfsen, Terugkoppeling wensboom, nr 23668 - 24724, 20150305 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Begrotingsbrief 2016, nr. 23615-25342, 20150305 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, T. Schellekens, Zienswijze BP Oosterdalfsen - onderhoud Slingerlaantje, nr 22559-24637, 20150113 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, A. Wevers, compensatieregeling Chronisch zieken en gehandicapten, nr 22515-23338, 20150112 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, RvS, Uitspraak BP Recreatiewoningen Scholten, nr 10607-24372, 20141218 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Toezichtsvorm programmabegroting 2015, nr 22110-24381, 20150105 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Najaarsrapportage, nr 29363-33009, 20151012 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, voorgenomen begrotingswijziging, nr 29343-32977, 20151012 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, W.A.dB, zienswijze grenzen boswet, nr 29018-28353, 20151005 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - dhr en mw J., zienswijze ontwerpbp 1e herz Recreatieterreinen en -woningen Dalfsen, nr 27761-27777, 20150806 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - BVO Jeugdzorg IJsselland, Begroting GR, nr 27319-27525, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Voorjaarsrapportage, nr 26603-28513, 20150625 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, dhr. G.J.H., zienswijze BP N348 Lemelerveld, 26207-26949, 20150602 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, A&S Advocaten, namens BV en dhr. H.W., zienswijze ontwerpplan N348 Lemelerveld, nr 26139-26902, 20150601 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, E.v.O-J.v.d.V., zienswijze BP en landschaps- en beeldkwaliteitsplan N348 Lemelerveld, nr 25852-26708, 20150519 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, H.H. en R.H., Handtekeningenactie-zienswijze BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25691-26602, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Achmea Rechtsbijstand namens R.J.J.H. en A.M.B., zienswijze 7e herz ontwerp BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25650-26534, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, A.K. en J.K.v.D., zienswijze BP buitengebied Westerveldweg, nr 25619-26533, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, dhr. B. zienswijze BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25618-26532, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wösten juridisch advies, Zienswijze BP Westerveldweg namens H.H., J.H.G., J.BvA, nr 25614-26531, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wösten juridisch advies, Zienswijze namens Vereniging Leefmilieu en MOB, nr 25614-26603, 20150511 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wezo, bijgestelde begroting 2015 GR WEZO, nr 16152-26311, 20150430 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarstukken 2014, nr 25208-26876, 20150511 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, YvS, zienswijze ontwerp BP legkippenbedrijf Westerveldweg, nr 24516-25912, 20150409 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland begroting 2016, nr 24660-26111, 20150402 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, concept begroting 2016, nr 24661-26112, 20150402 1 document

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, H. Wennemars, zienswijze Ontwerp BP Oosterdalfsen, nr 23010-24918, 20150202 1 document

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, Veilig Verkeer afd Dalfsen, Zienswijze ontwerpbp Oosterdalfsen, nr 22897-24847, 20150127 1 document

Raad - 16 febr 2015, Ingekomen stuk, N. van Zanden-Telgenhof, zienswijze OntwerpBP Oosterdalfsen, nr 22849-24826, 20150127 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, WMO Raad Dalfsen, advies rondom armoedebeleid, nr 22473-24592, 20150108 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, S. Voskuil, zienswijze voorontwerp BP Oosterdalfsen, nr 22193-24419, 20150105 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Min v Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire wijzigingen in Gemeentewet, nr 31159-29404, 20151217 1 document

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, Gemeente Rotterdam, Wetenschappelijk onderzoek inzet gemeenteraadsverkiezingen, nr 30214-29011, 20151116 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Kennisgeving benoeming H.G. Kappert, 20150917 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, A. Westerman, ontslag als raadslid, 20150910 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, RKC, Onderzoek rekenkamercommissie Samenwerking en democratisch gehalte, nr 27514-31427, 20150901 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, ProDemos, deelname aan Dag van de democratie, registratie 27245, 20150430 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Kennisgeving tijdelijke benoeming HG Kappert 20150317 1 document

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, Raadslid.nu, Een sterke raad doet er toe, nr 22831-23755, 20150129 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, WSW cliëntenraad, Agenda 5, nr 31229-29452, 20151221 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Natuur en Milieu, Duurzaam inkopen mobiliteit, nr 31085-35370, 20151217 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Ministerie SZW, Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015, verslag Dalfsen, nr 27503-29281, 20151207 1 document

Raad 14 dec 2015 - Ingekomen stuk, R.B., Zwijgen over boekhoudfraude door overheid, nr 30728-34931, 20151203 1 document

Raad 14 dec 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie VWS, Kwartaalbrief uitvoering WMO 2015, nr 30707-34889, 20151203 1 document

Raad 14 dec 2015 - Ingekomen stuk, Raadslid.nu, Herfstbrief, nr 30589-34763, 20151130 1 document

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, E.V., Ziek door de straling van draadloze communicatie, nr 29692-33450, 20151029 1 document

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, Kunstijsbaan Hoogeveen, nr 29800-33585, 20151102 1 document

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, PB Oudleusen eo, Herinrichting N340, nr 30172-28989, 20151112 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, afschrift kwartaalbrief uitvoering Jeugdwet en Wmo 2015, nr 28871-32298, 20151008 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Ned Vakbond Varkenshouders, Verduurzaming varkenssector, nr 29060-32570, 20151006 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, FNV Keuringen beschut werk, nr 29204-32732, 20151005 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Crisisnoodopvang, nr 29077-32592, 20151001 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, NBA Knelpunten Decentralisaties vragen actie van gemeente en GR, nr 28901-28280, 20151005 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Zorgbelang Overijssel, Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo, nr 28713-28213, 20150917 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Regio Zwolle, Voortgang samenwerking binnen de Regio Zwolle, nr 283520-28076, 20150928 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Bestuursagenda en kerngegevens 2014, nr 26716-28652, 20150618 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, dhr-mw D. houtrook en gezondheidsschade, nr 26789-28733, 20150622 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Raadslid.nu, reactie op actieplan lokale rekenkamers, nr 28820-28256, 20150921 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming HG Kappert, nr 28710-32253, 20150921 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag welstandscommissie Dalfsen 2014, 20150921 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, L.W. Verhoef, registeraccountant, jaarrekening 2014 van de gemeente Dalfsen, nr 28448-28108, 20150903 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Beleidskader ontheffing verboden handelingen, nr 28181-27980, 20150824 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Oogvereniging West-Overijssel en Veluwe, Aandacht in WMO voor slechtziende, blinde en doofblinde burgers, nr 27155-29385, 20150806 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Raadslid.nu, Rol en positie gemeenteraad, nr 27743-27766, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - WSW Clientenraad, reactie en advies mbt mensen met sw indicatie, nr 27701-30375, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Aandacht voor iedereen, Rapport zorg naar gemeenten, nr 27520-30085, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Min v Binnenl zkn en Koninkrijksrel, Handreiking Treasury 2015, nr 27191-27466, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Veiligheidsregio IJsselland, terugkoppeling zienswijzen begroting, nr 27713-27738, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - GGD IJsselland, Procedure aanpassing GR, nr 27103-27433, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - GGD IJsselland, Jaarverslag 2014, nr 27836-30526, 20150806 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, RUD, Jaarverslag 2014, nr 26318-27015, 20150604 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, Wecycle, Benchmark 2014 afgite electrische apparaten, nr 26227-26962, 20150602 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, Min van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire - Wijziging bezoldiging en tegemoetkoming ziektekostenverzekering raadsleden, nr 26321-27020, 20150608 1 document

Raad 22 juni 2015 - Ingekomen stuk, VvG en Min v Binnenl zkn en Koninkrijksrel, Handreiking Grip op regionale samenwerking, nr 26032-26826, 20150601 1 document

Raad 22 juni 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Beleidsplan 2015-2018, nr 26054-27823, 20150601 1 document

Raad 22 juni 2015 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Reactie toezichtsvorm programmabegroting 2015, nr 22110-26479, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, De Sociale Alliantie, Petitie De lokale solidariteit getoetst, nr 25585-27370, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, LOC, Notitie medezeggenschap kinderen, jongeren, nieuwe jeugdwet, nr 25335-27047, 20150511 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, J.W.B., kwestie bomen Zwaluwlaan, nr 23542-26716, 20150430 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Veilige Publieke Taak, nr 24621-25992, 20150402 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Agenda Lokale Democratie, nr 24318-25825, 20150323 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Inspectie SZW, Rapportage Uitvoering Wwb voor jongeren 18-27 jr, nr 23937-25588, 20150316 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, A. Wevers, Veiligheid van de waterkering te Dalfsen, nr 18326-25354, 20150316 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Inspectie SZW, Onderzoek veilig gebruik Suwinet 2014, definitief verslag Dalfsen, nr 3511-25587, 20150316 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Aannemen tijdelijke benoeming HG Kappert, 20150318 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Waterschap Vechtstromen cs, Afschrift verzoek om voortzetting samenwerking RvdV, nr 23756-25456, 20150305 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, LOC, Uitvoering jeugdwet, nr. 21539-24689, 20150305 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Rekenkamercommissie, onderzoeksonderwerpen 2015, 20150223 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2014, 20150217 1 document

Raad 16 feb 2015 - Ingekomen stuk, RvS, BP 1e herz Kern Dalfsen, De Dalfsenaar, nr 23057-24958, 20150203 1 document

Raad 16 feb 2015 - Ingekomen stuk, NRK Verpakkingen, draagtassen in het winkelkanaal, nr 23093-24991, 20150205 1 document

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, Rob, Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden, nr 22764-23661, 20150127 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland terugkoppeling besluitvorming AB over begrotingswijzigingen, nr 20271-24693, 20150115 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Horeca Nederland, Brandbrief jeugd en alcohol, paracommercie, nr 22472-23272, 20150108 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl zkn en koninkrijksrelaties, circulaire Samenloop vergoedingen raadsleden met een uitkering, nr 22195-24423, 20150108 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Reactie Tweede Kamer op brief mobiele bereikbaarheid buitengebied, 20150108 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Raadslid.nu, Toepassing HR21 functieprofielen griffier, nr 29421-33093, 20151015 (in handen van de werkgeverscommissie stellen) 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, Initiatiefvoorstel D66, Jongerenraad, 20150622 (In handen van de agendacommissie stellen) 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, J. V., WOB verzoek vuurwerkverbod gemeente Dalfsen, nr 23239-25099, 20150323 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Toezichtsvorm programmabegroting 2016, nr 31285-29485, 20151221.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-jan-2016-Ingekomen-stuk-Provincie-Overijssel-Toezichtsvorm-programmabegroting-2016-nr-31285-29485-20151221.pdf PDF, 133 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Diaconie Brugkerk Lemelerveld, huishoudelijke hulp, nr 30811-35006, 20151208.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-jan-2016-Ingekomen-stuk-Diaconie-Brugkerk-Lemelerveld-huishoudelijke-hulp-nr-30811-35006-20151208.pdf PDF, 22 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 dec 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire - per 1 jan 2016 geïndexeerde bedragen vor politieke ambtsdragers van gemeenten, nr 30719-29247, 20151203.pdf

Ingekomen stuk

Raad 14 dec 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van SoZa en Werkgelegenheid, Veilig gebruik van Suwinet, nr 27503-29080, 20151123.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-dec-2015-Ingekomen-stuk-Ministerie-van-SoZa-en-Werkgelegenheid-Veilig-gebruik-van-Suwinet-nr-27503-29080-20151123.pdf PDF, 945 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, E. Busscher, Heroverwegen besluit Molendijk, nr 28905- 34041, 20151112.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-nov-2015-Ingekomen-stuk-E-Busscher-Heroverwegen-besluit-Molendijk-nr-28905-34041-20151112.pdf PDF, 371 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, Flynth Adviseurs, Verzoek afwijking BP tbv Vennenbergweg 5, a, nr 14338-29018, 20151116.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-nov-2015-Ingekomen-stuk-Flynth-Adviseurs-Verzoek-afwijking-BP-tbv-Vennenbergweg-5-a-nr-14338-29018-20151116.pdf PDF, 2.27 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl zkn en Koninkrijksrel, Circulaire, nr 29258-28482, 20151012.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-okt-2015-Ingekomen-stuk-Ministerie-van-Binnenl-zkn-en-Koninkrijksrel-Circulaire-nr-29258-28482-20151012.pdf PDF, 654 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Deloitte, Plan van aanpak 3D s, nr 29232-28459, 20151005.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-okt-2015-Ingekomen-stuk-Deloitte-Plan-van-aanpak-3D-s-nr-29232-28459-20151005.pdf PDF, 1.72 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Transitiecommissie Sociaal Domein, TSD en code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning, nr 28832-32240, 20150921.pdf

Ingekomen stuk

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, SWOL, reactie beleidsnota 2016-2012, 20150921.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-SWOL-reactie-beleidsnota-2016-2012-20150921.pdf PDF, 514 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Dutch Child Center, Meer keuze voor ouders en gemeente, nr 28642-31849, 20150917.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-Dutch-Child-Center-Meer-keuze-voor-ouders-en-gemeente-nr-28642-31849-20150917.pdf PDF, 21 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Participatieraad Dalfsen, Advies vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, nr 28395-31455, 20150901.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-Participatieraad-Dalfsen-Advies-vrijwilligers-en-mantelzorgbeleid-nr-28395-31455-20150901.pdf PDF, 521 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Carinova, Reactie Nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, nr 28285-31300, 20150831.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-Carinova-Reactie-Nota-vrijwilligers-en-mantelzorgbeleid-nr-28285-31300-20150831.pdf PDF, 143 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Groen Platform Vecht, bevaarbaarheid vd Overijsselse Vecht, nr 28275-31283, 20150901.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-Groen-Platform-Vecht-bevaarbaarheid-vd-Overijsselse-Vecht-nr-28275-31283-20150901.pdf PDF, 1.86 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, B.J., reactie op nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, 28376-31428, 20150831.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-B-J-reactie-op-nota-vrijwilligers-en-mantelzorgbeleid-28376-31428-20150831.pdf PDF, 235 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, M.A.vdK., Concept vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, nr 27997-27898, 20150813.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-M-A-vdK-Concept-vrijwilligers-en-mantelzorgbeleid-nr-27997-27898-20150813.pdf PDF, 404 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - A.W., Mantelzorgbeleid in de gemeente Dalfsen 2016-2020, nr 27775-30453, 20150804.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-A-W-Mantelzorgbeleid-in-de-gemeente-Dalfsen-2016-2020-nr-27775-30453-20150804.pdf PDF, 220 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - HSV De Voorn, beperking visrecht Hulserplas 1, nr 27414-27584, 20150804.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-HSV-De-Voorn-beperking-visrecht-Hulserplas-1-nr-27414-27584-20150804.pdf PDF, 314 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, dhr-mevr D, verzoek informatie over rooklucht klachten, nr 26789-28734, 20150622.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-dhr-mevr-D-verzoek-informatie-over-rooklucht-klachten-nr-26789-28734-20150622.pdf PDF, 249 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, St. Leven met de Aarde, klimaat en herstellende landbouw, nr 03527-28018, 20150604.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-jun-2015-Ingekomen-stuk-St-Leven-met-de-Aarde-klimaat-en-herstellende-landbouw-nr-03527-28018-20150604.pdf PDF, 100 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, Stichting Vechtgenoten, Visie inloophuizen, nr 25984-26801, 20150601.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-jun-2015-Ingekomen-stuk-Stichting-Vechtgenoten-Visie-inloophuizen-nr-25984-26801-20150601.pdf PDF, 640 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, mevr. K.v.D.R., Handhaving ivm stankoverlast en fijnstof, nr 25679-27471, 20150518.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2015-Ingekomen-stuk-mevr-K-v-D-R-Handhaving-ivm-stankoverlast-en-fijnstof-nr-25679-27471-20150518.pdf PDF, 21 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, S.V., bouwvoorschriften Oosterdalfsen, nr 25686-27483, 20150518.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2015-Ingekomen-stuk-S-V-bouwvoorschriften-Oosterdalfsen-nr-25686-27483-20150518.pdf PDF, 50 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, BIP, Beleidsvoorstel regelvrije bijstand, nr 24782-26315, 20150409.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-apr-2015-Ingekomen-stuk-BIP-Beleidsvoorstel-regelvrije-bijstand-nr-24782-26315-20150409.pdf PDF, 357 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, W.D., Controle bouwtoezicht - meting onjuist uitgevoerd, nr 24033-26087, 20150409.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-apr-2015-Ingekomen-stuk-W-D-Controle-bouwtoezicht-meting-onjuist-uitgevoerd-nr-24033-26087-20150409.pdf PDF, 84 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Fam Koobs-Fam Jansen, verzoek plaatsen woonunit, nr 24442-25750, 20150326.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-apr-2015-Ingekomen-stuk-Fam-Koobs-Fam-Jansen-verzoek-plaatsen-woonunit-nr-24442-25750-20150326.pdf PDF, 22 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, A. Wevers, compensatieregeling chronisch zieken en of gehandicapten, nr 24124-25334, 20150316.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-apr-2015-Ingekomen-stuk-A-Wevers-compensatieregeling-chronisch-zieken-en-of-gehandicapten-nr-24124-25334-20150316.pdf PDF, 47 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, JW Brinkman, Vraag gemaakte afspraken, nr 23542 - 24793, 20150305.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-mrt-2015-Ingekomen-stuk-JW-Brinkman-Vraag-gemaakte-afspraken-nr-23542-24793-20150305.pdf PDF, 4 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, PB Dalfsen, Terugkoppeling wensboom, nr 23668 - 24724, 20150305.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-mrt-2015-Ingekomen-stuk-PB-Dalfsen-Terugkoppeling-wensboom-nr-23668-24724-20150305.pdf PDF, 375 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Begrotingsbrief 2016, nr. 23615-25342, 20150305.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-mrt-2015-Ingekomen-stuk-Provincie-Overijssel-Begrotingsbrief-2016-nr-23615-25342-20150305.pdf PDF, 1.81 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, T. Schellekens, Zienswijze BP Oosterdalfsen - onderhoud Slingerlaantje, nr 22559-24637, 20150113.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jan-2015-Ingekomen-stuk-T-Schellekens-Zienswijze-BP-Oosterdalfsen-onderhoud-Slingerlaantje-nr-22559-24637-20150113.pdf PDF, 221 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, A. Wevers, compensatieregeling Chronisch zieken en gehandicapten, nr 22515-23338, 20150112.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jan-2015-Ingekomen-stuk-A-Wevers-compensatieregeling-Chronisch-zieken-en-gehandicapten-nr-22515-23338-20150112.pdf PDF, 42 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, RvS, Uitspraak BP Recreatiewoningen Scholten, nr 10607-24372, 20141218.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jan-2015---Ingekomen-stuk--RvS--Uitspraak-BP-Recreatiewoningen-Scholten--nr-10607-24372--20141218.pdf PDF, 769 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Toezichtsvorm programmabegroting 2015, nr 22110-24381, 20150105.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jan-2015---Ingekomen-stuk--Provincie-Overijssel--Toezichtsvorm-programmabegroting-2015--nr-22110-24381--20150105.pdf PDF, 258 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Najaarsrapportage, nr 29363-33009, 20151012.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-okt-2015-Ingekomen-stuk-Veiligheidsregio-IJsselland-Najaarsrapportage-nr-29363-33009-20151012.pdf PDF, 731 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, voorgenomen begrotingswijziging, nr 29343-32977, 20151012.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-okt-2015-Ingekomen-stuk-GGD-IJsselland-voorgenomen-begrotingswijziging-nr-29343-32977-20151012.pdf PDF, 688 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, W.A.dB, zienswijze grenzen boswet, nr 29018-28353, 20151005.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-okt-2015-Ingekomen-stuk-W-A-dB-zienswijze-grenzen-boswet-nr-29018-28353-20151005.pdf PDF, 67 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - dhr en mw J., zienswijze ontwerpbp 1e herz Recreatieterreinen en -woningen Dalfsen, nr 27761-27777, 20150806.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-dhr-en-mw-J-zienswijze-ontwerpbp-1e-herz-Recreatieterreinen-en-woningen-Dalfsen-nr-27761-27777-20150806.pdf PDF, 142 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - BVO Jeugdzorg IJsselland, Begroting GR, nr 27319-27525, 20150804.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-BVO-Jeugdzorg-IJsselland-Begroting-GR-nr-27319-27525-20150804.pdf PDF, 9.03 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Voorjaarsrapportage, nr 26603-28513, 20150625.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-Veiligheidsregio-IJsselland-Voorjaarsrapportage-nr-26603-28513-20150625.pdf PDF, 712 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, dhr. G.J.H., zienswijze BP N348 Lemelerveld, 26207-26949, 20150602.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-jun-2015-Ingekomen-stuk-dhr-G-J-H-zienswijze-BP-N348-Lemelerveld-26207-26949-20150602.pdf PDF, 59 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, A&S Advocaten, namens BV en dhr. H.W., zienswijze ontwerpplan N348 Lemelerveld, nr 26139-26902, 20150601.pdf

Ingekomen stuk

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, E.v.O-J.v.d.V., zienswijze BP en landschaps- en beeldkwaliteitsplan N348 Lemelerveld, nr 25852-26708, 20150519.pdf

Ingekomen stuk

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, H.H. en R.H., Handtekeningenactie-zienswijze BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25691-26602, 20150518.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2015-Ingekomen-stuk-H-H-en-R-H-Handtekeningenactie-zienswijze-BP-Buitengebied-Westerveldweg-nr-25691-26602-20150518.pdf PDF, 241 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Achmea Rechtsbijstand namens R.J.J.H. en A.M.B., zienswijze 7e herz ontwerp BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25650-26534, 20150518.pdf

Ingekomen stuk

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, A.K. en J.K.v.D., zienswijze BP buitengebied Westerveldweg, nr 25619-26533, 20150518.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2015-Ingekomen-stuk-A-K-en-J-K-v-D-zienswijze-BP-buitengebied-Westerveldweg-nr-25619-26533-20150518.pdf PDF, 125 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, dhr. B. zienswijze BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25618-26532, 20150518.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2015-Ingekomen-stuk-dhr-B-zienswijze-BP-Buitengebied-Westerveldweg-nr-25618-26532-20150518.pdf PDF, 85 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wösten juridisch advies, Zienswijze BP Westerveldweg namens H.H., J.H.G., J.BvA, nr 25614-26531, 20150518.pdf

Ingekomen stuk

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wösten juridisch advies, Zienswijze namens Vereniging Leefmilieu en MOB, nr 25614-26603, 20150511.pdf

Ingekomen stuk

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wezo, bijgestelde begroting 2015 GR WEZO, nr 16152-26311, 20150430.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2015-Ingekomen-stuk-Wezo-bijgestelde-begroting-2015-GR-WEZO-nr-16152-26311-20150430.pdf PDF, 1.66 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarstukken 2014, nr 25208-26876, 20150511.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2015-Ingekomen-stuk-Veiligheidsregio-IJsselland-Jaarstukken-2014-nr-25208-26876-20150511.pdf PDF, 2.45 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, YvS, zienswijze ontwerp BP legkippenbedrijf Westerveldweg, nr 24516-25912, 20150409.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-apr-2015-Ingekomen-stuk-YvS-zienswijze-ontwerp-BP-legkippenbedrijf-Westerveldweg-nr-24516-25912-20150409.pdf PDF, 146 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland begroting 2016, nr 24660-26111, 20150402.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-apr-2015-Ingekomen-stuk-GGD-IJsselland-begroting-2016-nr-24660-26111-20150402.pdf PDF, 332 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, concept begroting 2016, nr 24661-26112, 20150402.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-apr-2015-Ingekomen-stuk-Veiligheidsregio-IJsselland-concept-begroting-2016-nr-24661-26112-20150402.pdf PDF, 1.03 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, H. Wennemars, zienswijze Ontwerp BP Oosterdalfsen, nr 23010-24918, 20150202.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-febr-2015-Ingekomen-stuk-H-Wennemars-zienswijze-Ontwerp-BP-Oosterdalfsen-nr-23010-24918-20150202.pdf PDF, 86 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, Veilig Verkeer afd Dalfsen, Zienswijze ontwerpbp Oosterdalfsen, nr 22897-24847, 20150127.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-febr-2015---Ingekomen-stuk--Veilig-Verkeer-afd-Dalfsen--Zienswijze-ontwerpbp-Oosterdalfsen--nr-22897-24847--20150127.pdf PDF, 421 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad - 16 febr 2015, Ingekomen stuk, N. van Zanden-Telgenhof, zienswijze OntwerpBP Oosterdalfsen, nr 22849-24826, 20150127.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-febr-2015-Ingekomen-stuk-N-van-Zanden-Telgenhof-zienswijze-OntwerpBP-Oosterdalfsen-nr-22849-24826-20150127.pdf PDF, 161 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, WMO Raad Dalfsen, advies rondom armoedebeleid, nr 22473-24592, 20150108.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jan-2015---Ingekomen-stuk--WMO-Raad-Dalfsen--advies-rondom-armoedebeleid--nr-22473-24592--20150108.pdf PDF, 163 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, S. Voskuil, zienswijze voorontwerp BP Oosterdalfsen, nr 22193-24419, 20150105.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jan-2015-Ingekomen-stuk-S-Voskuil-zienswijze-voorontwerp-BP-Oosterdalfsen-nr-22193-24419-20150105.pdf PDF, 361 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Min v Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire wijzigingen in Gemeentewet, nr 31159-29404, 20151217.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-jan-2016-Ingekomen-stuk-Min-v-Binnenl-Zkn-en-Koninkrijksrel-Circulaire-wijzigingen-in-Gemeentewet-nr-31159-29404-20151217.pdf PDF, 582 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, Gemeente Rotterdam, Wetenschappelijk onderzoek inzet gemeenteraadsverkiezingen, nr 30214-29011, 20151116.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-nov-2015-Ingekomen-stuk-Gemeente-Rotterdam-Wetenschappelijk-onderzoek-inzet-gemeenteraadsverkiezingen-nr-30214-29011-20151116.pdf PDF, 380 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Kennisgeving benoeming H.G. Kappert, 20150917.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-Kennisgeving-benoeming-H-G-Kappert-20150917.pdf PDF, 67 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, A. Westerman, ontslag als raadslid, 20150910.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-A-Westerman-ontslag-als-raadslid-20150910.pdf PDF, 46 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, RKC, Onderzoek rekenkamercommissie Samenwerking en democratisch gehalte, nr 27514-31427, 20150901.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-RKC-Onderzoek-rekenkamercommissie-Samenwerking-en-democratisch-gehalte-nr-27514-31427-20150901.pdf PDF, 86 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, ProDemos, deelname aan Dag van de democratie, registratie 27245, 20150430.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2015-Ingekomen-stuk-ProDemos-deelname-aan-Dag-van-de-democratie-registratie-27245-20150430.pdf PDF, 196 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Kennisgeving tijdelijke benoeming HG Kappert 20150317.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-mrt-2015-Ingekomen-stuk-Kennisgeving-tijdelijke-benoeming-HG-Kappert-20150317.pdf PDF, 83 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, Raadslid.nu, Een sterke raad doet er toe, nr 22831-23755, 20150129.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-febr-2015-Ingekomen-stuk-Raadslid-nu-Een-sterke-raad-doet-er-toe-nr-22831-23755-20150129.pdf PDF, 767 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, WSW cliëntenraad, Agenda 5, nr 31229-29452, 20151221.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-jan-2016-Ingekomen-stuk-WSW-clientenraad-Agenda-5-nr-31229-29452-20151221.pdf PDF, 2.93 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Natuur en Milieu, Duurzaam inkopen mobiliteit, nr 31085-35370, 20151217.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-jan-2016-Ingekomen-stuk-Natuur-en-Milieu-Duurzaam-inkopen-mobiliteit-nr-31085-35370-20151217.pdf PDF, 1.05 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Ministerie SZW, Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015, verslag Dalfsen, nr 27503-29281, 20151207.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-jan-2016-Ingekomen-stuk-Ministerie-SZW-Onderzoek-Veilig-gebruik-Suwinet-2015-verslag-Dalfsen-nr-27503-29281-20151207.pdf PDF, 328 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 dec 2015 - Ingekomen stuk, R.B., Zwijgen over boekhoudfraude door overheid, nr 30728-34931, 20151203.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-dec-2015-Ingekomen-stuk-R-B-Zwijgen-over-boekhoudfraude-door-overheid-nr-30728-34931-20151203.pdf PDF, 76 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 dec 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie VWS, Kwartaalbrief uitvoering WMO 2015, nr 30707-34889, 20151203.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-dec-2015-Ingekomen-stuk-Ministerie-VWS-Kwartaalbrief-uitvoering-WMO-2015-nr-30707-34889-20151203.pdf PDF, 413 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 dec 2015 - Ingekomen stuk, Raadslid.nu, Herfstbrief, nr 30589-34763, 20151130.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-dec-2015-Ingekomen-stuk-Raadslid-nu-Herfstbrief-nr-30589-34763-20151130.pdf PDF, 410 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, E.V., Ziek door de straling van draadloze communicatie, nr 29692-33450, 20151029.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-nov-2015-Ingekomen-stuk-E-V-Ziek-door-de-straling-van-draadloze-communicatie-nr-29692-33450-20151029.pdf PDF, 180 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, Kunstijsbaan Hoogeveen, nr 29800-33585, 20151102.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-nov-2015-Ingekomen-stuk-Samenwerkingsorganisatie-De-Wolden-Hoogeveen-Kunstijsbaan-Hoogeveen-nr-29800-33585-20151102.pdf PDF, 3.84 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, PB Oudleusen eo, Herinrichting N340, nr 30172-28989, 20151112.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-nov-2015-Ingekomen-stuk-PB-Oudleusen-eo-Herinrichting-N340-nr-30172-28989-20151112.pdf PDF, 222 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, afschrift kwartaalbrief uitvoering Jeugdwet en Wmo 2015, nr 28871-32298, 20151008.pdf

Ingekomen stuk

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Ned Vakbond Varkenshouders, Verduurzaming varkenssector, nr 29060-32570, 20151006.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-okt-2015-Ingekomen-stuk-Ned-Vakbond-Varkenshouders-Verduurzaming-varkenssector-nr-29060-32570-20151006.pdf PDF, 781 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, FNV Keuringen beschut werk, nr 29204-32732, 20151005.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-okt-2015-Ingekomen-stuk-FNV-Keuringen-beschut-werk-nr-29204-32732-20151005.pdf PDF, 501 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Crisisnoodopvang, nr 29077-32592, 20151001.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-okt-2015-Ingekomen-stuk-Ministerie-van-Veiligheid-en-Justitie-Crisisnoodopvang-nr-29077-32592-20151001.pdf PDF, 85 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, NBA Knelpunten Decentralisaties vragen actie van gemeente en GR, nr 28901-28280, 20151005.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-okt-2015-Ingekomen-stuk-NBA-Knelpunten-Decentralisaties-vragen-actie-van-gemeente-en-GR-nr-28901-28280-20151005.pdf PDF, 762 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Zorgbelang Overijssel, Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo, nr 28713-28213, 20150917.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-okt-2015-Ingekomen-stuk-Zorgbelang-Overijssel-Onafhankelijke-clientondersteuning-Wmo-nr-28713-28213-20150917.pdf PDF, 324 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Regio Zwolle, Voortgang samenwerking binnen de Regio Zwolle, nr 283520-28076, 20150928.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-okt-2015-Ingekomen-stuk-Regio-Zwolle-Voortgang-samenwerking-binnen-de-Regio-Zwolle-nr-283520-28076-20150928.pdf PDF, 281 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Bestuursagenda en kerngegevens 2014, nr 26716-28652, 20150618.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-GGD-IJsselland-Bestuursagenda-en-kerngegevens-2014-nr-26716-28652-20150618.pdf PDF, 2.19 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, dhr-mw D. houtrook en gezondheidsschade, nr 26789-28733, 20150622.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-dhr-mw-D-houtrook-en-gezondheidsschade-nr-26789-28733-20150622.pdf PDF, 13 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Raadslid.nu, reactie op actieplan lokale rekenkamers, nr 28820-28256, 20150921.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-Raadslid-nu-reactie-op-actieplan-lokale-rekenkamers-nr-28820-28256-20150921.pdf PDF, 225 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming HG Kappert, nr 28710-32253, 20150921.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-Aanneming-benoeming-HG-Kappert-nr-28710-32253-20150921.pdf PDF, 46 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag welstandscommissie Dalfsen 2014, 20150921.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-Het-Oversticht-Jaarverslag-welstandscommissie-Dalfsen-2014-20150921.pdf PDF, 937 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, L.W. Verhoef, registeraccountant, jaarrekening 2014 van de gemeente Dalfsen, nr 28448-28108, 20150903.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-L-W-Verhoef-registeraccountant-jaarrekening-2014-van-de-gemeente-Dalfsen-nr-28448-28108-20150903.pdf PDF, 421 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Beleidskader ontheffing verboden handelingen, nr 28181-27980, 20150824.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-Provincie-Overijssel-Beleidskader-ontheffing-verboden-handelingen-nr-28181-27980-20150824.pdf PDF, 1.28 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Oogvereniging West-Overijssel en Veluwe, Aandacht in WMO voor slechtziende, blinde en doofblinde burgers, nr 27155-29385, 20150806.pdf

Ingekomen stuk

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Raadslid.nu, Rol en positie gemeenteraad, nr 27743-27766, 20150804.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-Raadslid-nu-Rol-en-positie-gemeenteraad-nr-27743-27766-20150804.pdf PDF, 237 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - WSW Clientenraad, reactie en advies mbt mensen met sw indicatie, nr 27701-30375, 20150804.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-WSW-Clientenraad-reactie-en-advies-mbt-mensen-met-sw-indicatie-nr-27701-30375-20150804.pdf PDF, 372 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Aandacht voor iedereen, Rapport zorg naar gemeenten, nr 27520-30085, 20150804.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-Aandacht-voor-iedereen-Rapport-zorg-naar-gemeenten-nr-27520-30085-20150804.pdf PDF, 1.12 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Min v Binnenl zkn en Koninkrijksrel, Handreiking Treasury 2015, nr 27191-27466, 20150804.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-Min-v-Binnenl-zkn-en-Koninkrijksrel-Handreiking-Treasury-2015-nr-27191-27466-20150804.pdf PDF, 146 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Veiligheidsregio IJsselland, terugkoppeling zienswijzen begroting, nr 27713-27738, 20150804.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-Veiligheidsregio-IJsselland-terugkoppeling-zienswijzen-begroting-nr-27713-27738-20150804.pdf PDF, 185 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - GGD IJsselland, Procedure aanpassing GR, nr 27103-27433, 20150804.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-GGD-IJsselland-Procedure-aanpassing-GR-nr-27103-27433-20150804.pdf PDF, 201 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - GGD IJsselland, Jaarverslag 2014, nr 27836-30526, 20150806.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-sep-2015-Ingekomen-stuk-GGD-IJsselland-Jaarverslag-2014-nr-27836-30526-20150806.pdf PDF, 1.56 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, RUD, Jaarverslag 2014, nr 26318-27015, 20150604.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-jun-2015-Ingekomen-stuk-RUD-Jaarverslag-2014-nr-26318-27015-20150604.pdf PDF, 26.7 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, Wecycle, Benchmark 2014 afgite electrische apparaten, nr 26227-26962, 20150602.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-jun-2015-Ingekomen-stuk-Wecycle-Benchmark-2014-afgite-electrische-apparaten-nr-26227-26962-20150602.pdf PDF, 2.21 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, Min van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire - Wijziging bezoldiging en tegemoetkoming ziektekostenverzekering raadsleden, nr 26321-27020, 20150608.pdf

Ingekomen stuk

Raad 22 juni 2015 - Ingekomen stuk, VvG en Min v Binnenl zkn en Koninkrijksrel, Handreiking Grip op regionale samenwerking, nr 26032-26826, 20150601.pdf

Ingekomen stuk

Raad 22 juni 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Beleidsplan 2015-2018, nr 26054-27823, 20150601.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-juni-2015-Ingekomen-stuk-Veiligheidsregio-IJsselland-Beleidsplan-2015-2018-nr-26054-27823-20150601.pdf PDF, 920 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 juni 2015 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Reactie toezichtsvorm programmabegroting 2015, nr 22110-26479, 20150518.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-juni-2015-Ingekomen-stuk-Provincie-Overijssel-Reactie-toezichtsvorm-programmabegroting-2015-nr-22110-26479-20150518.pdf PDF, 116 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, De Sociale Alliantie, Petitie De lokale solidariteit getoetst, nr 25585-27370, 20150518.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2015-Ingekomen-stuk-De-Sociale-Alliantie-Petitie-De-lokale-solidariteit-getoetst-nr-25585-27370-20150518.pdf PDF, 122 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, LOC, Notitie medezeggenschap kinderen, jongeren, nieuwe jeugdwet, nr 25335-27047, 20150511.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2015-Ingekomen-stuk-LOC-Notitie-medezeggenschap-kinderen-jongeren-nieuwe-jeugdwet-nr-25335-27047-20150511.pdf PDF, 447 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, J.W.B., kwestie bomen Zwaluwlaan, nr 23542-26716, 20150430.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2015-Ingekomen-stuk-J-W-B-kwestie-bomen-Zwaluwlaan-nr-23542-26716-20150430.pdf PDF, 22 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Veilige Publieke Taak, nr 24621-25992, 20150402.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-apr-2015-Ingekomen-stuk-Ministerie-van-Binnenl-Zkn-en-Koninkrijksrel-Veilige-Publieke-Taak-nr-24621-25992-20150402.pdf PDF, 245 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Agenda Lokale Democratie, nr 24318-25825, 20150323.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-apr-2015-Ingekomen-stuk-Ministerie-van-Binnenl-Zkn-en-Koninkrijksrel-Agenda-Lokale-Democratie-nr-24318-25825-20150323.pdf PDF, 2.87 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Inspectie SZW, Rapportage Uitvoering Wwb voor jongeren 18-27 jr, nr 23937-25588, 20150316.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-apr-2015-Ingekomen-stuk-Inspectie-SZW-Rapportage-Uitvoering-Wwb-voor-jongeren-18-27-jr-nr-23937-25588-20150316.pdf PDF, 7.42 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, A. Wevers, Veiligheid van de waterkering te Dalfsen, nr 18326-25354, 20150316.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-apr-2015-Ingekomen-stuk-A-Wevers-Veiligheid-van-de-waterkering-te-Dalfsen-nr-18326-25354-20150316.pdf PDF, 34 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Inspectie SZW, Onderzoek veilig gebruik Suwinet 2014, definitief verslag Dalfsen, nr 3511-25587, 20150316.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-apr-2015-Ingekomen-stuk-Inspectie-SZW-Onderzoek-veilig-gebruik-Suwinet-2014-definitief-verslag-Dalfsen-nr-3511-25587-20150316.pdf PDF, 389 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Aannemen tijdelijke benoeming HG Kappert, 20150318.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-apr-2015-Ingekomen-stuk-Aannemen-tijdelijke-benoeming-HG-Kappert-20150318.pdf PDF, 42 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Waterschap Vechtstromen cs, Afschrift verzoek om voortzetting samenwerking RvdV, nr 23756-25456, 20150305.pdf

Ingekomen stuk

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, LOC, Uitvoering jeugdwet, nr. 21539-24689, 20150305.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-mrt-2015-Ingekomen-stuk-LOC-Uitvoering-jeugdwet-nr-21539-24689-20150305.pdf PDF, 148 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Rekenkamercommissie, onderzoeksonderwerpen 2015, 20150223.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-mrt-2015---Ingekomen-stuk--Rekenkamercommissie--onderzoeksonderwerpen-2015--20150223.pdf PDF, 95 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2014, 20150217.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-mrt-2015-Ingekomen-stuk-Overijsselse-Ombudsman-Jaarverslag-2014-20150217.pdf PDF, 576 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 16 feb 2015 - Ingekomen stuk, RvS, BP 1e herz Kern Dalfsen, De Dalfsenaar, nr 23057-24958, 20150203.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-feb-2015---Ingekomen-stuk--RvS--BP-1e-herz-Kern-Dalfsen--De-Dalfsenaar--nr-23057-24958--20150203.pdf PDF, 128 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 16 feb 2015 - Ingekomen stuk, NRK Verpakkingen, draagtassen in het winkelkanaal, nr 23093-24991, 20150205.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-feb-2015---Ingekomen-stuk--NRK-Verpakkingen--draagtassen-in-het-winkelkanaal--nr-23093-24991--20150205.pdf PDF, 675 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, Rob, Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden, nr 22764-23661, 20150127.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-febr-2015---Ingekomen-stuk--Rob--Democratische-legitimiteit-van-samenwerkingsverbanden--nr-22764-23661--20150127.pdf PDF, 1.15 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland terugkoppeling besluitvorming AB over begrotingswijzigingen, nr 20271-24693, 20150115.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jan-2015---Ingekomen-stuk--GGD-IJsselland-terugkoppeling-besluitvorming-AB-over-begrotingswijzigingen--nr-20271-24693--20150115.pdf PDF, 107 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Horeca Nederland, Brandbrief jeugd en alcohol, paracommercie, nr 22472-23272, 20150108.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jan-2015---Ingekomen-stuk--Horeca-Nederland--Brandbrief-jeugd-en-alcohol--paracommercie--nr-22472-23272--20150108.pdf PDF, 147 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl zkn en koninkrijksrelaties, circulaire Samenloop vergoedingen raadsleden met een uitkering, nr 22195-24423, 20150108.pdf

Ingekomen stuk

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Reactie Tweede Kamer op brief mobiele bereikbaarheid buitengebied, 20150108.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jan-2015---Ingekomen-stuk--Reactie-Tweede-Kamer-op-brief-mobiele-bereikbaarheid-buitengebied--20150108.pdf PDF, 70 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Raadslid.nu, Toepassing HR21 functieprofielen griffier, nr 29421-33093, 20151015.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-okt-2015-Ingekomen-stuk-Raadslid-nu-Toepassing-HR21-functieprofielen-griffier-nr-29421-33093-20151015.pdf PDF, 215 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, Initiatiefvoorstel D66, Jongerenraad, 20150622.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-jun-2015-Ingekomen-stuk-Initiatiefvoorstel-D66-Jongerenraad-20150622.pdf PDF, 495 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, J. V., WOB verzoek vuurwerkverbod gemeente Dalfsen, nr 23239-25099, 20150323.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-apr-2015-Ingekomen-stuk-J-V-WOB-verzoek-vuurwerkverbod-gemeente-Dalfsen-nr-23239-25099-20150323.pdf PDF, 63 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar