Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2011

download

Exporteren naar

PDF Excel

20110426_-_12-3-_Ingekomen_stuk_1508_-_Bouwplannen_Dalfsen_Oost_-_Voskuil 1 document

20110426_-_12-5-_Ingekomen_stuk_1718_-_Toezending_begroting_2012_-_GGD_IJsselland 1 document

201112 - Zienswijze LTO op structuurvisie Dalfsen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

201112 - bel-wijzer voor gezonder mobiel bellen, nr. 8181 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Oosterdalfsen ingekomen brief 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110627 - Ingekomen stuk 3044 - Damovo evenemententerrein - RC Loggen.pdf 1 document

20110627 - Ingekomen stuk - Activiteitenterrein Dalfsen - Toeristiche stimuleringsgroep 1 document

Stichting Dalfsen tegen windmolens 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110627 - Ingekomen stuk 2857 - Jaarverslag smom 2010 - SMON 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110919 Advies toekomstige waterschapsverkiezingen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20111122 - Lenthegebied naamswijziging 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

4e begrotingswijziging 2011 GGD IJsselland - 7298 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Bezwaarschrift en zienswijze nota kampeerbeleid 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110913 Accessibility Monotor 2011 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Bestuursrapportage behorende bij 4e Begrotingswijziging GGD IJsselland 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Herziening bp buitengebied 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110913 BP Nieuwleusen Oosteinde 56-58 Westeinde 76 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110913 Inbreiding Vilstersestraat 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110530 - Ingekomenstuk - Ontwerpbegroting 2012 gemeenschappelijkeregeling WEZO- 1 document

20110530 - Ingekomenstuk - Inspecties in bedrijven van de sociale werkvoorziening 1 document

20111122 - Gemeenschappelijke regeling begroting en jaarrekening 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110426_-_12-7-_Ingekomen_stuk_1792_-_Begrotingsbrief_2012_-_Provincie_Overijssel.pdf 1 document

20110426_-_12-4-_Ingekomen_stuk_1603_-_Jaarverslag_2010_-_Oversticht.pdf 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110426_-_12-1-_Ingekomen_stuk_1293_-_Werkkostenregeling_Appa_-_Min_van_Binnenlandse_Zaken 1 document

20110426_-_12-6-_Ingekomen_stuk_1743_-_Toezending_begroting_2012_en_voorjaarnota_-_Veiligheidsregio_IJsselland.pdf 1 document

2011-10-17 Raad A Motie 10-2 Politieregio Oost A 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110530 - 14 - Ingekomenstuk - Bestuursakkoord 8 - FNV 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110530 - 14- Ingekomen stuk - Bestuursakkoord - Ango 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110530 - 14- Ingekomen stuk - Bestuursakkoord - B Dunnewind 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110530 - 14- Ingekomen stuk - Bestuursakkoord - Gemeente Langedijk 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110530 - 14- Ingekomen stuk - Bestuursakkoord - Gemeente Rheden 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110530 - 14- Ingekomen stuk - Bestuursakkoord - Gemeente Voorst 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110530 - 14- Ingekomen stuk - Bestuursakkoord - Philadelphia Support 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110530 - 14- Ingekomen stuk - Bestuursakkoord - Platform LPGGz 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110530 - 14- Ingekomen stuk - Bestuursakkoord - Platform verontruste ouders 1 document

20110530 - 14- Ingekomen stuk - Bestuursakkoord - Wsw cliëntenraad 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110913 Aankondiging onderzoek waterschapsverkiezingen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110913 Samen anders samenwerken 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110913 Verbeterpunten beleidskader gemeentelijke herindeling 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110922 - Dementie in uw gemeente - ter informatie 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

201112 – GS provincie Overijssel, toezichtvorm begroting 2012, nr. 8162 1 document

CNV bestuursakkoord 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Dalfsen op weg naar morgen Industriële Combinatie Nieuwleusen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Grift III brief b&w aan raad 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Seinen brief aan ps 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

VROM inspectie asbesttaken 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20111227 Stichting Collusie ea, Gemeentelijk programma en project respect 4 animals, nr 8449 1 document

20110228_-_11_-_14-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_SUR_622-JL.pdf 2 documenten

20110228_-_11_-_8-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_AB_589.pdf 2 documenten

20110131_-_13_-_1-_Ingekomen_stuk_-_Toezichtsvorm_programmabegroting.pdf 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110131_-_13_-_4-_Ingekomen_stuk_-_GGD_IJssellland.pdf 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110203_-_Installatie_burgemeester_-_Koninklijk_besluit.pdf 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110221_-_Ingekomen_stuk_-_Notitie_Zoekgebied_dag-en_verblijfsrecreatie_kern_Dalfsen_-_963.pdf 1 document

20110223_-_Ingekomen_stuk_-_Activiteitenterrein_Dalfsen_-_Ad_Wevers.pdf 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20110228_-_11_-_1-_Ingekomen_stuk_-_Reactie_op_aangeleverde_informatie_in_het_kader_van_de_quick_scan_uitvoering_asbesttaken_-_VROM_inspectie.pdf 1 document

20110228_-_11_-_10-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_GJ_Kok_599.pdf 1 document

20110228_-_11_-_11-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_K_Groen_600.pdf 1 document

20110228_-_11_-_12-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_ES_Kok_Huit_601.pdf 1 document

20110228_-_11_-_13-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_J_Groen_602.pdf 1 document

20110228_-_11_-_15-_Ingekomen_stuk_-_Advies_reikwijdte_en_detailniveau_MER_Structuurvisie_buitengebied_Dalfsen_-_MER_627.pdf 1 document

20110228_-_11_-_16-_Ingekomen_stuk_-_Ingekomen_stuk_-_Noitie_zoekgebied_dag-_en_verblijfsrecreatie_kern_Dalfsen_-_fam_Paarhuis_Nijeboer_Jutten_en_Bosch_-630.pdf 1 document

20110228_-_11_-_18-_Ingekomen_stuk_-_Ingekomen_stuk_-_Open_brie_Wezo_-_Sp_Zwolle_788.pdf 1 document

20110228_-_11_-_2-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerp_geurverordening_Lemelerveld_-_Hulsman_347.pdf 1 document

20110228_-_11_-_3-_Ingekomen_stuk_-_Bp_2e_herz_bp_Nieuwleusen_2007_actualisering_-_Ingetrokken_beroep_H.J._Visscher_388.pdf 1 document

20110228_-_11_-_5-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_HJ_Jans-Ekkelkamp_586.pdf 1 document

20110228_-_11_-_6-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_HJ_Jans_587.pdf 1 document

20110228_-_11_-_7-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_GJ_Boonen_588.pdf 1 document

20110228_-_11_-_9-_ngekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_J_Prins_590.pdf 1 document

20110228_-_9-_Notitie_zoekgebied_dag-_en_verblijfsrecreatie_kern_Dalfsen_-_Dhr_Jutten_1030.pdf 1 document

20110426_-_12-2-_Ingekomen_stuk_1454_-_Jaarverslag_2010-werkplannen_2011_-_Sticht_Platform_gehandicapten.pdf 1 document

20101228 - Min van BZK - Brochure Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20110103 - HKD Trefkoele zienswijze - Ingekomen stuk 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20110426_-_12-3-_Ingekomen_stuk_1508_-_Bouwplannen_Dalfsen_Oost_-_Voskuil.pdf

Ingekomen stuk
20110426---12-3--Ingekomen-stuk-1508---Bouwplannen-Dalfsen-Oost---Voskuil.pdf PDF, 61 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110426_-_12-5-_Ingekomen_stuk_1718_-_Toezending_begroting_2012_-_GGD_IJsselland.pdf

Ingekomen stuk
20110426---12-5--Ingekomen-stuk-1718---Toezending-begroting-2012---GGD-IJsselland.pdf PDF, 62 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

201112_-_Zienswijze_LTO_op_structuurvisie_Dalfsen.pdf

Ingekomen stuk
201112---Zienswijze-LTO-op-structuurvisie-Dalfsen.pdf PDF, 42 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

201112_-_bel-wijzer_voor_gezonder_mobiel_bellen,_nr._8181.pdf

Ingekomen stuk
201112-bel-wijzer-voor-gezonder-mobiel-bellen-nr-8181.pdf PDF, 42 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Oosterdalfsen_Uitgangspuntennotitie_ingekomen_brief.pdf

Ingekomen stuk
Oosterdalfsen-Uitgangspuntennotitie-ingekomen-brief.pdf PDF, 11 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110627_-_Ingekomen_stuk_3044_-_Damovo_evenemententerrein_-_RC_Loggen.pdf

Ingekomen stuk
20110627---Ingekomen-stuk-3044---Damovo-evenemententerrein---RC-Loggen.pdf PDF, 45 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110627_-_Ingekomen_stuk_2486_-_Activiteitenterrein_Dalfsen_-_Toeristiche_stimuleringsgroep.pdf

Ingekomen stuk
20110627---Ingekomen-stuk-2486---Activiteitenterrein-Dalfsen---Toeristiche-stimuleringsgroep.pdf PDF, 55 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Duurzaamheid_ingekomen_brief_St._Dalfsen_tegen_windmolens.pdf

Ingekomen stuk
Duurzaamheid-ingekomen-brief-St-Dalfsen-tegen-windmolens.pdf PDF, 2.29 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110627_-_Ingekomen_stuk_2857_-_Jaarverslag_smom_2010_-_SMON.pdf

Ingekomen stuk
20110627---Ingekomen-stuk-2857---Jaarverslag-smom-2010---SMON.pdf PDF, 263 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110919_Advies_toekomstige_waterschapsverkiezingen.pdf

Ingekomen stuk
20110919-Advies-toekomstige-waterschapsverkiezingen.pdf PDF, 5.84 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lenthegebied_Vesseur.pdf

Ingekomen stuk
Lenthegebied-Vesseur.pdf PDF, 969 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

4e_begrotingswijziging_2011_GGD_IJsselland_-_7298.pdf

Ingekomen stuk
4e-begrotingswijziging-2011-GGD-IJsselland---7298.pdf PDF, 332 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Kampeerbeleid_Recron.pdf

Ingekomen stuk
Kampeerbeleid-Recron.pdf PDF, 926 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110913_Accessibility_Monotor_2011.pdf

Ingekomen stuk
20110913-Accessibility-Monotor-2011.pdf PDF, 256 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Begrotingswijziging_GGD_IJsselland.pdf

Ingekomen stuk
Begrotingswijziging-GGD-IJsselland.pdf PDF, 132 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Buitengebied_-_Herziening_bestemmingsplan_buitengebied.pdf

Ingekomen stuk
Buitengebied---Herziening-bestemmingsplan-buitengebied.pdf PDF, 26 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110913_BP_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76.pdf

Ingekomen stuk
20110913-BP-Nieuwleusen-Oosteinde-56-58-Westeinde-76.pdf PDF, 102 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110913_Inbreiding_Vilstersestraat.pdf

Ingekomen stuk
20110913-Inbreiding-Vilstersestraat.pdf PDF, 476 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110530_-_Ingekomenstuk_-_Ontwerpbegroting_2012_gemeenschappelijkeregeling_WEZO-.pdf

Ingekomen stuk
20110530---Ingekomenstuk---Ontwerpbegroting-2012-gemeenschappelijkeregeling-WEZO-.pdf PDF, 2.68 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110530_-_Ingekomenstuk_-_Inspecties_in_bedrijven_van_de_sociale_werkvoorziening_-.pdf

Ingekomen stuk
20110530---Ingekomenstuk---Inspecties-in-bedrijven-van-de-sociale-werkvoorziening--.pdf PDF, 282 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

GR_jaarrekening_en_begroting.pdf

Ingekomen stuk
GR-jaarrekening-en-begroting.pdf PDF, 378 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110426_-_12-7-_Ingekomen_stuk_1792_-_Begrotingsbrief_2012_-_Provincie_Overijssel.pdf

Ingekomen stuk
20110426---12-7--Ingekomen-stuk-1792---Begrotingsbrief-2012---Provincie-Overijssel.pdf PDF, 4.03 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110426_-_12-4-_Ingekomen_stuk_1603_-_Jaarverslag_2010_-_Oversticht.pdf

Ingekomen stuk
20110426---12-4--Ingekomen-stuk-1603---Jaarverslag-2010---Oversticht.pdf PDF, 4.69 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110426_-_12-1-_Ingekomen_stuk_1293_-_Werkkostenregeling_Appa_-_Min_van_Binnenlandse_Zaken.pdf

Ingekomen stuk
20110426---12-1--Ingekomen-stuk-1293---Werkkostenregeling-Appa---Min-van-Binnenlandse-Zaken.pdf PDF, 659 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110426_-_12-6-_Ingekomen_stuk_1743_-_Toezending_begroting_2012_en_voorjaarnota_-_Veiligheidsregio_IJsselland.pdf

Ingekomen stuk
20110426---12-6--Ingekomen-stuk-1743---Toezending-begroting-2012-en-voorjaarnota---Veiligheidsregio-IJsselland.pdf PDF, 578 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2011-10-17_Raad_A_Motie_10-2_Politieregio_Oost_A.pdf

Ingekomen stuk
2011-10-17-Raad-A-Motie-10-2-Politieregio-Oost-A.pdf PDF, 90 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110530_-_14_-_Ingekomenstuk_-_Bestuursakkoord_8_-_FNV.pdf

Ingekomen stuk
20110530---14---Ingekomenstuk---Bestuursakkoord-8---FNV.pdf PDF, 137 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110530_-_14-_Ingekomen_stuk_-_Bestuursakkoord_-_Ango.pdf

Ingekomen stuk
20110530---14--Ingekomen-stuk---Bestuursakkoord---Ango.pdf PDF, 632 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110530_-_14-_Ingekomen_stuk_-_Bestuursakkoord_-_B_Dunnewind.pdf

Ingekomen stuk
20110530---14--Ingekomen-stuk---Bestuursakkoord---B-Dunnewind.pdf PDF, 57 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110530_-_14-_Ingekomen_stuk_-_Bestuursakkoord_-_Gemeente_Langedijk.pdf

Ingekomen stuk
20110530---14--Ingekomen-stuk---Bestuursakkoord---Gemeente-Langedijk.pdf PDF, 94 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110530_-_14-_Ingekomen_stuk_-_Bestuursakkoord_-_Gemeente_Rheden.pdf

Ingekomen stuk
20110530---14--Ingekomen-stuk---Bestuursakkoord---Gemeente-Rheden.pdf PDF, 580 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110530_-_14-_Ingekomen_stuk_-_Bestuursakkoord_-_Gemeente_Voorst.pdf

Ingekomen stuk
20110530---14--Ingekomen-stuk---Bestuursakkoord---Gemeente-Voorst.pdf PDF, 192 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110530_-_14-_Ingekomen_stuk_-_Bestuursakkoord_-_Philadelphia_Support.pdf

Ingekomen stuk
20110530---14--Ingekomen-stuk---Bestuursakkoord---Philadelphia-Support.pdf PDF, 250 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110530_-_14-_Ingekomen_stuk_-_Bestuursakkoord_-_Platform_LPGGz.pdf

Ingekomen stuk
20110530---14--Ingekomen-stuk---Bestuursakkoord---Platform-LPGGz.pdf PDF, 94 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110530_-_14-_Ingekomen_stuk_-_Bestuursakkoord_-_Platform_verontruste_ouders.pdf

Ingekomen stuk
20110530---14--Ingekomen-stuk---Bestuursakkoord---Platform-verontruste-ouders.pdf PDF, 47 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110530_-_14-_Ingekomen_stuk_-_Bestuursakkoord_-_Wsw_cliëntenraad.pdf

Ingekomen stuk
20110530---14--Ingekomen-stuk---Bestuursakkoord---Wsw-clientenraad.pdf PDF, 338 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110913_Aankondiging_onderzoek_waterschapsverkiezingen.pdf

Ingekomen stuk
20110913-Aankondiging-onderzoek-waterschapsverkiezingen.pdf PDF, 41 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110913_Samen_anders_samenwerken.pdf

Ingekomen stuk
20110913-Samen-anders-samenwerken.pdf PDF, 53 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110913_Verbeterpunten_beleidskader_gemeentelijke_herindeling.pdf

Ingekomen stuk
20110913-Verbeterpunten-beleidskader-gemeentelijke-herindeling.pdf PDF, 445 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110922_-_Dementie_in_uw_gemeente_-_ter_informatie.pdf

Ingekomen stuk
20110922---Dementie-in-uw-gemeente---ter-informatie.pdf PDF, 1.87 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

201112_–_GS_provincie_Overijssel,_toezichtvorm_begroting_2012,_nr._8162.pdf

Ingekomen stuk
201112-a-GS-provincie-Overijssel-toezichtvorm-begroting-2012-nr-8162.pdf PDF, 174 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

CNV_bestuursakkoord.pdf

Ingekomen stuk
CNV-bestuursakkoord.pdf PDF, 132 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Dalfsen_op_weg_naar_morgen__Industriële_Combinatie_Nieuwleusen.pdf

Ingekomen stuk
Dalfsen-op-weg-naar-morgen--Industriele-Combinatie-Nieuwleusen.pdf PDF, 51 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Grift_III_brief_b&w_aan_raad.pdf

Ingekomen stuk
Grift-III-brief-bw-aan-raad.pdf PDF, 126 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Seinen_brief_aan_ps.pdf

Ingekomen stuk
Seinen-brief-aan-ps.pdf PDF, 340 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

VROM_inspectie_asbesttaken.pdf

Ingekomen stuk
VROM-inspectie-asbesttaken.pdf PDF, 72 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20111227 Stichting Collusie ea, Gemeentelijk programma en project respect 4 animals, nr 8449.pdf

Ingekomen stuk
20111227-Stichting-Collusie-ea--Gemeentelijk-programma-en-project-respect-4-animals--nr-8449.pdf PDF, 16 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110228_--_-11_--_-14-_-Ingekomen_-stuk_--_-Zienswijze_-ontwerpbp_-Nieuwleusen_-Oosteinde_-56-58_-Westeinde_-76_--_-SUR_-622-JL.pdf

Ingekomen stuk
20110228-----11-----14---Ingekomen--stuk-----Zienswijze--ontwerpbp--Nieuwleusen--Oosteinde--56-58--Westeinde--76-----SUR--622-JL.pdf PDF, 796 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110228_-_11_-_14-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_SUR_622.pdf

Ingekomen stuk
20110228---11---14--Ingekomen-stuk---Zienswijze-ontwerpbp-Nieuwleusen-Oosteinde-56-58-Westeinde-76---SUR-622.pdf PDF, 118 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110228_-_11_-_8-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_AB_589.pdf

Ingekomen stuk
20110228---11---8--Ingekomen-stuk---Zienswijze-ontwerpbp-Nieuwleusen-Oosteinde-56-58-Westeinde-76---AB-589.pdf PDF, 1.41 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110228_-_11_-_8-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_A_Bosman_589.pdf

Ingekomen stuk
20110228---11---8--Ingekomen-stuk---Zienswijze-ontwerpbp-Nieuwleusen-Oosteinde-56-58-Westeinde-76---A-Bosman-589.pdf PDF, 1.8 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110131_-_13_-_1-_Ingekomen_stuk_-_Toezichtsvorm_programmabegroting.pdf

Ingekomen stuk
20110131---13---1--Ingekomen-stuk---Toezichtsvorm-programmabegroting.pdf PDF, 229 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110131_-_13_-_4-_Ingekomen_stuk_-_GGD_IJssellland.pdf

Ingekomen stuk
20110131---13---4--Ingekomen-stuk---GGD-IJssellland.pdf PDF, 5.19 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110203_-_Installatie_burgemeester_-_Koninklijk_besluit.pdf

Ingekomen stuk
20110203---Installatie-burgemeester---Koninklijk-besluit1.pdf PDF, 58 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110221_-_Ingekomen_stuk_-_Notitie_Zoekgebied_dag-en_verblijfsrecreatie_kern_Dalfsen_-_963.pdf

Ingekomen stuk
20110221---Ingekomen-stuk---Notitie-Zoekgebied-dag-en-verblijfsrecreatie-kern-Dalfsen---9631.pdf PDF, 161 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110223_-_Ingekomen_stuk_-_Activiteitenterrein_Dalfsen_-_Ad_Wevers.pdf

Ingekomen stuk
20110223---Ingekomen-stuk---Activiteitenterrein-Dalfsen---Ad-Wevers1.pdf PDF, 52 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110228_-_11_-_1-_Ingekomen_stuk_-_Reactie_op_aangeleverde_informatie_in_het_kader_van_de_quick_scan_uitvoering_asbesttaken_-_VROM_inspectie.pdf

Ingekomen stuk
20110228---11---1--Ingekomen-stuk---Reactie-op-aangeleverde-informatie-in-het-kader-van-de-quick-scan-uitvoering-asbesttaken---VROM-inspectie.pdf PDF, 190 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110228_-_11_-_10-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_GJ_Kok_599.pdf

Ingekomen stuk
20110228---11---10--Ingekomen-stuk---Zienswijze-ontwerpbp-Nieuwleusen-Oosteinde-56-58-Westeinde-76---GJ-Kok-599.pdf PDF, 36 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110228_-_11_-_11-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_K_Groen_600.pdf

Ingekomen stuk
20110228---11---11--Ingekomen-stuk---Zienswijze-ontwerpbp-Nieuwleusen-Oosteinde-56-58-Westeinde-76---K-Groen-600.pdf PDF, 34 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110228_-_11_-_12-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_ES_Kok_Huit_601.pdf

Ingekomen stuk
20110228---11---12--Ingekomen-stuk---Zienswijze-ontwerpbp-Nieuwleusen-Oosteinde-56-58-Westeinde-76---ES-Kok-Huit-601.pdf PDF, 34 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110228_-_11_-_13-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_J_Groen_602.pdf

Ingekomen stuk
20110228---11---13--Ingekomen-stuk---Zienswijze-ontwerpbp-Nieuwleusen-Oosteinde-56-58-Westeinde-76---J-Groen-602.pdf PDF, 37 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110228_-_11_-_15-_Ingekomen_stuk_-_Advies_reikwijdte_en_detailniveau_MER_Structuurvisie_buitengebied_Dalfsen_-_MER_627.pdf

Ingekomen stuk
20110228---11---15--Ingekomen-stuk---Advies-reikwijdte-en-detailniveau-MER-Structuurvisie-buitengebied-Dalfsen---MER-627.pdf PDF, 738 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110228_-_11_-_16-_Ingekomen_stuk_-_Ingekomen_stuk_-_Noitie_zoekgebied_dag-_en_verblijfsrecreatie_kern_Dalfsen_-_fam_Paarhuis_Nijeboer_Jutten_en_Bosch_-630.pdf

Ingekomen stuk

20110228_-_11_-_18-_Ingekomen_stuk_-_Ingekomen_stuk_-_Open_brie_Wezo_-_Sp_Zwolle_788.pdf

Ingekomen stuk
20110228---11---18--Ingekomen-stuk---Ingekomen-stuk---Open-brie-Wezo---Sp-Zwolle-788.pdf PDF, 26 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110228_-_11_-_2-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerp_geurverordening_Lemelerveld_-_Hulsman_347.pdf

Ingekomen stuk
20110228---11---2--Ingekomen-stuk---Zienswijze-ontwerp-geurverordening-Lemelerveld---Hulsman-347.pdf PDF, 47 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110228_-_11_-_3-_Ingekomen_stuk_-_Bp_2e_herz_bp_Nieuwleusen_2007_actualisering_-_Ingetrokken_beroep_H.J._Visscher_388.pdf

Ingekomen stuk
20110228-11-3-Ingekomen-stuk-Bp-2e-herz-bp-Nieuwleusen-2007-actualisering-Ingetrokken-beroep-H-J-Visscher-388.pdf PDF, 46 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110228_-_11_-_5-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_HJ_Jans-Ekkelkamp_586.pdf

Ingekomen stuk
20110228---11---5--Ingekomen-stuk---Zienswijze-ontwerpbp-Nieuwleusen-Oosteinde-56-58-Westeinde-76---HJ-Jans-Ekkelkamp-586.pdf PDF, 523 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110228_-_11_-_6-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_HJ_Jans_587.pdf

Ingekomen stuk
20110228---11---6--Ingekomen-stuk---Zienswijze-ontwerpbp-Nieuwleusen-Oosteinde-56-58-Westeinde-76---HJ-Jans-587.pdf PDF, 1.55 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110228_-_11_-_7-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_GJ_Boonen_588.pdf

Ingekomen stuk
20110228---11---7--Ingekomen-stuk---Zienswijze-ontwerpbp-Nieuwleusen-Oosteinde-56-58-Westeinde-76---GJ-Boonen-588.pdf PDF, 62 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110228_-_11_-_9-_ngekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_J_Prins_590.pdf

Ingekomen stuk
20110228---11---9--ngekomen-stuk---Zienswijze-ontwerpbp-Nieuwleusen-Oosteinde-56-58-Westeinde-76---J-Prins-590.pdf PDF, 251 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110228_-_9-_Notitie_zoekgebied_dag-_en_verblijfsrecreatie_kern_Dalfsen_-_Dhr_Jutten_1030.pdf

Ingekomen stuk
20110228---9--Notitie-zoekgebied-dag--en-verblijfsrecreatie-kern-Dalfsen---Dhr-Jutten-10301.pdf PDF, 820 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20110426_-_12-2-_Ingekomen_stuk_1454_-_Jaarverslag_2010-werkplannen_2011_-_Sticht_Platform_gehandicapten.pdf

Ingekomen stuk
20110426---12-2--Ingekomen-stuk-1454---Jaarverslag-2010-werkplannen-2011---Sticht-Platform-gehandicapten.pdf PDF, 826 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar