Ingekomen stuk

20120120 - ingekomen stuk - Toeristische stimuleringsgroep, nr. 8444

Raad 26 nov 2012 - 20121015 Ingekomen stuk, PB Hessum, Vennenberg, Rechteren inz afvalstoffenheffing, nr 5598

Raad 26 nov 2012 - 20121015 Ingekomen stuk, PB Hessum, Vennenberg, Rechteren inz Rechterensedijk, nr 5600

Raad 26 nov 2012 - 20121018 Ingekomen stuk, derde begrotingswijziging Veiligheidsregio IJsselland, nr 5688

Raad 26 nov 2012 - 20121023 Ingekomen stuk, GGD IJsselland begrotingswijziging GGD IJsselland, nr 5754

Raad 26 nov 2012 - 20121112 Ingekomen stuk, Min. van Financien, BTW constructies, nr 6129

Raad 26 nov 2012 - 20121105 Ingekomen stuk, C.J.H. Meijer inz Rechterensedijk, nr 5951

Raad 15 okt 2012 - 20120925 Ingekomen stuk, RvS Dalfsen BP 25e herziening buitengeb Dalfsen, gemaal Dalmsholte verzoek om voorlopige voorz, nr 5226

Raad 15 okt 2012 - 20121008 Ingekomen stuk, RvS Dalfsen BP De Grift III Nieuwleusen, nr 5378

20120228 - recente informatie over de vingerafdrukopslag in de gemeentelijke reisdocumentenadministraties, nr 1078

20120330 - Overijsselse Ombudsman - Jaarverslag 2011 en persbericht, nr 1748

20110711 - ingekomen stuk 3459, bouwkavel Nieuwlandstraat Lemelerveld

20120522 Ingekomen stuk, Raad van State, Dalfsen BP Waterfront deskundigenverslag, nr 2878

20120207 - Pinkroccade - ontwikkeling burgerzaken, nr 538

20120126 - Ingekomen stuk - Sportraad inzake integratie Molendijk in Trefkoele, nr. 494

20120309 - Reactie op herz. bp appartementen Den Hulst 46 A, nr 1184

20120327 - Cumela - zienswijze structuurvisie Buitengebied, nr 1685

20120529 Ingekomen stuk, Toeristische Stimuleringsgroep Dalfsen inz camperplaatsen in Dalfsen, nr 2909

20120529 Ingekomen stuk, Waterschap Groot Salland zienswijze op ontwerp 4e herz BP Nwl 2007, nr 2920

20120911 Ingekomen stuk, CNV ea, Gemeentelijk beleid t.a.v. winkeltijdenwet en zondagopenstelling winkels, nr 5024

20120814 Ingekomen stuk, A. Huisman, voorontwerp BP Buitengebied gem. Dalfsen, nr 4243

20120719 Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland - begrotingswijzigingen nr 2012 1 en 2, nr 4124

20120628 Ingekomen stuk, Wecycle - benchmark afgifte elektrische apparaten, nr 3563

Raad 17 dec 2012 - Ingekomen stuk, Vrijbit - over verwijdering vingerafdrukdata, nr 6364, 20121129

20121029 Ingekomen stuk, Teusink - Bestemmingsplanwijziging Dalfsen Kom, Vechtstraat-Vechtdijk, nr 5829

20121029 Ingekomen stuk, Van der Vegt - Bestemmingsplanwijziging Dalfsen Kom, Vechtstraat-Vechtdijk, nr 5832

20120111 - ingekomen stuk - zienswijze Gemaal Dalmsholte - mts Schroten

20120319 - Zienswijze ontwerp bp Landschapspark Vechtvliet - nr 1484

20120814 Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Rosengaardeweg, nr 4115

Raad 17 dec 2012 - Ingekomen stuk, Humana - gedragen kleding, goed doel, nr 6488, 20121129

20120111 - ingekomen stuk - Ministerie SZW - verzamelbrief december 2011

20120111 - ingekomen stuk - Werken Leren en Leven met honden - Een nieuw sociaal project

20120120 - ingekomen stuk - RvS bp buitengebied Nieuwleusen, nr. 33

20120320 - Gemeente Raalte, reactie op ontwerp structuurvisie buitengebied Dalfsen, nr 1605

20120330 - Gemeente Dinkelland, motie natura 2000, PAS en EHS, nr 1778

20120426 Raad van State inzake BP Nieuwleusen Oosteinde 56-58 en Westeinde 76, nr 2381

Raad 15 okt 2012 - 20120919 Ingekomen stuk, ANWB brief start NBD, nr 5145

20120503 Provincie Overijssel, aanvulling op de begrotingsbrief 2013 van 20 maart 2012, nr 2554

20120507 - mevr. Steenbruggen, inz Nieuwlandstraat 1, 3, 5, 7 te Lemelerveld, nr 2574

20120426 Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen jaarverslag 2011, werkplan 2012, nr 2400

20120717 Ingekomen stuk, RvS - Dalfsen, BP Waterfront intrekken beroepsschrift

20120628 Ingekomen stuk, Prov Overijssel - Aanbieding jaarverslag 2011, nr 3561

20120823 Ingekomen stuk FNV, onderzoek lokale monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012, nr 4724

20120823 Ingekomen stuk, Inspectie Leefomg en Transport, onderzoek gemeentelijk toezicht op brandveiligheid zorginstellingen, nr 4721

20120814 Ingekomen stuk, GGD IJsselland, brief raden begroting, nr 4582

20120717 Ingekomen stuk, RvS - BP Waterfront Dalfsen, nr 4047

20120712 Ingekomen stuk, drs LW Verhoef - jaarrekening 2011 gem Dalfsen, nr 3982

20120712 Ingekomen stuk, CNV Publieke Zaak - WMO, nr 3857

20120628 Ingekomen stuk, Min Binn Zkn - Publieke management letter voor gemeenten, nr 3562

20120628 Ingekomen stuk, Adviesbureau Aangepast voor u - openbare toegankelijkheid, nr 3657

20120313 - Motie veilige opvang van jeugdige asielzoekers gemeente Langedijk

20120111 - ingekomen stuk - motie gemeenteraad Urk inzake weigerambtenaar