Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2012

download

Exporteren naar

PDF Excel

20120120 - ingekomen stuk - Toeristische stimuleringsgroep, nr. 8444 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raad 26 nov 2012 - 20121015 Ingekomen stuk, PB Hessum, Vennenberg, Rechteren inz afvalstoffenheffing, nr 5598 1 document

Raad 26 nov 2012 - 20121015 Ingekomen stuk, PB Hessum, Vennenberg, Rechteren inz Rechterensedijk, nr 5600 1 document

Raad 26 nov 2012 - 20121018 Ingekomen stuk, derde begrotingswijziging Veiligheidsregio IJsselland, nr 5688 1 document

Raad 26 nov 2012 - 20121023 Ingekomen stuk, GGD IJsselland begrotingswijziging GGD IJsselland, nr 5754 1 document

Raad 26 nov 2012 - 20121112 Ingekomen stuk, Min. van Financien, BTW constructies, nr 6129 1 document

Raad 26 nov 2012 - 20121105 Ingekomen stuk, C.J.H. Meijer inz Rechterensedijk, nr 5951 1 document

Raad 15 okt 2012 - 20120925 Ingekomen stuk, RvS Dalfsen BP 25e herziening buitengeb Dalfsen, gemaal Dalmsholte verzoek om voorlopige voorz, nr 5226 1 document

Raad 15 okt 2012 - 20121008 Ingekomen stuk, RvS Dalfsen BP De Grift III Nieuwleusen, nr 5378 1 document

20120228 - recente informatie over de vingerafdrukopslag in de gemeentelijke reisdocumentenadministraties, nr 1078 1 document

20120330 - Overijsselse Ombudsman - Jaarverslag 2011 en persbericht, nr 1748 1 document

20110711 - ingekomen stuk 3459, bouwkavel Nieuwlandstraat Lemelerveld 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20120522 Ingekomen stuk, Raad van State, Dalfsen BP Waterfront deskundigenverslag, nr 2878 1 document

20120113 - ingekomen stuk - Brief aan gemeenteraad De Trefkoele1, nr. 170 1 document

20120207 - Pinkroccade - ontwikkeling burgerzaken, nr 538 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20120126 - Ingekomen stuk - Sportraad inzake integratie Molendijk in Trefkoele, nr. 494 1 document

20120124 - Zienswijze bp de Grift III - nr. 445 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20120124 - Zienswijze bp de Grift III - nr. 396 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20120309 - Reactie op herz. bp appartementen Den Hulst 46 A, nr 1184 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20120327 - Cumela - zienswijze structuurvisie Buitengebied, nr 1685 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20120529 Ingekomen stuk, Toeristische Stimuleringsgroep Dalfsen inz camperplaatsen in Dalfsen, nr 2909 1 document

20120529 Ingekomen stuk, Waterschap Groot Salland zienswijze op ontwerp 4e herz BP Nwl 2007, nr 2920 1 document

20120911 Ingekomen stuk, CNV ea, Gemeentelijk beleid t.a.v. winkeltijdenwet en zondagopenstelling winkels, nr 5024 1 document

20120814 Ingekomen stuk, A. Huisman, voorontwerp BP Buitengebied gem. Dalfsen, nr 4243 1 document

20120719 Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland - begrotingswijzigingen nr 2012 1 en 2, nr 4124 1 document

20120628 Ingekomen stuk, Wecycle - benchmark afgifte elektrische apparaten, nr 3563 1 document

20120330 - AB - zienswijze structuurvisie buitengebied, nr 1734 2 documenten

Raad 17 dec 2012 - Ingekomen stuk, Vrijbit - over verwijdering vingerafdrukdata, nr 6364, 20121129 1 document

20121029 Ingekomen stuk, Teusink - Bestemmingsplanwijziging Dalfsen Kom, Vechtstraat-Vechtdijk, nr 5829 1 document

20121029 Ingekomen stuk, Van der Vegt - Bestemmingsplanwijziging Dalfsen Kom, Vechtstraat-Vechtdijk, nr 5832 1 document

20120111 - ingekomen stuk - zienswijze Gemaal Dalmsholte - mts Schroten 1 document

20120319 - Zienswijze ontwerp bp Landschapspark Vechtvliet - nr 1484 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20120814 Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Rosengaardeweg, nr 4115 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20120628 Ingekomen stuk, VEH - bouwleges, nr 3488 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Raad 17 dec 2012 - Ingekomen stuk, Humana - gedragen kleding, goed doel, nr 6488, 20121129 1 document

20110426_-_3-_Agenda 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20120111 - ingekomen stuk - Ministerie SZW - verzamelbrief december 2011 1 document

20120111 - ingekomen stuk - Werken Leren en Leven met honden - Een nieuw sociaal project 1 document

20120120 - ingekomen stuk - RvS bp buitengebied Nieuwleusen, nr. 33 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20120320 - Gemeente Raalte, reactie op ontwerp structuurvisie buitengebied Dalfsen, nr 1605 1 document

20120330 - Gemeente Dinkelland, motie natura 2000, PAS en EHS, nr 1778 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20120426 Raad van State inzake BP Nieuwleusen Oosteinde 56-58 en Westeinde 76, nr 2381 1 document

Raad 15 okt 2012 - 20120919 Ingekomen stuk, ANWB brief start NBD, nr 5145 1 document

20120503 Provincie Overijssel, aanvulling op de begrotingsbrief 2013 van 20 maart 2012, nr 2554 1 document

20120507 - mevr. Steenbruggen, inz Nieuwlandstraat 1, 3, 5, 7 te Lemelerveld, nr 2574 1 document

20120426 Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen jaarverslag 2011, werkplan 2012, nr 2400 1 document

20120717 Ingekomen stuk, RvS - Dalfsen, BP Waterfront intrekken beroepsschrift 1 document

20120628 Ingekomen stuk, Prov Overijssel - Aanbieding jaarverslag 2011, nr 3561 1 document

20120823 Ingekomen stuk FNV, onderzoek lokale monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012, nr 4724 1 document

20120823 Ingekomen stuk, Inspectie Leefomg en Transport, onderzoek gemeentelijk toezicht op brandveiligheid zorginstellingen, nr 4721 1 document

20120814 Ingekomen stuk, GGD IJsselland, brief raden begroting, nr 4582 1 document

20120717 Ingekomen stuk, RvS - BP Waterfront Dalfsen, nr 4047 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20120712 Ingekomen stuk, drs LW Verhoef - jaarrekening 2011 gem Dalfsen, nr 3982 1 document

20120712 Ingekomen stuk, CNV Publieke Zaak - WMO, nr 3857 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20120628 Ingekomen stuk, Min Binn Zkn - Publieke management letter voor gemeenten, nr 3562 1 document

20120628 Ingekomen stuk, Adviesbureau Aangepast voor u - openbare toegankelijkheid, nr 3657 1 document

20120313 - Motie veilige opvang van jeugdige asielzoekers gemeente Langedijk 1 document

20120111 - ingekomen stuk - motie gemeenteraad Urk inzake weigerambtenaar 1 document

20120120_-_ingekomen_stuk_-_Toeristische_stimuleringsgroep,_nr._8444.pdf

Ingekomen stuk
20120120-ingekomen-stuk-Toeristische-stimuleringsgroep-nr-8444.pdf PDF, 164 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 nov 2012 - 20121015 Ingekomen stuk, PB Hessum, Vennenberg, Rechteren inz afvalstoffenheffing, nr 5598.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-nov-2012---20121015-Ingekomen-stuk--PB-Hessum--Vennenberg--Rechteren-inz-afvalstoffenheffing--nr-5598.pdf PDF, 82 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 nov 2012 - 20121015 Ingekomen stuk, PB Hessum, Vennenberg, Rechteren inz Rechterensedijk, nr 5600.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-nov-2012---20121015-Ingekomen-stuk--PB-Hessum--Vennenberg--Rechteren-inz-Rechterensedijk--nr-5600.pdf PDF, 82 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 nov 2012 - 20121018 Ingekomen stuk, derde begrotingswijziging Veiligheidsregio IJsselland, nr 5688.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-nov-2012---20121018-Ingekomen-stuk--derde-begrotingswijziging-Veiligheidsregio-IJsselland--nr-5688.pdf PDF, 239 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 nov 2012 - 20121023 Ingekomen stuk, GGD IJsselland Begrotingswijziging GGD IJsselland.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-nov-2012---20121023-Ingekomen-stuk--GGD-IJsselland-Begrotingswijziging-GGD-IJsselland.pdf PDF, 425 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 nov 2012 - 20121112 Ingekomen stuk, Min. van Financien, BTW constructies, nr 6129.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-nov-2012-20121112-Ingekomen-stuk-Min-van-Financien-BTW-constructies-nr-6129.pdf PDF, 78 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 26 nov 2012 - 20121105 Ingekomen stuk, C.J.H. Meijer inzake Rechterensedijk, nr 5951.pdf

Ingekomen stuk
Raad-26-nov-2012-20121105-Ingekomen-stuk-C-J-H-Meijer-inzake-Rechterensedijk-nr-5951.pdf PDF, 34 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 15 okt 2012 - 20120925 Ingekomen stuk, RvS Dalfsen BP 25e herziening buitengeb Dalfsen, gemaal Dalmsholte verzoek om voorlopige voorz, nr 5226.pdf

Ingekomen stuk

Raad 15 okt 2012 - 20121008 Ingekomen stuk, RvS Dalfsen BP De Grift III Nieuwleusen, nr 5378.pdf

Ingekomen stuk
Raad-15-okt-2012---20121008-Ingekomen-stuk--RvS-Dalfsen-BP-De-Grift-III-Nieuwleusen--nr-5378.pdf PDF, 176 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120228_-_recente_informatie_over_de_vingerafdrukopslag_in_de_gemeentelijke_reisdocumentenadministraties,_nr_1078.pdf

Ingekomen stuk
20120228---recente-informatie-over-de-vingerafdrukopslag-in-de-gemeentelijke-reisdocumentenadministraties--nr-1078.pdf PDF, 66 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120330_-_Overijsselse_Ombudsman_-_Jaarverslag_2011_en_persbericht,_nr_1748.pdf

Ingekomen stuk
20120330---Overijsselse-Ombudsman---Jaarverslag-2011-en-persbericht--nr-1748.pdf PDF, 199 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110711_Fam._Boksebeld,_betr_bouwkavel_Nieuwlandstraat_Lemelerveld.pdf

Ingekomen stuk
20110711-Fam-Boksebeld-betr-bouwkavel-Nieuwlandstraat-Lemelerveld.pdf PDF, 176 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120522 Raad van State, Dalfsen BP Waterfront deskundigenverslag, nr 2878.pdf

Ingekomen stuk
20120522-Raad-van-State--Dalfsen-BP-Waterfront-deskundigenverslag--nr-2878.pdf PDF, 5.47 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120113_-_ingkomen_stuk_-_Brief_aan_gemeenteraad_De_Trefkoele1,_nr._170.pdf

Ingekomen stuk
20120113-ingkomen-stuk-Brief-aan-gemeenteraad-De-Trefkoele1-nr-170.pdf PDF, 64 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120207_-_Pinkroccade_-_ontwikkeling_burgerzaken,_nr_538.pdf

Ingekomen stuk
20120207---Pinkroccade---ontwikkeling-burgerzaken--nr-538.pdf PDF, 239 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120126_-_Ingekomen_stuk_-__Sportraad_inzake_integratie_Molendijk_in_Trefkoele,_nr._494.pdf

Ingekomen stuk
20120126-Ingekomen-stuk-Sportraad-inzake-integratie-Molendijk-in-Trefkoele-nr-494.pdf PDF, 59 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120124_-_Zienswijze_bp_de_Grift_III_-_nr._445.pdf

Ingekomen stuk
20120124-Zienswijze-bp-de-Grift-III-nr-445.pdf PDF, 388 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120124_-_Zienswijze_bp_de_Grift_III_-_nr._396.pdf

Ingekomen stuk
20120124-Zienswijze-bp-de-Grift-III-nr-396.pdf PDF, 65 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120309_-_Reactie_op_herz._bp_appartementen_Den_Hulst_46_A,_nr_1184.pdf

Ingekomen stuk
20120309-Reactie-op-herz-bp-appartementen-Den-Hulst-46-A-nr-1184.pdf PDF, 150 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120327_-_Cumela_-_zienswijze_structuurvisie_Buitengebied,_nr_1685.pdf

Ingekomen stuk
20120327---Cumela---zienswijze-structuurvisie-Buitengebied--nr-1685.pdf PDF, 2.58 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120529 Ingekomen stuk, Toeristische Stimuleringsgroep Dalfsen inz camperplaatsen in Dalfsen, nr 2909.pdf

Ingekomen stuk
20120529-Ingekomen-stuk--Toeristische-Stimuleringsgroep-Dalfsen-inz-camperplaatsen-in-Dalfsen--nr-2909.pdf PDF, 85 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120529 Ingekomen stuk, Waterschap Groot Salland zienswijze op ontwerp 4e herz BP Nwl 2007, nr 2920.pdf

Ingekomen stuk
20120529-Ingekomen-stuk--Waterschap-Groot-Salland-zienswijze-op-ontwerp-4e-herz-BP-Nwl-2007--nr-2920.pdf PDF, 133 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120911 Ingekomen stuk, CNV ea, gemeentelijk beleid winkeltijdenwet en zondagsopenstellingen, nr 5024.pdf

Ingekomen stuk
20120911-Ingekomen-stuk--CNV-ea--gemeentelijk-beleid-winkeltijdenwet-en-zondagsopenstellingen--nr-5024.pdf PDF, 467 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120814 Ingekomen stuk, A. Huisman, voorontwerp BP Buitengebied gem. Dalfsen, nr 4243.pdf

Ingekomen stuk
20120814-Ingekomen-stuk-A-Huisman-voorontwerp-BP-Buitengebied-gem-Dalfsen-nr-4243.pdf PDF, 8.74 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120719 Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland - begrotingswijzigingen nr 2012 1 en 2.pdf

Ingekomen stuk
20120719-Ingekomen-stuk--Veiligheidsregio-IJsselland---begrotingswijzigingen-nr-2012-1-en-2.pdf PDF, 228 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120628 Ingekomen stuk, Wecycle - benchmark afgifte elektrische apparaten, nr 3563.pdf

Ingekomen stuk
20120628-Ingekomen-stuk--Wecycle---benchmark-afgifte-elektrische-apparaten--nr-3563.pdf PDF, 96 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120330_-_AB_-_zienswijze_structuurvisie_buitengebied,_nr_1734.pdf

Ingekomen stuk
20120330---AB---zienswijze-structuurvisie-buitengebied--nr-1734.pdf PDF, 3.76 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120330_-_AW_Bosman_-_zienswijze_structuurvisie_buitengebied,_nr_1734.pdf

Ingekomen stuk
20120330---AW-Bosman---zienswijze-structuurvisie-buitengebied--nr-1734.pdf PDF, 619 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 17 dec 2012 - Ingekomen stuk, Vrijbit - over verwijdering vingerafdrukdata, nr 6364, 20121129.pdf

Ingekomen stuk
Raad-17-dec-2012---Ingekomen-stuk--Vrijbit---over-verwijdering-vingerafdrukdata--nr-6364--20121129.pdf PDF, 84 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20121029 Ingekomen stuk, Teusink - Bestemmingsplanwijziging Dalfsen Kom, Vechtdijk-Vechstraat, nr 5829.pdf

Ingekomen stuk
20121029-Ingekomen-stuk--Teusink---Bestemmingsplanwijziging-Dalfsen-Kom--Vechtdijk-Vechstraat--nr-5829.pdf PDF, 65 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20121029 Ingekomen stuk, Van der Vegt -Bestemmingsplanwijziging Dalfsen Kom, Vechtdijk-Vechstraat, nr 5832.pdf

Ingekomen stuk
20121029-Ingekomen-stuk--Van-der-Vegt--Bestemmingsplanwijziging-Dalfsen-Kom--Vechtdijk-Vechstraat--nr-5832.pdf PDF, 19 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120111_-_ingekomen_stuk_-_zienswijze_Gemaal_Dalmsholte_-_mts_Schroten.pdf

Ingekomen stuk
20120111---ingekomen-stuk---zienswijze-Gemaal-Dalmsholte---mts-Schroten.pdf PDF, 543 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120319_-_Zienswijze_ontwerp_bp_Landschapspark_Vechtvliet_-_nr_1484.pdf

Ingekomen stuk
20120319---Zienswijze-ontwerp-bp-Landschapspark-Vechtvliet---nr-1484.pdf PDF, 18 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120814 Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Rosengaardeweg, nr 4115.pdf

Ingekomen stuk
20120814-Ingekomen-stuk--RvS--Dalfsen-BP-Rosengaardeweg--nr-4115.pdf PDF, 259 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120628 Ingekomen stuk, VEH - Bouwleges, nr 3488.pdf

Ingekomen stuk
20120628-Ingekomen-stuk--VEH---Bouwleges--nr-3488.pdf PDF, 158 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 17 dec 2012 - Ingekomen stuk, Humana - gedragen kleding, goed doel, nr 6488, 20121129.pdf

Ingekomen stuk
Raad-17-dec-2012---Ingekomen-stuk--Humana---gedragen-kleding--goed-doel--nr-6488--20121129.pdf PDF, 117 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110426_-_3-_Agenda.pdf

Ingekomen stuk
20110426---3--Agenda1.pdf PDF, 49 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120111_-_ingekomen_stuk_-_Ministerie_SZW_-_verzamelbrief_december_2011.pdf

Ingekomen stuk
20120111---ingekomen-stuk---Ministerie-SZW---verzamelbrief-december-2011.pdf PDF, 1.73 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120111_-_ingekomen_stuk_-_Werken_Leren_en_Leven_met_honden_-_Een_nieuw_sociaal_project.pdf

Ingekomen stuk
20120111---ingekomen-stuk---Werken-Leren-en-Leven-met-honden---Een-nieuw-sociaal-project.pdf PDF, 82 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120120_-_ingekomen_stuk_-_RvS_bp_buitengebied_Nieuwleusen,_nr._33.pdf

Ingekomen stuk
20120120-ingekomen-stuk-RvS-bp-buitengebied-Nieuwleusen-nr-33.pdf PDF, 71 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120320_-_Gemeente_Raalte,_reactie_op_ontwerp_structuurvisie_buitengebied_Dalfsen,_nr_1605.pdf

Ingekomen stuk
20120320---Gemeente-Raalte--reactie-op-ontwerp-structuurvisie-buitengebied-Dalfsen--nr-1605.pdf PDF, 44 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120330_-_Gemeente_Dinkelland,_motie_natura_2000,_PAS_en_EHS,_nr_1778.pdf

Ingekomen stuk
20120330---Gemeente-Dinkelland--motie-natura-2000--PAS-en-EHS--nr-1778.pdf PDF, 137 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120426_Raad_van_State_inzake_BP_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_en_Westeinde_76,_nr_2381.pdf

Ingekomen stuk
20120426-Raad-van-State-inzake-BP-Nieuwleusen-Oosteinde-56-58-en-Westeinde-76--nr-2381.pdf PDF, 93 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad 15 okt 2012 - 20120919 Ingekomen stuk, ANWB brief start NBD, nr 5145.pdf

Ingekomen stuk
Raad-15-okt-2012---20120919-Ingekomen-stuk--ANWB-brief-start-NBD--nr-5145.pdf PDF, 93 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120503 Provincie Overijssel, aanvulling op de begrotingsbrief 2013 van 20 maart 2012, nr 2554.pdf

Ingekomen stuk
20120503-Provincie-Overijssel--aanvulling-op-de-begrotingsbrief-2013-van-20-maart-2012--nr-2554.pdf PDF, 211 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120507 - mevr. Steenbruggen, inz Nieuwlandstraat 1, 3, 5, 7 te Lemelerveld, nr 2574.pdf

Ingekomen stuk
20120507-mevr-Steenbruggen-inz-Nieuwlandstraat-1-3-5-7-te-Lemelerveld-nr-2574.pdf PDF, 243 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120426 Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen jaarverslag 2011, werkplan 2012, nr 2400.pdf

Ingekomen stuk
20120426-Stichting-Platform-Gehandicapten-Dalfsen-jaarverslag-2011--werkplan-2012--nr-2400.pdf PDF, 4.24 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120717 Ingekomen stuk, RvS - Dalfsen BP Waterfront intrekken beroep, nr 4044.pdf

Ingekomen stuk
20120717-Ingekomen-stuk--RvS---Dalfsen-BP-Waterfront-intrekken-beroep--nr-4044.pdf PDF, 58 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120628 Ingekomen stuk, Prov Overijssel - Aanbieding jaarverslag 2011, nr 3561.pdf

Ingekomen stuk
20120628-Ingekomen-stuk--Prov-Overijssel---Aanbieding-jaarverslag-2011--nr-3561.pdf PDF, 79 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120823 Ingekomen stuk FNV, onderzoek lokale monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012, nr 4724.pdf

Ingekomen stuk
20120823-Ingekomen-stuk-FNV--onderzoek-lokale-monitor-Werk--Inkomen-en-Zorg-2012--nr-4724.pdf PDF, 649 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120823 Ingekomen stuk, Inspectie Leefomg en Transport, onderzoek gemeentelijk toezicht op brandveiligheid zorginstellingen, nr 4721.pdf

Ingekomen stuk
20120823-Ingekomen-stuk--Inspectie-Leefomg-en-Transport--onderzoek-gemeentelijk-toezicht-op-brandveiligheid-zorginstellingen--nr-4721.pdf PDF, 442 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120814 Ingekomen stuk, GGD IJsselland, brief raden begroting, nr 4582.pdf

Ingekomen stuk
20120814-Ingekomen-stuk--GGD-IJsselland--brief-raden-begroting--nr-4582.pdf PDF, 781 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120717 Ingekomen stuk, RvS - Dalfsen, BP Waterfront, nr 4047.pdf

Ingekomen stuk
20120717-Ingekomen-stuk--RvS---Dalfsen--BP-Waterfront--nr-4047.pdf PDF, 28 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120712 Ingekomen stuk drs LW Verhoef - jaarrekening 2011 gem Dalfsen, nr 3982.pdf

Ingekomen stuk
20120712-Ingekomen-stuk-drs-LW-Verhoef---jaarrekening-2011-gem-Dalfsen--nr-3982.pdf PDF, 166 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120712 Ingekomen stuk, CNV Publieke Zaak, WMO, nr 3857.pdf

Ingekomen stuk
20120712-Ingekomen-stuk--CNV-Publieke-Zaak--WMO--nr-3857.pdf PDF, 152 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120628 Ingekomen stuk, Min Binn Zkn - publieke management letter voor gemeenten, nr 3562.pdf

Ingekomen stuk
20120628-Ingekomen-stuk--Min-Binn-Zkn---publieke-management-letter-voor-gemeenten--nr-3562.pdf PDF, 72 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120628 Ingekomen stuk, Adviesbur Aangepast voor u - openbare toegankelijkheid, nr 3657.pdf

Ingekomen stuk
20120628-Ingekomen-stuk--Adviesbur-Aangepast-voor-u---openbare-toegankelijkheid--nr-3657.pdf PDF, 436 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120313_-_Motie_veilige_opvang_van_jeugdige_asielzoekers_gemeente_Langedijk.pdf

Ingekomen stuk
20120313---Motie-veilige-opvang-van-jeugdige-asielzoekers-gemeente-Langedijk.pdf PDF, 64 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20120111_-_ingekomen_stuk_-_motie_gemeenteraad_Urk_inzake_weigerambtenaar.pdf

Ingekomen stuk
20120111---ingekomen-stuk---motie-gemeenteraad-Urk-inzake-weigerambtenaar.pdf PDF, 27 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar