Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2013

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raad 27 jan 2014 - Ingekomen stuk, Alex Bol, Huis Schokker versus horecabestemming, nr 12570-11803, 20131212 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Zitting BP en Beeldkwaliteitsplan Dalfsen recreatieterreinen en -woningen, nr 10607-16211, 20131118 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, Vechtdalhotels, Toeristenbelasting, nr 11719-10920, 20131119 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, Wsw cliëntenraad, Liquidatienotitie WEZO GR, nr 8501-16450, 20131202 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, MKB Nederland, geen OZB verhoging voor ondernemers, nr 12292-11439, 20131203 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, PB Oudleusen eo, Buslijn 167, nr 12396-16535, 20131205 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, Meijer inz Rechterensedijk, nr 12496-11677, 20131209 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS Dalfsen BP Buitengebied A. Spijker, nr 9974-15578, 20131007 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Zitting Dalfsen BP Woonwerklocatie Kampmansweg, nr 9201-15681, 20131010 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Zitting BP Kern Dalfsen, nr 9507-15679, 20131010 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS, zitting verzoek voorlopige voorziening, nr 9975-15974, 20131031 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, begrotingswijziging 2013, nr 11208-10377, 20131028 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, wijziging begrotingen 2013 en 2014, nr 11500-16026, 20131105 1 document

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, R. Grootenhuis, reactie op raadscie 9 sept jl punt 7, nr 10455-9605, 20130919 1 document

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, Horeca Nederland, Jeugd, alcohol en paracommercie, nr 10340-9430, 20130916 1 document

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Beroepschrift JH Scholten inzake BP en Beeldkwaliteitplan recreatieterreinen en -woningen, nr 10607-15406, 20130926 1 document

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, RvS Beroepschrift Kappert Dalfsen BP Woonwerklocatie Kampmansweg, nr 9201-14514, 20131007 1 document

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Beroepschrift Rest Hof van Dalfsen BP Kern Dalfsen 2012, nr 9507-15009, 20131008 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, VCP, bestrijding jongerenwerkloosheid, nr 8307-7114, 20130806 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, BVVW-NVRM, permanente bewoning woonforensenbelast, nr 9423-8351, 20130827 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, BVG Projecten, Inbreidingslocatie Weerdhuisweg 9 Lemelerveld, nr 10126-15043, 20130909 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Stichting Schaliegasvrij Nederland, schaliegaswinning, nr 9955-14914, 20130903 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, G. de Graaf, omgaan met natuur in Dalfsen, nr 7334-12961, 20130516 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Advies gezondheidsraad veehouderij, nr 7362-12990, 20130516 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, CAK, WMO uurtarieven 2013, nr 7627-13216, 20130527 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, HEOBS, bezuinigingen op schuldhulpverlening, nr 7801-13375, 20130603 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, VNG, decentralisaties sociaal domein, nr 6835-12536, 20130422 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, MER, Toetsingsadvies BP Buitengebied, nr 6937-12611, 20130425 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, B. Dekker - Rechterensedijk, nr 6285-12044, 20130404 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, J.H. Scholten, ontwerp BP recreatieterreinen, nr 4999-5130, 20130404 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, Stichting Mikado, nr 6400-12194, 20130408 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk,, Wecycle, Benchmark 2012 afgifte elek app, nr 6431-12227, 20130409 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, concept begroting 2014 en vjn 2013, nr 6242-5259, 20130409 1 document

Raad 25 maart 2013 - Ingekomen stuk, J. Klok, omgekeerd inzamelen, nr 4532-10781, 20130214 1 document

Raad 25 maart 2013 - Ingekomen stuk, Omwonenden Westerveldweg ongenummerd, nr 4622-10836, 20130214 1 document

Raad 25 mrt 2013 - Ingekomen stuk, Nota Preventief Ouderenbeleid, nr 5383 - 11352, 20130311 1 document

Raad 25 mrt 2013 - Ingekomen stuk, J. Scholten, Voorontwerp BP recreatieterreinen en -woningen gem Dalfsen, 20130304 1 document

Raad 25 febr 2013 - Ingekomen stuk, Scholen gem Dalfsen inz combinatiefunctionaris, nr 4081-3746, 20130131 1 document

Raad 25 febr 2013 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, 1e begrotingswijziging 2013, nr 4147-3769, 20130131 1 document

Raad 25 febr 2013 - Ingekomen stuk, Werkgroep stop 70, herinrichting N377, nr 3916-0334, 20130128 1 document

Raad 28 jan 2013 - Ingekomen stuk, CAK - bevestiging parameters, uurtarieven, 20121217 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, Groot Koerkamp, zienswijze ontwerp BP Buitengebied, nr 11394-15973, 20131031 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Commissariaat voor de media, Advies lokale omroep, nr 9647-14621, 20130815 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, J.R. Koerhuis, bezwaar ontwerp 1e herziening BP Buitengebied Dalfsen, Welsummerweg 16, nr 10117-15041, 20130909 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, J.R. Koerhuis vervolg zienswijze 2 sept jl betr Welsummerweg 16 Dalfsen, 20130912 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, Hekkelman advocaten, zienswijze BP Buitengebied A. Klein, 20130606 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, N. IJnema, verzoek om ontslag, nr 7779-13351, 20130603 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, J. Roskam, zienswijze Ontwerp BP recreatiewoningen, nr 7132-12282, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, Ver Rosengaardeweg, Zienswijze Ontwerp BP Recreatiewoningen, nr 7131-12781, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, A.P. Bruins, Zienswijze ontwerp BP Recreatiewoningen, nr 7129-12779, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, D. van Hernen, Zienswijze Ontwerp BP Recreatiewoningen, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, G.J. Manenschijn, principe uitspraak wijz BP, nr 7085-12745, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, J.A.J. Hulsman, Zienswijze ontwerp BP Noordrand Nieuwe Landen, nr 7082-12740, 20130507 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland - Begroting 2014, Voorjaarsnota 2013, nr 6223-5119, 20130404 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, P. Swager - Zienswijze ontwerp BP wonen-werken Kampmansweg, nr 6195-11987, 20130404 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, H. Kappert zienswijze Kampmansweg, nr 6363-12152, 20130409 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, Kaland, zienswijze BP Kampmansweg, nr 6485-12274, 20130411 1 document

Raad 25 mrt 2013 - Ingekomen stuk, Jonkman zienswijze groenstructuurplan, nr 3632-4516, 20130311 1 document

Raad 25 febr 2013 - Ingekomen zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - overzicht, 20130128 1 document

Raad 28 jan 2013 - 20130110 Ingekomen zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - overzicht 1 document

Raad 27 jan 2014 - Ingekomen stuk, Veilig Verkeer afd Dalfsen, besluitvorming Rechterensedijk, nr 12569-11793, 20131212 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, STJ, STJ-themabericht Jonger dan 12 of 12-minner, nr 11763-16174, 20131114 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, Inspectie SZW, rapport Van schoolgaand kind tot zelfstandige jongere, nr 12112-16362, 20131125 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, NOV, Vrijwilligerswerk rondom commotie wetsvoorstellen Wwb, nr 12129-11268, 20131125 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Uitspraak voorlopige voorziening A.J. van Dijk BP Buitengebied, nr 9975-16417, 20131128 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, Rekenkamer Oost Nederland, rapport Overijssels financieel toezicht, nr 11953-11449, 20131202 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Aanvullende stukken BP Kern Dalfsen 2012 Hof v Dalfsen, nr 9507-16502, 20131202 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Intrekken beroep Kappert, Dalfsen BP woonwerklocatie Kampmansweg, nr 9201-15691, 20131014 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS Dalfsen BP Buitengebied voorl voorziening en beroepschrift A.J. van Dijk, 9973-15577, 20131007 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Verlenging termijn Dalfsen BP Buitengebied, nr 10024-15723, 20131014 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS BP Kern Dalfsen aanvullende stukken Hof van Dalfsen, nr 9507-15797, 20131018 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, afschriften schrijven jaarrekening-begroting Wezo, GGD, Veiligheidsregio, nr 11178-15810, 20131021 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, zienswijze tav conceptbegroting 2014, nr 8584-15977, 20131031 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, EMLS kennisgeving van voorbereiding samenwerkingsorganisatie, nr 11469-16008, 20131105 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, Min SoZa en werkgelegenheid, rapportage Perspectief voor oudere werklozen, nr 11602-16088, 20131107 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stukken, NVRR, Rekenkamers bezorgd over controlegat bij de decentralisaties, nr 11668-10865, 20131111 1 document

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, VNG, Reactie op de Rijksbegroting 2014, nr 10554-9731, 20130926 1 document

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, RvS Beroepschrift Dalfsen BP Buitengebied A. Klein, nr 10024-14976, 20131007 1 document

Raad 23 sep 2013 - Ingekomen stuk, VNG, werkgeverschap veiligheidsregio's, nr 8259-7029, 20130617 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Dalmsholtenaren, N348, nr 9622-14599, 20130815 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Verhoef, jaarrekening 2012 gem Dalfsen, nr 8135-13634, 20130617 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Meicirculaire, nr 8996-14194, 20130812 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, vastgestelde programmabegroting 2014, nr 9541-8856, 20130822 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenlandse Zkn en Koninkrijksrelaties, nr 8944-14183, 20130815 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Buitengebied verzoek om voorlopige voorziening A.J. van Dijk, nr 9975-14929 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Buitengebied beroepschrift A.J. van Dijk, nr 9973-14927, 20130902 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Buitengebied beroepschrift A. Spijker, nr 9974-14928, 20130902 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, factsheet, nr 10140-9218, 20130909 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, jaarverslag Regio Zwolle 2012, nr 7701-6464, 20130530 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, St Platform Gehandicapten Dalfsen, jaarverslag 2012, nr 7800-13374, 20130603 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, Clok, Structureel management van werklocaties is een lonende investering, nr 8085-6867, 20130611 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, Inspectie leefomgeving en transport, gemeentelijk toezicht brandveiligheid, nr 6887-12564, 20130425 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, A. Wevers Nieuwe rijbaan Rechterensedijk, nr 7157-5891, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, VGPO Accretio, krimp kleine scholen, nr 7031-12715, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, Prov Overijssel, Bevindingen toezichtschema 2012 rond gemeentelijke exploitatie, nr 6990-12658, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, J. Oomkes, aftreding commissielid, nr 7302-12926, 20130514 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Begrotingsbrief 2014, nr 5966-11775, 20130325 1 document

RaadRaad 22 april 2013 - Ingekomen stuk, RUD IJsselland, stand van zaken, nr 6651-5445, 20130415 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, Brief minister Plasterk, nadere toel mbt gemeentelijke herindeling, nr 6633-12390, 20130415 1 document

Raad 25 mrt 2013 - Ingekomen stuk, Inspectie van het Onderwijs, rapport kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang, 04838-10937, 20130219 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, ProDemos, Deelname dag van de Democratie op locatie, nr 7799-13373, 20130603 (agenderen Presidium) 1 document

Raad 27 jan 2014 - Ingekomen stuk, Alex Bol, Huis Schokker versus horecabestemming, nr 12570-11803, 20131212.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-jan-2014---Ingekomen-stuk--Alex-Bol--Huis-Schokker-versus-horecabestemming--nr-12570-11803--20131212.pdf PDF, 26 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Zitting BP en Beeldkwaliteitsplan Dalfsen recreatieterreinen en -woningen, nr 10607-16211, 20131118.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-dec-2013---Ingekomen-stuk--RvS--Zitting-BP-en-Beeldkwaliteitsplan-Dalfsen-recreatieterreinen-en--woningen--nr-10607-16211--20131118.pdf PDF, 297 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, Vechtdalhotels, Toeristenbelasting, nr 11719-10920, 20131119.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-dec-2013---Ingekomen-stuk--Vechtdalhotels--Toeristenbelasting--nr-11719-10920--20131119.pdf PDF, 54 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, Wsw cliëntenraad, Liquidatienotitie WEZO GR, nr 8501-16450, 20131202.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-dec-2013---Ingekomen-stuk--Wsw-clientenraad--Liquidatienotitie-WEZO-GR--nr-8501-16450--20131202.pdf PDF, 277 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, MKB Nederland, geen OZB verhoging voor ondernemers, nr 12292-11439, 20131203.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-dec-2013---Ingekomen-stuk--MKB-Nederland--geen-OZB-verhoging-voor-ondernemers--nr-12292-11439--20131203.pdf PDF, 110 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, PB Oudleusen eo, Buslijn 167, nr 12396-16535, 20131205.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-dec-2013---Ingekomen-stuk--PB-Oudleusen-eo--Buslijn-167--nr-12396-16535--20131205.pdf PDF, 182 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, Meijer inz Rechterensedijk, nr 12496-11677, 20131209.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-dec-2013---Ingekomen-stuk--Meijer-inz-Rechterensedijk--nr-12496-11677--20131209.pdf PDF, 47 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS Dalfsen BP Buitengebied A. Spijker, nr 9974-15578, 20131007.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-nov-2013-Ingekomen-stuk-RvS-Dalfsen-BP-Buitengebied-A-Spijker-nr-9974-15578-20131007.pdf PDF, 7.17 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Zitting Dalfsen BP Woonwerklocatie Kampmansweg, nr 9201-15681, 20131010.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-nov-2013---Ingekomen-stuk--RvS--Zitting-Dalfsen-BP-Woonwerklocatie-Kampmansweg--nr-9201-15681--20131010.pdf PDF, 144 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Zitting BP Kern Dalfsen, nr 9507-15679, 20131010.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-nov-2013---Ingekomen-stuk--RvS--Zitting-BP-Kern-Dalfsen--nr-9507-15679--20131010.pdf PDF, 144 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS, zitting verzoek voorlopige voorziening, nr 9975-15974, 20131031.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-nov-2013---Ingekomen-stuk--RvS--zitting-verzoek-voorlopige-voorziening--nr-9975-15974--20131031.pdf PDF, 276 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, begrotingswijziging 2013, nr 11208-10377, 20131028.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-nov-2013---Ingekomen-stuk--GGD-IJsselland--begrotingswijziging-2013--nr-11208-10377--20131028.pdf PDF, 614 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, wijziging begrotingen 2013 en 2014, nr 11500-16026, 20131105.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-nov-2013---Ingekomen-stuk--Veiligheidsregio-IJsselland--wijziging-begrotingen-2013-en-2014--nr-11500-16026--20131105.pdf PDF, 1.6 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, R. Grootenhuis, reactie op raadscie 9 sept jl punt 7, nr 10455-9605, 20130919.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-okt-2013-Ingekomen-stuk-R-Grootenhuis-reactie-op-raadscie-9-sept-jl-punt-7-nr-10455-9605-20130919.pdf PDF, 259 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, Horeca Nederland, Jeugd, alcohol en paracommercie, nr 10340-9430, 20130916.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-okt-2013---Ingekomen-stuk--Horeca-Nederland--Jeugd--alcohol-en-paracommercie--nr-10340-9430--20130916.pdf PDF, 117 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Beroepschrift JH Scholten inzake BP en Beeldkwaliteitplan recreatieterreinen en -woningen, nr 10607-15406, 20130926.pdf

