Informatiebijeenkomst Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal

  • 08 februari 2023 18:30 tot 21:00
  • locatie: Brasserie Zwakenberg, Schoolstraat 11, Raalte
Direct opslaan in uw agenda

““

De N35 is de directe verbindingsweg tussen de regio Zwolle en de regio Twente en is van groot belang voor de bereikbaarheid in de  provincie Overijssel. Hiernaast is de N35 van grote economische betekenis voor de provincie. Door het vele verkeer op de N35 in combinatie met de vele kruispunten zijn er veel files en is er een groter risico op verkeersongevallen. Daarbij neemt bij toenemend verkeer op de N35 in de toekomst de reistijd in de spits toe. Daarom is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de provincie Overijssel een MIRT-verkenning gestart voor de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. De verkenning onderzoekt mogelijke oplossingen om de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid voor dit deel van de N35 te verbeteren.

Tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 8 februari vanaf 18.30 tot 21.00 uur bij Brasserie Zwakenberg in Raalte geven we belangstellenden en belanghebbenden graag een nadere toelichting over het project, het proces van de verkenning en de mogelijkheden voor belanghebbenden om mee te denken.

Onderzoek naar alternatieven

Eerdere onderzoeken maken duidelijk dat infrastructurele aanpassingen aan de N35 noodzakelijk zijn. De MIRT-verkenning onderzoekt de volgende drie alternatieven waarbij het, naast de N35 en de parallelwegen, ook gaat om maatregelen voor langzaam verkeer zoals landbouwverkeer, fietsers en voetgangers:

1. Een verbeterde inrichting van de weg als 80 km-weg (met 50 km/u in Mariënheem).

2. Een verkenning van een voortzetting van de huidige situatie ter referentie.

3. Het ombouwen van de N35 tussen Wijthmen en Raalte tot een goed doorstromende weg met twee enkele rijbanen, inclusief een rondweg bij Mariënheem en verbeteringen aan verschillende kruispunten. Voor deze variant is door de minister en de provincie een voorkeur uitgesproken.

Wat is het projectgebied?

Het projectgebied in de verkenning bestaat uit het hele traject van de N35 tussen Wijthmen (hectometer 8,4) en Nijverdal (hectometer 32,4):

  • Hoofdrijbaan, parallelwegen en fietspaden;
  • Kruispunten;
  • Bij de N35 behorende fietsinfrastructuur en oversteken voor langzaam verkeer;
  • Het zoekgebied voor de rondweg bij Mariënheem ten noorden of ten zuiden van de spoorlijn;
  • De kruising van de N35 met de spoorlijn Zwolle – Enschede tussen Mariënheem en Haarle (hectometer 25,2).

We kijken daarnaast ook wat de effecten van de onderzochte oplossingen zijn voor de omgeving van het project.

Het voorkeursalternatief
De verkenning levert uiteindelijk één alternatief op dat de voorkeur heeft (het
voorkeursalternatief). In het najaar van 2024 stelt de minister van Infrastructuur en Waterstaat dit
voorkeursalternatief vast. Het voorkeursalternatief is de oplossingsrichting die het beste bijdraagt
aan de projectdoelen en past binnen het budget. Bij het kiezen van het voorkeursalternatief nemen we ook de effecten op de omgeving en de kosten en baten mee. Na het vaststellen van het voorkeursalternatief volgt de planuitwerking. In de planuitwerking werken we het voorkeursalternatief in detail uit.

Hoe betrekken we de omgeving?

In de verkenning voeren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en provincie Overijssel samen met de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en ProRail onderzoek uit. Ook de omgeving denkt mee: bewoners, ondernemers, belangenvertegenwoordigers en anderen worden betrokken. Alleen zo komen we tot zo goed mogelijke resultaten. Dit betrekken gebeurt onder andere in de vorm van werksessies, ateliers, online webinars, (inloop)bijeenkomsten en buurttafels.

Op 8 februari organiseren het ministerie en de provincie Overijssel een informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats bij Brasserie Zwakenberg, Schoolstraat 11 in Raalte van 18.30 uur tot 21.00 uur. Belangstellenden kunnen zonder aanmelding binnenlopen. Tijdens de bijeenkomst geven betrokkenen uitleg over het project, de alternatieven en het proces van de verkenning. Geïnteresseerden kunnen daarbij hun vragen stellen. Meer informatie over het project en op welke momenten u kunt reageren kunt u vinden op onze website https://www.mirttrajecten.nl/organisatie/mirt-n35-wijthmen-nijverdal. Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.  Uw vragen, suggesties of ideeën voor de verkenning kunt u aan ons meegeven via mirtn35wijthmennijverdal@minienw.nl.

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo