Ingekomen stuk

20110426_-_12-3-_Ingekomen_stuk_1508_-_Bouwplannen_Dalfsen_Oost_-_Voskuil

20110426_-_12-5-_Ingekomen_stuk_1718_-_Toezending_begroting_2012_-_GGD_IJsselland

201112 - Zienswijze LTO op structuurvisie Dalfsen

201112 - bel-wijzer voor gezonder mobiel bellen, nr. 8181

20110627 - Ingekomen stuk 3044 - Damovo evenemententerrein - RC Loggen.pdf

Stichting Dalfsen tegen windmolens

20110627 - Ingekomen stuk 2857 - Jaarverslag smom 2010 - SMON

20110919 Advies toekomstige waterschapsverkiezingen

20111122 - Lenthegebied naamswijziging

4e begrotingswijziging 2011 GGD IJsselland - 7298

Bezwaarschrift en zienswijze nota kampeerbeleid

20110913 Accessibility Monotor 2011

Bestuursrapportage behorende bij 4e Begrotingswijziging GGD IJsselland

Herziening bp buitengebied

20110913 BP Nieuwleusen Oosteinde 56-58 Westeinde 76

20110913 Inbreiding Vilstersestraat

20110530 - Ingekomenstuk - Ontwerpbegroting 2012 gemeenschappelijkeregeling WEZO-

20110530 - Ingekomenstuk - Inspecties in bedrijven van de sociale werkvoorziening

20111122 - Gemeenschappelijke regeling begroting en jaarrekening

20110426_-_12-7-_Ingekomen_stuk_1792_-_Begrotingsbrief_2012_-_Provincie_Overijssel.pdf

20110426_-_12-4-_Ingekomen_stuk_1603_-_Jaarverslag_2010_-_Oversticht.pdf

20110426_-_12-1-_Ingekomen_stuk_1293_-_Werkkostenregeling_Appa_-_Min_van_Binnenlandse_Zaken

20110426_-_12-6-_Ingekomen_stuk_1743_-_Toezending_begroting_2012_en_voorjaarnota_-_Veiligheidsregio_IJsselland.pdf

2011-10-17 Raad A Motie 10-2 Politieregio Oost A

20110530 - 14 - Ingekomenstuk - Bestuursakkoord 8 - FNV

20110530 - 14- Ingekomen stuk - Bestuursakkoord - Ango

20110530 - 14- Ingekomen stuk - Bestuursakkoord - B Dunnewind

20110530 - 14- Ingekomen stuk - Bestuursakkoord - Gemeente Langedijk

20110530 - 14- Ingekomen stuk - Bestuursakkoord - Gemeente Rheden

20110530 - 14- Ingekomen stuk - Bestuursakkoord - Gemeente Voorst

20110530 - 14- Ingekomen stuk - Bestuursakkoord - Philadelphia Support

20110530 - 14- Ingekomen stuk - Bestuursakkoord - Platform LPGGz

20110530 - 14- Ingekomen stuk - Bestuursakkoord - Platform verontruste ouders

20110530 - 14- Ingekomen stuk - Bestuursakkoord - Wsw cliëntenraad

20110913 Aankondiging onderzoek waterschapsverkiezingen

20110913 Samen anders samenwerken

20110913 Verbeterpunten beleidskader gemeentelijke herindeling

20110922 - Dementie in uw gemeente - ter informatie

201112 – GS provincie Overijssel, toezichtvorm begroting 2012, nr. 8162

CNV bestuursakkoord

Dalfsen op weg naar morgen Industriële Combinatie Nieuwleusen

Grift III brief b&w aan raad

Seinen brief aan ps

VROM inspectie asbesttaken

20111227 Stichting Collusie ea, Gemeentelijk programma en project respect 4 animals, nr 8449

20110228_-_11_-_8-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_AB_589.pdf

20110131_-_13_-_1-_Ingekomen_stuk_-_Toezichtsvorm_programmabegroting.pdf

20110131_-_13_-_4-_Ingekomen_stuk_-_GGD_IJssellland.pdf

20110203_-_Installatie_burgemeester_-_Koninklijk_besluit.pdf

20110221_-_Ingekomen_stuk_-_Notitie_Zoekgebied_dag-en_verblijfsrecreatie_kern_Dalfsen_-_963.pdf

20110223_-_Ingekomen_stuk_-_Activiteitenterrein_Dalfsen_-_Ad_Wevers.pdf

20110228_-_11_-_1-_Ingekomen_stuk_-_Reactie_op_aangeleverde_informatie_in_het_kader_van_de_quick_scan_uitvoering_asbesttaken_-_VROM_inspectie.pdf

20110228_-_11_-_10-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_GJ_Kok_599.pdf

20110228_-_11_-_11-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_K_Groen_600.pdf

20110228_-_11_-_12-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_ES_Kok_Huit_601.pdf

20110228_-_11_-_13-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_J_Groen_602.pdf

20110228_-_11_-_15-_Ingekomen_stuk_-_Advies_reikwijdte_en_detailniveau_MER_Structuurvisie_buitengebied_Dalfsen_-_MER_627.pdf

20110228_-_11_-_16-_Ingekomen_stuk_-_Ingekomen_stuk_-_Noitie_zoekgebied_dag-_en_verblijfsrecreatie_kern_Dalfsen_-_fam_Paarhuis_Nijeboer_Jutten_en_Bosch_-630.pdf

20110228_-_11_-_18-_Ingekomen_stuk_-_Ingekomen_stuk_-_Open_brie_Wezo_-_Sp_Zwolle_788.pdf

20110228_-_11_-_2-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerp_geurverordening_Lemelerveld_-_Hulsman_347.pdf

20110228_-_11_-_3-_Ingekomen_stuk_-_Bp_2e_herz_bp_Nieuwleusen_2007_actualisering_-_Ingetrokken_beroep_H.J._Visscher_388.pdf

20110228_-_11_-_5-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_HJ_Jans-Ekkelkamp_586.pdf

20110228_-_11_-_6-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_HJ_Jans_587.pdf

20110228_-_11_-_7-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_GJ_Boonen_588.pdf

20110228_-_11_-_9-_ngekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_J_Prins_590.pdf

20110228_-_9-_Notitie_zoekgebied_dag-_en_verblijfsrecreatie_kern_Dalfsen_-_Dhr_Jutten_1030.pdf

20110426_-_12-2-_Ingekomen_stuk_1454_-_Jaarverslag_2010-werkplannen_2011_-_Sticht_Platform_gehandicapten.pdf

20101228 - Min van BZK - Brochure Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers

    20110103 - HKD Trefkoele zienswijze - Ingekomen stuk