Ingekomen stuk

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, RvS Beroepschrift Kappert Dalfsen BP Woonwerklocatie Kampmansweg, nr 9201-14514, 20131007.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-okt-2013---Ingekomen-stuk--RvS-Beroepschrift-Kappert-Dalfsen-BP-Woonwerklocatie-Kampmansweg--nr-9201-14514--20131007.pdf PDF, 526 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Beroepschrift Rest Hof van Dalfsen BP Kern Dalfsen 2012, nr 9507-15009, 20131008.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-okt-2013---Ingekomen-stuk--RvS--Beroepschrift-Rest-Hof-van-Dalfsen-BP-Kern-Dalfsen-2012--nr-9507-15009--20131008.pdf PDF, 2.16 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, VCP, bestrijding jongerenwerkloosheid, nr 8307-7114, 20130806.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-sept-2013---Ingekomen-stuk--VCP--bestrijding-jongerenwerkloosheid--nr-8307-7114--20130806.pdf PDF, 99 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, BVVW-NVRM, permanente bewoning woonforensenbelast, nr 9423-8351, 20130827.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-sept-2013---Ingekomen-stuk--BVVW-NVRM--permanente-bewoning-woonforensenbelast--nr-9423-8351--20130827.pdf PDF, 592 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, BVG Projecten, Inbreidingslocatie Weerdhuisweg 9 Lemelerveld, nr 10126-15043, 20130909.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-sept-2013---Ingekomen-stuk--BVG-Projecten--Inbreidingslocatie-Weerdhuisweg-9-Lemelerveld--nr-10126-15043--20130909.pdf PDF, 909 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Stichting Schaliegasvrij Nederland, schaliegaswinning, nr 9955-14914, 20130903.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-sept-2013---Ingekomen-stuk--Stichting-Schaliegasvrij-Nederland--schaliegaswinning--nr-9955-14914--20130903.pdf PDF, 255 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, G. de Graaf, omgaan met natuur in Dalfsen, nr 7334-12961, 20130516.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-juni-2013-Ingekomen-stuk-G-de-Graaf-omgaan-met-natuur-in-Dalfsen-nr-7334-12961-20130516.pdf PDF, 94 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Advies gezondheidsraad veehouderij, nr 7362-12990, 20130516.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-juni-2013---Ingekomen-stuk--GGD-IJsselland--Advies-gezondheidsraad-veehouderij--nr-7362-12990--20130516.pdf PDF, 336 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, CAK, WMO uurtarieven 2013, nr 7627-13216, 20130527.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-juni-2013---Ingekomen-stuk--CAK--WMO-uurtarieven-2013--nr-7627-13216--20130527.pdf PDF, 327 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, HEOBS, bezuinigingen op schuldhulpverlening, nr 7801-13375, 20130603.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-juni-2013---Ingekomen-stuk--HEOBS--bezuinigingen-op-schuldhulpverlening--nr-7801-13375--20130603.pdf PDF, 113 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, VNG, decentralisaties sociaal domein, nr 6835-12536, 20130422.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mei-2013---Ingekomen-stuk--VNG--decentralisaties-sociaal-domein--nr-6835-12536--20130422.pdf PDF, 306 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, MER, Toetsingsadvies BP Buitengebied, nr 6937-12611, 20130425.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mei-2013---Ingekomen-stuk--MER--Toetsingsadvies-BP-Buitengebied--nr-6937-12611--20130425.pdf PDF, 6.52 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, B. Dekker - Rechterensedijk, nr 6285-12044, 20130404.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-apr-2013-Ingekomen-stuk-B-Dekker-Rechterensedijk-nr-6285-12044-20130404.pdf PDF, 108 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, J.H. Scholten, ontwerp BP recreatieterreinen, nr 4999-5130, 20130404.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-apr-2013-Ingekomen-stuk-J-H-Scholten-ontwerp-BP-recreatieterreinen-nr-4999-5130-20130404.pdf PDF, 27 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, Stichting Mikado, nr 6400-12194, 20130408.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-apr-2013---Ingekomen-stuk--Stichting-Mikado--nr-6400-12194--20130408.pdf PDF, 56 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk,, Wecycle, Benchmark 2012 afgifte elek app, nr 6431-12227, 20130409.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-apr-2013---Ingekomen-stuk---Wecycle--Benchmark-2012-afgifte-elek-app--nr-6431-12227--20130409.pdf PDF, 281 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, concept begroting 2014 en vjn 2013, nr 6242-5259, 20130409.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-apr-2013---Ingekomen-stuk--Veiligheidsregio-IJsselland--concept-begroting-2014-en-vjn-2013--nr-6242-5259--20130409.pdf PDF, 601 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 maart 2013 - Ingekomen stuk, J. Klok, omgekeerd inzamelen, nr 4532-10781, 20130214.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-maart-2013-Ingekomen-stuk-J-Klok-omgekeerd-inzamelen-nr-4532-10781-20130214.pdf PDF, 129 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 maart 2013 - Ingekomen stuk, Omwonenden Westerveldweg ongenummerd, nr 4622-10836, 20130214.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-maart-2013---Ingekomen-stuk--Omwonenden-Westerveldweg-ongenummerd--nr-4622-10836--20130214.pdf PDF, 1.02 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 mrt 2013 - Ingekomen stuk, Nota Preventief Ouderenbeleid, nr 5383 - 11352, 20130311.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-mrt-2013---Ingekomen-stuk--Nota-Preventief-Ouderenbeleid--nr-5383---11352--20130311.pdf PDF, 2.43 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 mrt 2013 - Ingekomen stuk, J. Scholten, Voorontwerp BP recreatieterreinen en -woningen gem Dalfsen, 20130304.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-mrt-2013-Ingekomen-stuk-J-Scholten-Voorontwerp-BP-recreatieterreinen-en-woningen-gem-Dalfsen-20130304.pdf PDF, 575 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 febr 2013 - Ingekomen stuk, Scholen gem Dalfsen inz combinatiefunctionaris, nr 4081-3746, 20130131.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-febr-2013---Ingekomen-stuk--Scholen-gem-Dalfsen-inz-combinatiefunctionaris--nr-4081-3746--20130131.pdf PDF, 19 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 febr 2013 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, 1e begrotingswijziging 2013, nr 4147-3769, 20130131.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-febr-2013---Ingekomen-stuk--Veiligheidsregio-IJsselland--1e-begrotingswijziging-2013--nr-4147-3769--20130131.pdf PDF, 91 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 febr 2013 - Ingekomen stuk, Werkgroep stop 70, herinrichting N377, nr 3916-0334, 20130128.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-febr-2013---Ingekomen-stuk--Werkgroep-stop-70--herinrichting-N377--nr-3916-0334--20130128.pdf PDF, 169 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 28 jan 2013 - Ingekomen stuk, CAK - bevestiging parameters, uurtarieven, 20121217.pdf

Ingekomen stuk
Raad-28-jan-2013---Ingekomen-stuk--CAK---bevestiging-parameters--uurtarieven--20121217.pdf PDF, 139 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, Groot Koerkamp, zienswijze ontwerp BP Buitengebied, nr 11394-15973, 20131031.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-nov-2013---Ingekomen-stuk--Groot-Koerkamp--zienswijze-ontwerp-BP-Buitengebied--nr-11394-15973--20131031.pdf PDF, 86 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Commissariaat voor de media, Advies lokale omroep, nr 9647-14621, 20130815.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-sept-2013---Ingekomen-stuk--Commissariaat-voor-de-media--Advies-lokale-omroep--nr-9647-14621--20130815.pdf PDF, 2.59 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, J.R. Koerhuis, bezwaar ontwerp 1e herziening BP Buitengebied Dalfsen, Welsummerweg 16, nr 10117-15041, 20130909.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-sept-2013-Ingekomen-stuk-J-R-Koerhuis-bezwaar-ontwerp-1e-herziening-BP-Buitengebied-Dalfsen-Welsummerweg-16-nr-10117-15041-20130909.pdf PDF, 98 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, J.R. Koerhuis vervolg zienswijze 2 sept jl betr Welsummerweg 16 Dalfsen, 20130912.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-sept-2013-Ingekomen-stuk-J-R-Koerhuis-vervolg-zienswijze-2-sept-jl-betr-Welsummerweg-16-Dalfsen-20130912.pdf PDF, 4.51 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, Hekkelman advocaten, zienswijze BP Buitengebied A. Klein, 20130606.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-juni-2013-Ingekomen-stuk-Hekkelman-advocaten-zienswijze-BP-Buitengebied-A-Klein-20130606.pdf PDF, 537 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, N. IJnema, verzoek om ontslag, nr 7779-13351, 20130603.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-juni-2013-Ingekomen-stuk-N-IJnema-verzoek-om-ontslag-nr-7779-13351-20130603.pdf PDF, 82 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, J. Roskam, zienswijze Ontwerp BP recreatiewoningen, nr 7132-12282, 20130507.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mei-2013-Ingekomen-stuk-J-Roskam-zienswijze-Ontwerp-BP-recreatiewoningen-nr-7132-12282-20130507.pdf PDF, 97 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, Ver Rosengaardeweg, Zienswijze Ontwerp BP Recreatiewoningen, nr 7131-12781, 20130507.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mei-2013---Ingekomen-stuk--Ver-Rosengaardeweg--Zienswijze-Ontwerp-BP-Recreatiewoningen--nr-7131-12781--20130507.pdf PDF, 200 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, A.P. Bruins, Zienswijze ontwerp BP Recreatiewoningen, nr 7129-12779, 20130507.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mei-2013-Ingekomen-stuk-A-P-Bruins-Zienswijze-ontwerp-BP-Recreatiewoningen-nr-7129-12779-20130507.pdf PDF, 102 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, D. van Hernen, Zienswijze Ontwerp BP Recreatiewoningen, 20130507.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mei-2013-Ingekomen-stuk-D-van-Hernen-Zienswijze-Ontwerp-BP-Recreatiewoningen-20130507.pdf PDF, 268 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, G.J. Manenschijn, principe uitspraak wijz BP, nr 7085-12745, 20130507.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mei-2013-Ingekomen-stuk-G-J-Manenschijn-principe-uitspraak-wijz-BP-nr-7085-12745-20130507.pdf PDF, 112 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, J.A.J. Hulsman, Zienswijze ontwerp BP Noordrand Nieuwe Landen, nr 7082-12740, 20130507.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mei-2013-Ingekomen-stuk-J-A-J-Hulsman-Zienswijze-ontwerp-BP-Noordrand-Nieuwe-Landen-nr-7082-12740-20130507.pdf PDF, 647 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland - Begroting 2014, Voorjaarsnota 2013, nr 6223-5119, 20130404.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-apr-2013---Ingekomen-stuk--GGD-IJsselland---Begroting-2014--Voorjaarsnota-2013--nr-6223-5119--20130404.pdf PDF, 1.13 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, P. Swager - Zienswijze ontwerp BP wonen-werken Kampmansweg, nr 6195-11987, 20130404.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-apr-2013-Ingekomen-stuk-P-Swager-Zienswijze-ontwerp-BP-wonen-werken-Kampmansweg-nr-6195-11987-20130404.pdf PDF, 172 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, H. Kappert zienswijze Kampmansweg, nr 6363-12152, 20130409.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-apr-2013-Ingekomen-stuk-H-Kappert-zienswijze-Kampmansweg-nr-6363-12152-20130409.pdf PDF, 102 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, Kaland, zienswijze BP Kampmansweg, nr 6485-12274, 20130411.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-apr-2013---Ingekomen-stuk--Kaland--zienswijze-BP-Kampmansweg--nr-6485-12274--20130411.pdf PDF, 565 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 mrt 2013 - Ingekomen stuk, Jonkman zienswijze groenstructuurplan, nr 3632-4516, 20130311.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-mrt-2013---Ingekomen-stuk--Jonkman-zienswijze-groenstructuurplan--nr-3632-4516--20130311.pdf PDF, 176 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 febr 2013 - Ingekomen zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - overzicht, 20130128.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-febr-2013---Ingekomen-zienswijzen-ontwerp-bestemmingsplan-Buitengebied---overzicht--20130128.pdf PDF, 15 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20130114 Ingekomen zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - overzicht.pdf

Ingekomen stuk
20130114-Ingekomen-zienswijzen-ontwerp-bestemmingsplan-Buitengebied---overzicht.pdf PDF, 36 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 jan 2014 - Ingekomen stuk, Veilig Verkeer afd Dalfsen, besluitvorming Rechterensedijk, nr 12569-11793, 20131212.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-jan-2014---Ingekomen-stuk--Veilig-Verkeer-afd-Dalfsen--besluitvorming-Rechterensedijk--nr-12569-11793--20131212.pdf PDF, 373 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, STJ, STJ-themabericht Jonger dan 12 of 12-minner, nr 11763-16174, 20131114.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-dec-2013---Ingekomen-stuk--STJ--STJ-themabericht-Jonger-dan-12-of-12-minner--nr-11763-16174--20131114.pdf PDF, 1.49 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, Inspectie SZW, rapport Van schoolgaand kind tot zelfstandige jongere, nr 12112-16362, 20131125.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-dec-2013---Ingekomen-stuk--Inspectie-SZW--rapport-Van-schoolgaand-kind-tot-zelfstandige-jongere--nr-12112-16362--20131125.pdf PDF, 28.59 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, NOV, Vrijwilligerswerk rondom commotie wetsvoorstellen Wwb, nr 12129-11268, 20131125.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-dec-2013---Ingekomen-stuk--NOV--Vrijwilligerswerk-rondom-commotie-wetsvoorstellen-Wwb--nr-12129-11268--20131125.pdf PDF, 3.39 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Uitspraak voorlopige voorziening A.J. van Dijk BP Buitengebied, nr 9975-16417, 20131128.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-dec-2013-Ingekomen-stuk-RvS-Uitspraak-voorlopige-voorziening-A-J-van-Dijk-BP-Buitengebied-nr-9975-16417-20131128.pdf PDF, 250 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, Rekenkamer Oost Nederland, rapport Overijssels financieel toezicht, nr 11953-11449, 20131202.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-dec-2013---Ingekomen-stuk--Rekenkamer-Oost-Nederland--rapport-Overijssels-financieel-toezicht--nr-11953-11449--20131202.pdf PDF, 4.5 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Aanvullende stukken BP Kern Dalfsen 2012 Hof v Dalfsen, nr 9507-16502, 20131202.pdf

Ingekomen stuk
Raad-16-dec-2013---Ingekomen-stuk--RvS--Aanvullende-stukken-BP-Kern-Dalfsen-2012-Hof-v-Dalfsen--nr-9507-16502--20131202.pdf PDF, 178 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Intrekken beroep Kappert, Dalfsen BP woonwerklocatie Kampmansweg, nr 9201-15691, 20131014.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-nov-2013---Ingekomen-stuk--RvS--Intrekken-beroep-Kappert--Dalfsen-BP-woonwerklocatie-Kampmansweg--nr-9201-15691--20131014.pdf PDF, 151 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS Dalfsen BP Buitengebied voorl voorziening en beroepschrift A.J. van Dijk, 9973-15577, 20131007.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-nov-2013-Ingekomen-stuk-RvS-Dalfsen-BP-Buitengebied-voorl-voorziening-en-beroepschrift-A-J-van-Dijk-9973-15577-20131007.pdf PDF, 368 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Verlenging termijn Dalfsen BP Buitengebied, nr 10024-15723, 20131014.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-nov-2013---Ingekomen-stuk--RvS--Verlenging-termijn-Dalfsen-BP-Buitengebied--nr-10024-15723--20131014.pdf PDF, 207 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS BP Kern Dalfsen aanvullende stukken Hof van Dalfsen, nr 9507-15797, 20131018.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-nov-2013---Ingekomen-stuk--RvS-BP-Kern-Dalfsen-aanvullende-stukken-Hof-van-Dalfsen--nr-9507-15797--20131018.pdf PDF, 194 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, afschriften schrijven jaarrekening-begroting Wezo, GGD, Veiligheidsregio, nr 11178-15810, 20131021.pdf

Ingekomen stuk

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, zienswijze tav conceptbegroting 2014, nr 8584-15977, 20131031.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-nov-2013---Ingekomen-stuk--Veiligheidsregio-IJsselland--zienswijze-tav-conceptbegroting-2014--nr-8584-15977--20131031.pdf PDF, 349 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, EMLS kennisgeving van voorbereiding samenwerkingsorganisatie, nr 11469-16008, 20131105.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-nov-2013---Ingekomen-stuk--EMLS-kennisgeving-van-voorbereiding-samenwerkingsorganisatie--nr-11469-16008--20131105.pdf PDF, 114 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, Min SoZa en werkgelegenheid, rapportage Perspectief voor oudere werklozen, nr 11602-16088, 20131107.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-nov-2013---Ingekomen-stuk--Min-SoZa-en-werkgelegenheid--rapportage-Perspectief-voor-oudere-werklozen--nr-11602-16088--20131107.pdf PDF, 1.45 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stukken, NVRR, Rekenkamers bezorgd over controlegat bij de decentralisaties, nr 11668-10865, 20131111.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-nov-2013---Ingekomen-stukken--NVRR--Rekenkamers-bezorgd-over-controlegat-bij-de-decentralisaties--nr-11668-10865--20131111.pdf PDF, 5.74 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, VNG, Reactie op de Rijksbegroting 2014, nr 10554-9731, 20130926.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-okt-2013---Ingekomen-stuk--VNG--Reactie-op-de-Rijksbegroting-2014--nr-10554-9731--20130926.pdf PDF, 8.11 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, RvS Beroepschrift Dalfsen BP Buitengebied A. Klein, nr 10024-14976, 20131007.pdf

Ingekomen stuk
Raad-14-okt-2013-Ingekomen-stuk-RvS-Beroepschrift-Dalfsen-BP-Buitengebied-A-Klein-nr-10024-14976-20131007.pdf PDF, 316 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 sep 2013 - Ingekomen stuk, VNG, werkgeverschap veiligheidsregio's, nr 8259-7029, 20130617.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-sep-2013---Ingekomen-stuk--VNG--werkgeverschap-veiligheidsregios--nr-8259-7029--20130617.pdf PDF, 47 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Dalmsholtenaren, N348, nr 9622-14599, 20130815.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-sept-2013---Ingekomen-stuk--Dalmsholtenaren--N348--nr-9622-14599--20130815.pdf PDF, 266 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Verhoef, jaarrekening 2012 gem Dalfsen, nr 8135-13634, 20130617.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-sept-2013---Ingekomen-stuk--Verhoef--jaarrekening-2012-gem-Dalfsen--nr-8135-13634--20130617.pdf PDF, 377 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Meicirculaire, nr 8996-14194, 20130812.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-sept-2013---Ingekomen-stuk--Provincie-Overijssel--Meicirculaire--nr-8996-14194--20130812.pdf PDF, 280 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, vastgestelde programmabegroting 2014, nr 9541-8856, 20130822.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-sept-2013---Ingekomen-stuk--GGD-IJsselland--vastgestelde-programmabegroting-2014--nr-9541-8856--20130822.pdf PDF, 373 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenlandse Zkn en Koninkrijksrelaties, nr 8944-14183, 20130815.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-sept-2013---Ingekomen-stuk--Ministerie-van-Binnenlandse-Zkn-en-Koninkrijksrelaties--nr-8944-14183--20130815.pdf PDF, 171 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Buitengebied verzoek om voorlopige voorziening A.J. van Dijk, nr 9975-14929.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-sept-2013-Ingekomen-stuk-RvS-Dalfsen-BP-Buitengebied-verzoek-om-voorlopige-voorziening-A-J-van-Dijk-nr-9975-14929.pdf PDF, 115 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Buitengebied beroepschrift A.J. van Dijk, nr 9973-14927, 20130902.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-sept-2013-Ingekomen-stuk-RvS-Dalfsen-BP-Buitengebied-beroepschrift-A-J-van-Dijk-nr-9973-14927-20130902.pdf PDF, 130 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Buitengebied beroepschrift A. Spijker, nr 9974-14928, 20130902.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-sept-2013-Ingekomen-stuk-RvS-Dalfsen-BP-Buitengebied-beroepschrift-A-Spijker-nr-9974-14928-20130902.pdf PDF, 130 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, factsheet, nr 10140-9218, 20130909.pdf

Ingekomen stuk
Raad-23-sept-2013---Ingekomen-stuk--GGD-IJsselland--factsheet--nr-10140-9218--20130909.pdf PDF, 232 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, jaarverslag Regio Zwolle 2012, nr 7701-6464, 20130530.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-juni-2013---Ingekomen-stuk--jaarverslag-Regio-Zwolle-2012--nr-7701-6464--20130530.pdf PDF, 687 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, St Platform Gehandicapten Dalfsen, jaarverslag 2012, nr 7800-13374, 20130603.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-juni-2013---Ingekomen-stuk--St-Platform-Gehandicapten-Dalfsen--jaarverslag-2012--nr-7800-13374--20130603.pdf PDF, 539 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, Clok, Structureel management van werklocaties is een lonende investering, nr 8085-6867, 20130611.pdf

Ingekomen stuk

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, Inspectie leefomgeving en transport, gemeentelijk toezicht brandveiligheid, nr 6887-12564, 20130425.pdf

Ingekomen stuk

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, A. Wevers Nieuwe rijbaan Rechterensedijk, nr 7157-5891, 20130507.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mei-2013-Ingekomen-stuk-A-Wevers-Nieuwe-rijbaan-Rechterensedijk-nr-7157-5891-20130507.pdf PDF, 13 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, VGPO Accretio, krimp kleine scholen, nr 7031-12715, 20130507.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mei-2013---Ingekomen-stuk--VGPO-Accretio--krimp-kleine-scholen--nr-7031-12715--20130507.pdf PDF, 2.38 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, Prov Overijssel, Bevindingen toezichtschema 2012 rond gemeentelijke exploitatie, nr 6990-12658, 20130507.pdf

Ingekomen stuk

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, J. Oomkes, aftreding commissielid, nr 7302-12926, 20130514.pdf

Ingekomen stuk
Raad-27-mei-2013-Ingekomen-stuk-J-Oomkes-aftreding-commissielid-nr-7302-12926-20130514.pdf PDF, 25 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Begrotingsbrief 2014, nr 5966-11775, 20130325.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-apr-2013---Ingekomen-stuk--Provincie-Overijssel--Begrotingsbrief-2014--nr-5966-11775--20130325.pdf PDF, 789 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 april 2013 - Ingekomen stuk, RUD IJsselland, stand van zaken, nr 6651-5445, 20130415.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-april-2013---Ingekomen-stuk--RUD-IJsselland--stand-van-zaken--nr-6651-5445--20130415.pdf PDF, 503 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, Brief minister Plasterk, nadere toel mbt gemeentelijke herindeling, nr 6633-12390, 20130415.pdf

Ingekomen stuk
Raad-22-apr-2013---Ingekomen-stuk--Brief-minister-Plasterk--nadere-toel-mbt-gemeentelijke-herindeling--nr-6633-12390--20130415.pdf PDF, 206 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 25 mrt 2013 - Ingekomen stuk, Inspectie van het Onderwijs, rapport kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang, 04838-10937, 20130219.pdf

Ingekomen stuk
Raad-25-mrt-2013---Ingekomen-stuk--Inspectie-van-het-Onderwijs--rapport-kwaliteit-gemeentelijk-toezicht-kinderopvang--04838-10937--20130219.pdf PDF, 53 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, ProDemos, Deelname dag van de Democratie op locatie, nr 7799-13373, 20130603.pdf

Ingekomen stuk
Raad-24-juni-2013---Ingekomen-stuk--ProDemos--Deelname-dag-van-de-Democratie-op-locatie--nr-7799-13373--20130603.pdf PDF, 219 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar