Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2014

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, VNG, Ledenbrief beleidsinformatie jeugd - gedwongen kader gem Dalfsen, nr 21221-21805, 20141120 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Loopfestijn Dalfsen, Geld beschikbaar te stellen voor sportevenementen, nr 21667-22393, 20141204 1 document

Raad 15 dec 2015 - Ingekomen stuk, Ada Busman, Burgerfiltersysteem bij uithuisplaatsingen in te voeren, nr 21538-22222, 20141201 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Omwonenden Westerveldweg ong., Vervolgplannen legkippenbedrijf Westerveldweg, nr 21336-21929, 20141124 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Milieudefensie, Bijenconvenant terugdringen bijensterfte, nr 20486-20768, 20141020 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Benthem en Gratama advocaten, Planschade P. Ekkel, nr 14483-23180, 20141016 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, PB Oudleusen, N340, nr 20180-23019, 20141013 1 document

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Kern Dalfsen, nr 17877-22594, 20140918 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, St Mentorschap IJssel-Vecht, nr 19111-22219, 20140825 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Ned Ver tot bevordering zondagsrust en Zondagsheiliging, nr 18111-21143, 20140804 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, RvS, BP Kern Dalfsen 2012 beroep Vechthorst, nr 17877-20752, 2014626 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ìngekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Buitengebied, nr 10024~9974~9973-21287, 20140804 1 document

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, Werkgroep Typisch Dalfsen, visie, nr 17316-16562, 20140605 1 document

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, Abvakabo FNV CNV Publieke Zaak, CAO WSW, nr 11234-20311, 20140605 1 document

Raad 23 jun 2014 - Ingekomen stuk, Kledingbank Nieuwleusen, subsidie aanvraag, nr 16011-15935, 20140526 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, De Groene Musketiers, Dalfsen slaat de plank mis, nr 16453-15605, 20140501 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Ministerie SWZ namens div organisaties, Oproep armoede- en schuldenaanpak, nr 15926-15039, 20140410 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, BelangenOrganisatiesOverijssel, Pilot vertrouwenspersoon sociaal domein, nr 15974-19363, 20140414 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, begrotingsbrief 2015, nr 15329-18883, 20140403 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, BelangenOrganisatiesOverijssel, Meldpunt Jeugdzorg, nr 15662-19134, 20140403 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, B. van der Hoek, APV 4-6 geluidshinder, nr 15467-14615, 20140331 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, FNV Vrouw, aanbevelingen meer doen met weinig geld, nr 15018-14136, 20140318 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, LR de Vechtruiters clubgebouw Bellingeweer, nr 14635-18251, 20140227 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Art. 1 Overijssel, anti-discriminatiebeleid, nr 14190-17846, 20140224 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Meldpunt hoge tonen, nr 14142-13333, 20140210 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Comité voor een beter OV, bezuinigingen OV, nr 14099-13265, 20140210 1 document

Raad 17 feb 2014 - Ingekomen stuk, RvS, aanvullende stukken BP en beeldkwaliteitplan recreatieterreinen en -woningen Gem Dalfsen, nr 10607-17354, 20140120 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, Paarhuis, Nijeboer, Bosch inz De Dalfsenaar, nr 13443-17419, 20140120 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, Buurtver De Aakstraat, overlast Strenkhaarsweg 6b tm d, nr 13795-17566, 20140206 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, A. Wevers inz Waterveiligheid Waterfront Dalfsen, nr 13949-13126, 20120206 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, toezichtsvorm programmabegroting 2014, nr 5966-16851, 20140206 1 document

Raad 27 jan 2014 - Ingekomen stuk, Min SoZa en Werkgelegenheid, nr 3511-16899, 20140107 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, WSW Cliëntenraad, Beleid WSW geïndiceerden binnen Wezo, nr 20588-20905, 20141028 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Postmoderne Devotiebeweging IJsselvechtstreek, nr 20409-20671, 20141016 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Omwonenden Middeldijk, Zienswijze 6e herz BP Nieuwleusen 2007, Middeldijk ongenr, Westeinde 112-114 en 114a, nr 21411-23912, 20141201 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, SUR, Zienswijze dhr. Vink 5e herz BP Buitengebied, Middeldijk 21 - Westeinde 86, nr 21410-23911, 20141201 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, najaarsrapp 2014 incl begrotingswijz, nr 21022-21479, 20141110 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Min van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire correctie tegemoetkoming ziektekostenverzekering raads- en commissieleden, nr 20366-23166, 20141016 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, begrotingswijziging, nr 20271-20494, 20141013 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Hof van Dalfsen, Zienswijze ontwerpbp 1e herz BP Kern Dalfsen 2012, De Dalfsenaar, nr 19217-22276, 20140828 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Min Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire Besluit Harmonisering en moderniserin rechtspositite decentrale politieke ambtsdragers, nr 18049-21044, 20140805 1 document

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, NOC-NSF, Sport en de Wet Markt en Overheid, nr 17088-16314, 20140526 1 document

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, NOV, gemeenten bepalen of lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties betaalbaar blijft, nr 16863-16033, 20140526 1 document

Raad 23 jun 2014 - Ingekomen stuk, Zienswijze Ruitenberg, ontwerp BP Herziening Westerbouwlanden Noord, nr 17035-20177, 20140526 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Wezo, Ontwerpbegroting 2015 GR WEZO, nr 16152-19494, 20140428 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Concept begroting 2015, nr 15830-14934, 20140408 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Fam. Vlaskamp, zienswijze plan Schaddenhof Lemelerveld, nr 15968-19355, 20140414 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, begroting 2015, nr 15581-14737, 20140331 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, L. Roozeboom, Principeverzoek Schoemaker-De Boer, Dommelerdijk Nieuwleusen, nr 14276-17911, 20140224 1 document

Raad 17 feb 2014 - Ingekomen stuk, RvS, tussenuitspraak BP Kern Dalfsen, nr 7810-17353, 20140120 1 document

Raad 27 jan 2014 - Ingekomen stuk, G.J. Maneschijn, Woonbestemming via wijziging BP, nr 12912-16919, 20140106 1 document

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, PWC, controle van de jaarrekening, nr 19859-22717, 20140929 1 document

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, F.G.H. van der Kamp, ontslag als raadscommissielid, nr 19608-22542, 20140915 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Omwonenden De Stokte, Geluidskunstwerk pleisterplaats De Stokte, nr 19301-18976, 20140901 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, ProDemos, Dag van de Democratie op locatie, 20140616 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Raad voor het openbaar bestuur, Advies Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid, nr 21885-24249, 20141218 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Vrienden van Dalfsen, Plan in hoofdlijnen voor Rechterensedijk, nr 21358-22717, 20141218 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, LOC, oproep vanuit OGGZ cliënten, nr 21225-21810, 20141120 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Werkgr Laaggeletterdheid Dalfsen, budget coördinator Taalpunt, 21409-23910, 20141201 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, A. Wevers, Plan Rechterensedijk, nr 21358-22034, 20141124 1 document

Raad 15 dec 2015 - Ingekomen stuk, St. Cyriacusschool, Behoud combinatiefuncties sport en cultuur, nr 21351-21948, 20141124 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, FNV, Participatiewet aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking, nr 21114-21596, 20141124 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, LOC, Oproep van cliënten om informatie over jeugdhulp, nr 21539-22224, 20141201 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Bewoners nr. 41, Aankondiging controles onrechtmatig gebruik van recreatieverblijven, nr 20525-23800, 20141120 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Raad voor de financiële verhoudingen, Advies Tussen betalen en bepalen, publieke bekostiging van maatschappelijk initiatief, nr 21266-23804, 20141120 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Ministerie BZK, Aanbieding Staat van het Bestuur 2014, nr 20905-23575, 20141106 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, V. Oosterveen, duidelijkheid rondom nulbeleid, nr 20347-23148, 20141016 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, RvS, Intrekking beroep Vechthorst BP Kern Dalfsen 2012, nr 17877-23149, 20141016 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Abvakabo, Tijdelijke contracten Wezo, nr 20206-20418, 20141013 1 document

Raad 22 sept 2014 - Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Kern Dalfsen 2012, nr 9507-20677 1 document

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, P. Westen onafhankelijk schuldadv, monitor schuldhulpverlening, nr 19133-19039, 20140915 1 document

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, L.H.W.M. Koenen, brandbrief checklist transitierijpheid vrijekader zienswijze verordening beleidsplan Jeugdzorg, nr 20096-20194, 20141002 1 document

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, terugkoppeling zienswijzen op begroting, nr 15830-22808, 20140929 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Diverse instanties, aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting 2015, nr 19280-22315, 20140901 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, FNV-CNV-VCP, Grote zorgen over WMO 2015, nr 19138-18749 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, VNG en Ministerie IenM, energiebesparing bij bedrijven, nr 18796-18263, 20140812 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, L.W. Verhoef, jaarrekening 2013 gem Dalfsen, nr 18021-21000, 20140805 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Dijk, laag frequente tonen, 20140811 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raad 22 sept 2014 - Ingekomen stuk, Raad voor het openbaar bestuur, aanbieding advies Hoe hoort het eigenlijk, passend contact tussen overheid en burger, 17658-20609, 20140623 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, MKB Nederland, Lokale lasten 2015, nr 17581-16779, 20140617 1 document

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Bevindingen toezichtsthema 2013 grondexploitatie, nr 16728-19951, 20140612 1 document

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, Wecycle, Benchmark 2013 afgifte elektrische apparaten, nr 17378-20460, 20140605 1 document

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, Informatie Jeugd GGZ Dimence, nr 16970-16174, 20140526 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming wethouder R.W.J. van Leeuwen, 20140520 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming wethouder N.L. Agricola, 20140520 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming wethouder Jhr. M.R.H.M. von Martels, 20140520 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, RvS, BP Kern Dalfsen 2012, nr 9507-19854, 20140519 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Programma AvI, aanbod vanuit het programma Aandacht voor Iedereen, nr 16002-15091, 20140414 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, B. Dijk, Windmolens, nr 15831-14937, 20140408 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Iverde, gemeentelijke bezuinigingen gemeentelijke groen, nr 15385-14517, 20140331 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, MKB Nederland regio Zwolle - VNO NCW, coalitieonderhandelingen economie, nr 15887-14997, 20140408 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, VNO NCW - MKB Ned, Detailhandel, nr 15009-19364, 20140410 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag welstandscommissie Dalfsen 2013, nr 15770-14883, 20140407 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Milieuregie, Duurzaamheid in de gemeentelijke structuurvisie, 20140407 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, W. van Lenthe, Analyse volksraadpleging Rechterensedijk, nr 15330-14443, 20140403 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Wethouder voor Kindcentra, beleid rondom integrale kindcentra, 20140407 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Vakver. Brandweer vrijwilligers, visie positie brandweervrijwilligers, nr 15732-14860, 20140403 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, K. Roosendaal, Oproep PB mijn wens voor ons dorp, nr 15629-14771, 20140403 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Natuur en Milieu Overijssel, Boomfeestdag, nr 15500-14682, 20140403 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, VNG, gezamenlijke oproep collegeakkoorden, nr 15647-14782, 20140403 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, VNG, Advies commissie Derksen, 20140403 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, FNV Jong, Jongerenthema's gemeentelijk beleid, nr 15595-14746, 20140331 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Inspectie Onderwijs, Rapport kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2012-2013, nr 15439-18957, 20140327 1 document

Raad 14 apr 2014 - SVR, inzetten voor recreatie, nr 15561-19083, 20140331 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Bovak betekenis kermis en coalitieonderhandelingen, nr 15562-19085, 20140331 1 document

Raad 14 apr 2014 - FNV Manifest voor sociaal lokaal beleid, 20140331 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, R. Rustema, Petitie laat wethouders solliciteren, nr 15326-14437, 20140331 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Anko Brief felicitatie raadsleden, 20140331 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Brief aan raadsleden Overijssel, 20140331 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Dhr Burgler, WOB-verzoek ongevallen Rechterensedijk, nr 15215-18790, 20140331 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Heemschut Overijssel inz Rechterensedijk, nr 14780-13909, 20140318 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, FNV Mooi, De ZZP-er in uw gemeente, nr 14941-14085, 20140311 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Min Binnenl zkn en koninkrijksrel, circulaire hertellingen gemeenteraadsverkiezingen, nr 14910-18538, 20140311 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, CAK, bevestiging parameters en of uurtarieven WMO, nr 14656-18255, 20140227 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Ministerie v Binnenlandse zkn, Collegevorming en benoeming wethouders, nr 14518-18123, 20140224 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Plaatselijjk Belang Dorp, wensen woonomgeving - verkiezingen, nr 14393-18002, 20140224 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, A. Oostveen inzake Rechterensedijk, nr 14448-18072, 20140227 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Mevr. Hoeve inz Rechterensedijk, nr 14067-13242, 20140217 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, PB Hessum, Vennenberg, Rechteren inz Rechterensedijk, nr 14204-13378, 20140217 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Mevr Hoeve inzake reactie college Rechterensedijk, nr 14067-13242, 20140218 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, W. Prangsma, Rechterensedijk, nr 13400-12755, 20140127 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, A. Compeer, Rechterensedijk, nr 13398-12753, 20140127 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, K.R. van Hal, Rechterensedijk, nr 13397-12752, 20140127 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, Wijziging Gemeentewet_VvG en RaadslidNu, 20140130 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk G. Wermer inzake Rechterensedijk, nr 13774-12978, 20140130 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, mw Laarman-Marskamp inz Rechterensedijk, nr 13912-17657, 20140206 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, G. Wermer reactie op antwoord Rechterensedijk, nr 13774-12978, 20140206 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, R. Tielbeke inzake Referendum Rechterensedijk, nr 14026-13204, 20140206 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, G.J. van den Beld, Strijd BP en overlast, 20140206 1 document

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, Div omwonenden, Bezwaar verkavling Bontekamp 51, div nr, 20141006 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Kragt - Bisschop - Moddejonge, Bezwaar raadsbesluit Bontekamp 51, nr 19277-24001, 20141201 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Ministerie van SoZa en Werkgelegenheid, Beveiliging Suwinet door gemeenten, nr 3511-21680, 20140804 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, VNG, Ledenbrief beleidsinformatie jeugd - gedwongen kader gem Dalfsen, nr 21221-21805, 20141120.pdf

Ingekomen stuk
Raad-15-dec-2014---Ingekomen-stuk--VNG--Ledenbrief-beleidsinformatie-jeugd---gedwongen-kader-gem-Dalfsen--nr-21221-21805--20141120.pdf PDF, 174 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Loopfestijn Dalfsen, Geld beschikbaar te stellen voor sportevenementen, nr 21667-22393, 20141204.pdf

Ingekomen stuk
Raad-15-dec-2014---Ingekomen-stuk--Loopfestijn-Dalfsen--Geld-beschikbaar-te-stellen-voor-sportevenementen--nr-21667-22393--20141204.pdf PDF, 226 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 15 dec 2015 - Ingekomen stuk, Ada Busman, Burgerfiltersysteem bij uithuisplaatsingen in te voeren, nr 21538-22222, 20141201.pdf

Ingekomen stuk
Raad-15-dec-2015---Ingekomen-stuk--Ada-Busman--Burgerfiltersysteem-bij-uithuisplaatsingen-in-te-voeren--nr-21538-22222--20141201.pdf PDF, 43 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Omwonenden Westerveldweg ong., Vervolgplannen legkippenbedrijf Westerveldweg, nr 21336-21929, 20141124.pdf

Ingekomen stuk
Raad-15-dec-2014-Ingekomen-stuk-Omwonenden-Westerveldweg-ong-Vervolgplannen-legkippenbedrijf-Westerveldweg-nr-21336-21929-20141124.pdf PDF, 53 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Milieudefensie, Bijenconvenant terugdringen bijensterfte, nr 20486-20768, 20141020.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-nov-2014---Ingekomen-stuk--Milieudefensie--Bijenconvenant-terugdringen-bijensterfte--nr-20486-20768--20141020.pdf PDF, 89 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Benthem en Gratama advocaten, Planschade P. Ekkel, nr 14483-23180, 20141016.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-nov-2014-Ingekomen-stuk-Benthem-en-Gratama-advocaten-Planschade-P-Ekkel-nr-14483-23180-20141016.pdf PDF, 148 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, PB Oudleusen, N340, nr 20180-23019, 20141013.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-nov-2014---Ingekomen-stuk--PB-Oudleusen--N340--nr-20180-23019--20141013.pdf PDF, 283 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Kern Dalfsen, nr 17877-22594, 20140918.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-okt-2014---Ingekomen-stuk--RvS--Dalfsen-BP-Kern-Dalfsen--nr-17877-22594--20140918.pdf PDF, 6.27 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, St Mentorschap IJssel-Vecht, nr 19111-22219, 20140825.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-sep-2014---Ingekomen-stuk--St-Mentorschap-IJssel-Vecht--nr-19111-22219--20140825.pdf PDF, 742 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Ned Ver tot bevordering zondagsrust en Zondagsheiliging, nr 18111-21143, 20140804.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-sep-2014---Ingekomen-stuk--Ned-Ver-tot-bevordering-zondagsrust-en-Zondagsheiliging--nr-18111-21143--20140804.pdf PDF, 167 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, RvS, BP Kern Dalfsen 2012 beroep Vechthorst, nr 17877-20752, 2014626.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-sep-2014---Ingekomen-stuk--RvS--BP-Kern-Dalfsen-2012-beroep-Vechthorst--nr-17877-20752--2014626.pdf PDF, 313 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 sep 2014 - Ìngekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Buitengebied, nr 10024~9974~9973-21287, 20140804.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-sep-2014-A-ngekomen-stuk-RvS-Dalfsen-BP-Buitengebied-nr-10024-9974-9973-21287-20140804.pdf PDF, 842 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, Werkgroep Typisch Dalfsen, visie, nr 17316-16562, 20140605.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-juni-2014---Ingekomen-stuk--Werkgroep-Typisch-Dalfsen--visie--nr-17316-16562--20140605.pdf PDF, 308 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, Abvakabo FNV CNV Publieke Zaak, CAO WSW, nr 11234-20311, 20140605.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-juni-2014---Ingekomen-stuk--Abvakabo-FNV-CNV-Publieke-Zaak--CAO-WSW--nr-11234-20311--20140605.pdf PDF, 195 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 jun 2014 - Ingekomen stuk, Kledingbank Nieuwleusen, subsidie aanvraag, nr 16011-15935, 20140526.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-jun-2014---Ingekomen-stuk--Kledingbank-Nieuwleusen--subsidie-aanvraag--nr-16011-15935--20140526.pdf PDF, 29 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, De Groene Musketiers, Dalfsen slaat de plank mis, nr 16453-15605, 20140501.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2014---Ingekomen-stuk--De-Groene-Musketiers--Dalfsen-slaat-de-plank-mis--nr-16453-15605--20140501.pdf PDF, 199 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Ministerie SWZ namens div organisaties, Oproep armoede- en schuldenaanpak, nr 15926-15039, 20140410.pdf

Ingekomen stuk

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, BelangenOrganisatiesOverijssel, Pilot vertrouwenspersoon sociaal domein, nr 15974-19363, 20140414.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2014---Ingekomen-stuk--BelangenOrganisatiesOverijssel--Pilot-vertrouwenspersoon-sociaal-domein--nr-15974-19363--20140414.pdf PDF, 188 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, begrotingsbrief 2015, nr 15329-18883, 20140403.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014---Ingekomen-stuk--Provincie-Overijssel--begrotingsbrief-2015--nr-15329-18883--20140403.pdf PDF, 1.57 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, BelangenOrganisatiesOverijssel, Meldpunt Jeugdzorg, nr 15662-19134, 20140403.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014---Ingekomen-stuk--BelangenOrganisatiesOverijssel--Meldpunt-Jeugdzorg--nr-15662-19134--20140403.pdf PDF, 978 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, B. van der Hoek, APV 4-6 geluidshinder, nr 15467-14615, 20140331.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014-Ingekomen-stuk-B-van-der-Hoek-APV-4-6-geluidshinder-nr-15467-14615-20140331.pdf PDF, 23 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, FNV Vrouw, aanbevelingen meer doen met weinig geld, nr 15018-14136, 20140318.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014---Ingekomen-stuk--FNV-Vrouw--aanbevelingen-meer-doen-met-weinig-geld--nr-15018-14136--20140318.pdf PDF, 1.1 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, LR de Vechtruiters clubgebouw Bellingeweer, nr 14635-18251, 20140227.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-mrt-2014---Ingekomen-stuk--LR-de-Vechtruiters-clubgebouw-Bellingeweer--nr-14635-18251--20140227.pdf PDF, 1.23 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Art. 1 Overijssel, anti-discriminatiebeleid, nr 14190-17846, 20140224.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-mrt-2014-Ingekomen-stuk-Art-1-Overijssel-anti-discriminatiebeleid-nr-14190-17846-20140224.pdf PDF, 206 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Meldpunt hoge tonen, Geanonimiseerd, nr 14142-13333, 20140210.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-mrt-2014---Ingekomen-stuk--Meldpunt-hoge-tonen--Geanonimiseerd--nr-14142-13333--20140210.pdf PDF, 1.36 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Comité voor een beter OV, bezuinigingen OV, nr 14099-13265, 20140210.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-mrt-2014---Ingekomen-stuk--Comite-voor-een-beter-OV--bezuinigingen-OV--nr-14099-13265--20140210.pdf PDF, 25 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 17 feb 2014 - Ingekomen stuk, RvS, aanvullende stukken BP en beeldkwaliteitplan recreatieterreinen en -woningen Gem Dalfsen, nr 10607-17354, 20140120.pdf

Ingekomen stuk

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, Paarhuis, Nijeboer, Bosch inz De Dalfsenaar, nr 13443-17419, 20140120.pdf

Ingekomen stuk
Raad-17-febr-2014---Ingekomen-stuk--Paarhuis--Nijeboer--Bosch-inz-De-Dalfsenaar--nr-13443-17419--20140120.pdf PDF, 125 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, Buurtver De Aakstraat, overlast Strenkhaarsweg 6b tm d, nr 13795-17566, 20140206.pdf

Ingekomen stuk
Raad-17-febr-2014---Ingekomen-stuk--Buurtver-De-Aakstraat--overlast-Strenkhaarsweg-6b-tm-d--nr-13795-17566--20140206.pdf PDF, 200 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, A. Wevers inz Waterveiligheid Waterfront Dalfsen, nr 13949-13126, 20120206.pdf

Ingekomen stuk
Raad-17-febr-2014-Ingekomen-stuk-A-Wevers-inz-Waterveiligheid-Waterfront-Dalfsen-nr-13949-13126-20120206.pdf PDF, 34 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, toezichtsvorm programmabegroting 2014, nr 5966-16851, 20140206.pdf

Ingekomen stuk
Raad-17-febr-2014---Ingekomen-stuk--Provincie-Overijssel--toezichtsvorm-programmabegroting-2014--nr-5966-16851--20140206.pdf PDF, 275 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 jan 2014 - Ingekomen stuk, Min SoZa en Werkgelegenheid, nr 3511-16899, 20140107.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-jan-2014---Ingekomen-stuk--Min-SoZa-en-Werkgelegenheid--nr-3511-16899--20140107.pdf PDF, 870 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, WSW Cliëntenraad, Beleid WSW geïndiceerden binnen Wezo, nr 20588-20905, 20141028.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-nov-2014---Ingekomen-stuk--WSW-Clientenraad--Beleid-WSW-geindiceerden-binnen-Wezo--nr-20588-20905--20141028.pdf PDF, 947 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Postmoderne Devotiebeweging IJsselvechtstreek, nr 20409-20671, 20141016.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-nov-2014---Ingekomen-stuk--Postmoderne-Devotiebeweging-IJsselvechtstreek--nr-20409-20671--20141016.pdf PDF, 101 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Omwonenden Middeldijk, Zienswijze 6e herz BP Nieuwleusen 2007, Middeldijk ongenr, Westeinde 112-114 en 114a, nr 21411-23912, 20141201.pdf

Ingekomen stuk

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, SUR, Zienswijze dhr. Vink 5e herz BP Buitengebied, Middeldijk 21 - Westeinde 86, nr 21410-23911, 20141201.pdf

Ingekomen stuk
Raad-15-dec-2014-Ingekomen-stuk-SUR-Zienswijze-dhr-Vink-5e-herz-BP-Buitengebied-Middeldijk-21-Westeinde-86-nr-21410-23911-20141201.pdf PDF, 801 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, najaarsrapp 2014 incl begrotingswijz, nr 21022-21479, 20141110.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-nov-2014---Ingekomen-stuk--Veiligheidsregio-IJsselland--najaarsrapp-2014-incl-begrotingswijz--nr-21022-21479--20141110.pdf PDF, 940 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Min van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire correctie tegemoetkoming ziektekostenverzekering raads- en commissieleden, nr 20366-23166, 20141016.pdf

Ingekomen stuk

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, begrotingswijziging, nr 20271-20494, 20141013.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-nov-2014---Ingekomen-stuk--GGD-IJsselland--begrotingswijziging--nr-20271-20494--20141013.pdf PDF, 64 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Hof van Dalfsen, Zienswijze ontwerpbp 1e herz BP Kern Dalfsen 2012, De Dalfsenaar, nr 19217-22276, 20140828.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-sep-2014---Ingekomen-stuk--Hof-van-Dalfsen--Zienswijze-ontwerpbp-1e-herz-BP-Kern-Dalfsen-2012--De-Dalfsenaar--nr-19217-22276--20140828.pdf PDF, 458 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Min Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire Besluit Harmonisering en moderniserin rechtspositite decentrale politieke ambtsdragers, nr 18049-21044, 20140805.pdf

Ingekomen stuk

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, NOC-NSF, Sport en de Wet Markt en Overheid, nr 17088-16314, 20140526.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-juni-2014---Ingekomen-stuk--NOC-NSF--Sport-en-de-Wet-Markt-en-Overheid--nr-17088-16314--20140526.pdf PDF, 922 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, NOV, gemeenten bepalen of lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties betaalbaar blijft, nr 16863-16033, 20140526.pdf

Ingekomen stuk

Raad 23 jun 2014 - Ingekomen stuk, Zienswijze Ruitenberg, ontwerp BP Herziening Westerbouwlanden Noord, nr 17035-20177, 20140526.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-jun-2014---Ingekomen-stuk--Zienswijze-Ruitenberg--ontwerp-BP-Herziening-Westerbouwlanden-Noord--nr-17035-20177--20140526.pdf PDF, 232 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Wezo, Ontwerpbegroting 2015 GR WEZO, nr 16152-19494, 20140428.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2014---Ingekomen-stuk--Wezo--Ontwerpbegroting-2015-GR-WEZO--nr-16152-19494--20140428.pdf PDF, 1.44 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Concept begroting 2015, nr 15830-14934, 20140408.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2014---Ingekomen-stuk--Veiligheidsregio-IJsselland--Concept-begroting-2015--nr-15830-14934--20140408.pdf PDF, 1.19 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Fam. Vlaskamp, zienswijze plan Schaddenhof Lemelerveld, nr 15968-19355, 20140414.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2014-Ingekomen-stuk-Fam-Vlaskamp-zienswijze-plan-Schaddenhof-Lemelerveld-nr-15968-19355-20140414.pdf PDF, 171 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, begroting 2015, nr 15581-14737, 20140331.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014---Ingekomen-stuk--GGD-IJsselland--begroting-2015--nr-15581-14737--20140331.pdf PDF, 1.44 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, L. Roozeboom, Principeverzoek Schoemaker-De Boer, Dommelerdijk Nieuwleusen, nr 14276-17911, 20140224.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-mrt-2014-Ingekomen-stuk-L-Roozeboom-Principeverzoek-Schoemaker-De-Boer-Dommelerdijk-Nieuwleusen-nr-14276-17911-20140224.pdf PDF, 26.1 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 17 feb 2014 - Ingekomen stuk, RvS, tussenuitspraak BP Kern Dalfsen, nr 7810-17353, 20140120.pdf

Ingekomen stuk
Raad-17-feb-2014---Ingekomen-stuk--RvS--tussenuitspraak-BP-Kern-Dalfsen--nr-7810-17353--20140120.pdf PDF, 616 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 jan 2014 - Ingekomen stuk, G.J. Maneschijn, Woonbestemming via wijziging BP, nr 12912-16919, 20140106.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-jan-2014-Ingekomen-stuk-G-J-Maneschijn-Woonbestemming-via-wijziging-BP-nr-12912-16919-20140106.pdf PDF, 5.14 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, PWC, controle van de jaarrekening, nr 19859-22717, 20140929.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-okt-2014---Ingekomen-stuk--PWC--controle-van-de-jaarrekening--nr-19859-22717--20140929.pdf PDF, 862 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, F.G.H. van der Kamp, ontslag als raadscommissielid, nr 19608-22542, 20140915.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-okt-2014-Ingekomen-stuk-F-G-H-van-der-Kamp-ontslag-als-raadscommissielid-nr-19608-22542-20140915.pdf PDF, 79 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Omwonenden De Stokte, Geluidskunstwerk pleisterplaats De Stokte, nr 19301-18976, 20140901.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-sep-2014---Ingekomen-stuk--Omwonenden-De-Stokte--Geluidskunstwerk-pleisterplaats-De-Stokte--nr-19301-18976--20140901.pdf PDF, 9.36 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, ProDemos, Dag van de Democratie op locatie, 20140616.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-sep-2014---Ingekomen-stuk--ProDemos--Dag-van-de-Democratie-op-locatie--20140616.pdf PDF, 493 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Raad voor het openbaar bestuur, Advies Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid, nr 21885-24249, 20141218.pdf

Ingekomen stuk

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Vrienden van Dalfsen, Plan in hoofdlijnen voor Rechterensedijk, nr 21358-22717, 20141218.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-jan-2015---Ingekomen-stuk--Vrienden-van-Dalfsen--Plan-in-hoofdlijnen-voor-Rechterensedijk--nr-21358-22717--20141218.pdf PDF, 83 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, LOC, oproep vanuit OGGZ cliënten, nr 21225-21810, 20141120.pdf

Ingekomen stuk
Raad-15-dec-2014---Ingekomen-stuk--LOC--oproep-vanuit-OGGZ-clienten--nr-21225-21810--20141120.pdf PDF, 174 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Werkgr Laaggeletterdheid Dalfsen, budget coördinator Taalpunt, 21409-23910, 20141201.pdf

Ingekomen stuk
Raad-15-dec-2014---Ingekomen-stuk--Werkgr-Laaggeletterdheid-Dalfsen--budget-coordinator-Taalpunt--21409-23910--20141201.pdf PDF, 109 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, A. Wevers, Plan Rechterensedijk, nr 21358-22034, 20141124.pdf

Ingekomen stuk
Raad-15-dec-2014-Ingekomen-stuk-A-Wevers-Plan-Rechterensedijk-nr-21358-22034-20141124.pdf PDF, 27 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 15 dec 2015 - Ingekomen stuk, St. Cyriacusschool, Behoud combinatiefuncties sport en cultuur, nr 21351-21948, 20141124.pdf

Ingekomen stuk
Raad-15-dec-2015-Ingekomen-stuk-St-Cyriacusschool-Behoud-combinatiefuncties-sport-en-cultuur-nr-21351-21948-20141124.pdf PDF, 641 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, FNV, Participatiewet aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking, nr 21114-21596, 20141124.pdf

Ingekomen stuk
Raad-15-dec-2014---Ingekomen-stuk--FNV--Participatiewet-aandacht-voor-mensen-met-een-arbeidsbeperking--nr-21114-21596--20141124.pdf PDF, 1.65 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, LOC, Oproep van cliënten om informatie over jeugdhulp, nr 21539-22224, 20141201.pdf

Ingekomen stuk
Raad-15-dec-2014---Ingekomen-stuk--LOC--Oproep-van-clienten-om-informatie-over-jeugdhulp--nr-21539-22224--20141201.pdf PDF, 37 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Bewoners nr. 41, Aankondiging controles onrechtmatig gebruik van recreatieverblijven, nr 20525-23800, 20141120.pdf

Ingekomen stuk
Raad-15-dec-2014-Ingekomen-stuk-Bewoners-nr-41-Aankondiging-controles-onrechtmatig-gebruik-van-recreatieverblijven-nr-20525-23800-20141120.pdf PDF, 107 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Raad voor de financiële verhoudingen, Advies Tussen betalen en bepalen, publieke bekostiging van maatschappelijk initiatief, nr 21266-23804, 20141120.pdf

Ingekomen stuk

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Ministerie BZK, Aanbieding Staat van het Bestuur 2014, nr 20905-23575, 20141106.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-nov-2014---Ingekomen-stuk--Ministerie-BZK--Aanbieding-Staat-van-het-Bestuur-2014--nr-20905-23575--20141106.pdf PDF, 49.69 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, V. Oosterveen, duidelijkheid rondom nulbeleid, nr 20347-23148, 20141016.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-nov-2014-Ingekomen-stuk-V-Oosterveen-duidelijkheid-rondom-nulbeleid-nr-20347-23148-20141016.pdf PDF, 297 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, RvS, Intrekking beroep Vechthorst BP Kern Dalfsen 2012, nr 17877-23149, 20141016.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-nov-2014---Ingekomen-stuk--RvS--Intrekking-beroep-Vechthorst-BP-Kern-Dalfsen-2012--nr-17877-23149--20141016.pdf PDF, 235 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Abvakabo, Tijdelijke contracten Wezo, nr 20206-20418, 20141013.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-nov-2014---Ingekomen-stuk--Abvakabo--Tijdelijke-contracten-Wezo--nr-20206-20418--20141013.pdf PDF, 26 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 sept 2014 - Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Kern Dalfsen 2012, nr 9507-20677.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-sept-2014---Ingekomen-stuk--RvS--Dalfsen-BP-Kern-Dalfsen-2012--nr-9507-20677.pdf PDF, 98 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, P. Westen onafhankelijk schuldadv, monitor schuldhulpverlening, nr 19133-19039, 20140915.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-okt-2014-Ingekomen-stuk-P-Westen-onafhankelijk-schuldadv-monitor-schuldhulpverlening-nr-19133-19039-20140915.pdf PDF, 326 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, L.H.W.M. Koenen, brandbrief checklist transitierijpheid vrijekader zienswijze verordening beleidsplan Jeugdzorg, nr 20096-20194, 20141002.pdf

Ingekomen stuk

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, terugkoppeling zienswijzen op begroting, nr 15830-22808, 20140929.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-okt-2014---Ingekomen-stuk--Veiligheidsregio-IJsselland--terugkoppeling-zienswijzen-op-begroting--nr-15830-22808--20140929.pdf PDF, 186 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Diverse instanties, aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting 2015, nr 19280-22315, 20140901.pdf

Ingekomen stuk

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, FNV-CNV-VCP, Grote zorgen over WMO 2015, nr 19138-18749.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-sep-2014---Ingekomen-stuk--FNV-CNV-VCP--Grote-zorgen-over-WMO-2015--nr-19138-18749.pdf PDF, 202 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, VNG en Ministerie IenM, energiebesparing bij bedrijven, nr 18796-18263, 20140812.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-sep-2014---Ingekomen-stuk--VNG-en-Ministerie-IenM--energiebesparing-bij-bedrijven--nr-18796-18263--20140812.pdf PDF, 136 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, L.W. Verhoef, jaarrekening 2013 gem Dalfsen, nr 18021-21000, 20140805.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-sep-2014-Ingekomen-stuk-L-W-Verhoef-jaarrekening-2013-gem-Dalfsen-nr-18021-21000-20140805.pdf PDF, 356 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Dijk, laag frequente tonen, 20140811.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-sep-2014---Ingekomen-stuk--Dijk--laag-frequente-tonen--20140811.pdf PDF, 16 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 sept 2014 - Ingekomen stuk, Raad voor het openbaar bestuur, aanbieding advies Hoe hoort het eigenlijk, passend contact tussen overheid en burger, 17658-20609, 20140623.pdf

Ingekomen stuk

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, MKB Nederland, Lokale lasten 2015, nr 17581-16779, 20140617.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-sep-2014---Ingekomen-stuk--MKB-Nederland--Lokale-lasten-2015--nr-17581-16779--20140617.pdf PDF, 334 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Bevindingen toezichtsthema 2013 grondexploitatie, nr 16728-19951, 20140612.pdf

Ingekomen stuk

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, Wecycle, Benchmark 2013 afgifte elektrische apparaten, nr 17378-20460, 20140605.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-juni-2014---Ingekomen-stuk--Wecycle--Benchmark-2013-afgifte-elektrische-apparaten--nr-17378-20460--20140605.pdf PDF, 151 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, Informatie Jeugd GGZ Dimence, nr 16970-16174, 20140526.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-juni-2014---Ingekomen-stuk--Informatie-Jeugd-GGZ-Dimence--nr-16970-16174--20140526.pdf PDF, 125 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming wethouder R.W.J. van Leeuwen, 20140520.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2014-Ingekomen-stuk-Aanneming-benoeming-wethouder-R-W-J-van-Leeuwen-20140520.pdf PDF, 245 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming wethouder N.L. Agricola, 20140520.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2014-Ingekomen-stuk-Aanneming-benoeming-wethouder-N-L-Agricola-20140520.pdf PDF, 257 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming wethouder Jhr. M.R.H.M. von Martels, 20140520.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2014-Ingekomen-stuk-Aanneming-benoeming-wethouder-Jhr-M-R-H-M-von-Martels-20140520.pdf PDF, 242 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, RvS, BP Kern Dalfsen 2012, nr 9507-19854, 20140519.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2014---Ingekomen-stuk--RvS--BP-Kern-Dalfsen-2012--nr-9507-19854--20140519.pdf PDF, 1.16 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Programma AvI, aanbod vanuit het programma Aandacht voor Iedereen, nr 16002-15091, 20140414.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2014---Ingekomen-stuk--Programma-AvI--aanbod-vanuit-het-programma-Aandacht-voor-Iedereen--nr-16002-15091--20140414.pdf PDF, 151 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, B. Dijk, Windmolens, nr 15831-14937, 20140408.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-mei-2014-Ingekomen-stuk-B-Dijk-Windmolens-nr-15831-14937-20140408.pdf PDF, 410 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Iverde, gemeentelijke bezuinigingen gemeentelijke groen, nr 15385-14517, 20140331.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014---Ingekomen-stuk--Iverde--gemeentelijke-bezuinigingen-gemeentelijke-groen--nr-15385-14517--20140331.pdf PDF, 188 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, MKB Nederland regio Zwolle - VNO NCW, coalitieonderhandelingen economie, nr 15887-14997, 20140408.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014---Ingekomen-stuk--MKB-Nederland-regio-Zwolle---VNO-NCW--coalitieonderhandelingen-economie--nr-15887-14997--20140408.pdf PDF, 120 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, VNO NCW - MKB Ned, Detailhandel, nr 15009-19364, 20140410.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014---Ingekomen-stuk--VNO-NCW---MKB-Ned--Detailhandel--nr-15009-19364--20140410.pdf PDF, 100 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag welstandscommissie Dalfsen 2013, nr 15770-14883, 20140407.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14--apr-2014---Ingekomen-stuk--Het-Oversticht--Jaarverslag-welstandscommissie-Dalfsen-2013--nr-15770-14883--20140407.pdf PDF, 255 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Milieuregie, Duurzaamheid in de gemeentelijke structuurvisie, 20140407.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014---Ingekomen-stuk--Milieuregie--Duurzaamheid-in-de-gemeentelijke-structuurvisie--20140407.pdf PDF, 2.56 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, W. van Lenthe, Analyse volksraadpleging Rechterensedijk, nr 15330-14443, 20140403.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014-Ingekomen-stuk-W-van-Lenthe-Analyse-volksraadpleging-Rechterensedijk-nr-15330-14443-20140403.pdf PDF, 49 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Wethouder voor Kindcentra, beleid rondom integrale kindcentra, 20140407.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014---Ingekomen-stuk--Wethouder-voor-Kindcentra--beleid-rondom-integrale-kindcentra--20140407.pdf PDF, 800 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Vakver. Brandweer vrijwilligers, visie positie brandweervrijwilligers, nr 15732-14860, 20140403.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014-Ingekomen-stuk-Vakver-Brandweer-vrijwilligers-visie-positie-brandweervrijwilligers-nr-15732-14860-20140403.pdf PDF, 251 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, K. Roosendaal, Oproep PB mijn wens voor ons dorp, nr 15629-14771, 20140403.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014-Ingekomen-stuk-K-Roosendaal-Oproep-PB-mijn-wens-voor-ons-dorp-nr-15629-14771-20140403.pdf PDF, 709 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Natuur en Milieu Overijssel, Boomfeestdag, nr 15500-14682, 20140403.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014---Ingekomen-stuk--Natuur-en-Milieu-Overijssel--Boomfeestdag--nr-15500-14682--20140403.pdf PDF, 515 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, VNG, gezamenlijke oproep collegeakkoorden, nr 15647-14782, 20140403.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014---Ingekomen-stuk--VNG--gezamenlijke-oproep-collegeakkoorden--nr-15647-14782--20140403.pdf PDF, 545 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, VNG, Advies commissie Derksen, 20140403.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014---Ingekomen-stuk--VNG--Advies-commissie-Derksen--20140403.pdf PDF, 3.17 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, FNV Jong, Jongerenthema's gemeentelijk beleid, nr 15595-14746, 20140331.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014---Ingekomen-stuk--FNV-Jong--Jongerenthemas-gemeentelijk-beleid--nr-15595-14746--20140331.pdf PDF, 182 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Inspectie Onderwijs, Rapport kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2012-2013, nr 15439-18957, 20140327.pdf

Ingekomen stuk

Raad 14 apr 2014 - SVR, inzetten voor recreatie, nr 15561-19083, 20140331.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014---SVR--inzetten-voor-recreatie--nr-15561-19083--20140331.pdf PDF, 194 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Bovak betekenis kermis en coalitieonderhandelingen, nr 15562-19085, 20140331.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014---Ingekomen-stuk--Bovak-betekenis-kermis-en-coalitieonderhandelingen--nr-15562-19085--20140331.pdf PDF, 216 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - FNV Manifest voor sociaal lokaal beleid, 20140331.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014---FNV-Manifest-voor-sociaal-lokaal-beleid--20140331.pdf PDF, 149 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, R. Rustema, Petitie laat wethouders solliciteren, nr 15326-14437, 20140331.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014-Ingekomen-stuk-R-Rustema-Petitie-laat-wethouders-solliciteren-nr-15326-14437-20140331.pdf PDF, 154 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Anko Brief felicitatie raadsleden, 20140331.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014---Ingekomen-stuk--Anko-Brief-felicitatie-raadsleden--20140331.pdf PDF, 78 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Brief aan raadsleden Overijssel, 20140331.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014---Ingekomen-stuk--Brief-aan-raadsleden-Overijssel--20140331.pdf PDF, 356 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Dhr Burgler, WOB-verzoek ongevallen Rechterensedijk, nr 15215-18790, 20140331.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014---Ingekomen-stuk--Dhr-Burgler--WOB-verzoek-ongevallen-Rechterensedijk--nr-15215-18790--20140331.pdf PDF, 298 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Heemschut Overijssel inz Rechterensedijk, nr 14780-13909, 20140318.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-apr-2014---Ingekomen-stuk--Heemschut-Overijssel-inz-Rechterensedijk--nr-14780-13909--20140318.pdf PDF, 120 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, FNV Mooi, De ZZP-er in uw gemeente, nr 14941-14085, 20140311.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-mrt-2014---Ingekomen-stuk--FNV-Mooi--De-ZZP-er-in-uw-gemeente--nr-14941-14085--20140311.pdf PDF, 74 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Min Binnenl zkn en koninkrijksrel, circulaire hertellingen gemeenteraadsverkiezingen, nr 14910-18538, 20140311.pdf

Ingekomen stuk

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, CAK, bevestiging parameters en of uurtarieven WMO, nr 14656-18255, 20140227.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-mrt-2014---Ingekomen-stuk--CAK--bevestiging-parameters-en-of-uurtarieven-WMO--nr-14656-18255--20140227.pdf PDF, 85 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Ministerie v Binnenlandse zkn, Collegevorming en benoeming wethouders, nr 14518-18123, 20140224.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-mrt-2014---Ingekomen-stuk--Ministerie-v-Binnenlandse-zkn--Collegevorming-en-benoeming-wethouders--nr-14518-18123--20140224.pdf PDF, 288 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Plaatselijjk Belang Dorp, wensen woonomgeving - verkiezingen, nr 14393-18002, 20140224.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-mrt-2014---Ingekomen-stuk--Plaatselijjk-Belang-Dorp--wensen-woonomgeving---verkiezingen--nr-14393-18002--20140224.pdf PDF, 939 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, A. Oostveen inzake Rechterensedijk, nr 14448-18072, 20140227.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-mrt-2014-Ingekomen-stuk-A-Oostveen-inzake-Rechterensedijk-nr-14448-18072-20140227.pdf PDF, 293 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Mevr. Hoeve inz Rechterensedijk, nr 14067-13242, 20140217.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-mrt-2014-Ingekomen-stuk-Mevr-Hoeve-inz-Rechterensedijk-nr-14067-13242-20140217.pdf PDF, 34 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, PB Hessum, Vennenberg, Rechteren inz Rechterensedijk, nr 14204-13378, 20140217.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-mrt-2014---Ingekomen-stuk--PB-Hessum--Vennenberg--Rechteren-inz-Rechterensedijk--nr-14204-13378--20140217.pdf PDF, 61 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Mevr Hoeve inzake reactie college Rechterensedijk, nr 14067-13242, 20140218.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-mrt-2014---Ingekomen-stuk--Mevr-Hoeve-inzake-reactie-college-Rechterensedijk--nr-14067-13242--20140218.pdf PDF, 35 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, W. Prangsma, Rechterensedijk, nr 13400-12755, 20140127.pdf

Ingekomen stuk
Raad-17-febr-2014-Ingekomen-stuk-W-Prangsma-Rechterensedijk-nr-13400-12755-20140127.pdf PDF, 34 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, A. Compeer, Rechterensedijk, nr 13398-12753, 20140127.pdf

Ingekomen stuk
Raad-17-febr-2014-Ingekomen-stuk-A-Compeer-Rechterensedijk-nr-13398-12753-20140127.pdf PDF, 71 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, K.R. van Hal, Rechterensedijk, nr 13397-12752, 20140127.pdf

Ingekomen stuk
Raad-17-febr-2014-Ingekomen-stuk-K-R-van-Hal-Rechterensedijk-nr-13397-12752-20140127.pdf PDF, 46 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, Wijziging Gemeentewet_VvG en RaadslidNu, 20140130.pdf

Ingekomen stuk
Raad-17-febr-2014---Ingekomen-stuk--Wijziging-Gemeentewet-VvG-en-RaadslidNu--20140130.pdf PDF, 181 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk G. Wermer inzake Rechterensedijk, nr 13774-12978, 20140130.pdf

Ingekomen stuk
Raad-17-febr-2014-Ingekomen-stuk-G-Wermer-inzake-Rechterensedijk-nr-13774-12978-20140130.pdf PDF, 20 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, mw Laarman-Marskamp inz Rechterensedijk, nr 13912-17657, 20140206.pdf

Ingekomen stuk
Raad-17-febr-2014---Ingekomen-stuk--mw-Laarman-Marskamp-inz-Rechterensedijk--nr-13912-17657--20140206.pdf PDF, 204 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, G. Wermer reactie op antwoord Rechterensedijk, nr 13774-12978, 20140206.pdf

Ingekomen stuk
Raad-17-febr-2014-Ingekomen-stuk-G-Wermer-reactie-op-antwoord-Rechterensedijk-nr-13774-12978-20140206.pdf PDF, 8 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, R. Tielbeke inzake Referendum Rechterensedijk, nr 14026-13204, 20140206.pdf

Ingekomen stuk
Raad-17-febr-2014-Ingekomen-stuk-R-Tielbeke-inzake-Referendum-Rechterensedijk-nr-14026-13204-20140206.pdf PDF, 13 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, G.J. van den Beld, Strijd BP en overlast, 20140206.pdf

Ingekomen stuk
Raad-17-febr-2014-Ingekomen-stuk-G-J-van-den-Beld-Strijd-BP-en-overlast-20140206.pdf PDF, 29 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, Div omwonenden, Bezwaar verkavling Bontekamp 51, div nr, 20141006.pdf

Ingekomen stuk
Raad-20-okt-2014---Ingekomen-stuk--Div-omwonenden--Bezwaar-verkavling-Bontekamp-51--div-nr--20141006.pdf PDF, 5.39 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Kragt - Bisschop - Moddejonge, Bezwaar raadsbesluit Bontekamp 51, nr 19277-24001, 20141201.pdf

Ingekomen stuk
Raad-15-dec-2014---Ingekomen-stuk--Kragt---Bisschop---Moddejonge--Bezwaar-raadsbesluit-Bontekamp-51--nr-19277-24001--20141201.pdf PDF, 198 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Ministerie van SoZa en Werkgelegenheid, Beveiliging Suwinet door gemeenten, nr 3511-21680, 20140804.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-sep-2014---Ingekomen-stuk--Ministerie-van-SoZa-en-Werkgelegenheid--Beveiliging-Suwinet-door-gemeenten--nr-3511-21680--20140804.pdf PDF, 307 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar