Ingekomen stuk

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Kaderbrief 2019 Omgevingsdienst IJsselland, zaaknr. 576076, 180215

Lbr VNG, 18-002, Evenementen en vrijwillige verkeersregelaars, 29 januari 2018, 20180213

Lbr VNG, 18-003, Privacyregels AVG, 8 februari 2018, 20180208

Lbr VNG, 18-005, Verkeersveiligheid, 16 februari 2018, zaaknr. 576203, 20180219

Lbr VNG, 18-004, Stand van zaken Interbestuurlijk Programma, 15 februari 2018, zaaknr. 576112, 180215

Brf, Achmea Rechtsbijstand, Handhaving Poppenallee, Brief en bijlagen, 20180209

Brf, Raad van State, ChW BP 3e verzamelplan Buitengebied, 20180208

Jaarverslag Veiligheidsregio IJsselland 2017

Brf, Overijsselse Ombudsman, jaarverslag 2017, 20180201

Zienswijzen en bezwaarschriften voorkeursrecht Dalfsen - maart 2018

Zienswijzen en bezwaarschriften voorkeursrecht Dalfsen

Lbr VNG, 17-079, Continuiteit jeugdbescherming en jeugdreclassering, 15 december 2017, 20180108

Lbr VNG, 17-078, Model subsidieregeling kinderopvang, 13 december 2017, 20180108

Lbr VNG, 18-001, Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen, 19 januari 2018, 20180122

Lbr VNG, 17-077, Inwerkingtreding Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening, 13 december 2017, 20180108

Brf, Stichting Burger, Uitnodiging organiseren debat referendum, 20180122

Brf, Bewoner Prins Bernhardlaan, Reactie verkoop snippergroen, 20180118

Brf, Controle Alt Delete, Nieuw beleid tegen etnisch profileren, 20180115

Brf, Provincie Overijssel, Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2017-2020, 20180108

Brf, Berlimont CMC Consulting, Aanvullende info convenant regresrecht, 20180108

Brf, Provincie Overijssel, Toezichtsvorm begroting 2018, 20180108

Brf, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Lelystad Airport, 20180108

Lbr VNG, 17-083, Bodem en ondergrond, 21 december 2017, 20180108

Lbr VNG, 17-082, VNG Agenda 2018, 19 december 2017, 20180108

Brf, M Wagemans, De robotisering van raadsleden, 20180108

Brf, Stichting DierenLot, Factsheets over dierenwelzijn, 20180118

LOGA, 17-081, Reparatie 3e jaar WW, 18 december 2017, 20180108

LOGA, 17-080, Reparatie FLO Brandweerpersoneel, 18 december 2017, 20180108