Ingekomen stuk

20070122 - 120 - Mts. Reimink - Intrekken bezwaarschrift voorbereidingbesluit ontwikkelingsvisie Grensweg en omgeving

  20070123 - 131 - Adviesbureau Deunk - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Lemelerveld namens mevr. de Ruijter, Kerkstraat 41

   20070123 - 135 - Cie voor de beh. van bezwaarschriften - Advies inzake bezwaarschrift van aanwonenden tegen voorbereidingsbesluit tbv. nieuwbouw gemeentehuis

    20070129 - 157 - Gemeente Noordoostpolder - Motie ondersteuning VNG standpunt t.a.v. de gesloten huishouding van provincies

     20070131 - 180 - Polinder Advies - Indiene zienswijze ontwerp bestemmingsplan Lemelerveld namens dhr. Schrijver, Posthoornweg 11

      20070205 - 201 - Provincie Overijssel - Bestemmingsplan Dalfsen-Kom, 15 e partiele herziening Kerkelijk Centrum Protestantse Gemeente Dalfsen i.o.

       20070208 - 224 - Seelen & Versluis advocaten - Krul vs Gemeente Dalfsen Gerner Es 10

        20070208 - 227 Kampeerauto club, Nederlandse - Gevolgen van de opheffing van de Wet op de Openlucht Recreatie WOR; Mogelijke realisatie van een Camperplaats (GOP)

         20070221 - 307 - College B%26W - Moties loon- en prijscompensatie

          20070309 - 430 - Prov. Overijssel - Vastgesteld bestemmingsplan de Gerner Marke

           20070313 - 456 - Rekenkamercommissie Dalfsen - Onderzoekprogramma 2007 van de rekenkamercommissie

            20070405 - 662 - Min. v. BZK - Verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders

             20070410 - 672 - Regio IJssel Vecht - Programmabegroting en meerjarenplan 2008-2011

              20070411 - 694 - Rekenkamercommissie Dalfsen - Verslag rekenkamercommissie 2006

               20070413 - 713 - ABVAKABO FNV afd. Oost Nederland - WMO, moet dat nu zo - bijlage 1

                20070418 - 730 - Raad van State - Bestemmingspkan De Gerner Marke

                 20070423 - 749 - Van der Vegt - 16e Herziening bestemmingsplan Dalfsen-Kom Vechtdijk-Vechtstraat-voormalige Welkoop

                  20070514 - 950 - Raad van State - Bestemmingsplan Gerner Marke

                   20070514 - 951 - Raad van State - Verzoek voorlopige voorziening Bestemmingsplan de Gerner Marke inzake mw. Romkes- van der Veen

                    20070516 - 995 - Raad van State - Bestemmingsplan de Gerner Marke beroep ingesteld door van der Vlugt

                     20070604 - 1150 - RKC Dalfsen - Verhoging budget rekenkamercommissie 2007

                      20070607 - 1226 - VNG - Rapport De eerste overheid

                       20070628 - 1428 - Scholten - Verlichting Haersoltestraat en Van Hoevellstraat

                        20070710 - 1550 - Openbaar Onderwijs Zwolle - Vestiging Junior College in Dalfsen

                         20070820 - 1783 - Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften - Uitnodiging hoorzitting 13 september 2007