Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2007

download

Exporteren naar

PDF Excel

20070122 - 120 - Mts. Reimink - Intrekken bezwaarschrift voorbereidingbesluit ontwikkelingsvisie Grensweg en omgeving 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070123 - 131 - Adviesbureau Deunk - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Lemelerveld namens mevr. de Ruijter, Kerkstraat 41 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070123 - 135 - Cie voor de beh. van bezwaarschriften - Advies inzake bezwaarschrift van aanwonenden tegen voorbereidingsbesluit tbv. nieuwbouw gemeentehuis 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070129 - 157 - Gemeente Noordoostpolder - Motie ondersteuning VNG standpunt t.a.v. de gesloten huishouding van provincies 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070131 - 180 - Polinder Advies - Indiene zienswijze ontwerp bestemmingsplan Lemelerveld namens dhr. Schrijver, Posthoornweg 11 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070205 - 201 - Provincie Overijssel - Bestemmingsplan Dalfsen-Kom, 15 e partiele herziening Kerkelijk Centrum Protestantse Gemeente Dalfsen i.o. 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070208 - 224 - Seelen & Versluis advocaten - Krul vs Gemeente Dalfsen Gerner Es 10 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070208 - 227 Kampeerauto club, Nederlandse - Gevolgen van de opheffing van de Wet op de Openlucht Recreatie WOR; Mogelijke realisatie van een Camperplaats (GOP) 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070221 - 307 - College B%26W - Moties loon- en prijscompensatie 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070309 - 430 - Prov. Overijssel - Vastgesteld bestemmingsplan de Gerner Marke 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070313 - 456 - Rekenkamercommissie Dalfsen - Onderzoekprogramma 2007 van de rekenkamercommissie 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070405 - 662 - Min. v. BZK - Verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070410 - 672 - Regio IJssel Vecht - Programmabegroting en meerjarenplan 2008-2011 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070411 - 694 - Rekenkamercommissie Dalfsen - Verslag rekenkamercommissie 2006 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070413 - 713 - ABVAKABO FNV afd. Oost Nederland - WMO, moet dat nu zo - bijlage 1 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070418 - 730 - Raad van State - Bestemmingspkan De Gerner Marke 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070423 - 749 - Van der Vegt - 16e Herziening bestemmingsplan Dalfsen-Kom Vechtdijk-Vechtstraat-voormalige Welkoop 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070514 - 950 - Raad van State - Bestemmingsplan Gerner Marke 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070514 - 951 - Raad van State - Verzoek voorlopige voorziening Bestemmingsplan de Gerner Marke inzake mw. Romkes- van der Veen 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070516 - 995 - Raad van State - Bestemmingsplan de Gerner Marke beroep ingesteld door van der Vlugt 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070604 - 1150 - RKC Dalfsen - Verhoging budget rekenkamercommissie 2007 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070607 - 1226 - VNG - Rapport De eerste overheid 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070628 - 1428 - Scholten - Verlichting Haersoltestraat en Van Hoevellstraat 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070710 - 1550 - Openbaar Onderwijs Zwolle - Vestiging Junior College in Dalfsen 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden

20070820 - 1783 - Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften - Uitnodiging hoorzitting 13 september 2007 0 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen documenten gevonden